Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Gelenek

Endeks Gelenek

Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

18 ilişkiler: Adet, Bağlam, Claude Lévi-Strauss, Edebiyat, Evrim, Ezoterizm, Fenomen, Gelenek, Kültür, Mitoloji, Olgu, Perspektif, Postmodernizm, René Guénon, Sanat, Sosyoloji, Tarihselcilik, Töre.

Adet

Adet sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Gelenek ve Adet · Daha fazla Gör »

Bağlam

Bağlam, sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Gelenek ve Bağlam · Daha fazla Gör »

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss (28 Kasım 1908 - 30 Ekim 2009), Fransız antropolog, etnolog ve yapısalcı antropolojinin en önemli ismi.

Yeni!!: Gelenek ve Claude Lévi-Strauss · Daha fazla Gör »

Edebiyat

Merton College kitaplığında tarihi kitaplar. Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.

Yeni!!: Gelenek ve Edebiyat · Daha fazla Gör »

Evrim

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir.

Yeni!!: Gelenek ve Evrim · Daha fazla Gör »

Ezoterizm

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir.

Yeni!!: Gelenek ve Ezoterizm · Daha fazla Gör »

Fenomen

Fenomen (Fransızca: phénomène veya görüngü), duyularla algılanabilen şey.

Yeni!!: Gelenek ve Fenomen · Daha fazla Gör »

Gelenek

Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

Yeni!!: Gelenek ve Gelenek · Daha fazla Gör »

Kültür

Geleneksel giysileri ve takılarıyla bir Türkmen kadını. Yurt adı verilen çadırın önünde, geleneksel motiflerle dokunmuş halının üzerinde konar göçer kültürün öğelerini taşıyor. Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

Yeni!!: Gelenek ve Kültür · Daha fazla Gör »

Mitoloji

Mitoloji (Yunanca: μυθολογία, μυθος yani “söylenen ya da duyulan söz” ve λογος yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup), Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Doğu dillerinde efsane Batı dillerinde ise mit anlamı kazanmıştır.

Yeni!!: Gelenek ve Mitoloji · Daha fazla Gör »

Olgu

Bir gerçek (veya olgu); var olduğu, doğru olduğu veya gerçekleştiği kabul edilen şeydir.

Yeni!!: Gelenek ve Olgu · Daha fazla Gör »

Perspektif

3 boyutlu gerçekliğin, 2 boyutlu bir yüzeyde perspektifli anlatımı. (Fotoğraf, Ankara'daki Roma Hamamı) Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir.

Yeni!!: Gelenek ve Perspektif · Daha fazla Gör »

Postmodernizm

Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir.

Yeni!!: Gelenek ve Postmodernizm · Daha fazla Gör »

René Guénon

René Guénon (okun. rini guenon) (Şeyh Abdülvahit Yahya adıyla da bilinir)(15 Kasım 1886, Blois-Fransa – 7 Ocak 1951, Kahire), Fransız metafizikçi yazar.

Yeni!!: Gelenek ve René Guénon · Daha fazla Gör »

Sanat

Shisa aslanı Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır.

Yeni!!: Gelenek ve Sanat · Daha fazla Gör »

Sosyoloji

Toplumu inceleyen bilim dalına sosyoloji (toplum bilim) adı verilir Paris Descartes Üniversitesi Sosyal Bilimler Kütüphanesi Sosyoloji ya da toplum bilim Büyük Türkçe Sözlük.

Yeni!!: Gelenek ve Sosyoloji · Daha fazla Gör »

Tarihselcilik

Tarihselcilik özellikle iki etkene dayanan kültürel veya tarihsel birçok sayıdaki kuramı kapsayan bir terimdir.

Yeni!!: Gelenek ve Tarihselcilik · Daha fazla Gör »

Töre

Töre; bir toplumda yazılı olmayan, gelenekleşmiş kanun ve kurallar.

Yeni!!: Gelenek ve Töre · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Anane, Gelenek (hukuk), Geleneksel, Görenek, Tradisyon, Örf.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »