Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Allah

Endeks Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

70 ilişkiler: Aşağılama, Allah'ın isimleri, Aramice, Arap Hristiyanlar, Arap mitolojisi, Arapça, Arş, Şiilik, Aziz (anlam ayrımı), İbn-i Sina, İbrahimî dinler, İbranice, İhlas Suresi, İlah, İslam, İslam'da iman, İsmet Zeki Eyüboğlu, İstenç, Baal, Bahâîlik, Bilim, Cehmilik, Ebü'l Hasan Eş'arî, Edebiyat, El (tanrı), El-Lât, El-Manât, El-Uzzâ, Elohim, En-el Hak, Evren, Gök katları, Hadis, Hallâc-ı Mansûr, Hristiyanlık, Hulûl, Küfür (İslam), Kelâm, Keldaniler, Kişileştirilmiş tanrı, Kitâb-ı Mukaddes, Kur'an, Mâtürîdîlik, Müşebbihe, Mücessime, Meryem Suresi, Mezhep, Miraç, Misyonerlik, Mizrahi, ..., Muazzez İlmiye Çığ, Mutasavvıf, Mutezile, Palmira, Rab, Rahmân, Süryanice, Selefilik, Sufi metafiziği, Tanrı, Tasavvuf, Teşbih, Tektanrıcılık, Tekvin, Tevhit, Vehhabîlik, Yaşam, Yaşar Nuri Öztürk, Yehova, Yezdânizm. endeksi genişletin (20 Daha) »

Aşağılama

Aşağılama veya küçümseme, bir insanın, bir durumu veya bir kimseyi, kendinden daha az sahip olduğu sanısı değerler için kendinden küçük görmektir.

Yeni!!: Allah ve Aşağılama · Daha fazla Gör »

Allah'ın isimleri

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam toplumunda, Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Yeni!!: Allah ve Allah'ın isimleri · Daha fazla Gör »

Aramice

Açıklama yok.

Yeni!!: Allah ve Aramice · Daha fazla Gör »

Arap Hristiyanlar

Arap Hristiyanlar (Arapça: العرب المسيحيين Al-'Arab Al-Masihiyin) Hristiyanlık dinine mensup etnik Araplardır.

Yeni!!: Allah ve Arap Hristiyanlar · Daha fazla Gör »

Arap mitolojisi

Arap mitolojisi, Arapların İslamiyet öncesi çoktanrıcı inanç ve söylencelerini konu almakla birlikte Hıristiyan, Yahudi ve İran dinlerinin de etkisinde kalmıştır.

Yeni!!: Allah ve Arap mitolojisi · Daha fazla Gör »

Arapça

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.

Yeni!!: Allah ve Arapça · Daha fazla Gör »

Arş

Arş (Arapça: الدقة), Arapçada taht ve koltuk anlamlarına gelen bir kelimedir, Tanrı'nın tahtı veya daha ayrıntılı anlatımlarda taht odası; İbrahimî dinlerde gök katlarının üzerinde, tek Tanrı'nın dünyayı idare ettiği yerdir.

Yeni!!: Allah ve Arş · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Allah ve Şiilik · Daha fazla Gör »

Aziz (anlam ayrımı)

Aziz sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Allah ve Aziz (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

İbn-i Sina

İbn-i Sina (Farsça: ابن سینا; tam adı: Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā; d. 980 Afşana Köyü, Buhara - ö. 21 Haziran 1037 Hamedan) Tıp adamı, fizikçi, yazar, filozof ve bilim insanı.

Yeni!!: Allah ve İbn-i Sina · Daha fazla Gör »

İbrahimî dinler

Hristiyanlığın sembolü (sol üstte), İslami sembol (sağ üstte), Museviliğin sembolü (sol altta), Bahailik sembolü (sağ altta) İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Orta Doğu kökenli dinlerdir.

Yeni!!: Allah ve İbrahimî dinler · Daha fazla Gör »

İbranice

İbranice yahut İbranca (עִבְרִית, İvrit) Afro-Asyatik dillerin Kuzeybatı Sami (Semitik) dil grubunun Ken'an koluna bağlı ve 7 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.

Yeni!!: Allah ve İbranice · Daha fazla Gör »

İhlas Suresi

İhlas Suresi (Arapça: سورة الإخلاص, Sūrat'ul İhlās), Kur'an'ın 112.

Yeni!!: Allah ve İhlas Suresi · Daha fazla Gör »

İlah

İlâh (Arapça: إله; çoğul: آلهة ʾ ālihah), tanrı anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Yeni!!: Allah ve İlah · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Allah ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam'da iman

İslam'da iman, İslam dininin esaslarına inanmaktır.

Yeni!!: Allah ve İslam'da iman · Daha fazla Gör »

İsmet Zeki Eyüboğlu

İsmet Zeki Eyüboğlu (1925; Trabzon – 2003; İstanbul) Türk yazar, araştırmacı ve çevirmen.

Yeni!!: Allah ve İsmet Zeki Eyüboğlu · Daha fazla Gör »

İstenç

İstenç, Arapça kökenli "irade" sözcüğünün Türkçesi olup, belirli bir yapabilme gücünü ya da itici gücün varlığını belirtmek için kullanılır.

Yeni!!: Allah ve İstenç · Daha fazla Gör »

Baal

Kolunu kaldırmış halde Ba'al, İÖ 14.-12. yy., Antik Ugarit (Ras Şamra) şehrinde bulunmuştur, Louvre müzesindedir. İbranice בעל / Ba‘al, Akkadca Bēlu (m), Bēl, Ugarit, Finike, Ba‘lu (m), Bal, Samiriye Bāl, Aramca Be‘lu, MÖ 19.

Yeni!!: Allah ve Baal · Daha fazla Gör »

Bahâîlik

Bahailik'in yönetim merkezi olan İsrail'in Hayfa kentindeki Yüce Adalet Evi. Bahailik (Bahá'iyyat, Bahá'iyya) bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir.

Yeni!!: Allah ve Bahâîlik · Daha fazla Gör »

Bilim

Sıvı azotla (nitrojen) soğutulmuş yüksek-ısılı süperiletkenin üzerinde asılı duran bir mıknatıs.Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür.

Yeni!!: Allah ve Bilim · Daha fazla Gör »

Cehmilik

Cebriyye, kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksi görüşler ileri sürmüştür.

Yeni!!: Allah ve Cehmilik · Daha fazla Gör »

Ebü'l Hasan Eş'arî

Ebü'l Hasan Eş'arî (873 - 935), Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur.

Yeni!!: Allah ve Ebü'l Hasan Eş'arî · Daha fazla Gör »

Edebiyat

Merton College kitaplığında tarihi kitaplar. Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.

Yeni!!: Allah ve Edebiyat · Daha fazla Gör »

El (tanrı)

(Elif-lam şeklinde yazılır, Ugarit ve Fenike tanrısı, Arapça إل veya إله, Akadça ilu), Kuzeybatı Sami dillerinde "tanrı" anlamında bir kelimedir.

Yeni!!: Allah ve El (tanrı) · Daha fazla Gör »

El-Lât

El-Lât (Al Laht, Allat, Allatu, Alilat, Allāt, Ar. اللات; "Tanrıça" URL erişim tarihi: 18 Temmuz 2007.), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası.

Yeni!!: Allah ve El-Lât · Daha fazla Gör »

El-Manât

Menat veya Manah, Arap mitolojisinde bir tanrıça.

Yeni!!: Allah ve El-Manât · Daha fazla Gör »

El-Uzzâ

Al-Uzza Khirbet et-Tannur, Ürdün. Uzza (Ar., İslâm öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası olup bu dönemde Mekke şehrinin üç baş tanrıçasından biriydi. O dönemlerde Uzza, Manat ve Lat, asıl ulaşılmak istenen ulu tanrı El-İlah'ın kızları olarak anılıyorlardı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İslam öncesi tapınılan ilah-putlardan biri olarak adı geçmektedir (Necm Suresi, 19-23. âyetler). Hubel gibi Uzza da İslam öncesinde Kureyşliler tarafından korunmak için çağrılırdı. 624'te Uhud Savaşında, Kureyşlilerin savaş narası “Uzza'nın insanları, Hubel'ın insanları!” şeklindeydi.

Yeni!!: Allah ve El-Uzzâ · Daha fazla Gör »

Elohim

Elohim (İbranice: אֱלֹהִים) tanrılar demektir.

Yeni!!: Allah ve Elohim · Daha fazla Gör »

En-el Hak

Ene'l-Hakk, Arapça "Ben Hakk'ım", "Hak'tan gayrı değilim." demektir.

Yeni!!: Allah ve En-el Hak · Daha fazla Gör »

Evren

Kozmik mikrodalga arka plan ışıması Evren ya da kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır.

Yeni!!: Allah ve Evren · Daha fazla Gör »

Gök katları

Dante'nin İlahi Komedya'sındaki gök katlarının Botticelli tarafından tasviri Gök katları kavramı pek çok gelenekte bulunan, beş duyu ile algılanamayan görünmez alemdeki farklı ortamları derecelendirmek üzere kullanılmış bir kavram olup çeşitli din ve mitolojilerde farklı sayılarla ifade edilmiştir.

Yeni!!: Allah ve Gök katları · Daha fazla Gör »

Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

Yeni!!: Allah ve Hadis · Daha fazla Gör »

Hallâc-ı Mansûr

Hallâc-ı Mansûr veya Mansûr el-Hallâc (tam ismi) (ö. 26 Mart 922, Bağdat), Zındıklıkla suçlanması ve uzun süren bir soruşturma neticesinde Abbâsî Halifesi Muktedir Bi’llâh'ın emriyle idam edilmesiyle meşhur olan spiritüalist yazar ve mistik şâir.

Yeni!!: Allah ve Hallâc-ı Mansûr · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Allah ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Hulûl

Hulûl, cisimleşme ya da enkarnasyon, yaygın olarak Tanrı'nın görünüş alanına çıkması, evren ve insanla bütünleşmesi anlamında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Allah ve Hulûl · Daha fazla Gör »

Küfür (İslam)

Küfür; inkâr, reddetmek, yok saymak, görmezlikten gelmek gibi anlamlara gelir.

Yeni!!: Allah ve Küfür (İslam) · Daha fazla Gör »

Kelâm

Kelâm (Arapça: الكلام); İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-î Kelâm denir.

Yeni!!: Allah ve Kelâm · Daha fazla Gör »

Keldaniler

Keldaniler, Asurlar'ın Katolik kısmını oluştururlar.

Yeni!!: Allah ve Keldaniler · Daha fazla Gör »

Kişileştirilmiş tanrı

Kişileştirilmiş tanrı veya insanî tanrı, insanî özelliklere sahip tanrı.

Yeni!!: Allah ve Kişileştirilmiş tanrı · Daha fazla Gör »

Kitâb-ı Mukaddes

Yaratılış'ın ilk sayfası Kitâb-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap2001 yılında yayımlanan Türkçe çeviride (Yeni Çeviri) metnin dili güncelleştirildi, başlık da aynı uygulamaya tabi tutuldu.

Yeni!!: Allah ve Kitâb-ı Mukaddes · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Allah ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Mâtürîdîlik

Mâtüridîlik (Arapça: الماتريدية), ünlü Türk din bilgini Matüridî'nin, Hanefî Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı A'zam'ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir.

Yeni!!: Allah ve Mâtürîdîlik · Daha fazla Gör »

Müşebbihe

Müşebbihe, İslâm dininde Allah'ı yaratılmış olanların sıfatlarıyla anan ve kendisinin yarattıklarına benzeten i'tikat mensuplarının oluşturdukları i'tikadî mezheplerin tamamına mal olan bir tâbirdir.

Yeni!!: Allah ve Müşebbihe · Daha fazla Gör »

Mücessime

Mücessime, Cisimleşme, ya da Enkarnasyon; İslâm dininde eskiden mevcut olan i'tikadî bir fırkanın adı.

Yeni!!: Allah ve Mücessime · Daha fazla Gör »

Meryem Suresi

Meryem Suresi (Arapça: سورة مريم, Sūratu Meryem), Kur'an'ın 19.

Yeni!!: Allah ve Meryem Suresi · Daha fazla Gör »

Mezhep

Dünya'daki başlıca din ve mezhepler Mezhep, (Arapça: مذهب) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir.

Yeni!!: Allah ve Mezhep · Daha fazla Gör »

Miraç

İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Muhammed'in yüzü çizilmemektedir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library) Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj; ç sesinin Arapçada olmayışı nedeniyle birebir yazım: Mirac), İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi.

Yeni!!: Allah ve Miraç · Daha fazla Gör »

Misyonerlik

Misyonerlik, dar anlamıyla herhangi bir dini öğretiyi yabancı ülkelerde yaymakla yükümlü din görevlilerini tanımlamada kullanılır.

Yeni!!: Allah ve Misyonerlik · Daha fazla Gör »

Mizrahi

Mizrahi (Çoğul: Mizrahim, İbranice: מזרחים) Doğulu anlamına gelip Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya'daki Yahudilere verilen genel addır.

Yeni!!: Allah ve Mizrahi · Daha fazla Gör »

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ, (20 Haziran 1914, Bursa), Türk sümerolog.

Yeni!!: Allah ve Muazzez İlmiye Çığ · Daha fazla Gör »

Mutasavvıf

Mutasavvıf, (Arapça: متصوف) Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir.

Yeni!!: Allah ve Mutasavvıf · Daha fazla Gör »

Mutezile

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep.

Yeni!!: Allah ve Mutezile · Daha fazla Gör »

Palmira

Palmira (Arapça: تدمر, Tedmur veya Tadmor, İngilizce: Palmyra) orta Suriye'de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan şehir.

Yeni!!: Allah ve Palmira · Daha fazla Gör »

Rab

Rab (Arapça رَبٌّ, İbrânice Rabi רב), "efendi" veya "yüce" anlamına gelen İbranice kökenli bir sözcük.

Yeni!!: Allah ve Rab · Daha fazla Gör »

Rahmân

Rahmân (Arapça الرحمن), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Yeni!!: Allah ve Rahmân · Daha fazla Gör »

Süryanice

250px Süryanicenin Lehçeleri Süryanice (ܣܘܪܝܐ Suroyo/Suraya) modern Asurcanın batı lehçesi.

Yeni!!: Allah ve Süryanice · Daha fazla Gör »

Selefilik

Selefîlik (Salafizm ve Selefiyecilik olarak da bilinir, Selefiyye), temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılmış olan İslâm dîni itikadî mezheplerinden biridir.

Yeni!!: Allah ve Selefilik · Daha fazla Gör »

Sufi metafiziği

Sufi metafiziği başlıca Vahdet (birlik) düşüncesi etrafında gelişmiştir.

Yeni!!: Allah ve Sufi metafiziği · Daha fazla Gör »

Tanrı

Tanrı ya da ilah, özellikle tek tanrılı inançlar tarafından evrenin tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık.

Yeni!!: Allah ve Tanrı · Daha fazla Gör »

Tasavvuf

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf ya da Sufilik (Sufiyye) (tasavvuf) (sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Yeni!!: Allah ve Tasavvuf · Daha fazla Gör »

Teşbih

Teşbih, "benzetmek" manasına gelir.

Yeni!!: Allah ve Teşbih · Daha fazla Gör »

Tektanrıcılık

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır.

Yeni!!: Allah ve Tektanrıcılık · Daha fazla Gör »

Tekvin

Yaratılış kitabının giriş bölümü Tekvin veya Yaratılış, Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını oluşturan Tevrat'ın birinci kitabı.

Yeni!!: Allah ve Tekvin · Daha fazla Gör »

Tevhit

Tevhit ya da tevhid, tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

Yeni!!: Allah ve Tevhit · Daha fazla Gör »

Vehhabîlik

Vehhabîlik ya da Vehabilik (Vehabizm ve Vahabizm olarak da bilinir), kökeni Selefilik'e dayanmakla birlikte tam olarak 18.

Yeni!!: Allah ve Vehhabîlik · Daha fazla Gör »

Yaşam

Doğadaki bütün canlılar birbirleriyle etkileşim içindedirler. 300px 300px Yaşam ya da hayat; biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir.

Yeni!!: Allah ve Yaşam · Daha fazla Gör »

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürk (d. 5 Şubat 1951, Bayburt – ö. 22 Haziran 2016, İstanbul), Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı.

Yeni!!: Allah ve Yaşar Nuri Öztürk · Daha fazla Gör »

Yehova

Yehova ("YeHoWaH"), Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında tek; zıddı, benzeri ve ortağı olmayan yaratıcıdır.

Yeni!!: Allah ve Yehova · Daha fazla Gör »

Yezdânizm

YezdânizmBulut, Faik, (2011), Ali'siz Alevîlik, Berfin Yayıncılık.

Yeni!!: Allah ve Yezdânizm · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

ALLAH, ALLAH C.C., Allah(c.c), Allah-u Teâla, Allah-u Teâlâ, Allah-û Teâla, Allah-ü teâlâ, Allâh, Allâh’û-Celle-Celâle’hû, Allâh’ûr-Râhman’ûr-Râhîym, Cenab-ı Hak, Cenâb-ı Hak, Cenâb-ı Hakk, Hakk Teâlâ, Hz. Allah, Hâkk, Olah, İslam'da tanrı, الله.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »