Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Fosfolipit

Endeks Fosfolipit

Fosfolipitlerin şematik gösterimi. R1 ve R2, yağ asil grupları; X, fosfolipidin tipini belirleyen bir alkol grubu. Molekülün polar kısmı suyla temasa eğilimlidir, apolar kısmı ise sudan kaçınır. Fosfolipitler dört bileşenden oluşurlar; bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine bağlayan bir omurga.

28 ilişkiler: Adenozin trifosfat, Alkol, Asetilkolin, Bakteri, Beyin, Biyokimya, Difüzyon, Ester, Fosfat, Gliserin, Hücre zarı, Hidrofili, Hidrofobi, Hidroksil, Karboksilik asit, Kolesterol, Kolin, Lesitin, Lipit, Memeliler, Miyelin, Omurilik, Sıvı kristal, Schwann hücresi, Serin, Sfingozin, Sinir sistemi, Yağ asidi.

Adenozin trifosfat

ATP'nin kimyasal yapısı Adenozin 3'-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Adenozin trifosfat · Daha fazla Gör »

Alkol

Alkol, karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad.

Yeni!!: Fosfolipit ve Alkol · Daha fazla Gör »

Asetilkolin

-1 | ExactMass.

Yeni!!: Fosfolipit ve Asetilkolin · Daha fazla Gör »

Bakteri

Bakteri (tekil isim: bacterium), tek hücreli mikroorganizma grubudur.

Yeni!!: Fosfolipit ve Bakteri · Daha fazla Gör »

Beyin

Bir şempanze beyni Beyin (Latince'de cerebrum, Antik Yunanca'da  ἐγκέφαλος (enkephalos, “baştaki”), ἐν (en, “içinde”) + κεφαλή (kephalē, “baş”) sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organıdır. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvan -bazı süngerler, knidliler, tulumlular ve derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç- beyne sahiptir. Baş kısmında; duyma, tatma, görme, denge, koklama gibi duyulara hizmet eden organlara yakın bir noktada bulunan beyin omurgalıların vücudundaki en karmaşık organdır. Normal bir insanda serebral korteksin (en geniş kısmı) 15-33 milyar nörondan müteşekkil olduğu tahmin edilmektedir. Her biri birkaç bin nöronla sinaps denen bağlantılar yardımıyla bağlıdır. Bu nöronlar birbirleriyle akson denen uzun protoplazmik lifler yardımıyla iletişim kurar. Aksonlar bilgiyi beynin diğer kısımlarına yahut vücudun spesifik alıcı hücrelerine taşır. Fizyolojik olarak, beynin fonksiyonu vücudun diğer organlarının merkezi kontrolünü sağlamaktır. Hormon denen kimyasalların salgılanmasının işletimi ve kas aktivitesinin oluşumu vücudun diğer organları üzerindeki işlevlerindendir. Bu merkezi kontrol çevredeki ufak değişimlere bile gayet süratli ve koordine bir tepki vermeyi sağlar. Bazı temel tepkilerden olan refleksler, omuriliğin ve çevresel gangliyonların aracılığıyla gerçekleşebilir, fakat kompleks duyusal impulslara bağlı bilinçli yapılan komplike davranışlar ise beynin bilgileri bütünleme kabiliyetine ihtiyaç duyar. Bir farenin bulbus olfactorius kesiti, eş zamanlı olarak iki farklı boya ile boyanmış. Bir boya nöron hücre gövdelerini diğeri nörotransmitter GABA reseptörlerini gösteriyor.

Yeni!!: Fosfolipit ve Beyin · Daha fazla Gör »

Biyokimya

Moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik bilimleri arasındaki ilişkiyi gösteren şema 200px Biyokimya, bitki, Hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Biyokimya · Daha fazla Gör »

Difüzyon

292x292px Difüzyon, Geçişme veya Yayılma olarak da bilinir, maddelerin çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Difüzyon · Daha fazla Gör »

Ester

Kimyada esterler, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup (bu metinde R' olarak gösterilecektir) ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Ester · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: Fosfolipit ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Gliserin

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür.

Yeni!!: Fosfolipit ve Gliserin · Daha fazla Gör »

Hücre zarı

Hücre zarı Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan seçici geçirgen katmandır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Hücre zarı · Daha fazla Gör »

Hidrofili

Hidrofili, bir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliğidir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Hidrofili · Daha fazla Gör »

Hidrofobi

Hidrofobik bir yaprak üzerinde çiğ damlası. Hidrofobik çimen üzerinde su damlaları Kimyada hidrofobi, Yunanca hidros ("su") ve fobos ("korku") sözcüklerinden türetme), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir. Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle "islanabilirlik" leri çok az veya yoktur. Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Hidrofobi · Daha fazla Gör »

Hidroksil

organik bileşiği hidroksil grubunun temsilî resmi. Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur.

Yeni!!: Fosfolipit ve Hidroksil · Daha fazla Gör »

Karboksilik asit

Bir karboksilık asidin yapısı Karboksil grubunun üç boyutlu yapısı Karboksil grubunun hacim dolduran modeli Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(.

Yeni!!: Fosfolipit ve Karboksilik asit · Daha fazla Gör »

Kolesterol

Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir sterol, yani bir steroid ve alkol birleşimidir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Kolesterol · Daha fazla Gör »

Kolin

Kolin Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).

Yeni!!: Fosfolipit ve Kolin · Daha fazla Gör »

Lesitin

Lesitin Lesitin, diğer adıyla fosfatidilkolin, genel olarak glikolipidler, trigliseridler ve fosfolipidlerden oluşan bir karışımdır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Lesitin · Daha fazla Gör »

Lipit

Lipit moleküllerinin kendi kendilerine organize oluşu. Solda lipitlerden oluşan bir çift zar, sağda bir misel gösterilmiştir. Lipit, dünyadaki canlıların yapısında bulunan temel organik bileşiklerden biridir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Lipit · Daha fazla Gör »

Memeliler

Memeliler, hayvanlar aleminin insanların da dahil olduğu, dişilerinde bulunan meme bezleri ve hem dişi hem erkek bireylerinde bulunan ter bezleri, kıl, işitmede kullanılan üç orta kulak kemiği ve beyinde yer alan neokorteks bölgesi ile ayrılan bir omurgalı hayvan sınıfıdır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Memeliler · Daha fazla Gör »

Miyelin

Miyelin, tabaka biçiminde yalıtkan bir malzemedir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Miyelin · Daha fazla Gör »

Omurilik

lumbar Omurilik, omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır.

Yeni!!: Fosfolipit ve Omurilik · Daha fazla Gör »

Sıvı kristal

Sıvı kristal nematik fazın Schlieren görüntüsü Sıvı kristaller, sıvıların ve katı kristallerin özellikleri arasında özelliklere sahip olan kimyasal maddelerdir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Sıvı kristal · Daha fazla Gör »

Schwann hücresi

Schwann hücreleri, çevresel sinir sistemi (ÇSS) için miyelin oluşturur.

Yeni!!: Fosfolipit ve Schwann hücresi · Daha fazla Gör »

Serin

Serin (Ser, S), organik bir molekül ve aynı zamanda hayvansal proteinlerde sıkça bulunan aminoasitlerden biridir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Serin · Daha fazla Gör »

Sfingozin

Sfingozin (2-amino-4-octadecene-1,3-diol) 18 karbonlu ve doymamış bir hidrokarbon zincirine sahip bir alkanolamindir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Sfingozin · Daha fazla Gör »

Sinir sistemi

Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Sinir sistemi · Daha fazla Gör »

Yağ asidi

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir.

Yeni!!: Fosfolipit ve Yağ asidi · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Fosfatidil kolin, Fosfolipid, Fosfolipitler.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »