Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Değişik şuur halleri

Endeks Değişik şuur halleri

Değişik şuur hallerinden birinin EEG ile görüntülenmesi Değişik şuur halleri, parapsikolojide insanın uyanıkken bulunduğu olağan şuur halinden farklı şuur hallerini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır.

23 ilişkiler: Amerika Birleşik Devletleri, Astral seyahat, Ölüm ötesi deneyimi, Ölüm döşeği görüntüleri, Beyin, Depresyon, Durugörü, Ekminezi, Elektroensefalografi, Hipnoz, Histeri, Meditasyon, Mistisizm, Paranormal, Parapsikoloji, Rüya, Reenkarnasyon, Ruh, Spiritüalizm, Trans, Uyku-uyanıklık arası, Vecd, Vizyon.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Amerika Birleşik Devletleri · Daha fazla Gör »

Astral seyahat

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen "bedeniyle" fiziksel bedeni dışında, yine bu kişiler tarafından iddia edildiğine göre bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söyledikleri deneyimlere denir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Astral seyahat · Daha fazla Gör »

Ölüm ötesi deneyimi

Ölüm-ötesi deneyimi, (near-death experience) bedensel işlevleri bakımından tıbben ölü sayılmış, fakat bir süre sonra reanimasyon (yeniden canlandırma) yöntemleriyle veya kendiliğinden yeniden yaşama kavuşmuş kimselerin bu ölüm ve yeniden yaşama dönüş arasındaki sürede geçirdikleri deneyime verilen addır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Ölüm ötesi deneyimi · Daha fazla Gör »

Ölüm döşeği görüntüleri

thumb Ölüm döşeği görüntüleri (vizyonları) insanın ölüm sırasındaki paranormal algılamalarını belirtmek üzere Parapsikologlarca ortaya atılmış bir terimdir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Ölüm döşeği görüntüleri · Daha fazla Gör »

Beyin

Bir şempanze beyni Beyin (Latince'de cerebrum, Antik Yunanca'da  ἐγκέφαλος (enkephalos, “baştaki”), ἐν (en, “içinde”) + κεφαλή (kephalē, “baş”) sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organıdır. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvan -bazı süngerler, knidliler, tulumlular ve derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç- beyne sahiptir. Baş kısmında; duyma, tatma, görme, denge, koklama gibi duyulara hizmet eden organlara yakın bir noktada bulunan beyin omurgalıların vücudundaki en karmaşık organdır. Normal bir insanda serebral korteksin (en geniş kısmı) 15-33 milyar nörondan müteşekkil olduğu tahmin edilmektedir. Her biri birkaç bin nöronla sinaps denen bağlantılar yardımıyla bağlıdır. Bu nöronlar birbirleriyle akson denen uzun protoplazmik lifler yardımıyla iletişim kurar. Aksonlar bilgiyi beynin diğer kısımlarına yahut vücudun spesifik alıcı hücrelerine taşır. Fizyolojik olarak, beynin fonksiyonu vücudun diğer organlarının merkezi kontrolünü sağlamaktır. Hormon denen kimyasalların salgılanmasının işletimi ve kas aktivitesinin oluşumu vücudun diğer organları üzerindeki işlevlerindendir. Bu merkezi kontrol çevredeki ufak değişimlere bile gayet süratli ve koordine bir tepki vermeyi sağlar. Bazı temel tepkilerden olan refleksler, omuriliğin ve çevresel gangliyonların aracılığıyla gerçekleşebilir, fakat kompleks duyusal impulslara bağlı bilinçli yapılan komplike davranışlar ise beynin bilgileri bütünleme kabiliyetine ihtiyaç duyar. Bir farenin bulbus olfactorius kesiti, eş zamanlı olarak iki farklı boya ile boyanmış. Bir boya nöron hücre gövdelerini diğeri nörotransmitter GABA reseptörlerini gösteriyor.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Beyin · Daha fazla Gör »

Depresyon

Depresyon sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Depresyon · Daha fazla Gör »

Durugörü

200px Durugörü (clairvoyance) canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan (paranormal olarak) algılanmasına verilen addır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Durugörü · Daha fazla Gör »

Ekminezi

Ekminezi, hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede, içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Ekminezi · Daha fazla Gör »

Elektroensefalografi

EEG çekimi sırasında elektrotlar takılmış bir kadın. Bir EEG çekimi. Taşınabilir EEG cihazı EEG'de epileptik dalgalanmalar görülüyor Elektroensefalografi (EEG)ya da Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Elektroensefalografi · Daha fazla Gör »

Hipnoz

''Photographic Studies in Hypnosis, Abnormal Psychology'' (1938) Hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Hipnoz · Daha fazla Gör »

Histeri

Histeri veya isteri, psişik ve motor bozukluklar, özellikle duygusal reaksiyonlarda taşkınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kişilik değişimi ve günlük hafıza kaybı gibi çeşitli sistemlere ait psikosomatik şikayetlerle belirgin psikonevrotik bozukluk.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Histeri · Daha fazla Gör »

Meditasyon

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Meditasyon · Daha fazla Gör »

Mistisizm

Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Mistisizm · Daha fazla Gör »

Paranormal

Paranormal terimi, "normal dışı", "normal ötesi" anlamına gelmekte olup, telepati, psikokinezi gibi psişik fenomenleri, bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan olayları ve bu olaylarda söz konusu olan psişik yetenekleri belirtmek üzere Parapsikoloji'de kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Paranormal · Daha fazla Gör »

Parapsikoloji

Psi harfi Parapsikoloji; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) etüdü.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Parapsikoloji · Daha fazla Gör »

Rüya

Gece, Uyku, Morfeus ve Styx'in Kharon'u. Medici-Riccardi sanat galerisi freski, Luca Giordano, Floransa Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden, 15 Mart 2009 tarihinde erişildi.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Rüya · Daha fazla Gör »

Reenkarnasyon

Kurtuluş'la sona eren reenkarnasyonu, gelişim aşamalarıyla tasvir eden bir sanat eseri Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Reenkarnasyon · Daha fazla Gör »

Ruh

Mısır Ölüler Kitabı'nda ''ölüm anında ruhun bedeni terkedişi''nin tasviri Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle (zât) eşanlamlı olarak ele alınır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Ruh · Daha fazla Gör »

Spiritüalizm

Spiritüalizm ya da öte âlemcilik terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Spiritüalizm · Daha fazla Gör »

Trans

Trans, hipnoz veya herhangi bir medyum aracılığıyla girilen, vücudun haricî uyarıcılara kapalı olduğu yarı uyanık durum.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Trans · Daha fazla Gör »

Uyku-uyanıklık arası

Uyku-uyanıklık arası, tam uyanmadan önceki (hipnopompik) ve aynı zamanda, uykuya dalmadan önceki (hipnogojik) yarı uyku hali olup, ayırt edici özellikleri, beyindeki neo-korteks tabakalarının etkin olmaması, yani duyu organlarından bilgi gelmemesi ve beynin alfa dalgaları yayınlamasıdır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Uyku-uyanıklık arası · Daha fazla Gör »

Vecd

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde «ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali» olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir nesne ya da varlıkla (hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Vecd · Daha fazla Gör »

Vizyon

thumb Vizyon, birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.

Yeni!!: Değişik şuur halleri ve Vizyon · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Beyin dalgaları, Değişik bilinç halleri.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »