Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Şiilik

Endeks Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

228 ilişkiler: Aşure Günü, Abbas bin Abdülmuttalib, Abbas bin Ali, Abbâsîler, Abdülkâdir Geylânî, Adalet, Afganistan, Ahbârilik, Ahilik, Ahmed er-Rifâi, Ahmed Yesevî, Alavîler, Alevilik, Alevilikte inanç, Ali, Ali el-Hadî, Ali er-Rızâ, Allah, Almanya, Amentü, Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu, Azerbaycan, Şeriat, Şiilik, İbahilik, İlahiyat, İmam, İmam (anlam ayrımı), İmamet, İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi), İran, İsfahan Eyaleti, İslam, İslam dini fıkıh mezhepleri, İslam mezhepleri, İslam peygamberleri, İslam'ın beş şartı, İslam'da iman, İslam'da kıyamet, İsmail bin Ca‘fer es-Sâdık, İsmaililik, İsnâaşeriyye, Ömer, Ömer Fatıma'nın evinde, Baba İlyas, Baba İshak, Baba Haydar, Babailik, Babekiyye, ..., Bahâîlik, Bahreyn, Balım Sultan, Balkan Türkleri, Barak Baba, Batı, Bektaşîlik, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Budizm, Bulgaristan, Ca'fer es-Sâdık, Caferilik, Cebrâîl, Cehennem, Celali isyanları, Cennet, Cevad Nurbahş, Cihat, Dîn, Dürzîlik, Dedebabalık, Deylem, Ebû Bekir, Ebû Müslim Horasânî, Ebu'l Vefa el-Bağdadi, Ehl-i beyt, Ehl-i Hak, El-Makdisi, El-Mukanna, Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker, Endonezya, Fatıma, Fâtımî Devleti, Fıkıh usûlü, Fer'î deliller, Festival, Galibi Tarikatı, Galiyye, Gayba, Gâdir-î Hum, Gürgan, Haşimoğulları, Hac (İslam), Hacı Bektaş-ı Veli, Hanefilik, Hasan bin Ali, Hasan el-Askerî, Havle bint Câ'fer, Hayber, Hâkim (Fâtımî halifesi), Hüseyin, Hilâfet, Hindistan, Hinduizm, Hulûl, Hums, Hurûfilik, Hurremiyye, I. İsmail, I. Muâviye, I. Tahmasb, I. Yezîd, Irak, Kaçar Hanedanı, Kadirîlik, Kalenderilik, Kaligrafi, Karmatîlik, Katar, Kıyamet, Kızılbaş, Köktendincilik, Kerbela, Keysanilik, Kur'an, Kuveyt, Lübnan, Mazdek, Mübah, Müslüman, Müstalî, Müstalîlik, Müstansır (Fâtımî halifesi), Meşhed, Medine, Mehdî el-Muntazar, Mehdi, Mekke, Melamilik, Mevlid, Mezhep, Mizan, Muhammed, Muhammed bin İsmâil eş-Şâkir, Muhammed bin Hanefiyye, Muhammed el-Bakır, Muhammed el-Cevâd, Muhammira, Musa el-Kâzım, Mustali fıkhı, Muta nikâhı, Mutasavvıf, Namaz, Necef, Nijerya, Nimetullahilik, Nizar (Fatımi), Nizarîlik, Nusayriler, Nusayrilik, On İki İmam, Oruç, Osman, Osmanlı İmparatorluğu, Pakistan, Pew Research Center, Peygamber, Ramazan, Reenkarnasyon, Rufâilik, Safevî Devleti, Safevîlik, Sahabe, Sarı Saltık, Sâmânîler, Sırât, Sünnilik, Semah, Seyyid, Suriye, Suudi Arabistan, Taberistan, Tacikistan, Talha bin Ubeydullah, Tanrı, Tanzanya, Tasavvuf, Tayyib Ebu'l-Kasım, Türkiye, Türkler, Türkmenistan, Teslis, Tevhit (anlam ayrımı), The Times of India, Umman, Yediciler, Yedicilik, Yemen, Yesevîlik, Yusuf Hemedanî, Zübeyr bin Avvâm, Zekât, Zeyd bin Ali, Zeydilik, Zeynelâbidîn, Zilhicce, 600, 625, 626, 658, 661, 669, 676, 680, 703, 713, 743, 745, 765, 799, 810, 818, 827, 835, 846, 868, 874. endeksi genişletin (178 Daha) »

Aşure Günü

Aşure Günü ya da Aşura Günü, (Arapça: عاشوراء, Farsça: عاشورا, İbranice: עשוראא) hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Yeni!!: Şiilik ve Aşure Günü · Daha fazla Gör »

Abbas bin Abdülmuttalib

Abbas bin Abdülmuttalib (Arapça: عباس بن عبد المطلب veya العباس بن عبد المطلب; d. 566 - ö. 652), sahabe.

Yeni!!: Şiilik ve Abbas bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Abbas bin Ali

Arnavutluk'un Berat ili'nde Abbas bin Ali (Abaz Aliu) türbesi Abbas bin Ali lâkabı Ebulfezl Abbas (4 Şaban 26 H - 10 Muharrem 61 H; yaklaşık 15 Mayıs 647 M - 10 Ekim 680 M), Dört Halife'nin sonuncusu ve Şiilerin birinci imamı Ali bin Ebu Talib'in ve Ümmü'l Banu Fatıma binti Hizam'ın oğlu.

Yeni!!: Şiilik ve Abbas bin Ali · Daha fazla Gör »

Abbâsîler

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedan.

Yeni!!: Şiilik ve Abbâsîler · Daha fazla Gör »

Abdülkâdir Geylânî

Bağdat'ta Abdülkādir Geylânî türbesi Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkādir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkādir Geylânî, (1077 (H. 470) - 1166 (H. 561) Bağdat; Arapça: عبد القادر الجيلانى 'Abd el-Kadir Gīlānī, Farsça: عبد القادرگیلانی, Kürtçe: Evdilqadirê Geylanî), Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde doğan âlim ve mutasavvıf olan Kadiriye tarikatının kurucusu ve İslam filozofu.

Yeni!!: Şiilik ve Abdülkâdir Geylânî · Daha fazla Gör »

Adalet

Bir mahkeme binasındaki Adalet Tanrıçası heykeli. (Olomuts, Çek Cumhuriyeti) Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

Yeni!!: Şiilik ve Adalet · Daha fazla Gör »

Afganistan

Afganistan, resmî adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Orta Asya'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Afganistan · Daha fazla Gör »

Ahbârilik

Ahbârî (Farsça: اخباری), Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı kabul etmeyen bir ekol.

Yeni!!: Şiilik ve Ahbârilik · Daha fazla Gör »

Ahilik

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Ahilik · Daha fazla Gör »

Ahmed er-Rifâi

Rifâ’îyye Tarîkatı Zikiri. Ahmed er-Rifâi (1118 - 1182), 12.

Yeni!!: Şiilik ve Ahmed er-Rifâi · Daha fazla Gör »

Ahmed Yesevî

Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi (Kazakça: Қожа Ахмед Яссауи; Özbekçe: Xoja Ahmad Yassaviy; 1093, Sayram - 1166, Türkistan (Yesi)), Türk mutasavvıf ve şair.

Yeni!!: Şiilik ve Ahmed Yesevî · Daha fazla Gör »

Alavîler

Alavî dönemi sanatı örneklerinden 9. erken 10. yüzyıla ait ''Sabz Pushan'', Nişapur, İran'daki kazılarda ele geçirilen bir kap, Metropolitan Museum of Art, New York. 864-928 yılları arasında Taberistan'da kurulan, Zeydiler olarak da bilinen Alevîler Hanedanlığı'nın haritası. Alavîler ya da Zeydî-Alevîler Hanedanlığı (Farsça: سلسله علویان طبرستان) İran'ın bugünkü Taberistan (Mazenderan, Gilan, ve Gülistan eyaletleri) bölgesinde 9. yüzyılda kurulan ve tarihte Elburz Dağları ile Hazar Denizi arasında yer alan Zeydîler olarak da bahsedilen Şiî bir emîrliktir.

Yeni!!: Şiilik ve Alavîler · Daha fazla Gör »

Alevilik

Alevilik, Türkiye'de Sünnilikten sonra en fazla mensuba sahip olan İslami bir itikadi mezheptir.

Yeni!!: Şiilik ve Alevilik · Daha fazla Gör »

Alevilikte inanç

Alevîler’in dinî i’tikadı Siyâseten İslâmiyet’in “İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye / Onikicilik” fıkhî mezhebinden olan Alevîler, i’tikaden Horasan Melametîliği’nden köken alan Hoca Ahmed Yesevî’in kurduğu “Sünnîliğin Tasavvufî–Yesev’îyye Tarikâtı” ile Fâtımîler Halifeliği devrinde Orta Asya ve Türkistan’da çok önemli fa’aliyetlerde bulunan Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in kurucusu olduğu Pamir Alevîliği’nin de altyapısını oluşturan “Şiîliğin Bâtınî–İsmâilîyye” fıkhî mezhebinin şiddetli etkisi altında gelişimini tamamlayarak ortaya çıkan “Tasavvufî-Bâtın’îyye” i’tikadî mezhebi mensûplarıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Alevilikte inanç · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Şiilik ve Ali · Daha fazla Gör »

Ali el-Hadî

Ali el-Hadî veya Ali Naki (Arapça: علي الهادي; d. 829, Medine - ö. 868, Samarra), On İki İmam'ın onuncusu, 9.

Yeni!!: Şiilik ve Ali el-Hadî · Daha fazla Gör »

Ali er-Rızâ

Ali er-Rıza, (Arapça: علي بن موسى الرضا Ali bin Musa el-Rıza), tam ismi Ali bin Musa ibn-i Cafer (d. 11 Zilkade, 148 H. – 17 Safer, 203 H.; ö. Yaklaşık olarak: 1 Ocak 765 M. - 26 Mayıs 818 M.), İslâm Peygamberi Muhammed'in yedinci göbekten torunudur.

Yeni!!: Şiilik ve Ali er-Rızâ · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Şiilik ve Allah · Daha fazla Gör »

Almanya

Almanya ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti (Almanca), Orta Avrupa'da bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Almanya · Daha fazla Gör »

Amentü

Amentü "İmân ettim" mânasına gelen bu kelime İslam dininin Ehl-i Sünnet vel Cemaat Mezhebinde olan mü'minlerin imân esaslarını ifâde etmektedir.

Yeni!!: Şiilik ve Amentü · Daha fazla Gör »

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir.

Yeni!!: Şiilik ve Amerika Birleşik Devletleri · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: Şiilik ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Azerbaycan

Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Azerbaycan · Daha fazla Gör »

Şeriat

Şeriat (Arapça: الشريعة), İslam hukuku anlamında İslam'daki farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir.

Yeni!!: Şiilik ve Şeriat · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Şiilik ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İbahilik

İbahilik; İslâmiyet'te, sünnî anlayışın yasakladığı ve günah olarak değerlendirdiği bazı şeyleri yasak görmemektir.

Yeni!!: Şiilik ve İbahilik · Daha fazla Gör »

İlahiyat

İlâhiyat ya da teoloji (Yunanca: θεος, theos, "Tanrı" + λογος, logos, "bilim") ya da tanrıbilim, "tanrı" kavramı ve din olgusunu inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Şiilik ve İlahiyat · Daha fazla Gör »

İmam

Namazı yöneten bir imam. İmam veya Müftü, İslam dinine ait bir terimdir.

Yeni!!: Şiilik ve İmam · Daha fazla Gör »

İmam (anlam ayrımı)

İmam (Arapça) şu anlamlarda kullanılır.

Yeni!!: Şiilik ve İmam (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Şiilik ve İmamet · Daha fazla Gör »

İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi)

Ali el-Mûrtezâ'ydı. Dolayısıyla imametin Ali'nin soyundan devam etmesi şarttır. Onikicilik / Onikiciler İlâhiyatı ya da On İki İmamcılık; Şiîliğin "İsnâaşerîyye" meşrebi içerisinde mevcûd olan On İki İmamcı tüm tarîkat ve mezheplerin ortak i'tikadını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup, Câferiyye Şiîliği, Anadolu Alevîliği, Bektaşilik ile Arap Aleviliği'ni de kapsamı altına almaktadır.

Yeni!!: Şiilik ve İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi) · Daha fazla Gör »

İran

İran (Farsça), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça) / Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke.

Yeni!!: Şiilik ve İran · Daha fazla Gör »

İsfahan Eyaleti

İsfahan Eyaleti (Farsça: استان اصفهان, Ostān-e Esfahān), İran'ın 31 eyaletinden birisidir.

Yeni!!: Şiilik ve İsfahan Eyaleti · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Şiilik ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam dini fıkıh mezhepleri

İslâm dîni fıkhî mezhepleri, günümüzde İslam toplumunda fıkıh ve İslam hukuku konusunda anlayış, yöntem ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur.

Yeni!!: Şiilik ve İslam dini fıkıh mezhepleri · Daha fazla Gör »

İslam mezhepleri

İslam mezhepleri, başlangıçta İlk dönemlerde Ali ile Muaviye arasındaki savaş ve İslam toplumundaki bölünme Sünnilik, Şiîlik ve Haricilik şeklinde ilk mezhepsel ayrışmayı beraberinde getirmiştir.

Yeni!!: Şiilik ve İslam mezhepleri · Daha fazla Gör »

İslam peygamberleri

İslam peygamberleri, ilki Âdem, sonuncusu Muhammed olan; İslam dininde peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetlere denir.

Yeni!!: Şiilik ve İslam peygamberleri · Daha fazla Gör »

İslam'ın beş şartı

İslam'ın beş şartı, İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beş âmeli (ibâdet) bütüne verilen isimdir.

Yeni!!: Şiilik ve İslam'ın beş şartı · Daha fazla Gör »

İslam'da iman

İslam'da iman, İslam dininin esaslarına inanmaktır.

Yeni!!: Şiilik ve İslam'da iman · Daha fazla Gör »

İslam'da kıyamet

Kıyâmet günü için Kur'an'da Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geçmektedir.

Yeni!!: Şiilik ve İslam'da kıyamet · Daha fazla Gör »

İsmail bin Ca‘fer es-Sâdık

İsmail bin Ca‘fer es-Sâdık (719/728 - 755), İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu ve Şiîliğin İsmâilîyye Mezhebi'nin ismini aldığı şâhsiyettir.

Yeni!!: Şiilik ve İsmail bin Ca‘fer es-Sâdık · Daha fazla Gör »

İsmaililik

İsmâilîlik (Arapça: İsmailiyye ya da الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī), Adını İsmail bin Cafer es-Sâdık'tan alan Şii mezhebi.

Yeni!!: Şiilik ve İsmaililik · Daha fazla Gör »

İsnâaşeriyye

İmamîye-i İsnâ‘aşer’îyye ya da Onikiciler (İmamî Şiîlik,, "Athnā‘ashariyyah" / "Ithnā‘ashariyyah"), On İki İmam'a inanan Onikicilik mensuplarını tanımlamak için kullanılan tabir.

Yeni!!: Şiilik ve İsnâaşeriyye · Daha fazla Gör »

Ömer

Ömer bin Hattab (581-3 Kasım 644) (Arapça: عمر ابن الخطاب), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).

Yeni!!: Şiilik ve Ömer · Daha fazla Gör »

Ömer Fatıma'nın evinde

Ömer Fatıma'nın evinde (Arapça حرق الدار,Yanmış Ev) Ömer'in, Ali'nin desteğini almak amacıyla gittiği evde Fatıma Zehra ile tartışması.

Yeni!!: Şiilik ve Ömer Fatıma'nın evinde · Daha fazla Gör »

Baba İlyas

Şücâ’ed-Dîn Ebû'l-Bekâ Baba İlyâs bin Ali el-Horasânî, 13. yüzyılda Bâbâ'îyye Tarikâtı'nın Anadolu'daki önderlerindendir.

Yeni!!: Şiilik ve Baba İlyas · Daha fazla Gör »

Baba İshak

Baba İshâk Kefersudî, Vefâîyye tarikâtına bağlı Horosan azizlerinden Dede Karkğın’ın müridi olan Şücâ’ed-Dîn Ebû'l-Bekâ Baba İlyâs bin Ali el-Horasânî'nin taliplerinden olup en önde gelen halifesidir.

Yeni!!: Şiilik ve Baba İshak · Daha fazla Gör »

Baba Haydar

Kutb’ûd-Dîn Haydar ya da Baba Haydar (Haydar Gazi veya Haydar Sultan da denir).

Yeni!!: Şiilik ve Baba Haydar · Daha fazla Gör »

Babailik

Babâ’îyye ya da Babâîlik, Horasan doğumlu olan Ebu'l-Baka Baba İlyas bin Ali el-Horasânî ve müridi Baba İshâk Kefersudî'nin ayaklanması ile tanınan Vefâî Tarikatı çevrelerine verilen addır.

Yeni!!: Şiilik ve Babailik · Daha fazla Gör »

Babekiyye

Bâbekîler/Bâbek’îyye ya da Mazyâr’îyye; Hulûl ve tenasühe inananEl-Makdisî, Cilt IV, sahife 30.

Yeni!!: Şiilik ve Babekiyye · Daha fazla Gör »

Bahâîlik

Bahailik'in yönetim merkezi olan İsrail'in Hayfa kentindeki Yüce Adalet Evi. Bahailik (Bahá'iyyat, Bahá'iyya) bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir.

Yeni!!: Şiilik ve Bahâîlik · Daha fazla Gör »

Bahreyn

Bahreyn (Arapça: مملكة البحرين - Memleketü'l-Bahreyn) resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir.

Yeni!!: Şiilik ve Bahreyn · Daha fazla Gör »

Balım Sultan

Balım Sultan (d. 1457; Dimetoka - ö. 1517), Bektaşiliği kurumlaştırmasıyla bilinen Alevi önder.

Yeni!!: Şiilik ve Balım Sultan · Daha fazla Gör »

Balkan Türkleri

Balkan Türkleri, Balkanlar'da yaşayan Türklerdir.

Yeni!!: Şiilik ve Balkan Türkleri · Daha fazla Gör »

Barak Baba

Barak Baba (d. 1257, Tokat ? / Hoy - ö. 1307), ünlü bir Babai dervişidir.

Yeni!!: Şiilik ve Barak Baba · Daha fazla Gör »

Batı

Geleneksel bir göstergede yönler. Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir.

Yeni!!: Şiilik ve Batı · Daha fazla Gör »

Bektaşîlik

Arnavutluk-Avlonya Kuzum Baba Tepesi'ndeki Bektâşî tekkesi. Bektâşîlik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin faaliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konumunda olan Türk mutasavvıfı Kalenderî / Haydarî şeyhi Hacı Bektaş-ı Velî'den alan, daha sonra ise 14.

Yeni!!: Şiilik ve Bektaşîlik · Daha fazla Gör »

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (- Dawlat al-Imārāt al-'Arabīyah al-Muttaḥidah) veya kısa kullanımıyla BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülke.

Yeni!!: Şiilik ve Birleşik Arap Emirlikleri · Daha fazla Gör »

Birleşik Krallık

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngilizce: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Avrupa'nın batısında, coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası'nın kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan ülke. Ülkenin ismi, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası camiada genellikle Birleşik Krallık (İngilizce: United Kingdom) olarak kullanılır. Büyük Britanya (İngilizce: Great Britain) sözcüğü de zaman zaman Birleşik Krallık anlamında kullanılır. Birleşik Krallık'ın kurucu unsurlarından oluşmuş, en gelişmiş ve kalabalık ülkesi olan İngiltere'nin ismi ise birçok yabancı medya kuruluşunda ve zaman zaman da resmi kanallarda Birleşik Krallık yerine kullanılır. Ülkenin vatandaşları için kullanılan resmi tanımlama Britanyalıdır (İngilizce: British). Bununla birlikte İngiliz sözcüğü de uluslararası camiada yaygın olarak kullanılır. Briton sözcüğü de gayriresmî şekilde zaman zaman Britanyalı anlamında -özellikle İngiltere'de yaşayan halkı tanımlamak için- kullanılır. Birleşik Krallık dört devletten meydana gelir: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Bu devletlerin, İrlanda Adası'ndaki Kuzey İrlanda hariç, hepsi Büyük Britanya adasındadır. Bunların haricinde krallığa ait irili ufaklı birçok ada vardır. Wight Adası, Lundy, Scilly Adaları, Anglesey ve Hebrid Adaları, Orkney Adaları ve Shetland Adaları bunlardan bazılarıdır. Man Adası ve Manş Adaları (Jersey, Guernsey, Alderney ve Sark) coğrafi olarak krallığa bağlı olsa da, resmi açıdan özel statüleri vardır. Resmi olarak krallığın parçası sayılmazlar, ancak monarka bağımlıdırlar (İngilizce: Dependencies of the Crown). Bu adalar Avrupa Birliği'ne dahil değildirler. Birleşik Krallık, Britanya İmparatorluğu döneminde kapsadığı çok geniş coğrafya nedeniyle "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak anılmıştır.

Yeni!!: Şiilik ve Birleşik Krallık · Daha fazla Gör »

Budizm

Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir.

Yeni!!: Şiilik ve Budizm · Daha fazla Gör »

Bulgaristan

Bulgaristan (Bılgariya), resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti (Republika Bılgariya), Balkanlar'da yer alan ülke.

Yeni!!: Şiilik ve Bulgaristan · Daha fazla Gör »

Ca'fer es-Sâdık

Ca'fer es-Sâdık, Yediciler/Karmat’îyye ve İsnâaşeriyye'nin Altıncı, İsmâ‘îlî-Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye'nin Beşinci imamı, Câferiyye Şiîliği'nin adını aldığı şahsiyet.

Yeni!!: Şiilik ve Ca'fer es-Sâdık · Daha fazla Gör »

Caferilik

Câferîlik ya da Câʿferî düşünce ekolü, İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekolüdür.

Yeni!!: Şiilik ve Caferilik · Daha fazla Gör »

Cebrâîl

Cebrâil veya hristiyanlarca kullanılan ismiyle Gabriel (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (Tanrı'nın cebr-i gücü), İbrahimî dinlerde Tanrı'nın vahiylerini peygamberlere ulaştıran melektir.

Yeni!!: Şiilik ve Cebrâîl · Daha fazla Gör »

Cehennem

Orta Çağ'dan kalma bir cehennem tasviri (Landsbergli Herrad'ın ''Hortus deliciarum'''undan, yaklaşık 1180) Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir.

Yeni!!: Şiilik ve Cehennem · Daha fazla Gör »

Celali isyanları

Celali isyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve IV. Mehmed dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı, ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi nedenlerle ayaklananlara verilen addır.

Yeni!!: Şiilik ve Celali isyanları · Daha fazla Gör »

Cennet

Beatrice cennetleri izliyorlar; Gustave Doré'nin ''İlahi Komedya'' çiziminden alıntı. Cennet, dini kozmoloji veya transandental felsefede gök, yedi gök, uçmak, behişt gibi adlarla da anılan ilah, melek, cin, aziz, yeniden dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yer.

Yeni!!: Şiilik ve Cennet · Daha fazla Gör »

Cevad Nurbahş

Dr.

Yeni!!: Şiilik ve Cevad Nurbahş · Daha fazla Gör »

Cihat

Cihat (Arapça: جهاد "cihad"), İslami bir terim.

Yeni!!: Şiilik ve Cihat · Daha fazla Gör »

Dîn

Dîn (Arapça: دين, telaffuz şekliyle Diin, Dīn, Diyn) İslam ile özdeşleşmiş olan fakat Arap Hristiyanlar tarafından da ibadetleri sırasında yaygın olarak kullanılan Arapça bir kelimedir.

Yeni!!: Şiilik ve Dîn · Daha fazla Gör »

Dürzîlik

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğudur.

Yeni!!: Şiilik ve Dürzîlik · Daha fazla Gör »

Dedebabalık

Dedebabalık kurumu, Hacı Bektaş-ı Veli’nin görevini vekaleten üslenen makâmdır.

Yeni!!: Şiilik ve Dedebabalık · Daha fazla Gör »

Deylem

Deylem (Arapça: ديلام, Farsça: دیلمان), Hazar Denizi'nin batısındaki dağlık bölgenin tarihî adı.

Yeni!!: Şiilik ve Deylem · Daha fazla Gör »

Ebû Bekir

''Hamla-i Haydari'' eserinde, Ebu Bekir'in ölümü Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi veya kısa adıyla Ebu Bekir (573 ? - 23 Ağustos 634), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi ve kayınpederi.

Yeni!!: Şiilik ve Ebû Bekir · Daha fazla Gör »

Ebû Müslim Horasânî

Ebû Müslim Abd-ur Rahman bin Müslim El-Horasanî, asıl adı Abd-ur Rahman'dır.

Yeni!!: Şiilik ve Ebû Müslim Horasânî · Daha fazla Gör »

Ebu'l Vefa el-Bağdadi

Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî, el-Kâkes veya el-Kürdî lakaplarıyla da bilinen Ebu'l Vefâ Tâcü'l-Ârifîn Seyyid Muhammed bin Muhammed Arîz el-Bağdâdî (d. 1026 - ö. 9 Aralık 1107), Vefâ’îyye tarikâtının kurcusudur.

Yeni!!: Şiilik ve Ebu'l Vefa el-Bağdadi · Daha fazla Gör »

Ehl-i beyt

İmam Ali ve çocuklar Ehli Beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim.

Yeni!!: Şiilik ve Ehl-i beyt · Daha fazla Gör »

Ehl-i Hak

Ehl-i Hakk (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ehl-i Hak; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen "Sultan Sahak" tarafından batı İran'da 14. yüzyılın sonlarında Zerdüştlük inancından beslenerek kurulan, Kur'an-ı Kerîm'i ve Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen, fakat Ali bin Ebu Talib'in TanrılığıElahi, Bahram (1987). The path of perfection, the spiritual teachings of Master Nur Ali Elahi. ISBN 0-7126-0200-3. temeli üzerine dayanan, ve "Kelâm-ı Serencâm" adlı kitabı dînî öğretilerinin temeli olarak kabul eden inanç. Kürt erkekler. ''(Duvardaki resim dinî semboller içermektedir)''.

Yeni!!: Şiilik ve Ehl-i Hak · Daha fazla Gör »

El-Makdisi

Muhammed bin Ahmet Şems al-Din Al-Mukaddasi (Arapça:محمد بن أحمد شمس الدين المقدسي), aynı zamanda Al-Makdisi ve el-Mukaddasi olarak da bilinmektedir, (MS 945/946 - 1000) önemli bir ortaçağ Arap coğrafyacısıydı.

Yeni!!: Şiilik ve El-Makdisi · Daha fazla Gör »

El-Mukanna

el-Mükanna Hâşim el-Mukanna (Peçeli) ya da Peçeli Hâşim (d: ? - ö: 780/783) Ebû Mûslim Horasanî’nin Abbâsîler tarafından gaddarane bir şekilde kâtli sonrasında Merv şehrinde ortaya çıkan, Ebû Mûslim Horasanî'nin ölmediğine ama Mehdi olduğuna inanan ve Hûrremîler Hareketi'nin oluşumunda etkin rôl oynamış olan yalancı bir peygamber.

Yeni!!: Şiilik ve El-Mukanna · Daha fazla Gör »

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça ifade.

Yeni!!: Şiilik ve Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker · Daha fazla Gör »

Endonezya

Endonezya (Endonezce: Indonesia) ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti (Endonezce: Republik Indonesia), Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Endonezya · Daha fazla Gör »

Fatıma

Fatıma bint Muhammed, Fatıme Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra (Arapça: فاطمة الزهراء, Farsça: فاطمه زهرا), İslam peygamberi Muhammed'in kızı, Ali bin Ebu Talib'in eşi.

Yeni!!: Şiilik ve Fatıma · Daha fazla Gör »

Fâtımî Devleti

Fâtımî Devleti veya yaygın olarak kullanılan adıyla Fâtımîler, (Arapça: الدولة الفاطمية al-Dawla al-Fātimīya ya da فاطميون Fātimīyūn; 909 - 1171), Tunus'ta kurulduktan sonra merkezi Kahire'ye taşıyan ve Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de egemenliğini kuran Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı devlet.

Yeni!!: Şiilik ve Fâtımî Devleti · Daha fazla Gör »

Fıkıh usûlü

Usûlü'l-fıkh (Arapça: أصول الفقه) veya fıkıh usûlü, fıkıh yani İslam hukukunun iki dalından biridir.

Yeni!!: Şiilik ve Fıkıh usûlü · Daha fazla Gör »

Fer'î deliller

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça), bir İslam hukuku terimi.

Yeni!!: Şiilik ve Fer'î deliller · Daha fazla Gör »

Festival

thumb Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür.

Yeni!!: Şiilik ve Festival · Daha fazla Gör »

Galibi Tarikatı

Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan Muhammedi Tasavvufun bir koludur.

Yeni!!: Şiilik ve Galibi Tarikatı · Daha fazla Gör »

Galiyye

Ghulat-i Şîʿa ya da Gâl’îyye, Şii teolojide Ehli beytten bazı kişilere ilahlık atfeden veya ana akım Şiiler tarafından "aşırı" olarak tanımlanan ekstremist grup (fırka)ları tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir.

Yeni!!: Şiilik ve Galiyye · Daha fazla Gör »

Gayba

Gayba (Ghaybah) Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, "Saklanan", "Gizlenen" ya da "Görülmez" hâldeki imâm.

Yeni!!: Şiilik ve Gayba · Daha fazla Gör »

Gâdir-î Hum

Gâdir-î Hum (Arapça غدیر الخم "Hum Gölcüğü") Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5.

Yeni!!: Şiilik ve Gâdir-î Hum · Daha fazla Gör »

Gürgan

Gürgan, Gorgan veya Cürcan, (Türkmence: Gürgen; Farsça: گرگان,Gorgān).

Yeni!!: Şiilik ve Gürgan · Daha fazla Gör »

Haşimoğulları

Hâşimoğulları veya Hâşimîler (Arapça: هاشمي), Beni Haşim kabilesine bağlı bir Kureyş boyu.

Yeni!!: Şiilik ve Haşimoğulları · Daha fazla Gör »

Hac (İslam)

Hac (Arapça), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.

Yeni!!: Şiilik ve Hac (İslam) · Daha fazla Gör »

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektâş-ı Velî (Hācī Bektāş-ı Vālī; d. 1209, Nişabur - ö. 1271, Nevşehir); Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.

Yeni!!: Şiilik ve Hacı Bektaş-ı Veli · Daha fazla Gör »

Hanefilik

Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin Sünni(fıkıh) mezheplerinden biri.

Yeni!!: Şiilik ve Hanefilik · Daha fazla Gör »

Hasan bin Ali

Hasan bin Ali bin Ebu Talib ya da İmam Hasan el-Müctebâ‎ (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب, Farsça: حسن ابن علی, d. 4 Mart 624, Medine - ö. 7 Nisan 669, Medine), Ali bin Ebu Talib ve Fatıma Zehra’nın büyük oğulları ve Muhammed'in ilk torunudur.

Yeni!!: Şiilik ve Hasan bin Ali · Daha fazla Gör »

Hasan el-Askerî

Hasan el-Askerî (Arapça: حسن بن علي العسكري)(846, Medine - 1Ocak 874, Samarra), Şiîliğin bir fırkası olan İsnâaşeriyye’nin on birinci imamıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Hasan el-Askerî · Daha fazla Gör »

Havle bint Câ'fer

Havle bint Câ'fer el-Hanefîyye Ali'nin eşi ve Muhammed bin Hânifîyye'nin annesidir.

Yeni!!: Şiilik ve Havle bint Câ'fer · Daha fazla Gör »

Hayber

Hayber, Suudi Arabistan'ın Medine Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve vahadır.

Yeni!!: Şiilik ve Hayber · Daha fazla Gör »

Hâkim (Fâtımî halifesi)

Minare, El-Hakim Camisi (990-1003), Kahire, Mısır. Şadırvan, El-Hakim Camisi, Kahire, Mısır. Hakim ya El-Hakim Bi-Emrillah ya da tam adı El-ḥākim Bi-Emrullah El-Manṣūr Ismāil bin El-Azīz Bin El-Mu`izz Li-Dīnallah Ma`d al-Fāṭimīye, (Türkçe: Allah'ın Emriyle Hükümdar) (Arap yazısı: (الحاكم بأمر الله المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله معد الفاطمي)) (d. 13 Ağustos 985 - ö. 1021) 6.

Yeni!!: Şiilik ve Hâkim (Fâtımî halifesi) · Daha fazla Gör »

Hüseyin

Hüseyin bin Ali'in İslam hat sanatı ile Ayasofya Camii'ndeki tasviri. Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib ya da İmam Hüseyin (Arapça: الحسين بن علي; d. 10 Ocak 626 – ö. 10 Ekim 680), İslâm peygamberi Muhammed'in torunudur.

Yeni!!: Şiilik ve Hüseyin · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Hindistan

Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti (Hintçe: भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya; İngilizce: Republic of India), Güney Asya'da bulunan bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Hindistan · Daha fazla Gör »

Hinduizm

Hinduizm (सनातन धर्म; aynı zamanda Sanātana Dharma - सनातन धर्म, ve Vaidika-Dharma - वैदिक धर्म diye de bilinir) çok kapsamlı ve geniş bir dindir.

Yeni!!: Şiilik ve Hinduizm · Daha fazla Gör »

Hulûl

Hulûl, cisimleşme ya da enkarnasyon, yaygın olarak Tanrı'nın görünüş alanına çıkması, evren ve insanla bütünleşmesi anlamında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Şiilik ve Hulûl · Daha fazla Gör »

Hums

Hums, aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Şiilik ve Hums · Daha fazla Gör »

Hurûfilik

Hurûfilik ya da Hurûf’îyye, adını Arapça hurûf (Türkçe “harfler”) kelimesinden alan, kutsal metinlerde harf ve kelimelerin sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığı iddiasıyla bunlardan ve kelime, cümle veya cümlecikleri oluşturan harflerin ebced değerlerinden metnin düz anlamı ile ilgili olmayan, telmih, ima, işaret gibi ikincil anlamlar çıkartan ve bu anlamlar üzerinden yeni anlayış ve kavrayışlara yol açan yaklaşımlara verilen addır.

Yeni!!: Şiilik ve Hurûfilik · Daha fazla Gör »

Hurremiyye

Hürremilik (- Khorrām-Dīnān- Farsça'da "Neş'eli Dînin mensûpları"; - Khurrāmīyah).

Yeni!!: Şiilik ve Hurremiyye · Daha fazla Gör »

I. İsmail

I.

Yeni!!: Şiilik ve I. İsmail · Daha fazla Gör »

I. Muâviye

Muaviye bin Ebu Süfyan (Arapça: معاوية بن أبي سفيان Mu'āviyye ibn Ebu-Sufyān) (d. 602 - ö. 6 Mayıs 680), İslam Devleti'nin Ali'den sonraki halifesi ve Emevi Hanedanı'nın kurucusu.

Yeni!!: Şiilik ve I. Muâviye · Daha fazla Gör »

I. Tahmasb

I.

Yeni!!: Şiilik ve I. Tahmasb · Daha fazla Gör »

I. Yezîd

Yezîd bin Muâviye, (Arapça: يزيد بن معاوية) (d. 646 - ö. 683) Emevîlerin ikinci halifesi.

Yeni!!: Şiilik ve I. Yezîd · Daha fazla Gör »

Irak

Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Irak · Daha fazla Gör »

Kaçar Hanedanı

Ağa Muhammed Han Kaçar Nasreddin Şah Emir Kabir Kaçar sanatından bir örnek Kaçar Hanedanı (1794 - 1925), İran'da aslen Azerbaycan Türkleri olan Kaçar tayfasının kollarından olan Kovanlı kolu tarafından kurulmuş ve 1794 ile 1925 yılları arasında hüküm sürmüş devlettir.

Yeni!!: Şiilik ve Kaçar Hanedanı · Daha fazla Gör »

Kadirîlik

Kadirilik ya da Kadiriyye (Osmanlıca: قادريه), Sünnîliğin Hanbeli mezhebine mensup Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulan ve silsilesini Ali bin Ebu Talib'e dayandıran sufi/tasavvufî yol.

Yeni!!: Şiilik ve Kadirîlik · Daha fazla Gör »

Kalenderilik

Kalenderîlik ya da Kalender’îyye (Qalandar’iyyah) 10.

Yeni!!: Şiilik ve Kalenderilik · Daha fazla Gör »

Kaligrafi

Japon kadınlar 'hoşgeldin' yazıyor. Gürcü kaligrafisi. Bir kaligrafi örneği Sun Yat-sen Çağdaş bir kaligrafi örneği Bir Kaligrafi yazım gösterisi Hat sanatı ya da kaligrafi (Osmanlıca: Hüsn-i Hat, hüsn - "güzel" + hat; Yunanca: κάλλος, kallos - "güzellik" + γραφή - graphẽ "yazı"), yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türü.

Yeni!!: Şiilik ve Kaligrafi · Daha fazla Gör »

Karmatîlik

Karmatîlik, (Arapça: قرماطة Qarāmita) Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Fâtımîler'in imâmlığını kabul etmeyen ve "Yediciler" olarak da bilinen koluna ait olan köktendinci ''(ghulat)'' bir mezhep.

Yeni!!: Şiilik ve Karmatîlik · Daha fazla Gör »

Katar

Katar resmî adıyla Katar Devleti (Arapça: دولة قطر, Devletü Katar), Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi.

Yeni!!: Şiilik ve Katar · Daha fazla Gör »

Kıyamet

Kıyamet veya hesap günü(); dünyanın sonunun geleceğine ve tüm insanların mahşerde toplanarak hesap vereceğine inanılan zaman.

Yeni!!: Şiilik ve Kıyamet · Daha fazla Gör »

Kızılbaş

Kızılbaş, eski dinî inanış ve kültürleri ile İslamiyeti kendilerine has bir şekilde birleştirip Şiilik'ten etkilenen Safevi Tarikatı müridleri için kullanılan terim.

Yeni!!: Şiilik ve Kızılbaş · Daha fazla Gör »

Köktendincilik

Kökten dincilik (radikal dincilik, dinî fundamentalizm), genellikle dinî esaslı aslî kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüşlere karşı toleranssız ve laiklik karşıtı dinî hareket veya bakış açısı.

Yeni!!: Şiilik ve Köktendincilik · Daha fazla Gör »

Kerbela

Irak haritası ve Kerbela Şehri Kerbela (Arapça: كربلاء‎; Karbalā’) Irak'ın bir şehri.

Yeni!!: Şiilik ve Kerbela · Daha fazla Gör »

Keysanilik

Keysanîlik (Dörtçüler), (Arapça: الكيسانية Al-Kaysānīya) Şiîlik'te Mehdî kavramını ortaya atarak ilk defa İmam unvanını kullanan; Ali bin Ebu Talib'den sonra sırası ile Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali ve dördüncü İmâm olarak da Ali bin Hüseyin ''(Zeyn el-Âb-ı Dîn)''’in yerine Ali bin Ebu Talib’in Bânû Hânife Kâbilesi mensûbu Havlet bint Câ'fer’den olan oğlu Muhammed bin Hânifîyye'nin imâmlık ve Mehdiliğini kabullenen; temelleri "El-Muhtâr bin Ebû ‘Ubeyd'ûl-Lâh el-Sâkafî el-Thâifî" tarafından atılan ve daha sonra da kendi içlerinden Abbâsî Hâlifeliği’ni çıkaran ghulât ''(köktendinci)'' mezheb.

Yeni!!: Şiilik ve Keysanilik · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kuveyt

Kuveyt ya da resmî adıyla Kuveyt Devleti (Devletü'l-Kuveyt), Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülke.

Yeni!!: Şiilik ve Kuveyt · Daha fazla Gör »

Lübnan

Lübnan Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية اللبنانية, el-Cumhûriyyetü'l-Lübnâniyye) Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi.

Yeni!!: Şiilik ve Lübnan · Daha fazla Gör »

Mazdek

Mazdek (Farsça مزدک) (ölümü 524 veya 528) Sasani İmparatorluğu'nda Şah I. Kavad döneminde proto-sosyalist Zerdüşt reformcu bir din adamı.

Yeni!!: Şiilik ve Mazdek · Daha fazla Gör »

Mübah

Mübah, İslami terim.

Yeni!!: Şiilik ve Mübah · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Şiilik ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Müstalî

Musta'li veya Ahmed El-Mustâ‘lî veye tam kunye Ebū el-Kāsım el-mustaʿlī bi-llāh ʾaḥmad bin al-mustenṣir, أبو القاسم "المستعلي بالله" أحمد بن المستنصر (d: 16 Eylûl 1074 - ö: 12 Aralık 1101).

Yeni!!: Şiilik ve Müstalî · Daha fazla Gör »

Müstalîlik

Mustâlîlik (Arapça: مستعلية Must'aliyya, Farsça: مستعلوی Most'alī), Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Mustâ‘lî fıkhını tâkip eden kolu.

Yeni!!: Şiilik ve Müstalîlik · Daha fazla Gör »

Müstansır (Fâtımî halifesi)

Mûstensir veya El-Mûstensir Billâh veya tam künye Ebū Tamīm El-Mustensir Billāh Maāḏ Bin aẓ-Zāhir, (Arapça:(أبو تميم "المستنصر بالله" معاذ بن الظاهر) (d. 5 Temmuz 1029 Kahire - ö. 24 Aralik 1094). Adı "El-Mûstensir Billâh", Allah'a kendisini zafere erdirmesi için yakaran anlamına gelmekte idi.

Yeni!!: Şiilik ve Müstansır (Fâtımî halifesi) · Daha fazla Gör »

Meşhed

Meşhed (Farsça: مشهد), İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nin yönetim merkezi ve ülkenin ikinci büyük şehridir.

Yeni!!: Şiilik ve Meşhed · Daha fazla Gör »

Medine

Medine ya da Medine-i Münevvere (Arapça: المدينة المنورة veya المدينة), bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke kuzeyinde yer alan şehir.

Yeni!!: Şiilik ve Medine · Daha fazla Gör »

Mehdî el-Muntazar

Bu madde Şiilik ile ilgili bir kişi üzerinedir.

Yeni!!: Şiilik ve Mehdî el-Muntazar · Daha fazla Gör »

Mehdi

"Ya Mehdi" hattı Mehdi (Arapça: المهدي‎), İslam'da Ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir.

Yeni!!: Şiilik ve Mehdi · Daha fazla Gör »

Mekke

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme (Arapça: مكة veya المكة المكرمة), bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Şiilik ve Mekke · Daha fazla Gör »

Melamilik

Melamîlik (Melamî’yye / Melamet’îyye) (ملامتيه) ya da Melamîler 8. yüzyılda Samanîler devrinde Horasan, İran’ında faaliyet gösteren bir sufi topluluktur.

Yeni!!: Şiilik ve Melamilik · Daha fazla Gör »

Mevlid

Mevlîd, İslâm edebiyatında Muhammed'in doğum gününde yapılan kutlama merasimlerine, bu merasimlerde okunmak üzere yazılan ve bestelenen manzum şeklindeki edebî metinlere verilen isim.

Yeni!!: Şiilik ve Mevlid · Daha fazla Gör »

Mezhep

Dünya'daki başlıca din ve mezhepler Mezhep, (Arapça: مذهب) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir.

Yeni!!: Şiilik ve Mezhep · Daha fazla Gör »

Mizan

Mizan aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Şiilik ve Mizan · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Muhammed bin İsmâil eş-Şâkir

Muhammed bin İsmâil eş-Şâkir ya da Muhammed bin İsmâil el-MektûmMuhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, s. 77, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1970.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammed bin İsmâil eş-Şâkir · Daha fazla Gör »

Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Hânifîyye (Tam adı: Muḥammed ibn el-Ḥanefiyeh); Ali bin Ebî Tâlib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammed bin Hanefiyye · Daha fazla Gör »

Muhammed el-Bakır

Muhammed el-Bakır, (d. 676, Medine - ö. 731, Medine) On İki İmâmlar'ın beşincisidir.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammed el-Bakır · Daha fazla Gör »

Muhammed el-Cevâd

Muhammed el-Cevâd (Arapça: محمّد الجواد) veya Muhammed el-Takî (15 Haziran 811, Medine - 25 Kasım 835, Bağdad), Şiîliğin bir fırkası olan İsnâaşeriyye’nin dokuzuncu imamıdır.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammed el-Cevâd · Daha fazla Gör »

Muhammira

Muhammira, Kızıllar Mezhebî ya da Kızıl-Giyinenler Fırkası; “Muhammira (Kızıl-Giyinenler) Mezhebi”, El-Mukannaʿîyye, Hûrremdîn’îyye ve Kûl’îyye gibi aslen “Mazdekçî” olan fırkalar tarafından oluşturulan mezheplerin mensuplarını tanımlamada kullanılan bir ortak üst kimlik tâbiriydi.

Yeni!!: Şiilik ve Muhammira · Daha fazla Gör »

Musa el-Kâzım

Kâzımiyye Camii. Musa el-Kâzım bin Câʿfer es-Sâdık, (Arapça: موسى بن جعفر الكاظم‎; d. 8 Kasım 745 - ö. 1 Eylül 799) 12 İmam'dan yedincisidir.

Yeni!!: Şiilik ve Musa el-Kâzım · Daha fazla Gör »

Mustali fıkhı

Mustâ‘li fıkhı ya da Tâyyîb’îyye; Mustâ‘lî Mezhebi'nin fıkıh sistematiğidir.

Yeni!!: Şiilik ve Mustali fıkhı · Daha fazla Gör »

Muta nikâhı

Müt'a veya Muta nikâhı (Arapça: زواج المتعة Zawāj al-Mut'ah veya نكاح المتعة Nikāh al-Mut'ah), ilk Müslüman toplumunda ve günümüzde bazı Şii mezheplerinde uygulanan kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşididir.

Yeni!!: Şiilik ve Muta nikâhı · Daha fazla Gör »

Mutasavvıf

Mutasavvıf, (Arapça: متصوف) Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir.

Yeni!!: Şiilik ve Mutasavvıf · Daha fazla Gör »

Namaz

Namaz (Salah), İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet.

Yeni!!: Şiilik ve Namaz · Daha fazla Gör »

Necef

Necef (Arapça: النجف), Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 km güneyinde 31.99°N 44.33°E koordinatlarında bulunan şehir.

Yeni!!: Şiilik ve Necef · Daha fazla Gör »

Nijerya

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Nijerya · Daha fazla Gör »

Nimetullahilik

Ni’metullah’îyye, Ni’metallahîlik, ya da Ni’metullahî Tarikâtı; Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah bin Mir Abdullah tarafından 14.

Yeni!!: Şiilik ve Nimetullahilik · Daha fazla Gör »

Nizar (Fatımi)

Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh (d: 1045 - ö: 1097,; Ebū Mansūr Nizār el-Mustafā li-Dīn’il-Lāh) Nizârî İsmâ‘ilîyye Mezhebi'nin İmâmı.

Yeni!!: Şiilik ve Nizar (Fatımi) · Daha fazla Gör »

Nizarîlik

Nizârîlik (Arapça: نزاري, Farsça: نزاریان Nezāriyān), İslam'ın Şia mezhebi olan İsmâilîyye mezhebinin alt kollarından biridir.

Yeni!!: Şiilik ve Nizarîlik · Daha fazla Gör »

Nusayriler

Nusayrîler ya da Arap Alevîleri (Arapça: النصيرية Al-Nusayrīyah ya da العلوية Al-Alawīya), Suriye'nin Lazkiye, Baniyas ve Tartus illeriyle; Lübnan'da ve Türkiye'nin Hatay, Adana ve Mersin illerinde yaşayan; Bâtınî İslam topluluğudur.

Yeni!!: Şiilik ve Nusayriler · Daha fazla Gör »

Nusayrilik

Nusayrî inancı ya da Nusayrî Tarikâtı i'tikadı; Nusayrî i'tikadının asıl kurucusu "Şeyh Bayrak" nâmıyla ün salan ve Nusayrî mezhebinin ulûsu olarak addedilen, yaklaşık olarak 957/968 yılları arasında Halep'te vefât eden "Hüseyin bin Hâmdân-ı Hasîbî" adındaki şâhıstır.

Yeni!!: Şiilik ve Nusayrilik · Daha fazla Gör »

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

Yeni!!: Şiilik ve On İki İmam · Daha fazla Gör »

Oruç

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir.

Yeni!!: Şiilik ve Oruç · Daha fazla Gör »

Osman

Osman bin Affan (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 574/576 - ö. 17 Haziran 656), Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Muhammed'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisi.

Yeni!!: Şiilik ve Osman · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Şiilik ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Pakistan

Pakistan veya resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Pakistan · Daha fazla Gör »

Pew Research Center

Pew Research Center, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşudur.

Yeni!!: Şiilik ve Pew Research Center · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Şiilik ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Ramazan

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed' e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır.

Yeni!!: Şiilik ve Ramazan · Daha fazla Gör »

Reenkarnasyon

Kurtuluş'la sona eren reenkarnasyonu, gelişim aşamalarıyla tasvir eden bir sanat eseri Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır.

Yeni!!: Şiilik ve Reenkarnasyon · Daha fazla Gör »

Rufâilik

Rüfailik ya da Rifâiyye (Osmanlıca), Tasavvufi inanışa göre kurucusu ve piri Ahmed er Rüfâi olan İslamî bir tarikat.

Yeni!!: Şiilik ve Rufâilik · Daha fazla Gör »

Safevî Devleti

Safevî Devleti veya Devlet-i Safevîyye, Oğuz Türklerinin kurduğu bir İslam devletidir.

Yeni!!: Şiilik ve Safevî Devleti · Daha fazla Gör »

Safevîlik

Safevi Tarikatı (daha az yaygın olarak Erdebil Tarikatı, ender olarak Safevilik), Safiyüddin İshak tarafından Güney Azerbaycan’ın Erdebil kentinde kurulmuş bir sufi tarikatdır.

Yeni!!: Şiilik ve Safevîlik · Daha fazla Gör »

Sahabe

Sahabe veya çoğulu Ashab, bir İslam terimi.

Yeni!!: Şiilik ve Sahabe · Daha fazla Gör »

Sarı Saltık

Arnavutluk'daki Sarı Saltık büstü Sarı Saltık Baba (Sultan Sarı Saltuk Muhammed BuhârîEvliyâ Çelebi; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi; 3. Kitap, 2. Cilt, s. 474; haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Yapı Kredi Yayınları; 3 Baskı, İstanbul: 2012 Hazîran; ISBN 9789750811029, Saltık Bay Sultan, Sarı Saltuk Dede, ö. 1297/1298)Gilles Veinstein'ın Syncrétismes et hérésies dans l'Orient seldjoukide et ottoman (xive-xviiie siècles) derlemesinde, Machiel Kiel'in "Ottoman Urban Development and the cult of a Heterodox Sufi Saint: Sarı Saltuk Dede and towns of Isakçe and Babadag in the Northern Dobrudja" makâlesinde Yusuf en-Nebhânî'nin Câmiu Kerâmâti'l-Evliyâ eserinden naklen; s. 283-298 Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce başlıca Balkanlarda ve civârındaki bölgelerde seyahat ederek insanlara İslâm'ı tebliğ eden bir derviştir.

Yeni!!: Şiilik ve Sarı Saltık · Daha fazla Gör »

Sâmânîler

Samânîler (875-999) (Farsça: سامانیان Sāmāniyān), Orta Asya ve doğu İran'da kurulmuş, adını kurucusu Saman Hüdâ'dan alan bir hanedanlıktır.

Yeni!!: Şiilik ve Sâmânîler · Daha fazla Gör »

Sırât

Sırât, İslâm ve Zerdüştlük dinlerine göre Cehennem üzerine kurulmuş dar ve geçilmesi güç köprüdür.

Yeni!!: Şiilik ve Sırât · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Şiilik ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Semah

Semah, Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli Tarîkat Âyini'dir.

Yeni!!: Şiilik ve Semah · Daha fazla Gör »

Seyyid

Seyyid (Arapça: سيد), İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma ve torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır.

Yeni!!: Şiilik ve Seyyid · Daha fazla Gör »

Suriye

Suriye (Arapça: سوريا) ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية العربية السورية, El-Cumhuriyyetü'l-Arabiyyetü's-Suriyya) Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Suriye · Daha fazla Gör »

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Suudi Arabistan · Daha fazla Gör »

Taberistan

''Taberistan'' bölgesinin yaklaşık sınırlarını gösteren harita. VII - VIII. yüzyıla ait Taberistan'da bulunan gümüş yaldızlı tabak. Taberistan (Farsça: تبرستان), şimdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletlerini içine alan İran'daki tarihi bölge.

Yeni!!: Şiilik ve Taberistan · Daha fazla Gör »

Tacikistan

Tacikistan (Tacikçe: Тоҷикистон, Tocikiston), resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti, (Tacikçe: Ҷумҳурии Тоҷикистон) Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir.

Yeni!!: Şiilik ve Tacikistan · Daha fazla Gör »

Talha bin Ubeydullah

Talhâ bin Ubeydullah, (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎), (d. 598, Mekke - ö. 656) cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

Yeni!!: Şiilik ve Talha bin Ubeydullah · Daha fazla Gör »

Tanrı

Tanrı ya da ilah, özellikle tek tanrılı inançlar tarafından evrenin tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık.

Yeni!!: Şiilik ve Tanrı · Daha fazla Gör »

Tanzanya

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (Svahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania), (önceki adı Tanganika Cumhuriyeti).

Yeni!!: Şiilik ve Tanzanya · Daha fazla Gör »

Tasavvuf

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf ya da Sufilik (Sufiyye) (tasavvuf) (sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Yeni!!: Şiilik ve Tasavvuf · Daha fazla Gör »

Tayyib Ebu'l-Kasım

Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım (d: Hicrî 4 Rebiülahir 524 / Milâdî 16 Mart 1130, El-Moiz'ziyât’ûl Kahire - ö: Milâdî 1169) (aṭ-Ṭayyib Abī l-Qāṣim).

Yeni!!: Şiilik ve Tayyib Ebu'l-Kasım · Daha fazla Gör »

Türkiye

Türkiye ya da resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülke.

Yeni!!: Şiilik ve Türkiye · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Şiilik ve Türkler · Daha fazla Gör »

Türkmenistan

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti.

Yeni!!: Şiilik ve Türkmenistan · Daha fazla Gör »

Teslis

Teslis (Ar.) ya da üçleme, bâzı monoteist dinlerde ilah varlığının üç kişiden meydana geldiğini öne süren itikad olup şu dinlerde kullanılmaktadır.

Yeni!!: Şiilik ve Teslis · Daha fazla Gör »

Tevhit (anlam ayrımı)

Tevhit şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Şiilik ve Tevhit (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

The Times of India

The Times of India (TOI), Hindistan'da İngilizce olarak yayımlanan günlük gazetedir.

Yeni!!: Şiilik ve The Times of India · Daha fazla Gör »

Umman

Umman Sultanlığı (Arapça: عمان), güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır.

Yeni!!: Şiilik ve Umman · Daha fazla Gör »

Yediciler

el-İsmâʿîliyyetû'l-hâlise / el-İsmâʿîliyyetû'l-vâkıfa; ya da Yediciler İsmâilîyye Şiîliğinin bir koludur.

Yeni!!: Şiilik ve Yediciler · Daha fazla Gör »

Yedicilik

Yedicilik ya da Arapça orijinal ismiyle Seb’îyye/İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı); Bâtınî-İsmâilîyye i'tikadının İmâmet kuramını tanımlamakta kullanılan bir tâbir olup, İsmâilîlik mezhebinden olmayan diğer Şîʿî-Bâtınî i'tikatlar ile Hasan bin Sabbah'ın "Melâhîde-i Bâtınîyye" i'tikadı için de geçerlidir.

Yeni!!: Şiilik ve Yedicilik · Daha fazla Gör »

Yemen

Yemen (- el-Yemen) resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti (- El-Cumhuriyyetü'l-Yemeniyye), Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke.

Yeni!!: Şiilik ve Yemen · Daha fazla Gör »

Yesevîlik

Yesevîlik, adını Nakşibend’îyye tarikâtı şeyhi Hâce Yûsuf el-Hemedânî'nin müritlerinden Hoca Ahmed Yesevî'den alan, İslâm'da kadın-erkek denkliğini yaşatan, Anadolu Alevîliği üzerinde bir hayli tesirleri olan, Bektâşî Tarikâtı'nın da beslendiği tasavvufî yol ve Türk tarikatı.

Yeni!!: Şiilik ve Yesevîlik · Daha fazla Gör »

Yusuf Hemedanî

Yûsuf Hemedanî, (1048-1140) (Arapça: ابُ يَقُپ يُسُف حَمدَنِ; Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî) önde gelen din bilginlerinden olup tam ismi Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî'dir.

Yeni!!: Şiilik ve Yusuf Hemedanî · Daha fazla Gör »

Zübeyr bin Avvâm

Zübeyr bin Avvam ya da Zübeyr bin el-Avvam (Arapça:الزبير بن العوام ö. 656), İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın halası Safiyye'nin oğludur.

Yeni!!: Şiilik ve Zübeyr bin Avvâm · Daha fazla Gör »

Zekât

Zekât (Arapça: الزكاة al-zzaka) İslam'ın beş şartından biridir.

Yeni!!: Şiilik ve Zekât · Daha fazla Gör »

Zeyd bin Ali

Zeyd bin Ali (d. 699, Medine - ö. 740), Zeydiyye mezhebinin kurucusu, Tabiin'den fıkıh alimidir.

Yeni!!: Şiilik ve Zeyd bin Ali · Daha fazla Gör »

Zeydilik

Zeydîlik (Arapça: الزيدية az-Zaydiyya, Osmanlıca: Zeyd’îyye), Batı'da Beşciler olarak da bilinir.

Yeni!!: Şiilik ve Zeydilik · Daha fazla Gör »

Zeynelâbidîn

1926'da tahrib edilen tarihi Al-Baqi', Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn orada gömülü olan dört imâmdan biriydi. Zeynelâbidîn (Arapça: زين العابدين), Ali bin Hüseyin veya Ali el-Asgar (659-713) İslam peygamberi Muhammed'ın torunu olan Hüseyin bin Ali'nin oğlu, İsnâaşeriyye’nin dördüncü ve İsmâiliyye’nin üçüncü imamı kabul edilen tâbiîn.

Yeni!!: Şiilik ve Zeynelâbidîn · Daha fazla Gör »

Zilhicce

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12.

Yeni!!: Şiilik ve Zilhicce · Daha fazla Gör »

600

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 600 · Daha fazla Gör »

625

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 625 · Daha fazla Gör »

626

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 626 · Daha fazla Gör »

658

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 658 · Daha fazla Gör »

661

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 661 · Daha fazla Gör »

669

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 669 · Daha fazla Gör »

676

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 676 · Daha fazla Gör »

680

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 680 · Daha fazla Gör »

703

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 703 · Daha fazla Gör »

713

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 713 · Daha fazla Gör »

743

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 743 · Daha fazla Gör »

745

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 745 · Daha fazla Gör »

765

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 765 · Daha fazla Gör »

799

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 799 · Daha fazla Gör »

810

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 810 · Daha fazla Gör »

818

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 818 · Daha fazla Gör »

827

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 827 · Daha fazla Gör »

835

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 835 · Daha fazla Gör »

846

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 846 · Daha fazla Gör »

868

Çince Elmas Sutra, dünyada bilinen en eski kalıp baskı kitaptır; 9. yüzyıl, Tang Hanedanı Xiantong dönemi, M.S. 868. British Library.

Yeni!!: Şiilik ve 868 · Daha fazla Gör »

874

Açıklama yok.

Yeni!!: Şiilik ve 874 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Shia Islam, Şi, Şia, Şia Mezhebi, Şia mezhebi, Şia İslam, Şii, Şii Mezhebi, Şii Müslüman, Şii Müslümanlar, Şii inancı, Şii mezhebi, Şii mezhepleri, Şii meşrebi, Şii İslam, Şiiler, Şiilik mezhebi, Şiilik meşrebi, Şiâ, Şiâ Mezhebi, Şiî, Şiî Mezhebi, Şiî Müslüman, Şiî inancı, Şiî inanışı, Şiî mezhebi, Şiî meşrebi, Şiî tarikât ve mezhepler, Şiî İslam, Şiî İslâm, Şiîler, Şiîlik, Şiîlik mezhebi, Şîa, Şîʿizm.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »