Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Bilgi

Endeks Bilgi

Celsus Kütüphanesi Efes, Türkiye Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü üründür.

31 ilişkiler: Akıl yürütme, Antropoloji, Astronomi, Bilimsel yöntem, Biyoloji, Celsus Kütüphanesi, Coğrafya, Doğa bilimleri, Dogmatizm, Duyu sistemi, Efes, Ekonomi, Episteme, Epistemoloji, Felsefe, Fizik, Hipotez, Jeoloji, Kimya, Konjektür, Mantık, Matematik, Mühendislik, Nedensellik, Peygamber, Platon, Psikoloji, Sosyoloji, Tıp, Vahiy, Varlık.

Akıl yürütme

Mantıkta akıl yürütme, muhakeme ya da uslamlama bilinen olgular ve kurallar kullanılarak yeni bilgiye ulaşılmasıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Akıl yürütme · Daha fazla Gör »

Antropoloji

Antropoloji, geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceler.

Yeni!!: Bilgi ve Antropoloji · Daha fazla Gör »

Astronomi

Daedalus. Fotoğraf Apollo 11 1969'da ay yörüngesine oturduğunda çekilmiş. Çapı yaklaşık 93 km Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Astronomi · Daha fazla Gör »

Bilimsel yöntem

Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir.

Yeni!!: Bilgi ve Bilimsel yöntem · Daha fazla Gör »

Biyoloji

Biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Bilgi ve Biyoloji · Daha fazla Gör »

Celsus Kütüphanesi

Celcus Kütüphanesi, restorasyon sonrası. Celsus Kütüphanesi, İzmir, Selçuk'a bağlı Efes'te bulunan bir kütüphane kalıntısı.İlk Çağ Uygarlıklarından olan İyonya döneminde inşa edilen kütüphane iki katlıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Celsus Kütüphanesi · Daha fazla Gör »

Coğrafya

Yeryüzü haritası Pîrî Reis Haritası Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Coğrafya · Daha fazla Gör »

Doğa bilimleri

''Apollo 11'''den Ay'ın bir görüntüsü Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir.

Yeni!!: Bilgi ve Doğa bilimleri · Daha fazla Gör »

Dogmatizm

Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir.

Yeni!!: Bilgi ve Dogmatizm · Daha fazla Gör »

Duyu sistemi

Gözde görme duyusunun oluşumunu ve bilgilerin beyne akışını gösteren bir şema. Duyu organı, stimülasyonlar (uyarılmalar) sonucu çevreden aldığı bilgileri elektrik impulslarına çeviren organ.

Yeni!!: Bilgi ve Duyu sistemi · Daha fazla Gör »

Efes

Efes (Eski Yunanca: Ἔφεσος Ephesos), Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi.

Yeni!!: Bilgi ve Efes · Daha fazla Gör »

Ekonomi

Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir.

Yeni!!: Bilgi ve Ekonomi · Daha fazla Gör »

Episteme

Episteme, felsefe tarihindeki genel kullanımıyla, bilgi anlamına gelmektedir.

Yeni!!: Bilgi ve Episteme · Daha fazla Gör »

Epistemoloji

Epistemoloji ya da bilgi felsefesi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Epistemoloji · Daha fazla Gör »

Felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.

Yeni!!: Bilgi ve Felsefe · Daha fazla Gör »

Fizik

Fizik (Antik Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir.

Yeni!!: Bilgi ve Fizik · Daha fazla Gör »

Hipotez

Hİpotez veya varsayım, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir.

Yeni!!: Bilgi ve Hipotez · Daha fazla Gör »

Jeoloji

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Jeoloji · Daha fazla Gör »

Kimya

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.

Yeni!!: Bilgi ve Kimya · Daha fazla Gör »

Konjektür

Konjektür, çoğunlukla yetersiz zeminlere dayanılarak gerçek, doğru, hilesiz olduğu farz edilen bir önermelere verilen ad.

Yeni!!: Bilgi ve Konjektür · Daha fazla Gör »

Mantık

Mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir.

Yeni!!: Bilgi ve Mantık · Daha fazla Gör »

Matematik

Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. Maya numaraları Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir.

Yeni!!: Bilgi ve Matematik · Daha fazla Gör »

Mühendislik

Siemens tarafından konstrüksiyonu ve imalatı yapılan bir buhar türbininin birleştirilmesi. Watt buhar motoru. Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Yeni!!: Bilgi ve Mühendislik · Daha fazla Gör »

Nedensellik

Nedensellik, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen; olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her sonucun bir nedeni olması ya da her sonucun bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimi.

Yeni!!: Bilgi ve Nedensellik · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Bilgi ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Platon

Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen (Yunanca: Πλάτων, Plátōn; M.Ö. 427 - M.Ö. 347), Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur.

Yeni!!: Bilgi ve Platon · Daha fazla Gör »

Psikoloji

çeviri.

Yeni!!: Bilgi ve Psikoloji · Daha fazla Gör »

Sosyoloji

Toplumu inceleyen bilim dalına sosyoloji (toplum bilim) adı verilir Paris Descartes Üniversitesi Sosyal Bilimler Kütüphanesi Sosyoloji ya da toplum bilim Büyük Türkçe Sözlük.

Yeni!!: Bilgi ve Sosyoloji · Daha fazla Gör »

Tıp

değneğe sarılı yılanla. Bu sembol şu anda da birçok tıbbi kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Tıp, sağlık bilimleri dalı.

Yeni!!: Bilgi ve Tıp · Daha fazla Gör »

Vahiy

Vahiy (Arapça), İslamî terminolojide buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir.

Yeni!!: Bilgi ve Vahiy · Daha fazla Gör »

Varlık

Varlık, felsefenin temel kavramlarından birisidir.

Yeni!!: Bilgi ve Varlık · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Bilgi yönetim kuramı.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »