Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Amino asit

Endeks Amino asit

Resim aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zincirini göstermektedir. Aminoasitler, proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır.

45 ilişkiler: Alanin, Aldehitler, Amin, Amonyak, Amonyum klorür, Arjinin, Asetaldehit, Asparajin, Aspartik asit, İzolösin, Elias James Corey, Fenilalanin, Fonksiyonel grup, Glisin, Glutamik asit, Glutamin, Hidrofobi, Histidin, Karboksilik asit, Katekolamin, Keton, Kimya, Kimyasal reaksiyon, Kimyasal sentez, Lösin, Lizin, Melanin, Mesajcı RNA, Metiyonin, Molekül, Polimer, Prolin, Protein, Ribozom, Serin, Serotonin, Sistein, Tirozin, Translasyon, Treonin, Triptofan, Valin, Van der Waals kuvveti, 1998, 2005.

Alanin

Alanin (Ala, A) (HO2CCH(NH2)CH3) aynı zamanda 2-aminopropanoik asit olarak adlandırılır.

Yeni!!: Amino asit ve Alanin · Daha fazla Gör »

Aldehitler

Aldehitler'in yapısı Aldehitler, yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerden, karbonil grubuna bir hidrojenin bağlı olduğu bileşiklerdir.

Yeni!!: Amino asit ve Aldehitler · Daha fazla Gör »

Amin

Amin sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Amino asit ve Amin · Daha fazla Gör »

Amonyak

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir.

Yeni!!: Amino asit ve Amonyak · Daha fazla Gör »

Amonyum klorür

280px Amonyum klorür formülü NH4Cl olan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Amino asit ve Amonyum klorür · Daha fazla Gör »

Arjinin

Arginin (Arg, R) bir α-aminoasittir.

Yeni!!: Amino asit ve Arjinin · Daha fazla Gör »

Asetaldehit

Asetaldehit; renksiz, keskin kokulu, zehirli, kararsız bir sıvıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Asetaldehit · Daha fazla Gör »

Asparajin

Asparajin (Asn, N) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Asparajin · Daha fazla Gör »

Aspartik asit

Aspartik asit (Asp, D) proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Aspartik asit · Daha fazla Gör »

İzolösin

İzolösin (Ile, I) proteinlerin yapısında bulunan, DNA tarafından kodlanan 20 temel aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve İzolösin · Daha fazla Gör »

Elias James Corey

Elias James "E.J." Corey (12 Temmuz 1928) Amerikalı organik kimyacı.

Yeni!!: Amino asit ve Elias James Corey · Daha fazla Gör »

Fenilalanin

Fenilalanin (Phe, F) beslenme açısından zaruri bir alfa-aminoasittir.

Yeni!!: Amino asit ve Fenilalanin · Daha fazla Gör »

Fonksiyonel grup

Organik kimyada fonksiyonel grup, içinde bulundukları moleküllerin karakteristik kimyasal tepkimelerinden sorumlu belli atom gruplarıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Fonksiyonel grup · Daha fazla Gör »

Glisin

Glisin (kısaltılmışı Gly ya da G) formülü NH2CH2COOH olan apolar bir aminoasittir. Glisin kodonları GGU, GGC, GGA, GGG cf. genetik kodtur.Yapısal olarak proteinlerde bulunan 20 aminoasit arasında en basit olanıdır. Yan zinciri sadece bir hidrojen atomundan ibarettir. Glisindeki α-karbon atomu da bir hidrojene bağlı olduğu için, glisin optik olarak aktif değildir, diğer bir deyişle optik izomeri bulunmamaktadır.

Yeni!!: Amino asit ve Glisin · Daha fazla Gör »

Glutamik asit

Sodyum glutamat veya MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat; doğal olarak en fazla ortaya çıkan nonesansiyel amino asitlerden biri olan glutamik asidin sodyum tuzu.

Yeni!!: Amino asit ve Glutamik asit · Daha fazla Gör »

Glutamin

Glutamin (Gln, Q) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Yan zincirinde karboksamit grubu içerir. Polar özelliktedir, ancak fizyolojik pH'da yüksüzdür. Diğer birçok amino asitte olduğu gibi bu amino asitinde hem L- hem de D- isomeri vardır. Aber aktiv olan diğer bir deyişle doğada var olan isomeri L Glutamin’dir. Bu yazıda ya da bilimsel makalelerde Glutamin L- ya da D olarak hiçbir ön ek almayarak sadece Glutamin diye bahsedilmişse, burada bahsi geçen L- Glutamin’dir.

Yeni!!: Amino asit ve Glutamin · Daha fazla Gör »

Hidrofobi

Hidrofobik bir yaprak üzerinde çiğ damlası. Hidrofobik çimen üzerinde su damlaları Kimyada hidrofobi, Yunanca hidros ("su") ve fobos ("korku") sözcüklerinden türetme), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir. Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle "islanabilirlik" leri çok az veya yoktur. Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir.

Yeni!!: Amino asit ve Hidrofobi · Daha fazla Gör »

Histidin

Histidin (His, H) doğada yaygın 22 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur.

Yeni!!: Amino asit ve Histidin · Daha fazla Gör »

Karboksilik asit

Bir karboksilık asidin yapısı Karboksil grubunun üç boyutlu yapısı Karboksil grubunun hacim dolduran modeli Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(.

Yeni!!: Amino asit ve Karboksilik asit · Daha fazla Gör »

Katekolamin

Katekolaminler; adrenal medullanın kromafin hücrelerinde, beyin ve sempatetik nöronlarda tirozin aminoasidinden sentezlenen adrenalin, norepinefrin ve dopamindir.

Yeni!!: Amino asit ve Katekolamin · Daha fazla Gör »

Keton

Keton'un genel yapisidir. R1 ve R2 organik kisimlardir (Alkil, Aril o. ä.). '''Maviyle''' isaretlenen kisim Karbonil gurubudir. Keton, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Keton · Daha fazla Gör »

Kimya

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Kimya · Daha fazla Gör »

Kimyasal reaksiyon

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Kimyasal reaksiyon · Daha fazla Gör »

Kimyasal sentez

Kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı.

Yeni!!: Amino asit ve Kimyasal sentez · Daha fazla Gör »

Lösin

Lösin (Leu, L) DNA tarafından kodlanan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Lösin · Daha fazla Gör »

Lizin

Lizin (Lys, K) proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Lizin · Daha fazla Gör »

Melanin

4 günlük Zebra balığı embriyoları. Alttaki embriyo melanin biyosentezini engelleyen bir mutasyon taşımaktadır. Melanin, normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozin'in yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment.

Yeni!!: Amino asit ve Melanin · Daha fazla Gör »

Mesajcı RNA

Ökaryotik bir hücredeki '''mRNA'''nın ömrü. RNA hücre çekirdeğinde sentezlenir; tamamen işlemden geştikten sonra sitoplazmaya taşınır ve ribozomda çevrime uğrar. Ömrünün sonunda, RNA yıkılır. Mesajcı RNA (İngilizce: messenger RNA) (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

Yeni!!: Amino asit ve Mesajcı RNA · Daha fazla Gör »

Metiyonin

Metiyonin (Met, M) apolar bir aminoasit ve vücuttaki yağların metabolik olarak yakılmasını hızlandıran lipotropik bir moleküldür.

Yeni!!: Amino asit ve Metiyonin · Daha fazla Gör »

Molekül

Su Molekülü Molekül, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır.

Yeni!!: Amino asit ve Molekül · Daha fazla Gör »

Polimer

Polimer (Yunanca: poli "çok", meros "parça"; çok parçalı anlamında),monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir.

Yeni!!: Amino asit ve Polimer · Daha fazla Gör »

Prolin

Prolin (Pro, P) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Prolin · Daha fazla Gör »

Protein

Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının alfa heliks gösterimi. Protein zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Amino asit ve Protein · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: Amino asit ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Serin

Serin (Ser, S), organik bir molekül ve aynı zamanda hayvansal proteinlerde sıkça bulunan aminoasitlerden biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Serin · Daha fazla Gör »

Serotonin

Serotonin: Moleküler yapısı Serotonin (5-HT ya da 5-hidroksitriptamin), insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir.

Yeni!!: Amino asit ve Serotonin · Daha fazla Gör »

Sistein

Sistein (Cys, C) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Sistein · Daha fazla Gör »

Tirozin

Tirozin (Tyr, Y) (tyros, Yunanca.

Yeni!!: Amino asit ve Tirozin · Daha fazla Gör »

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucu oluşan mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecidir, daha sonra üretilen amino asit zinciri veya polipeptit uygun bir şekilde katlanarak etkin bir protein haline gelmektedir.

Yeni!!: Amino asit ve Translasyon · Daha fazla Gör »

Treonin

Treonin (Thr, T) canlıların yapısında yaygın olarak bulunan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Treonin · Daha fazla Gör »

Triptofan

Triptofan (Trp,W) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Triptofan · Daha fazla Gör »

Valin

Valin (Val,V) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Amino asit ve Valin · Daha fazla Gör »

Van der Waals kuvveti

Van der Waals kuvveti veya Van der Waals etkileşimi, fiziksel kimyada kovalent bağlar, hidrojen bağları ve iyonların birbiriyle, nötr moleküllerle veya elektrik yüklü moleküllerle elektrostatik etkileşimi hariç olmak üzere, moleküller arasındaki (veya aynı molekül parçalarının arasındaki) çekici veya itici güçlerin toplamıdır.

Yeni!!: Amino asit ve Van der Waals kuvveti · Daha fazla Gör »

1998

Açıklama yok.

Yeni!!: Amino asit ve 1998 · Daha fazla Gör »

2005

2005 (MMV) cumartesi günü başlayan yıl.

Yeni!!: Amino asit ve 2005 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Amino Asit, Amino asid, Amino asitler, Aminoasid, Aminoasit.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »