Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Şeyhülislam

Endeks Şeyhülislam

II. Abdülhamit döneminde (1891-1907) yılları arasında 16 yıl şeyhülislamlık yapmış olan Cemaleddin EfendiŞeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam (Osmanlıca: شَيْخُ الإسْلام), dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir.

35 ilişkiler: Ankara, Araplar, Arnavutlar, İlmiye, Çerkesler, Boşnaklar, Cemaleddin Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ebussuud Efendi, Fatih Kanunnâmesi, Gürcüler, I. Süleyman, I. Selim, II. Mehmed, Kalemiye, Kazasker, Kemalpaşazâde, Laiklik, Molla Fenari, Osmanlı şeyhülislamları listesi, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Türkçesi, Türkler, Ulema, Zenbilli Ali Efendi, 1525, 1533, 1545, 1574, 1891, 1907, 1910, 1920, 1922, 1924.

Ankara

Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Ankara · Daha fazla Gör »

Araplar

Araplar (Arapça: عرب‎), 400 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Araplar · Daha fazla Gör »

Arnavutlar

Arnavutlar (Arnavutça: Shqiptarët) veya Arnavudlar bugün Adriyatik kıyısı ile Balkanlar’ın diğer bölgelerinde yaşayan halk.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Arnavutlar · Daha fazla Gör »

İlmiye

Soldan sağa doğru- '''Baş Çuhadar''', padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan; '''Dersvekili''', şeyhülislam namına ders okutan; '''Şeyhülislam''', ulema sınıfının başı ve müftü; '''Vekayici''', resmi tarih yazarı (vakanüvis) İlmiye, Osmanlı Devleti'ndeki başlıca dört enstitüden biri.

Yeni!!: Şeyhülislam ve İlmiye · Daha fazla Gör »

Çerkesler

Çerkesler veya Çerkezler, Adığeler, Adıgeler, Adigeler, Kuzey Kafkasya’da, tarihi Çerkesya'da (Çerkezistan), bugün ise Rusya'ya bağlı Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayı ve Stavropol Krayı'nda Kuzeybatı Kafkas dillerinin Adığe-Abhaz grubundan Çerkesçeyi konuşan yerliler ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülen ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve Filistin gibi ülkelerde yaşayan Kuzey Kafkas halkı.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Çerkesler · Daha fazla Gör »

Boşnaklar

Boşnaklar (Boşnakça: Bošnjak; Bošnjaci), Güney Slav halkı.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Boşnaklar · Daha fazla Gör »

Cemaleddin Efendi

Mehmed Cemaleddin Efendi (1848-1917) Osmanlı din adamı, şeyhülislam ve hukukçusu.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Cemaleddin Efendi · Daha fazla Gör »

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Diyanet İşleri Başkanlığı · Daha fazla Gör »

Ebussuud Efendi

Mehmed Ebussuud Efendi, "Ebū s-Su'ūd" veya "Hoca Çelebi" (d. 30 Aralık 1490, İskilip – ö. 23 Ağustos 1574, İstanbul), Osmanlı döneminde görev yapmış bir Şeyhülislam'dır.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Ebussuud Efendi · Daha fazla Gör »

Fatih Kanunnâmesi

Fatih Sultan Mehmed'i tasvir eden minyatür Fatih Kanunnâmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet örgütü ile örgüt yapısının işleyişi hakkında düzenleyici nitelikteki temel kanun.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Fatih Kanunnâmesi · Daha fazla Gör »

Gürcüler

Gürcüler (Kartvelebi).

Yeni!!: Şeyhülislam ve Gürcüler · Daha fazla Gör »

I. Süleyman

I.

Yeni!!: Şeyhülislam ve I. Süleyman · Daha fazla Gör »

I. Selim

I.

Yeni!!: Şeyhülislam ve I. Selim · Daha fazla Gör »

II. Mehmed

II.

Yeni!!: Şeyhülislam ve II. Mehmed · Daha fazla Gör »

Kalemiye

'''Alay Başçavuşu ''' - Sadaret Alayında İnzibata Memur '''Çavuşbaşı''' - Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı) '''Beylikçi''' - Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri '''Amedî''' - Dış İşleri Özel Kalemi Amiri '''Büyük Tezkereci''' - Bakanlık Özel Kalemi Amiri '''Hademe ''' - Sadaret Dairesi Hizmetkarı '''Rüûs Halifesi''' - Zatişleri Kalemi Şefi '''Kethüda Katibi''' - İç İşleri Bakanı Özel Kalem Müdürü '''Vezir Mektupçusu''' - Sadaret Kalemleri Amiri '''Reis Kesedarı''' - Dış İşleri Evrak Müdürü '''Çavuş Kesedarı''' - Adalet Bakanlığı Evrak Müdürü Kalemiye Sınıfı (Osmanlıca: قالميي), Divan-ı Hümayun'a dahil sınıflardandır.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Kalemiye · Daha fazla Gör »

Kazasker

''Kazasker'': Kadıların Amiri ve Hükümet Azası; ''Kaptan-ı Deryâ'':Deniz Kuvvetleri Başkumandanı; ''Çuhadar'': Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından ''Baş Muhzir'': Sadaret Dairesi Muhafızı; ''Mekke Kadısı'':Mekke Baş Hakimi; ''Rumeli Kazaskeri'':Rumelideki Kadıların Amiri; ''Nakib-ül-eşraf'': Peygamber Soyundan Olanların Başı; ve ''İstanbul Kadısı'':İstanbul Baş Hakimi Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Kazasker · Daha fazla Gör »

Kemalpaşazâde

İbn-i Kemal veya Kemalpaşazâde (d. 15 Mayıs 1469, Edirne veya Tokat - ö. 16 Nisan 1534, İstanbul), Osmanlı devleti Şeyhülislamı.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Kemalpaşazâde · Daha fazla Gör »

Laiklik

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Laiklik · Daha fazla Gör »

Molla Fenari

Molla Fenari, (d. y. 1350, Maveraünnehir - ö. 1430, Bursa), din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti'nin ilk müftüsü/şeyhülislamı.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Molla Fenari · Daha fazla Gör »

Osmanlı şeyhülislamları listesi

Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesi.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Osmanlı şeyhülislamları listesi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان توركى Lisān-ı Türkī; توركى Türkī; توركجه Türkçe; لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dili.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Osmanlı Türkçesi · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Türkler · Daha fazla Gör »

Ulema

Ulema (Arapça: علماء‎), Müslüman ülkelerde eğitimli din alimlerinden oluşan sınıf.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Ulema · Daha fazla Gör »

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi, (AksarayEs-Seyyid Hayrullâh Nedim Efendi, (1323) Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi Tercüme-i Hâl ve Menâkıbı, say. 1 - 1526, İstanbul), Osmanlı döneminde görev yapmış bir Şeyhülislam'dır.

Yeni!!: Şeyhülislam ve Zenbilli Ali Efendi · Daha fazla Gör »

1525

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1525 · Daha fazla Gör »

1533

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1533 · Daha fazla Gör »

1545

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1545 · Daha fazla Gör »

1574

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1574 · Daha fazla Gör »

1891

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1891 · Daha fazla Gör »

1907

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1907 · Daha fazla Gör »

1910

1910 cumartesi günü başlayan bir yıldır.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1910 · Daha fazla Gör »

1920

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1920 · Daha fazla Gör »

1922

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1922 · Daha fazla Gör »

1924

Açıklama yok.

Yeni!!: Şeyhülislam ve 1924 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Şeyh-ül İslam, Şeyhulislam, Şeyhülislamlık, Şeyhülislâm, Şeyh’ül İslam.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »