Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Dehriyyun

Endeks Dehriyyun

Dehriyyun (Maddîyyun, Dehrîyyun, Zenâdika, Melâhide), İslâm tarihinde materyalist felsefe akımına verilen addır.

18 ilişkiler: Şeyh Bedreddin, İbnü'r Râvendî, İslam felsefesi, İslam tarihi, Batıl inanç, Dehriyyun, Felsefe, Hristiyanlık, Kur'an, Maniheizm, Mansûr, Materyalizm, Mehdî (Abbâsî halifesi), Muhammed, Peygamber, Sufi metafiziği, Tevhit (anlam ayrımı), Turan Dursun.

Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin Mahmud veya Simavnalı Bedreddin (d. 1359 - ö. 1420, Serez), İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri.

Yeni!!: Dehriyyun ve Şeyh Bedreddin · Daha fazla Gör »

İbnü'r Râvendî

İbnü'r Râvendî (ابن الراوندي) (Tam adı: Ebü'l-Hüseyin İbnü'r-Râvendi Ahmed bin Yâhya bin Muhammed bin İshak), Fars İslam âlimi, filozof ve yazardır.

Yeni!!: Dehriyyun ve İbnü'r Râvendî · Daha fazla Gör »

İslam felsefesi

İslam felsefesi, İslam dinine mensup kişilerce gerçekleştirilen felsefe etkinliğidir.

Yeni!!: Dehriyyun ve İslam felsefesi · Daha fazla Gör »

İslam tarihi

İslam tarihi, İslam dininin 7.

Yeni!!: Dehriyyun ve İslam tarihi · Daha fazla Gör »

Batıl inanç

Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir.

Yeni!!: Dehriyyun ve Batıl inanç · Daha fazla Gör »

Dehriyyun

Dehriyyun (Maddîyyun, Dehrîyyun, Zenâdika, Melâhide), İslâm tarihinde materyalist felsefe akımına verilen addır.

Yeni!!: Dehriyyun ve Dehriyyun · Daha fazla Gör »

Felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.

Yeni!!: Dehriyyun ve Felsefe · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Dehriyyun ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Dehriyyun ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Maniheizm

Mânici râhipler, Karahoca, Tarım Havzası. Mani dini ya da Maniheizm, 3.

Yeni!!: Dehriyyun ve Maniheizm · Daha fazla Gör »

Mansûr

`Abd Allâh "el-Mansûr" Mansûr ya da Ebû Câʿfer "el-Mansûr" veya Ebû Câʿfer "el-Mansûr" Abdullâh bin Muhammed el-İmâm (d. 714 - ö. 775 Mekke);; Ebū Câʿfer el-Manṣūr ʿAbd Allāh bin Muḥammed el-İmām). İkinci Abbasi halifesidir. 754 ile 775 döneminde arasında halifelik yapmıştır..

Yeni!!: Dehriyyun ve Mansûr · Daha fazla Gör »

Materyalizm

Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavramı kabul etmeyen felsefi kuramıdır.

Yeni!!: Dehriyyun ve Materyalizm · Daha fazla Gör »

Mehdî (Abbâsî halifesi)

Mehdi veya Muhammed el-Mehdî bin Abdullâh Mansûr (Arapça: محمد بن منصورالمهدى) (d. 746 - ö. 4 Ağustos, 785) üçüncü Abbasiler halifesidir.

Yeni!!: Dehriyyun ve Mehdî (Abbâsî halifesi) · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Dehriyyun ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Dehriyyun ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Sufi metafiziği

Sufi metafiziği başlıca Vahdet (birlik) düşüncesi etrafında gelişmiştir.

Yeni!!: Dehriyyun ve Sufi metafiziği · Daha fazla Gör »

Tevhit (anlam ayrımı)

Tevhit şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Dehriyyun ve Tevhit (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

Turan Dursun

Turan Dursun (1934 - 4 Eylül 1990), Türk yazar, düşünür, eski imâm ve müftü.

Yeni!!: Dehriyyun ve Turan Dursun · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Dehri, Dehriyun, Dehriyye, Dehrîler, Maddiyun, Maddiyyun.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »