Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Binom dağılımı

Endeks Binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, binom dağılımı n sayıda iki kategori (yani başarı/başarısızlık, evet/hayır, 1/0 vb) sonucu veren denemelere uygulanır.

21 ilişkiler: Abraham de Moivre, Ayrık olasılık dağılımları, Bağımsız siyasetçi, Beklenen değer, Bernoulli dağılımı, Beta dağılımı, Birikimli dağılım fonksiyonu, Galton kutusu, Hipergeometrik dağılım, Merkezi limit teoremi, Multinom dağılımı, Negatif binom dağılımı, Normal dağılım, Olasılık, Olasılık kütle fonksiyonu, Olasılık teorisi, Poisson dağılımı, Rassal değişken, Reel sayılar, Tam sayı, Varyans.

Abraham de Moivre

Abraham de Moivre (Dömuavr okunur) (d. 26 Mayis 1667, Vitry-le-François - ö. 27 Kasım 1754, Londra), bir Fransız matematikçidir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Abraham de Moivre · Daha fazla Gör »

Ayrık olasılık dağılımları

Bir ayrık olasılık dağılımı için olasılık kütle fonksiyonu. Tek veri değerleri olan 1, 3 ve 7 için olasılık değerleri 0.2, 0.5, 0.3 olarak bulunur. Bu değerleri kapsamayan bir veri seti için olasılık sıfır olur. Yukarıdan aşağıya doğru: bir ayrık olasılık dağılımı için, bir sürekli olasılık dağılımı için ve hem sürekli hem de ayrık kısımları bulunan bir olasılık dağılımı için yığmalı olasılık fonksiyonu. Olasılık kuramı içinde bir olasılık dağılımı eğer bir olasılık kütle fonksiyonu ile karakterize edilmiş ise ayrık olarak anılır.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Ayrık olasılık dağılımları · Daha fazla Gör »

Bağımsız siyasetçi

Bağımsız siyasetçi, siyasetle uğraşan ve "hiçbir parti, grup, görüş veya akıma doğrudan dahil olmayan" kişi.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Bağımsız siyasetçi · Daha fazla Gör »

Beklenen değer

Olasılık kuramı bilim dalında matematiksel beklenti veya beklenen değer veya ortalama birçok defa tekrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm olasılıklarını değiştirmeyen rastgele deneyler sonuçlarından beklenen ortalama değeri temsil eder.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Beklenen değer · Daha fazla Gör »

Bernoulli dağılımı

Bernoulli dağılımı olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, p olasılıkla başarı ile 1 değeri alan ve q.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Bernoulli dağılımı · Daha fazla Gör »

Beta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında beta dağılımı aralığında iki tane pozitif şekil parametresi (tipik olarak α ve β) ile normalize edilmiş bir sürekli olasılık dağılımları ailesidir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Beta dağılımı · Daha fazla Gör »

Birikimli dağılım fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında birikimli dağılım fonksiyonu bir reel değerli rassal değişken olan Xin olasılık dağılımını tümüyle tanımlayan bir fonksiyondur.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Birikimli dağılım fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Galton kutusu

Galton kutusu Galton kutusu ünlü İngiliz istatistikçisi Francis Galton (1822-1911) tarafından hazırlanmış bir deney/öğretim aletidir ve amacı hatalar kuralı ve normal dağılım konularını pratik olarak göstermektir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Galton kutusu · Daha fazla Gör »

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağılımı şekilde betimler.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Hipergeometrik dağılım · Daha fazla Gör »

Merkezi limit teoremi

Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenlerin (eğer sonlu varyans değerleri bulunuyorsa) aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani Gauss dağılımı) göstereceğini ifade eden bir teoremdir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Merkezi limit teoremi · Daha fazla Gör »

Multinom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, multinom dağılımı binom dağılımının genelleştirilmesidir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Multinom dağılımı · Daha fazla Gör »

Negatif binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Negatif binom dağılımı · Daha fazla Gör »

Normal dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Normal dağılım · Daha fazla Gör »

Olasılık

Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Olasılık · Daha fazla Gör »

Olasılık kütle fonksiyonu

Bir olasılık kütle fonksiyonunun grafiksel gösterimi. Bu fonksiyonun hiçbir değeri negatif olmayıp, tüm değerlerinin toplamlamı tam olarak bire eşittir. Olasılık kuramı bilim dalında bir olasılık kütle fonksiyonu bir ayrık rassal değişkenin olasılığının tıpatıp belli bir değere eşit olduğunu gösteren bir fonksiyondur.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Olasılık kütle fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Olasılık teorisi

Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Olasılık teorisi · Daha fazla Gör »

Poisson dağılımı

Poisson dağılımı, (okunuşu: puason dağılımı) olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında bir ayrık olasılık dağılımı olup belli bir sabit zaman birim aralığında meydana gelme sayısının olasılığını ifade eder.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Poisson dağılımı · Daha fazla Gör »

Rassal değişken

Rassal değişken kavramının geliştirilmesi ile, sezgi yoluyla anlaşılan şans kavramı, soyutlaştırarak teorik matematik analiz alanına sokulmuş ve bu geliştirilen matematik kavram ile olasılık kuramı ve matematiksel istatistikin temeli kurulmuştur.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Rassal değişken · Daha fazla Gör »

Reel sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin evrim sürecinden elde edilen bir varsayım kombinasyonudur.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Reel sayılar · Daha fazla Gör »

Tam sayı

Tam sayılar veya tamsayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Tam sayı · Daha fazla Gör »

Varyans

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyans bir rassal değişken, bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel yayılımın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalamadan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.

Yeni!!: Binom dağılımı ve Varyans · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Binom dağılım.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »