Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Enzim

Endeks Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

162 ilişkiler: Adli tıp, Afrika tripanosomiyazisi, AIDS, Akciğer, Akmazlık, Aktif taşıma, Aktivasyon enerjisi, Alfa sarmal, Alfa-Amilaz, Alkol, Antibiyotik, Antibiyotik direnci, Arpa, Asetilkolinesteraz, Aspirin, Ateş böceği, ATP, İkincil metabolit, İnsan sindirim sistemi, İzomeraz, Beta yaprak, Bira, Biyomolekül, Biyomoleküler yapı, Biyoyakıt, Denatürasyon, Derişim, Difüzyon, DNA ligaz, DNA onarımı, DNA polimeraz, Doku, EC numarası, Eduard Buchner, Eflornitin, Ekmek, Endoplazmik retikulum, Enflamasyon, Enzim ölçümü, Enzim inhibitörü, Et, Farmakoloji, Fermantasyon, Folik asit, Fonksiyonel grup, Fosforilasyon, Fotoğrafçılık, Fruktoz, Gümüş, Genetik bozukluk, ..., Genetik mühendisliği, Genom, Geri besleme, Gevişgetirenler, Glikojen, Glikoliz, Glikozilasyon, Glukoz, Golgi aygıtı, Grip, Hücre, Hücre çekirdeği, Hücre duvarı, Hem, Hermann Emil Fischer, Hidrofili, Hidrofobi, Hidrolaz, Hidroliz, Homeostaz, James B. Sumner, Jelatin, John Howard Northrop, Kalori, Karbonik anhidraz, Katalaz, Kataliz, Kauçuk, Kâğıt, Kimyasal denge, Kimyasal reaksiyon, Kinaz, Koenzim, Koenzim A, Konakçı, Kontak lens, Kovalent bağ, Laktoz, Lateks, Ligaz, Lignin, Lipaz, Liyaz, Lizozim, Lizozom, Louis Pasteur, Maltoz, Mantarlar, Maya, Metabolik yolak, Meyve suyu, Michaelis-Menten kinetiği, Mitokondri, Miyozin, Moleküler biyoloji, Nişasta, Nikotinamid adenin dinükleotit, Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat, Nobel Kimya Ödülü, Oksidoredüktaz, Oksijen, Oksijenli solunum, Organik bileşik, Otoburlar, Pankreas, Paracelsus, Penisilin, Pentoz fosfat yolu, Pepsin, PH, Polimeraz, Polimeraz zincir reaksiyonu, Prostaglandin, Proteaz, Protein, Protein biyosentezi, Protein fosforilasyonu, Prova okuması, Redoks, Restriksiyon enzimi, Riboflavin, Ribozim, Ribozom, Richard Willstätter, RNA, Rokfor, Saniye, Selülaz, Selüloz, Sinyal transdüksiyonu, Sitokrom c oksidaz, Sitoplazma, Siyanür, Substrat, Tarım, Tıp, Tükürük, Ters transkriptaz, Tiyamin, Transferaz, Transkripsiyon (genetik), Tripsin, Un, Virüs, Vitamin, Wendell Meredith Stanley, X ışını kristalografisi, Yağ asidi, Yükseltgenme, Yunanca, Zekâ geriliği, 19. yüzyıl. endeksi genişletin (112 Daha) »

Adli tıp

Adli tıp, adli soruşturma sırasında ortaya çıkan tıp sorularıyla uğraşan bilim dalıdır.

Yeni!!: Enzim ve Adli tıp · Daha fazla Gör »

Afrika tripanosomiyazisi

Afrika tripanosomiyazisi veya uyku hastalığı insan ve hayvanlarda gӧrülen parazitsel bir hastalıktır.

Yeni!!: Enzim ve Afrika tripanosomiyazisi · Daha fazla Gör »

AIDS

"AIDS'i Tanı, Kendini Koru" sloganlı bir İlk Gün Zarfı (FDC). AIDS, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık.

Yeni!!: Enzim ve AIDS · Daha fazla Gör »

Akciğer

Akciğerler, soluk borusu ve bronşlar. Resimde organlar konumlarının anlaşılabilmesi için açılmış halde gösterilmektedir. Hava soluyan omurgalılardaki temel solunum organıdır.

Yeni!!: Enzim ve Akciğer · Daha fazla Gör »

Akmazlık

Akmazlık değeri daha yüksek olan mor sıvı ve düşük akmazlık değerine sahip gri sıvının dökülmelerindeki fiziksel fark. Viskozitesi "düşük" olan gri sıvı daha fazla yayılım gösterecektir. 280px Akmazlık, viskozite veya ağdalık, akışkanlığa karşı direnç.

Yeni!!: Enzim ve Akmazlık · Daha fazla Gör »

Aktif taşıma

Sodyum-potasyum pompası birincil aktif taşımaya örnektir. Aktif taşıma, küçük moleküllerin(porlardan geçebilen moleküller), az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP harcanarak geçişidir.

Yeni!!: Enzim ve Aktif taşıma · Daha fazla Gör »

Aktivasyon enerjisi

Aktivasyon enerjisi, kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için aşılması gereken enerji değeri.

Yeni!!: Enzim ve Aktivasyon enerjisi · Daha fazla Gör »

Alfa sarmal

Alanin kalıntılarından oluşan bir α-sarmalın yandan görünümü. Aynı peptite ait iki hidrojen bağı magenta renklendirilmiştir; H'den O'ya uzaklık yaklaşık 2 Å'dur. Protein yan zincirleri resimde yukarı doğru gitmektedir, yani N-uç aşağıda, C-uç yukarıdadır. Yan zincirler (gri çubuklar) biraz aşağıya, N-uca doğru, açı yapmaktadır, peptit oksijenleri (kırmızı) yukarı, peptit NH'leri ise aşağıya dönüktür. Protein ikincil yapısında yaygın bir motif olan alfa sarmal (α-sarmal), sağ-elli burgulu bir biçimdir, omurgadaki her bir N-H grubu, kendinden dört amino asit kalıntısı gerideki omurgadaki C.

Yeni!!: Enzim ve Alfa sarmal · Daha fazla Gör »

Alfa-Amilaz

Amilaz, bitkilerde bulunan nişastayı, bir disakkarit olan maltoza katalizleyen enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Alfa-Amilaz · Daha fazla Gör »

Alkol

Alkol, karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad.

Yeni!!: Enzim ve Alkol · Daha fazla Gör »

Antibiyotik

250px Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde.

Yeni!!: Enzim ve Antibiyotik · Daha fazla Gör »

Antibiyotik direnci

Antibiyotik direnci bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneğidir.

Yeni!!: Enzim ve Antibiyotik direnci · Daha fazla Gör »

Arpa

Arpa (Hordeum vulgare L.) buğdaygillerden taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir.

Yeni!!: Enzim ve Arpa · Daha fazla Gör »

Asetilkolinesteraz

Asetilkolinesteraz tetramer, Mus musculus. Asetilkolinesteraz, sinaptik fissürdeki (aralıktaki) asetilkolini inaktive eden enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Asetilkolinesteraz · Daha fazla Gör »

Aspirin

Aspirin ya da asetilsalisilik asit (kısaca ASA), genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Yeni!!: Enzim ve Aspirin · Daha fazla Gör »

Ateş böceği

Ateş böceği, ateş böceğigiller (Lampyridae) familyasını oluşturan bahar ve yaz aylarında geceleri uçarken yanıp sönen ışıkları ile tanınan, kınkanatlılar takımından böcek türlerine verilen ad.

Yeni!!: Enzim ve Ateş böceği · Daha fazla Gör »

ATP

ATP kelimesinin farklı anlamları.

Yeni!!: Enzim ve ATP · Daha fazla Gör »

İkincil metabolit

İkincil metabolit canlının normal büyüme, gelişme ve üremesinde doğrudan bulunmayan organik bileşik türüdür.

Yeni!!: Enzim ve İkincil metabolit · Daha fazla Gör »

İnsan sindirim sistemi

Sindirim sistemi diyagramı İnsan sindirim sisteminde sindirim; mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır.

Yeni!!: Enzim ve İnsan sindirim sistemi · Daha fazla Gör »

İzomeraz

Biyokimyada, izomeraz, izomerlerin yapısal olarak yeniden düzenlenmesini sağlayan bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve İzomeraz · Daha fazla Gör »

Beta yaprak

Proteinlerin ikincil yapısında β yaprak (β plili yaprak olarak da adlandırılır), alfa sarmaldan sonra en sık görülen biçimdir.

Yeni!!: Enzim ve Beta yaprak · Daha fazla Gör »

Bira

Bira, dünyadaki en eski ve en yaygın alkollü içeceklerden biridir.

Yeni!!: Enzim ve Bira · Daha fazla Gör »

Biyomolekül

Sir John Cowdery Kendrew tarafından kırılcayazım cihazı ile yapısı çözümlenmiş ve bu bilim adamlarına Nobel Kimya Ödülünü kazandırmıştır. Biyomolekül, canlılarda yer alan moleküllere verilen isimdir.

Yeni!!: Enzim ve Biyomolekül · Daha fazla Gör »

Biyomoleküler yapı

Biyomoleküler yapı biyomoleküllerin (başlıca protein, DNA ve RNA'nın) yapısıdır.

Yeni!!: Enzim ve Biyomoleküler yapı · Daha fazla Gör »

Biyoyakıt

Şeker kamışı biyoyakıt elde edilen önemli bitkilerdendir. Biyoyakıtlar kısa süre önce yaşamış organizmalar ya da onların metabolik çıktılarından elde edilir.

Yeni!!: Enzim ve Biyoyakıt · Daha fazla Gör »

Denatürasyon

Yumurtanın pişirilmesi denatürasyona bir örnektir. Denatürasyon, protein veya nükleik asitlerin doğal yapısında mevcut olan sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılarının bazı fiziksel (yüksek sıcaklık, radyasyon) ve kimyasal (kuvvetli asit veya baz, organik çözücüler (alkol, kloroform vb.), yoğun inorganik tuz çözeltisi) dış etkilerle bozularak primer yapılarına dönüşmeleri sürecidir.

Yeni!!: Enzim ve Denatürasyon · Daha fazla Gör »

Derişim

Derişim, bir çözeltideki çözünmüş madde miktarını incelemek için kullanılan bir kimya terimidir.

Yeni!!: Enzim ve Derişim · Daha fazla Gör »

Difüzyon

292x292px Difüzyon, Geçişme veya Yayılma olarak da bilinir, maddelerin çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır.

Yeni!!: Enzim ve Difüzyon · Daha fazla Gör »

DNA ligaz

1x9n). Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz tipidir.

Yeni!!: Enzim ve DNA ligaz · Daha fazla Gör »

DNA onarımı

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanizmalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Enzim ve DNA onarımı · Daha fazla Gör »

DNA polimeraz

DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim.

Yeni!!: Enzim ve DNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Doku

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu.

Yeni!!: Enzim ve Doku · Daha fazla Gör »

EC numarası

Enzim Komisyonu numarası (EC numarası) enzimleri katalizledikleri kimyasal reaksiyonlarına bağlı bir numaralandırma sistemidir.

Yeni!!: Enzim ve EC numarası · Daha fazla Gör »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (20 Mayıs 1860, Münih – 13 Ağustos 1917, Münih), Nobel ödüllü Alman kimyager.

Yeni!!: Enzim ve Eduard Buchner · Daha fazla Gör »

Eflornitin

Eflornitin (α-difluorometilornitin ya da DFMO) Sanofi-Aventis tarafından üretilen birçok kullanımı olan bir ilaçtır.

Yeni!!: Enzim ve Eflornitin · Daha fazla Gör »

Ekmek

Francala Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan yiyecek.

Yeni!!: Enzim ve Ekmek · Daha fazla Gör »

Endoplazmik retikulum

'''1.''' Çekirdek zarı '''2.''' Por (gözenek) '''3.''' Granüllü endoplazmik retikulum '''4.''' Granülsüz endoplazmik retikulum '''5.''' Ribozom '''6.''' Makromoleküller'''7.''' Taşınım araçları '''8.''' Golgi aygıtı '''9.''' Golginin cis tarafı'''10.''' Golginin trans tarafı '''11.''' Golginin sisternası Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Endoplazmik retikulum hücrede bulunan, veziküller, tüpler ve sisternalardan oluşmuş bir organeldir.

Yeni!!: Enzim ve Endoplazmik retikulum · Daha fazla Gör »

Enflamasyon

Churg-Strauss sendromuna ait bir histolojik görüntü ve vaskulitis. Damar duvarında yangı hücrelerinin göçünden dolayı kalınlaşma meydana gelmiştir. Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır.

Yeni!!: Enzim ve Enflamasyon · Daha fazla Gör »

Enzim ölçümü

Beckman DU640 UV/Vis spectrofotometresi. Enzim ölçümleri enzim aktivitesini ölçmek için laboratuvar yöntemleridir.

Yeni!!: Enzim ve Enzim ölçümü · Daha fazla Gör »

Enzim inhibitörü

HIV proteazı, proteaz inhibitörü ritonavir ile komplekslenmiş hâlde. Proteazın yapısı kırmızı, mavi ve sarı şeritlerle gösterilmiştir. İnhibitör, ortadaki top-ve-çubuk yapı olarak gösterilmiştir. Şekil, PDB http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId.

Yeni!!: Enzim ve Enzim inhibitörü · Daha fazla Gör »

Et

Çeşitli etler Soğuk etli salata koyun ve kuzu eti satılıyor. Domuz eti paketleme süreci; Öldürme, Etleri Parçalama, Yağı Çıkarma, Tuzlama 1873 Viyana Dünya Fuarı'nda Cincinnati Pork Packers' Association tarafından sergilenen çizim (Kromolitografya, Ehrgott & Krebs, 1873) Et, İnsanlarda ve hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabakaya, kasaplıkta ise hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesine denir.

Yeni!!: Enzim ve Et · Daha fazla Gör »

Farmakoloji

Farmakoloji ya da eczabilim (Antik Yunancada: farmakon (φάρμακον).

Yeni!!: Enzim ve Farmakoloji · Daha fazla Gör »

Fermantasyon

Fermantasyon sonucu karbon dioksit salan bir sıvı kültürün yüzeyi Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.

Yeni!!: Enzim ve Fermantasyon · Daha fazla Gör »

Folik asit

Folik asitin yapısı Folik asit (Folat-polisin, C19H19N7O6) B grubundan bir vitamindir (B9).

Yeni!!: Enzim ve Folik asit · Daha fazla Gör »

Fonksiyonel grup

Organik kimyada fonksiyonel grup, içinde bulundukları moleküllerin karakteristik kimyasal tepkimelerinden sorumlu belli atom gruplarıdır.

Yeni!!: Enzim ve Fonksiyonel grup · Daha fazla Gör »

Fosforilasyon

Fosforilasyon, bir fosfat grubunun organik moleküle bağlanmasıdır.

Yeni!!: Enzim ve Fosforilasyon · Daha fazla Gör »

Fotoğrafçılık

right Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir.

Yeni!!: Enzim ve Fotoğrafçılık · Daha fazla Gör »

Fruktoz

Fruktoz (en sık izomeri levüloz), birçok besin maddesinde bulunan altı karbonlu bir monosakkarittir.

Yeni!!: Enzim ve Fruktoz · Daha fazla Gör »

Gümüş

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element.

Yeni!!: Enzim ve Gümüş · Daha fazla Gör »

Genetik bozukluk

Genetik bozukluk, genlerde ve kromozomlarda görülen anomaliler sonucu ortaya çıkan durumdur.

Yeni!!: Enzim ve Genetik bozukluk · Daha fazla Gör »

Genetik mühendisliği

Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır.

Yeni!!: Enzim ve Genetik mühendisliği · Daha fazla Gör »

Genom

Genom, bir kalıtım birimi.

Yeni!!: Enzim ve Genom · Daha fazla Gör »

Geri besleme

Geri besleme ya da geri bildirim (İng. feedback) bir sürecin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağa etki etmesi ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde bir döngü oluşturması olayına denir.

Yeni!!: Enzim ve Geri besleme · Daha fazla Gör »

Gevişgetirenler

Bir dana'nın midesi: m - Yemek borusunun çıkışı, v - İşkembe, n - Börkenek, b - Kırkbayır, l - Şirden, t - Bağırsağın başlangıcı Gevişgetirenler (Ruminantia), çift toynaklılar (Artiodactyla) takımı içinde bir alt takım.

Yeni!!: Enzim ve Gevişgetirenler · Daha fazla Gör »

Glikojen

Glikojen, karbonhidratların polisakkaritler grubundan doğal organik bileşiktir.

Yeni!!: Enzim ve Glikojen · Daha fazla Gör »

Glikoliz

Kullanılan renklerin tanımı: enzimler, koenzimler, substrat isimleri, metal iyonları, inorganik moleküller, inhibisyon (engelleme) ve bağlı fosfat, stimülasyon (uyarı) Glikoliz, glikozun enzimlerle pirüvik asite (pirüvat) kadar yıkılması olayıdır.

Yeni!!: Enzim ve Glikoliz · Daha fazla Gör »

Glikozilasyon

Glikozilasyon enzimler aracılığıyla sakkaritlerin birbirine bağlanarak proteinlere, lipitlere veya organik moleküllere bağlı glikanlar oluşturma sürecidir.

Yeni!!: Enzim ve Glikozilasyon · Daha fazla Gör »

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.

Yeni!!: Enzim ve Glukoz · Daha fazla Gör »

Golgi aygıtı

Bir akciğer hücresindeki golgi aygıtı Endoplazmik retikulumdan (turuncu) golgi aygıtına (pembe) salgı işlemi diyagramı. 1. Çekirdek zarı; 2. Çekirdek poru; 3. Granüllü endoplazmik retikulum (GER); 4. Düz endoplazmik retikulum (DER); 5. GER'e bağlanmış ribozom; 6. Makromoleküller; 7. Taşıyıcı veziküller; 8. Golgi aygıtı; 9. Golgi aygıtının ''cis'' yüzü; 10. Golgi aygıtının ''trans'' yüzü; 11. Golginin sisternaları Golgi aygıtı (ayrıca Golgi cisimciği veya Golgi kompleksi) çoğu ökaryotik hücrede bulunan bir organeldir.

Yeni!!: Enzim ve Golgi aygıtı · Daha fazla Gör »

Grip

Hong Kong gribi virüsünün elektron mikroskobu fotoğrafı Grip, influenza veya enflüanza, viral bir hastalıktır.

Yeni!!: Enzim ve Grip · Daha fazla Gör »

Hücre

Hücre ya da odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir.

Yeni!!: Enzim ve Hücre · Daha fazla Gör »

Hücre çekirdeği

DNA incelemesi için mavi Hoechst boyası ile boyanmış HeLa hücreleri. Ortadaki ve sağdaki hücre interfaz safhasında olduğundan çekirdeklerinin tamamı boyalıdır. Soldaki hücre ise çekirdek bölünmesi (mitoz) sürecindedir ve ayrılmış olan kromozomlar gözlemlenebilir. 250px Tipik bir hayvan hücresinde organeller: (1) Çekirdekçik (2) Çekirdek (3) Ribozom (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondri (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentriyol Hücre çekirdeği ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir.

Yeni!!: Enzim ve Hücre çekirdeği · Daha fazla Gör »

Hücre duvarı

Bitki hücresi, hücre duvarı yeşil renkte Hücre duvarı, (hücre çeperi) bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde görülen bir yapıdır.

Yeni!!: Enzim ve Hücre duvarı · Daha fazla Gör »

Hem

Hem b'nin yapısı Hem, Hemoglobinde bulunan demirli-porfirin proteindir.

Yeni!!: Enzim ve Hem · Daha fazla Gör »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (d. 9 Ekim 1852, Euskirchen - ö. 15 Temmuz 1919, Berlin), Alman kimyager.

Yeni!!: Enzim ve Hermann Emil Fischer · Daha fazla Gör »

Hidrofili

Hidrofili, bir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliğidir.

Yeni!!: Enzim ve Hidrofili · Daha fazla Gör »

Hidrofobi

Hidrofobik bir yaprak üzerinde çiğ damlası. Hidrofobik çimen üzerinde su damlaları Kimyada hidrofobi, Yunanca hidros ("su") ve fobos ("korku") sözcüklerinden türetme), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir. Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle "islanabilirlik" leri çok az veya yoktur. Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir.

Yeni!!: Enzim ve Hidrofobi · Daha fazla Gör »

Hidrolaz

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Hidrolaz · Daha fazla Gör »

Hidroliz

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlemdir.

Yeni!!: Enzim ve Hidroliz · Daha fazla Gör »

Homeostaz

Homeostaz (Homeostasi), hücre dışı gerçekleşen olaylar karşısında hücrenin kendi metabolizmasını koruma eğilimidir.

Yeni!!: Enzim ve Homeostaz · Daha fazla Gör »

James B. Sumner

James Batcheller Sumner (19 Kasım 1887 - 12 Ağustos 1955), Amerikalı kimyager.

Yeni!!: Enzim ve James B. Sumner · Daha fazla Gör »

Jelatin

Pişirme ve kaynatmada kullanılmak üzere jelatin parçaları. Jelatin (Fransızca gélatine), hayvan bağ dokusundan yapılan, yarı şeffaf, renksiz, kolay kırılır, tatsız katı bir maddedir.

Yeni!!: Enzim ve Jelatin · Daha fazla Gör »

John Howard Northrop

John Howard Northrop (d. 5 Temmuz 1891 – ö. 27 Mayıs 1987) ABD'li biyokimyacı.

Yeni!!: Enzim ve John Howard Northrop · Daha fazla Gör »

Kalori

Kalori (simgesi cal), atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

Yeni!!: Enzim ve Kalori · Daha fazla Gör »

Karbonik anhidraz

Karbonik Anhidraz ya da karbonik dehidrataz aktif bölgesinde çinko (Zn2+) iyonu içeren bir metaloenzim ailesidir ve yavaş bir reaksiyon olan karbondioksitin bikarbonat ve protona dönüşümünü katalizler.

Yeni!!: Enzim ve Karbonik anhidraz · Daha fazla Gör »

Katalaz

catalase tetramer, Human erythrocyte. Katalaz, oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzim.

Yeni!!: Enzim ve Katalaz · Daha fazla Gör »

Kataliz

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir.

Yeni!!: Enzim ve Kataliz · Daha fazla Gör »

Kauçuk

Lateksin elde edilişi Kauçuk, bazı tropikal bitkilerin özsuyundan (lateks) ya da petrol ve doğal gazdan imal edilen esnek bir madde.

Yeni!!: Enzim ve Kauçuk · Daha fazla Gör »

Kâğıt

Kâğıt Kâğıt, çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan ince malzemedir.

Yeni!!: Enzim ve Kâğıt · Daha fazla Gör »

Kimyasal denge

Kimyasal denge, iki yönlü bir tepkimede ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar tepkimeye girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu durumdur.

Yeni!!: Enzim ve Kimyasal denge · Daha fazla Gör »

Kimyasal reaksiyon

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.

Yeni!!: Enzim ve Kimyasal reaksiyon · Daha fazla Gör »

Kinaz

Kimya ve biyokimyada kinaz, ATP gibi yüksek enerji verici moleküllerden fosfat gruplarını özel substratlara fosforilasyon yolu ile aktaran enzim tipidir.

Yeni!!: Enzim ve Kinaz · Daha fazla Gör »

Koenzim

Koenzim, organik ya da inorganik, çoğunlukla fosfat içeren ve protein kısmına göre çok daha küçük moleküllü kısmı.

Yeni!!: Enzim ve Koenzim · Daha fazla Gör »

Koenzim A

Koenzim A (CoA, CoASH veya HSCoA) bir çeşit koenzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Koenzim A · Daha fazla Gör »

Konakçı

Çatı sıçanı (''Rattus rattus) Hıyarcıklı veba'nın '''''Doğal''''' '''''konağıdır.''' Biyolojide, parazit barındıran ya da birbirlerine barınma ve beslenme sağlayan simbiyotik ilişkili konakçı (konak) organizmalardır.

Yeni!!: Enzim ve Konakçı · Daha fazla Gör »

Kontak lens

Kontak lens, göz bozukluklarında, özellikle ileri derece miyoplarda göz camının çok fazla kalınlaşmasından dolayı kullanımı tercih edilen optik mercek.

Yeni!!: Enzim ve Kontak lens · Daha fazla Gör »

Kovalent bağ

Metan molekülünde kovalent bağlı haldeki hidrojen ve karbon. Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır.

Yeni!!: Enzim ve Kovalent bağ · Daha fazla Gör »

Laktoz

Laktoz, doğada yalnız sütte bulunan süt şekeri de denilen bir disakkarit.

Yeni!!: Enzim ve Laktoz · Daha fazla Gör »

Lateks

Lateks maddesinin bir bitkiden çıkışı görülmektedir. Lateks, kauçuk üretiminde de kullanılmaktadır. Lateks, papatya ve sütleğen gibi pek çok bitkiden çıkarılan süte benzer madde.

Yeni!!: Enzim ve Lateks · Daha fazla Gör »

Ligaz

Biyokimyada, ligaz (Latince ligāre fiilinden - "bağlanmak" veya "yapışmak" anlamında), iki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur.

Yeni!!: Enzim ve Ligaz · Daha fazla Gör »

Lignin

Lignin, Lignen ya da Odunlaşma, bitkilerde, hücre çeperi içerisinde bulunan lignin, selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlar.

Yeni!!: Enzim ve Lignin · Daha fazla Gör »

Lipaz

1GPL). Lipaz, lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleyen bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Lipaz · Daha fazla Gör »

Liyaz

Biyokimyada, liyaz, hidroliz ve yükseltgenme (oksidasyon) harici yollarla çeşitli kimyasal bağları kırabilen, çoğu zaman bunu yeni bir çift bağ veya halka yapısı oluşturarak gerçekleştiren bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Liyaz · Daha fazla Gör »

Lizozim

Lizozimin 3B (3 boyutlu) yapısı Lizozim, muramidaz veya N-asetilmuramit glikanhidrolaz, tükürük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında bulunan glikozit hidrolaz cinsi bir enzim.

Yeni!!: Enzim ve Lizozim · Daha fazla Gör »

Lizozom

Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Lizozom, ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan, zarla çevrili, genellikle küçük, yuvarlak ve çapları 0,2-0,8 mikron arasında değişen yapılardır.

Yeni!!: Enzim ve Lizozom · Daha fazla Gör »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (Lui Pastör) (d. 27 Aralık 1822 Dole, Fransa - ö. 28 Eylül 1895 Saint-Cloud, Fransa), Kuduz aşısını bulan Fransız mikrobiyolog ve kimyager.

Yeni!!: Enzim ve Louis Pasteur · Daha fazla Gör »

Maltoz

Maltoz (malt şekeri veya di-glikoz olarak da bilinir), C12H22O11 moleküler formüllü bir disakkarittir.

Yeni!!: Enzim ve Maltoz · Daha fazla Gör »

Mantarlar

Mantarlar (mantar, fungi mantarlar), çok hücrelihttp://biology.sebat.edu.kg/tr/MANTARLAR/webler/web1.htm ve tek hücreli olabilen ökaryotikhttp://www.geocities.com/mdigrak/Mikoloji.htm canlıları kapsayan bir canlılar âlemi ve şapkalı mantarların tümüne halk arasında verilen genel addır.

Yeni!!: Enzim ve Mantarlar · Daha fazla Gör »

Maya

Maya kelimesi Türkçede; huy, mizaç anlamında kullanılır.

Yeni!!: Enzim ve Maya · Daha fazla Gör »

Metabolik yolak

Biyokimyada metabolik yolak veya metabolik patika (İngilizce: metabolic pathway), hücre içinde meydana gelen bir dizi kimyasal tepkimedir; Bunlar toplu olarak metabolizmayı oluştururlar.

Yeni!!: Enzim ve Metabolik yolak · Daha fazla Gör »

Meyve suyu

Sebze için sebze suyu sayfasına bakın. Portakal suyu Meyve suyu, doğal olarak meyve dokusunda bulunan sıvıdır.

Yeni!!: Enzim ve Meyve suyu · Daha fazla Gör »

Michaelis-Menten kinetiği

Michaelis-Menten kinetiğine uyan bir enzim reaksiyonu için doyum eğrisi (bu örnekte Vmax.

Yeni!!: Enzim ve Michaelis-Menten kinetiği · Daha fazla Gör »

Mitokondri

250px Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (Kaba ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (Düz ER) (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Mitokondri, hücre organellerinden biridir.

Yeni!!: Enzim ve Mitokondri · Daha fazla Gör »

Miyozin

miyozin HC (fragment) dimer, Dictyostelium discoideum. Miyozinler, 16 kadar üyesi tanımlanmış ATP-bağımlı bir motor protein ailesidir.

Yeni!!: Enzim ve Miyozin · Daha fazla Gör »

Moleküler biyoloji

Moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik bilimleri arasındaki ilişkiyi gösteren şema Moleküler biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede tetkik eden biyoloji dalıdır.

Yeni!!: Enzim ve Moleküler biyoloji · Daha fazla Gör »

Nişasta

200px Nişasta, farin veya amidon, suda çözünmeyen, kompleks bir karbonhidrat.

Yeni!!: Enzim ve Nişasta · Daha fazla Gör »

Nikotinamid adenin dinükleotit

Nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) hücrelerde bulunan önemli bir koenzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Nikotinamid adenin dinükleotit · Daha fazla Gör »

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADP), hücrelerde anabolik tepkimelerde, örneğin yağ asidi ve nükleik asit sentezinde, bir indirgeyici olarak kullanılır.

Yeni!!: Enzim ve Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat · Daha fazla Gör »

Nobel Kimya Ödülü

right Nobel Kimya Ödülü, Nobel Ödülleri'nin bir parçası olarak, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilir.

Yeni!!: Enzim ve Nobel Kimya Ödülü · Daha fazla Gör »

Oksidoredüktaz

Biyokimyada, oksidoredüktaz, bir elektronun bir molekülden (indirgenden) bir diğerine (yükseltgene veya oksidana) aktarılmasını katalizleyen enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Oksidoredüktaz · Daha fazla Gör »

Oksijen

Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oksis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-jenēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı. Standart şartlar altında, elementin iki atomu bağlanarak çok soluk mavi renkte, kokusuz, tatsız, diatomik yapıdaki, formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta oksitler olmak üzere) oluşturabilecek, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Oksijen güçlü bir oksidanttır ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifliğe sahiptir (sadece florun daha yüksek bir elektronegatifliği vardır). Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan elementtirEmsley 2001, p.297 ve yerkabuğunda en bol bulunan elementtir, bu kısmın kütlesinin neredeyse yarısını oksijen oluşturur. Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için Güneş ışığını kullanan bazı fotosentetik organizmalar olmadan Dünya üzerinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. elementi bu organizmalar evrildiğinde, yaklaşık olarak 2.5 milyar yıl önce, atmosferde birikmeye başladı. Diatomik oksijen gazı hacimsel olarak havanın %20.8'ini oluşturur.Cook & Lauer 1968, sf.499. Suyun kütlesinin %88'i oksijendir, bu yüzden canlı organizmaların kütlesinin büyük bir kısmını oksijen oluşturur. Organizmalardaki hem organik (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) hem de inorganik (dış iskelet, dişler ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yapısında oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni; siyanobakteriler, Algler, bitkiler üretir ve tüm kompleks yaşam biçimlerindeki canlılar hücresel solunumda kullanır. atmosferde birikmeye başlamadan önce, Dünya üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin başka bir formu (allotrop) Ozon, biyosferin morötesi radyasyondan korunmasına yüksek irtifadaki ozon tabakası yardımcı olur, ancak yeryüzüne yakın yerlerde hava kirliliğinin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelliği de bulunmaktadır. Daha yüksekte alçak Dünya yörüngesi irtifasında kayda değer miktarda atomik oksijen bulunur ve uzay araçlarında erozyona neden olur. Oksijen, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla, zeolitlerin basınç salınım adsorpsiyonu ile kullanılarak oksijenin havadan ayrılarak yoğunlaştırılmasıyla, suyun elektroliziyle ve diğer yollarla endüstriyel olarak üretilir. Oksijenin kullanım alanları arasında çelik, plastik ve tekstil üretimi; roket yakıtı; oksijen terapisi; ve hava taşıtlarında, denizaltılarda, insanlı uzay uçuş programlarında ve dalgıçlıkta yaşam destek üniteleridir.

Yeni!!: Enzim ve Oksijen · Daha fazla Gör »

Oksijenli solunum

Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir.

Yeni!!: Enzim ve Oksijenli solunum · Daha fazla Gör »

Organik bileşik

Metan en basit organik bileşiktir Organik bileşikler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır.

Yeni!!: Enzim ve Organik bileşik · Daha fazla Gör »

Otoburlar

Iki farklı otobur hayvan. Zürafalar uzun boyları ile ağaç yaprakları ile beslenirken, gergedanlar yerdeki otlar ile beslenirler. Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır.

Yeni!!: Enzim ve Otoburlar · Daha fazla Gör »

Pankreas

Pankreas Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir.

Yeni!!: Enzim ve Pankreas · Daha fazla Gör »

Paracelsus

ParacelsusVitam cum morte mutavit.Ölümle hayatı takas etti.(Mezartaşı yazısı) Paracelsus (Phillipus Theophratus Bombastus von Hohenheim).

Yeni!!: Enzim ve Paracelsus · Daha fazla Gör »

Penisilin

Penisilin'in formülü Penisilin, 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından Penicillium notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotik.

Yeni!!: Enzim ve Penisilin · Daha fazla Gör »

Pentoz fosfat yolu

Pentoz fosfat yoluPentoz-Fosfat yolu veya diğer adıyla heksoz monofosfat yolu, amacı organizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur.

Yeni!!: Enzim ve Pentoz fosfat yolu · Daha fazla Gör »

Pepsin

Pepsin; mide özsuyundaki et, yumurta gibi proteinli yiyeceklere tesir eden kuvvetli bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Pepsin · Daha fazla Gör »

PH

pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir.

Yeni!!: Enzim ve PH · Daha fazla Gör »

Polimeraz

Bir polimeraz (EC 2.7.7.6/7/19/48/49), merkezî işlevi RNA ve DNA gibi nükleik asit polimerleri ie ilgili olan bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Polimeraz · Daha fazla Gör »

Polimeraz zincir reaksiyonu

PCR için kullanılan bir termal cycler cihazı Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

Yeni!!: Enzim ve Polimeraz zincir reaksiyonu · Daha fazla Gör »

Prostaglandin

E1 - Alprostadil I2 - Prostacyclin Prostaglandinler hayvanların vücudunda önemli görevleri olan yağ asitlerinden enzimatik olarak türeyen lipid bileşenleridir.

Yeni!!: Enzim ve Prostaglandin · Daha fazla Gör »

Proteaz

Proteinlerin parçalanmasından sorumlu enzim grubu.

Yeni!!: Enzim ve Proteaz · Daha fazla Gör »

Protein

Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının alfa heliks gösterimi. Protein zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Enzim ve Protein · Daha fazla Gör »

Protein biyosentezi

Ribozom-tRNA bağlanması Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir.

Yeni!!: Enzim ve Protein biyosentezi · Daha fazla Gör »

Protein fosforilasyonu

Fosfatlı bir serin kalıntısı Protein fosforilasyonu, bir proteine bir fosfat grubu (PO4) eklenmesidir.

Yeni!!: Enzim ve Protein fosforilasyonu · Daha fazla Gör »

Prova okuması

Prova okuması matbaacılık ve yayıncılıkta, dizilmiş bir metnin, kâğıt üzerine basılı prova kopyası yani prova üzerinde dizgi hatalarını saptayıp düzeltmektir.

Yeni!!: Enzim ve Prova okuması · Daha fazla Gör »

Redoks

280px Redoks (oksidoredüksiyon) İngilizce reduction (indirgenme) ve oxidation (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır.

Yeni!!: Enzim ve Redoks · Daha fazla Gör »

Restriksiyon enzimi

Restriksiyon enzimi veya restriksiyon endonükleazı çift zincirli DNA moleküllerindeki belli nükleotit dizilerini tanıyan ve her iki zinciri birlikte kesen bir enzim türüdür.

Yeni!!: Enzim ve Restriksiyon enzimi · Daha fazla Gör »

Riboflavin

Riboflavinin kimyasal yapısı B2 vitamini yani riboflavin, pentoz şeker olan ribitol ve lumikromdan oluşur.

Yeni!!: Enzim ve Riboflavin · Daha fazla Gör »

Ribozim

Ribozim (İngilizce: ribozyme; ribonucleic acid enzyme kısaltmasından, aynı zamanda RNA enzim veya katalitik/tezgensel RNA olarak da adlandırılır) kimyasal tepkime katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Enzim ve Ribozim · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: Enzim ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Richard Willstätter

Richard Martin Willstätter (13 Ağustos 1872 – 3 Ağustos 1942) Alman kimyager.

Yeni!!: Enzim ve Richard Willstätter · Daha fazla Gör »

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Yeni!!: Enzim ve RNA · Daha fazla Gör »

Rokfor

Roquefort peyniri Roquefort peyniri ya da Rokfor peyniri Güney Fransa'nın Roquefort kasabasında üretilmeye başlayan içi küflü, güzel kokulu bir peynirdir.

Yeni!!: Enzim ve Rokfor · Daha fazla Gör »

Saniye

Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 periyoduna karşılık gelen süredir, (13. CGPM, 1967).

Yeni!!: Enzim ve Saniye · Daha fazla Gör »

Selülaz

Selülaz, selülozu sindirmeye yarayan, mantarlar, bakteriler ve bazı protozoa türleri tarafından salgılanan bir tür enzim.

Yeni!!: Enzim ve Selülaz · Daha fazla Gör »

Selüloz

Selüloz, β-Dglikoz polimeri. Üç boyutlu selüloz görüntüsü. Selüloz (C6H10O5)n, bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat.

Yeni!!: Enzim ve Selüloz · Daha fazla Gör »

Sinyal transdüksiyonu

Biyolojide sinyal transdüksiyonu bir hücrenin bir cins sinyal veya uyarıyı başka birine dönüştürme sürecidir.

Yeni!!: Enzim ve Sinyal transdüksiyonu · Daha fazla Gör »

Sitokrom c oksidaz

Sitokrom c oksidaz ya da Kompleks IV enzimi, mitokondrilerde bulunan büyük bir transmembran proteindir.

Yeni!!: Enzim ve Sitokrom c oksidaz · Daha fazla Gör »

Sitoplazma

Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Sitoplazma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur.

Yeni!!: Enzim ve Sitoplazma · Daha fazla Gör »

Siyanür

Siyanür, CN− Siyanür, siyano grubu (-C≡N), bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır.

Yeni!!: Enzim ve Siyanür · Daha fazla Gör »

Substrat

Substrat, biyokimyada enzimlerin tepkimelerinde işlenen maddelere verilen addır.

Yeni!!: Enzim ve Substrat · Daha fazla Gör »

Tarım

Tarımda kullanılan bir traktör. mısır bitkisinin büyümesini not ederken. Tarım veya ziraat, bitkisel ve Hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır.

Yeni!!: Enzim ve Tarım · Daha fazla Gör »

Tıp

değneğe sarılı yılanla. Bu sembol şu anda da birçok tıbbi kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Tıp, sağlık bilimleri dalı.

Yeni!!: Enzim ve Tıp · Daha fazla Gör »

Tükürük

Tükürük numunesi alınan bir insan. Tükürük veya salya, insan ve hayvan ağzında üretilen bir tür sıvıdır.

Yeni!!: Enzim ve Tükürük · Daha fazla Gör »

Ters transkriptaz

Biyokimyada bir ters transkriptaz veya RNA'ya bağımlı DNA polimeraz, tek iplikli bir RNA molekülü okuyup (transkripsiyonunu yapıp) tek iplikli DNA üreten bir DNA polimeraz enzimidir.

Yeni!!: Enzim ve Ters transkriptaz · Daha fazla Gör »

Tiyamin

Tiyamin, bir diğer ismiyle B1 vitamini, kimyasal formülü C12H17ClN4OS olan renksiz bir bileşiktir.

Yeni!!: Enzim ve Tiyamin · Daha fazla Gör »

Transferaz

Biyokimyada, transferaz, verici bir molekülden alıcı bir moleküle bir fonksiyonel grubu (örneğin bir metil veya fosfat grubunu) aktaran (transfer eden) bir enzimdir.

Yeni!!: Enzim ve Transferaz · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon (genetik)

Ribosomal RNA geninin transkripsiyonunu gösteren elektron mikroskop resmi. "Begin" etiketi, transkripsiyonun başladığı DNA'nın 5' ucuna işaret etmekte, "End" de RNA sentezinin nerdeyse bitmiş olduğu 3' ucuna. Transkripsiyon (veya yazılma veya yazılım), DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir.

Yeni!!: Enzim ve Transkripsiyon (genetik) · Daha fazla Gör »

Tripsin

Tripsin, çoğu omurgalının sindirim sisteminde bulunan, proteinleri parçalayıcı özelliğe sahip (peptidaz) bir sindirim enzimi.

Yeni!!: Enzim ve Tripsin · Daha fazla Gör »

Un

Un, tahılların ögütülmesiyle elde edilen ince toza verilen addır.

Yeni!!: Enzim ve Un · Daha fazla Gör »

Virüs

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri.

Yeni!!: Enzim ve Virüs · Daha fazla Gör »

Vitamin

Askorbik asit veya vitamin C kristalleri. Vitamin sözcüğü Polonyalı biyokimyacı Casimir Funk tarafından 1912'de kullanılmıştır.

Yeni!!: Enzim ve Vitamin · Daha fazla Gör »

Wendell Meredith Stanley

Wendell Meredith Stanley (16 Ağustos 1904 – 15 Haziran 1971) ABD'li biyokimyager, virolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi.

Yeni!!: Enzim ve Wendell Meredith Stanley · Daha fazla Gör »

X ışını kristalografisi

X ışını kristalografisi ile zeolite gibi maddelerdeki atomlar tüm atom konumları tespit edilebilir. X-ışını kristalografisi bir kristalin atomik ve moleküler yapısını incelemek için kullanılan ve kristalleşmiş atomların bir X-ışını demetindeki ışınların kristale özel çeşitli yönlerde kırınımı olayına dayanan, bir yöntemdir.

Yeni!!: Enzim ve X ışını kristalografisi · Daha fazla Gör »

Yağ asidi

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir.

Yeni!!: Enzim ve Yağ asidi · Daha fazla Gör »

Yükseltgenme

Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.

Yeni!!: Enzim ve Yükseltgenme · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Enzim ve Yunanca · Daha fazla Gör »

Zekâ geriliği

Zekâ geriliği sembolü Zekâ geriliği veya mental retardasyon, AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)'nin 2002 Haziran tarihli son yönergesinde "Bireyin zihinsel işlevlerinde ve kavramsal, sosyal, pratik uyumsal becerilerinde kendini gösteren uyumsal davranışlardan en az ikisinde, 18 yaşından önce ortaya çıkan anlamlı derecedeki yetersizlik/sınırlılık" olarak tanımlanmıştır.

Yeni!!: Enzim ve Zekâ geriliği · Daha fazla Gör »

19. yüzyıl

19.

Yeni!!: Enzim ve 19. yüzyıl · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Enzimler.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »