Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

DNA dizisi

Endeks DNA dizisi

Bir otomatik dizileme aracının çıktısından okunabilen DNA dizisi DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir.

17 ilişkiler: Adenin, Amin, İngilizce, Biyoenformatik, Biyomoleküler yapı, Dizi analizi, DNA, DNA dizileme, Doğrultu (moleküler biyoloji), Guanin, Keto, Nükleobaz, Sitozin, SREBP, Timin, Transkripsiyon faktörü, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği.

Adenin

Adenin'in Yapısı 3 Boyutlu Adenin resmi Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Adenin · Daha fazla Gör »

Amin

Amin sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Amin · Daha fazla Gör »

İngilizce

İngilizce Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir.

Yeni!!: DNA dizisi ve İngilizce · Daha fazla Gör »

Biyoenformatik

Biyoenformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde barındıran bilimsel disiplin.

Yeni!!: DNA dizisi ve Biyoenformatik · Daha fazla Gör »

Biyomoleküler yapı

Biyomoleküler yapı biyomoleküllerin (başlıca protein, DNA ve RNA'nın) yapısıdır.

Yeni!!: DNA dizisi ve Biyomoleküler yapı · Daha fazla Gör »

Dizi analizi

Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Dizi analizi · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: DNA dizisi ve DNA · Daha fazla Gör »

DNA dizileme

DNA dizilemesi, bir DNA molekülündeki nükleotit bazlarının (adenin, guanin, sitozin ve timin) sırasının belirlenmesidir.

Yeni!!: DNA dizisi ve DNA dizileme · Daha fazla Gör »

Doğrultu (moleküler biyoloji)

Bir RNA zincirinde 5' -> 3' doğrultusu Moleküler biyolojide doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotitlerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Doğrultu (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Guanin · Daha fazla Gör »

Keto

# Keto (mitolojik yaratık).

Yeni!!: DNA dizisi ve Keto · Daha fazla Gör »

Nükleobaz

Nükleobazlar (veya nükleotit bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Nükleobaz · Daha fazla Gör »

Sitozin

Sitozin Molekülü Kimyasal YapısıSitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu bazlardan biridir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Sitozin · Daha fazla Gör »

SREBP

1am9) Sterol düzenleyici eleman bağlayıcı proteinler (Sterol Regulatory Element Binding Proteins veya SREBPs), "sterol düzenleme elemanı" adlı DNA dizisine bağlanan transkripsiyon faktörleridir.

Yeni!!: DNA dizisi ve SREBP · Daha fazla Gör »

Timin

Timin'in yapısı Timin (C5H6N2O2, 2-oksi-4-oksi-5-metilpirimidin, 2,4-dioksi-5-metilpirimidin, 5-metilurasil), DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından birisidir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Timin · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon faktörü

Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir proteindir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Transkripsiyon faktörü · Daha fazla Gör »

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin (İngilizce: International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) amacı, üye ülkelerdeki kimyacılar arasında sürekli iş birliğini teşvik etmektir.

Yeni!!: DNA dizisi ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Dna dizisi.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »