Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi

Endeks İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi matematik biliminin çok önemli bir alt-bölümü olan istatistik biliminde içeriğinde bulunan konuların çok ayrıntılı olarak sınıflandırılması ile ortaya çıkarılmıştır.

48 ilişkiler: Aritmetik ortalama, Ayrık olasılık dağılımları, Basıklık, Bayes teoremi, Benford'un savı, Bernoulli dağılımı, Beta dağılımı, Betimsel istatistik, Binom dağılımı, Birikimli dağılım fonksiyonu, Bozulmuş dağılım, D'Agostino'nun K-kare sınaması, Dal-yaprak grafikleri, Dörttebirlik, Değerleyici güvenebilirliği, Ekonometri, Elverişlilik örneği, F-dağılımı, Fleiss'in kappa katsayısı, Gamma dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Hipotez testi, Jarque-Bera sınaması, Medyan, Normal dağılım, Olasılık, Olasılık dağılımı, Olasılık kütle fonksiyonu, Olasılık teorisi, Olasılık yoğunluk fonksiyonu, Ortak olasılık, Ortalama, Ortanca, Poisson dağılımı, Rademacher dağılımı, Rassal değişken, Sıklık dağılımı, Sürekli olasılık dağılımları, Skellam dağılımı, Standart sapma, Student'in t dağılımı, Tabakalı örnekleme, Tekdüze dağılım (ayrık), Tekdüze dağılım (sürekli), Toplam beklenti yasası, Varyans, Weibull dağılımı, Zeta dağılımı.

Aritmetik ortalama

Aritmetik ortalama, bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Aritmetik ortalama · Daha fazla Gör »

Ayrık olasılık dağılımları

Bir ayrık olasılık dağılımı için olasılık kütle fonksiyonu. Tek veri değerleri olan 1, 3 ve 7 için olasılık değerleri 0.2, 0.5, 0.3 olarak bulunur. Bu değerleri kapsamayan bir veri seti için olasılık sıfır olur. Yukarıdan aşağıya doğru: bir ayrık olasılık dağılımı için, bir sürekli olasılık dağılımı için ve hem sürekli hem de ayrık kısımları bulunan bir olasılık dağılımı için yığmalı olasılık fonksiyonu. Olasılık kuramı içinde bir olasılık dağılımı eğer bir olasılık kütle fonksiyonu ile karakterize edilmiş ise ayrık olarak anılır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Ayrık olasılık dağılımları · Daha fazla Gör »

Basıklık

Olasılık kuramı ve bir dereceye kadar istatistik bilim dallarında basıklık (İngilizce: kurtosis) kavramı 1905da K. Pearson tarafından ilk defa açıklanmıştır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Basıklık · Daha fazla Gör »

Bayes teoremi

Bayes teoremi, olasılık kuramı içinde incelenen önemli bir konudur.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Bayes teoremi · Daha fazla Gör »

Benford'un savı

Logaritmik ölçek. Bu reel sayılar çizgisi üzerinde rassal olarak ''x'' için konum yaklaşık olarak 1/3 olasılıkla (10'un her üssel katinin en geniş kuşağı olan) bir 1 olacaktır. Benford'un savı, birinci-tam sayı savı olarak da anılır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Benford'un savı · Daha fazla Gör »

Bernoulli dağılımı

Bernoulli dağılımı olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, p olasılıkla başarı ile 1 değeri alan ve q.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Bernoulli dağılımı · Daha fazla Gör »

Beta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında beta dağılımı aralığında iki tane pozitif şekil parametresi (tipik olarak α ve β) ile normalize edilmiş bir sürekli olasılık dağılımları ailesidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Beta dağılımı · Daha fazla Gör »

Betimsel istatistik

Betimsel istatistik istatistik bilim alannda üç temel kısmından biridir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Betimsel istatistik · Daha fazla Gör »

Binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, binom dağılımı n sayıda iki kategori (yani başarı/başarısızlık, evet/hayır, 1/0 vb) sonucu veren denemelere uygulanır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Binom dağılımı · Daha fazla Gör »

Birikimli dağılım fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında birikimli dağılım fonksiyonu bir reel değerli rassal değişken olan Xin olasılık dağılımını tümüyle tanımlayan bir fonksiyondur.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Birikimli dağılım fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Bozulmuş dağılım

Matematik bilim dalında bir bozulmuş dağılım desteği sadece tek bir noktadan oluşan bir ayrık rassal değişken için bir olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Bozulmuş dağılım · Daha fazla Gör »

D'Agostino'nun K-kare sınaması

İstatistik bilim dalında D'Agostino'nun K2 sınaması normal dağılımdan ayrılmayı ölçmek için kullanılan bir uygulama iyiliği ölçüsüdür.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve D'Agostino'nun K-kare sınaması · Daha fazla Gör »

Dal-yaprak grafikleri

Tren tarifesinin "dal-yaprak gösterimi", Yokohoma, Japonya "Minatomirai" tren istasyonunda. Dal-yaprak grafikleri (İngilizce: stem-and-leaf plot veya stemplot), betimsel istatistik ve "istatistiksel grafik" konusu olup sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel şekilde özetlemek amacıyla çizilir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Dal-yaprak grafikleri · Daha fazla Gör »

Dörttebirlik

Betimsel istatistik içinde, bir dörttebirlik sıralanmış bir veri setini dört eşit parçaya bölen ve böylece her bir bölünen parçanın anakütle veya örneklem verilerinin 1/4ini kapsadığı, üç tane özetleme değeridir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Dörttebirlik · Daha fazla Gör »

Değerleyici güvenebilirliği

Değerleyici güvenebilirliği, değerleyiciler arasıda uyuşma, veya konkordans değerleyiciler arasında bulunan uyuşma derecesini ölçmek amacı ile kullanılan istatistiksel yöntemleri kapsar.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Değerleyici güvenebilirliği · Daha fazla Gör »

Ekonometri

Ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla  ekonomik ilişkilerin  ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Ekonometri · Daha fazla Gör »

Elverişlilik örneği

Elverişlilik örneği istatistik ve diğer araştırmalarda kullanılacak örnek verilerini elde etmek için kullanılan ve olasılık prensibine dayanmayan bir veri toplama yöntemidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Elverişlilik örneği · Daha fazla Gör »

F-dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve F-dağılımı · Daha fazla Gör »

Fleiss'in kappa katsayısı

Fleiss'in kappa katsayısı ikiden fazla sabit sayida değerleyici arasındaki karşılaştirmalı uyuşmanın güvenirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Fleiss'in kappa katsayısı · Daha fazla Gör »

Gamma dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Gamma dağılımı · Daha fazla Gör »

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağılımı şekilde betimler.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Hipergeometrik dağılım · Daha fazla Gör »

Hipotez testi

Hipotez testi diğer bir deyişle tahmin sınamaları olarak adlandırabiliriz.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Hipotez testi · Daha fazla Gör »

Jarque-Bera sınaması

İstatistik bilim dalında, Jarque-Bera sınaması normal dağılımdan ayrılmayı ölçmek için kullanılan bir uygulama iyiliği ölçüsüdür.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Jarque-Bera sınaması · Daha fazla Gör »

Medyan

Medyan (ya da ortanca) bir anakütle ya da örneklem veri serisini küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda, seriyi ortadan ikiye ayıran değere denir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Medyan · Daha fazla Gör »

Normal dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Normal dağılım · Daha fazla Gör »

Olasılık

Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Olasılık · Daha fazla Gör »

Olasılık dağılımı

Bir olasılık dağılımı bir rassal olayın ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları tanımlar.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Olasılık dağılımı · Daha fazla Gör »

Olasılık kütle fonksiyonu

Bir olasılık kütle fonksiyonunun grafiksel gösterimi. Bu fonksiyonun hiçbir değeri negatif olmayıp, tüm değerlerinin toplamlamı tam olarak bire eşittir. Olasılık kuramı bilim dalında bir olasılık kütle fonksiyonu bir ayrık rassal değişkenin olasılığının tıpatıp belli bir değere eşit olduğunu gösteren bir fonksiyondur.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Olasılık kütle fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Olasılık teorisi

Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Olasılık teorisi · Daha fazla Gör »

Olasılık yoğunluk fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir rassal değişken X için olasılık yoğunluk fonksiyonu bir reel sayılı sürekli fonksiyonu olup f ile ifade edilir ve şu özellikleri olması gereklidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Olasılık yoğunluk fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Ortak olasılık

Ortak olasılık veya birleşik olasılık kavramı, iki A ve B olayının birlikte gerçekleşme olasılığını ifade eder.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Ortak olasılık · Daha fazla Gör »

Ortalama

Ortalama veya merkezsel konum ölçüleri, istatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan bir veri dizisinin orta konumunu, tek bir sayı ile ifade eden betimsel istatistik ölçüsüdür.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Ortalama · Daha fazla Gör »

Ortanca

''H. macrophylla'' ''H. macrophylla'' ''H. m.'' '''Gakuajisai''', lacecap flowers Anayurdu Japonya olan ortanca (Hydrangea macrophylla), gösterişli çiçekleri nedeniyle Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetiştirilen, 1-3 metre arası boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı gövdeli bir süs bitkisidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Ortanca · Daha fazla Gör »

Poisson dağılımı

Poisson dağılımı, (okunuşu: puason dağılımı) olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında bir ayrık olasılık dağılımı olup belli bir sabit zaman birim aralığında meydana gelme sayısının olasılığını ifade eder.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Poisson dağılımı · Daha fazla Gör »

Rademacher dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dalları içinde Rademacher dağılımı, bu dağılımı ilk inceleyen Hans Rademacher'in adı verilmiş, bir ayrık olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Rademacher dağılımı · Daha fazla Gör »

Rassal değişken

Rassal değişken kavramının geliştirilmesi ile, sezgi yoluyla anlaşılan şans kavramı, soyutlaştırarak teorik matematik analiz alanına sokulmuş ve bu geliştirilen matematik kavram ile olasılık kuramı ve matematiksel istatistikin temeli kurulmuştur.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Rassal değişken · Daha fazla Gör »

Sıklık dağılımı

İstatistikte, sıklık dağılımı, bir örnekten alınan bir veya daha fazla değişkenin değerlerin sıralamasıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Sıklık dağılımı · Daha fazla Gör »

Sürekli olasılık dağılımları

Olasılık kuramı içinde bir olasılık dağılımı, eğer yığmalı dağılım fonksiyonu bir sürekli fonksiyon ise dağılım da sürekli olarak anılır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Sürekli olasılık dağılımları · Daha fazla Gör »

Skellam dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında Skellam dağılımı bir ayrık olasılık dağılım tipidir. Skellam dağılımı iki tane (aralarında korelasyon bulunabilen ve) beklenen değerleri \mu_1 ve \mu_2 olan Poisson dağılımı gösteren rassal değişken K_1 ve K_2 arasında bulunan fark olan K_1-K_2nin gösterdiği olasılık dağılımdır. Kullanış alanları çok farklılık göstermektedir; beyzbol, buz hokeyi ve futbol gibi sporlarda ABD'de çok popüler olan yayılmış bahis (spread betting) yöntemini tanımlamak ve fizikte iki imajin basit foton gürültüsünü (photon noise) açıklamak için kullanılmıştır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Skellam dağılımı · Daha fazla Gör »

Standart sapma

Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Standart sapma · Daha fazla Gör »

Student'in t dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında t-dağılımı ya da Student'in t dağılımı genel olarak örneklem sayısı veya sayıları küçük ise ve anakütle normal dağılım gösterdiği varsayılırsa çıkartımsal istatistik uygulaması için çok kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Student'in t dağılımı · Daha fazla Gör »

Tabakalı örnekleme

İstatistik bilim dalında tabakalı örnekleme bir anakütleden özel bir şekil olasılık örnekleme yöntemi ile veri elde edilmesidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Tabakalı örnekleme · Daha fazla Gör »

Tekdüze dağılım (ayrık)

Ayrık tekdüze dağılım (İngilizce discrete uniform distribution), olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, bir rassal değişken için belirli bir alt ve üst sınır tam sayı arasında mümkün olan bir sıra tam sayı sonuç değerlerin hepsinin eşit ölçüde olasılık göstermesi özelliğini taşıyan ayrık olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Tekdüze dağılım (ayrık) · Daha fazla Gör »

Tekdüze dağılım (sürekli)

Sürekli tekdüze dağılım (İngilizce: continuous uniform distribution) olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, her elemanı, olasılığın desteklendiği aynı büyüklükteki aralık içinde bulunabilir, her sürekli değer için aynı sabit olasılık gösteren bir olasılık dağılımları ailesidir.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Tekdüze dağılım (sürekli) · Daha fazla Gör »

Toplam beklenti yasası

Toplam beklenti yasası, olasılık kuramında, yinelemeli beklenti yasası, kule kuralı, düzleştirme teoremi gibi çeşitli isimlerine de rastlanan öneri.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Toplam beklenti yasası · Daha fazla Gör »

Varyans

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyans bir rassal değişken, bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel yayılımın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalamadan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Varyans · Daha fazla Gör »

Weibull dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Weibull dağılımı · Daha fazla Gör »

Zeta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, zeta dağılımı bir ayrık olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi ve Zeta dağılımı · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

İstatistik konuları listesi.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »