Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Genetik

Endeks Genetik

DNA molekülünden canlı hücreye doğru... Genetik ya da kalıtım bilimi, biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği inceleyen bir dalı.

161 ilişkiler: Adaptasyon, Adenin, Agar, Alel, Almanca, Amino asit, Arabidopsis thaliana, Avusturyalılar, İnsan Genom Projesi, Ökaryot, Bakteri, Baz çifti, Bölünme, Beslenme, Bezelye, Biyoenformatik, Biyoloji, Botanik, Boy, Caenorhabditis elegans, Canlı, Celera Genomics, Charles Darwin, Döllenme, Delesyon, Denatürasyon, Dihibrit çaprazlama, DNA, DNA dizileme, DNA ikileşmesi, DNA ligaz, DNA onarımı, DNA polimeraz, Doğal seçilim, Drosophila, Drosophila melanogaster, Eşey kromozomları, Eşey saptanması, Eşeyli üreme, Eşeysiz üreme, Edinilmiş özelliklerin kalıtımı, Ekoloji, Ekolojik genetik, Enzim, Epigenetik, Escherichia coli, Ev faresi, Evrim, Evrimsel gelişim biyolojisi, Farmakogenetik, ..., Fenotip, Filogenetik, Francis Crick, Francis Galton, Galibarda, Gamet, Gen, Gen aktarımı, Gen duplikasyonu, Gen havuzu, Gen ifadesi, Genetiği değiştirilmiş organizmalar, Genetik bağlantı, Genetik kod, Genetik sürüklenme, Genetik tanı merkezi, Genler ve aleller, Genom, Genomik, Genotip, Geri besleme, Gregor Mendel, Guanin, Hücre, Hücre çekirdeği, Hemoglobin, Histon, Homojen, James Dewey Watson, Jean-Baptiste Lamarck, Kanser, Kantitatif genetik, Karışmalı kalıtım, Kataliz, Kimyasal (anlam ayrımı), Klonlama, Kodlamayan RNA, Kollajen, Kromatin, Kromatit, Kromozom, Krosover, Maya, Mayoz bölünme, Medikal genetik, Memeliler, Mendel genetiği, Mesajcı RNA, MikroRNA, Mitoz bölünme, Model canlı, Moleküler genetik, Monohibrit çaprazlama, Morötesi, Mutajen, Mutant, Mutasyon, Nükleotit, Nükleozom, Oksijen, Orak hücreli anemi, Ortak ata, Pangenezis, Pedigre çizelgesi, Pigment, Plazmid, Ploitlik, Polimeraz zincir reaksiyonu, Polimerizasyon, Popülasyon, Popülasyon genetiği, Protein, Rekombinant DNA teknolojisi, Restriksiyon enzimi, Ribozom, Ribozomal RNA, RNA, Rosalind Franklin, Sağlık, Saccharomyces cerevisiae, Sarmal, Sinyal transdüksiyonu, Sitozin, Siyam kedisi, Taşıyıcı RNA, Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji), Tavuk, Türkçe, Türleşme, Tek hücrelilerde üreme, Teori, Timin, Transformasyon, Transkripsiyon (genetik), Transkripsiyon faktörü, Translasyon, Translokasyon, Triptofan, Turpgiller, Virüs, X Kromozomu, X-ray, Y Kromozomu, Yatay gen transferi, Yumurta (hücre), Yunanca, Yuvarlak solucanlar, Zebra balığı, Zigot, 1800'ler, 1856. endeksi genişletin (111 Daha) »

Adaptasyon

Adaptasyon veya uyum, doğal seleksiyonda (doğal seçilim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizmayı evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir.

Yeni!!: Genetik ve Adaptasyon · Daha fazla Gör »

Adenin

Adenin'in Yapısı 3 Boyutlu Adenin resmi Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir.

Yeni!!: Genetik ve Adenin · Daha fazla Gör »

Agar

Petri kabında agar Mizuyōkan, agardan yapılan popüler Japon yiyeceği Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir.

Yeni!!: Genetik ve Agar · Daha fazla Gör »

Alel

Genlerden kromozomlara ve genoma. Alel veya alelmorf, belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik (alternatif) hallerinden her biri.

Yeni!!: Genetik ve Alel · Daha fazla Gör »

Almanca

Almanca (Deutsch; eskimiş Nemçece), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın lisanlarından biridir.

Yeni!!: Genetik ve Almanca · Daha fazla Gör »

Amino asit

Resim aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zincirini göstermektedir. Aminoasitler, proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır.

Yeni!!: Genetik ve Amino asit · Daha fazla Gör »

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana, turpgiller (Brassicaceae) familyasından görece sık rastlanan bir bitki türü.

Yeni!!: Genetik ve Arabidopsis thaliana · Daha fazla Gör »

Avusturyalılar

Avusturyalılar, Avusturya'nın çoğunluğunu oluşturan Cermen kökenli bir etnik gruptur.

Yeni!!: Genetik ve Avusturyalılar · Daha fazla Gör »

İnsan Genom Projesi

İnsan Genom Projesi “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile 26 Haziran 2000 tarihinde ABD Başkanı Bill Clinton, Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics yetkilileri, projenin ilk ayağını tamamladıklarını dünyaya ilan ettiler.

Yeni!!: Genetik ve İnsan Genom Projesi · Daha fazla Gör »

Ökaryot

Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir.

Yeni!!: Genetik ve Ökaryot · Daha fazla Gör »

Bakteri

Bakteri (tekil isim: bacterium), tek hücreli mikroorganizma grubudur.

Yeni!!: Genetik ve Bakteri · Daha fazla Gör »

Baz çifti

Moleküler biyolojide bir baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile bağlanmış iki nükleobazdır.

Yeni!!: Genetik ve Baz çifti · Daha fazla Gör »

Bölünme

* Mitoz bölünme.

Yeni!!: Genetik ve Bölünme · Daha fazla Gör »

Beslenme

Örnek bir beslenme etiketi Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.

Yeni!!: Genetik ve Beslenme · Daha fazla Gör »

Bezelye

''Pisum sativum'' Bezelye (Pisum sativum), baklagillerden (Fabaceae) taze, yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız taneleri yenilen bir bitki türü.

Yeni!!: Genetik ve Bezelye · Daha fazla Gör »

Biyoenformatik

Biyoenformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde barındıran bilimsel disiplin.

Yeni!!: Genetik ve Biyoenformatik · Daha fazla Gör »

Biyoloji

Biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Genetik ve Biyoloji · Daha fazla Gör »

Botanik

Botanik veya bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.

Yeni!!: Genetik ve Botanik · Daha fazla Gör »

Boy

Boy sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Genetik ve Boy · Daha fazla Gör »

Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans, yuvarlak solucanlardan olup serbest yaşayan bir nematoddur (ipliksisolucan).

Yeni!!: Genetik ve Caenorhabditis elegans · Daha fazla Gör »

Canlı

Deniz süngeri çok hücreli canlılara çok basit bir örnektir. Canlı ya da organizma, biyoloji ve ekolojide fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapı moleküllerinin veya karmaşık organ sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.

Yeni!!: Genetik ve Canlı · Daha fazla Gör »

Celera Genomics

Celera Genomics, 1998 yılında Dr.

Yeni!!: Genetik ve Celera Genomics · Daha fazla Gör »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, (12 Şubat 1809 - 19 Nisan 1882), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.

Yeni!!: Genetik ve Charles Darwin · Daha fazla Gör »

Döllenme

Bir sperma tarafından döllenen bir yumurta hücresi Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi spermle döllenir ya da partenogenetik olarak uyarılır.

Yeni!!: Genetik ve Döllenme · Daha fazla Gör »

Delesyon

Delesyon öncesi ve sonrası bir kromozom Delesyon, genetikte bir kromozomun bir parçasının kopup, kaybolmasıyla meydana gelen kromozom anomalilerindendir.

Yeni!!: Genetik ve Delesyon · Daha fazla Gör »

Denatürasyon

Yumurtanın pişirilmesi denatürasyona bir örnektir. Denatürasyon, protein veya nükleik asitlerin doğal yapısında mevcut olan sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılarının bazı fiziksel (yüksek sıcaklık, radyasyon) ve kimyasal (kuvvetli asit veya baz, organik çözücüler (alkol, kloroform vb.), yoğun inorganik tuz çözeltisi) dış etkilerle bozularak primer yapılarına dönüşmeleri sürecidir.

Yeni!!: Genetik ve Denatürasyon · Daha fazla Gör »

Dihibrit çaprazlama

Dihibirit çaprazlama ise, bir türün, iki karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Dihibrit çaprazlama · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: Genetik ve DNA · Daha fazla Gör »

DNA dizileme

DNA dizilemesi, bir DNA molekülündeki nükleotit bazlarının (adenin, guanin, sitozin ve timin) sırasının belirlenmesidir.

Yeni!!: Genetik ve DNA dizileme · Daha fazla Gör »

DNA ikileşmesi

DNA replikasyonu temsili resmi. İkili sarmal çözülür ve her DNA dizisi bir sonraki dizi için kalıp görevi görür. Nükleotitler yeni eş dizilerin senteszi için eşleşir. DNA ikileşmesi (veya DNA replikasyonu) tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir.

Yeni!!: Genetik ve DNA ikileşmesi · Daha fazla Gör »

DNA ligaz

1x9n). Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz tipidir.

Yeni!!: Genetik ve DNA ligaz · Daha fazla Gör »

DNA onarımı

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanizmalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Genetik ve DNA onarımı · Daha fazla Gör »

DNA polimeraz

DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim.

Yeni!!: Genetik ve DNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Doğal seçilim

Doğal seçilim yolu ile antibiyotik direncin nasıl arttırıldığı. Üstteki ilk bölüm, antibiyotiğe maruz kalmamış bir bakteri nüfusunu göstermektedir. Orta bölümde ise antibiyotiğe maruz kalmalarında hemen sonraki durumları gösteriliyor. Bu kısmı seçilimin rol oynadığı bölümdür. Son kısım ise direncin yeni bakteri neslinde nasıl yayıldığını göstermektedir. Açık renk en az direnç, koyu renk en çok direnç. Doğal seçilim, belirli bir türde dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genlerini yeni kuşaklara aktarabilmeleri yoluyla işleyen evrimsel mekanizma.

Yeni!!: Genetik ve Doğal seçilim · Daha fazla Gör »

Drosophila

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir.

Yeni!!: Genetik ve Drosophila · Daha fazla Gör »

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster Türkçede "sirke sineği", İngilizcede "meyve sineği (Fruit Fly)" olarak anılan iki kanatlı bir böcek türünün Latince adıdır.

Yeni!!: Genetik ve Drosophila melanogaster · Daha fazla Gör »

Eşey kromozomları

İnsan kromozomları İnsanların somatik hücrelerinde 46 kromozom bulunur.

Yeni!!: Genetik ve Eşey kromozomları · Daha fazla Gör »

Eşey saptanması

İnsanlar erkek ve dişi olmak üzere iki cinsiyette bulunurlar.

Yeni!!: Genetik ve Eşey saptanması · Daha fazla Gör »

Eşeyli üreme

Eşeyli üreme, iki canlı organizma arasında genetik malzemelerin birleştirilmesi suretiyle yeni bir canlının oluşması olayıdır.

Yeni!!: Genetik ve Eşeyli üreme · Daha fazla Gör »

Eşeysiz üreme

filoid. Eşeysiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir.

Yeni!!: Genetik ve Eşeysiz üreme · Daha fazla Gör »

Edinilmiş özelliklerin kalıtımı

Jean-Baptiste Lamarck Edinilmiş özelliklerin kalıtımı bir canlının yaşamı boyunca meydana gelen değişikliklerin (örneğin kullanım sonucu kasların büyümesi gibi) döllerine aktarıldığına dair bir kalıtım teorisidir.

Yeni!!: Genetik ve Edinilmiş özelliklerin kalıtımı · Daha fazla Gör »

Ekoloji

1866 yılında ekoloji terimini ilk kez kullanan Ernst Haeckel. Ekoloji (ya da doğa bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Yeni!!: Genetik ve Ekoloji · Daha fazla Gör »

Ekolojik genetik

Ekolojik genetik, canlılar arasındaki ilişkiler ve canlılarla ortamları arasındaki ilişkiler bağlamında genetiğin araştırmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Ekolojik genetik · Daha fazla Gör »

Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

Yeni!!: Genetik ve Enzim · Daha fazla Gör »

Epigenetik

DNA molekülünün ikili sarmal yapısı Epigenetik, biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Epigenetik · Daha fazla Gör »

Escherichia coli

Genelde E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli (okunuşu Eşerihiya koli), memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir.

Yeni!!: Genetik ve Escherichia coli · Daha fazla Gör »

Ev faresi

Ev faresi (Mus musculus), dünyanın insandan (Homo sapiens) sonra en kalabalık nüfusa sahip olduğuna inanılan memelisidir.

Yeni!!: Genetik ve Ev faresi · Daha fazla Gör »

Evrim

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir.

Yeni!!: Genetik ve Evrim · Daha fazla Gör »

Evrimsel gelişim biyolojisi

Evrimsel gelişim biyolojisi (gelişim evrimi veya gayri resmi olarak kısaca evo-devo), canlı türlerin ataları aralarındaki ilişkiyi belirlemek ve ve gelişimsel süreçlerin nasıl evrildiğini keşfetmek için farklı organizmaların gelişim süreçlerini karşılaştıran biyolojinin bir alt dalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Evrimsel gelişim biyolojisi · Daha fazla Gör »

Farmakogenetik

Kişilerdeki genetik farklılıklarından dolayı alınan ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği değişmektedir.

Yeni!!: Genetik ve Farmakogenetik · Daha fazla Gör »

Fenotip

Kokina midyesi (''Donax variabilis'') üyeleri, farklı renkleri ve motifleri içeren fenotiplere sahip olabilirler. Fenotip ya da Dışyapı, genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması.

Yeni!!: Genetik ve Fenotip · Daha fazla Gör »

Filogenetik

Biyolojide filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Filogenetik · Daha fazla Gör »

Francis Crick

Francis Harry Compton Crick (8 Haziran 1916 - ö. 28 Temmuz 2004), İngiliz moleküler biyolog, fizikçi ve nörobilimci.

Yeni!!: Genetik ve Francis Crick · Daha fazla Gör »

Francis Galton

Sir Francis Galton. Francis Galton (d. 16 Şubat 1822, Sparkbrook, Birmingham - ö. 17 Ocak 1911, Haslemere, Surrey) Kraliçe Viktoriya çağında yaşamış çok yönlü bir İngiliz bilim insanıdır.

Yeni!!: Genetik ve Francis Galton · Daha fazla Gör »

Galibarda

Galibarda veya Fuşya rengi kırmızı ve mavi ışığın eşit oranlarda karıştırılması ile elde edilir.

Yeni!!: Genetik ve Galibarda · Daha fazla Gör »

Gamet

Gamet (Grekçe γαμετή gamete "kadın eş") eşeyli üreme yolu ile çoğalan organizmalarda döllenme evresinde bir başka hücre ile birleşerek kaynaşan hücredir.

Yeni!!: Genetik ve Gamet · Daha fazla Gör »

Gen

Bir kromozom üzerinden genlerin görünüşü. Gen, bir kalıtım birimidir.

Yeni!!: Genetik ve Gen · Daha fazla Gör »

Gen aktarımı

Gen aktarımıyla değiştirilmiş çiçek rengi Gen aktarımı, bir canlının hücrelerine, başka bir canlının DNA'sının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemine denir.

Yeni!!: Genetik ve Gen aktarımı · Daha fazla Gör »

Gen duplikasyonu

Bir gen ikilenme olayından önce ve sonrasında bir kromozom bölgesinin şeması Gen duplikasyonu (veya kromozom duplikasyonu veya gen amplifikasyonu veya gen ikilenmesi), içinde bir gen bulunan bir DNA bölgesinin herhangi şekilde ikilenmesidir; homolog rekombinasyon sırasında bir hata sonucu, retrotranspozisyon olayı veya tüm bir kromozomun ikilenmesi sonucu meydana gelebilir.

Yeni!!: Genetik ve Gen duplikasyonu · Daha fazla Gör »

Gen havuzu

Genler döllere aktarılan en küçük birimlerdir. Gen havuzu, bir popülasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı için kullanılan terimdir.

Yeni!!: Genetik ve Gen havuzu · Daha fazla Gör »

Gen ifadesi

''Gen ifadesi'' DNA bazları tarafından sentezlenen proteinleri tanımlar. Gen ifadesi ya da Gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Genetik ve Gen ifadesi · Daha fazla Gör »

Genetiği değiştirilmiş organizmalar

Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, G.D.O. (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kısaltılmış adıyla ifade edilmektedir.

Yeni!!: Genetik ve Genetiği değiştirilmiş organizmalar · Daha fazla Gör »

Genetik bağlantı

Genetik bağlantı, belli genetik konumların (lokusların) veya gen alellerin beraberce kalıt olmaları durumdur.

Yeni!!: Genetik ve Genetik bağlantı · Daha fazla Gör »

Genetik kod

amino aside karşılık gelir. Genetik kod, genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir.

Yeni!!: Genetik ve Genetik kod · Daha fazla Gör »

Genetik sürüklenme

Genetik sürüklenme ya da Sewall Wright etkisi, evrimsel sürecin temel mekanizmalarından biri.

Yeni!!: Genetik ve Genetik sürüklenme · Daha fazla Gör »

Genetik tanı merkezi

Genetik tanı merkezleri, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, enstitülerde ve özel kurumlarda bulunabilir.

Yeni!!: Genetik ve Genetik tanı merkezi · Daha fazla Gör »

Genler ve aleller

Kromozomlardan genlere Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır.

Yeni!!: Genetik ve Genler ve aleller · Daha fazla Gör »

Genom

Genom, bir kalıtım birimi.

Yeni!!: Genetik ve Genom · Daha fazla Gör »

Genomik

Civcivler ve genom haritaları Genomik, farklı türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönelerini inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Genomik · Daha fazla Gör »

Genotip

Genotip: Soy yapı ya da Kalıt yapı organizmanın genetik yapısına verilen ad.

Yeni!!: Genetik ve Genotip · Daha fazla Gör »

Geri besleme

Geri besleme ya da geri bildirim (İng. feedback) bir sürecin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağa etki etmesi ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde bir döngü oluşturması olayına denir.

Yeni!!: Genetik ve Geri besleme · Daha fazla Gör »

Gregor Mendel

Gregor Johann Mendel (d. 20 Temmuz 1822 – ö. 6 Ocak 1884) kalıtım biliminin babası olarak anılan Avusturyalı bilim insanı, Mendel kanunlarının mucidi ve rahip.

Yeni!!: Genetik ve Gregor Mendel · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: Genetik ve Guanin · Daha fazla Gör »

Hücre

Hücre ya da odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir.

Yeni!!: Genetik ve Hücre · Daha fazla Gör »

Hücre çekirdeği

DNA incelemesi için mavi Hoechst boyası ile boyanmış HeLa hücreleri. Ortadaki ve sağdaki hücre interfaz safhasında olduğundan çekirdeklerinin tamamı boyalıdır. Soldaki hücre ise çekirdek bölünmesi (mitoz) sürecindedir ve ayrılmış olan kromozomlar gözlemlenebilir. 250px Tipik bir hayvan hücresinde organeller: (1) Çekirdekçik (2) Çekirdek (3) Ribozom (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondri (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentriyol Hücre çekirdeği ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir.

Yeni!!: Genetik ve Hücre çekirdeği · Daha fazla Gör »

Hemoglobin

Hemoglobinin 3-boyutlu yapısı. Dört altbirim kırmızı, sarı olarak ve hem grubu yeşil olarak gosterilmiştir. Hemoglobin, solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan protein.

Yeni!!: Genetik ve Hemoglobin · Daha fazla Gör »

Histon

Nükleozom ve üzerinde Histon proteni Histonlar, çoğunlukla ökaryotik hücrelerde bulunan, küçük molekül ağırlıklı, bazik proteinlerdir.

Yeni!!: Genetik ve Histon · Daha fazla Gör »

Homojen

Homojen, orijinali homogeneous ve Türkçesi türdeş olan bu kelime, bir sıfat olup; her yerinde aynı özellik gösteren maddelerdir.

Yeni!!: Genetik ve Homojen · Daha fazla Gör »

James Dewey Watson

James Dewey Watson (d. 6 Nisan 1928, Chicago), 1954 yılında yaptığı çalışma ile DNA'nın ikili sarmal yapısını, araştırmacı Francis Crick ile bularak Nobel Ödülü almış bilim adamıdır.

Yeni!!: Genetik ve James Dewey Watson · Daha fazla Gör »

Jean-Baptiste Lamarck

Jean-Baptiste Lamarck Jean-Baptiste Lamarck (asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) (1 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829), Fransız doğa bilimci.

Yeni!!: Genetik ve Jean-Baptiste Lamarck · Daha fazla Gör »

Kanser

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Kanser · Daha fazla Gör »

Kantitatif genetik

Kantitatif genetik ya da nicel genetik, devamlı varlıkların altında yatan mekanizmaları araştıran genetik dalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Kantitatif genetik · Daha fazla Gör »

Karışmalı kalıtım

Darwin zamanında bazı biyologlarların savunduğu karışmalı kalıtım teorisine göre bir yavru, ebeveynlerinin özelliklerinin ortalamasını taşır.

Yeni!!: Genetik ve Karışmalı kalıtım · Daha fazla Gör »

Kataliz

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir.

Yeni!!: Genetik ve Kataliz · Daha fazla Gör »

Kimyasal (anlam ayrımı)

Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir.

Yeni!!: Genetik ve Kimyasal (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

Klonlama

çekirdeğinin eşey hücresi ile klonlanması. * Çoğaltımsal klonlama * Terapi amaçlı klonlama Klonlama, temel olarak, herhangi bir şeyin aynısının kopyalanması anlamına gelmektedir.

Yeni!!: Genetik ve Klonlama · Daha fazla Gör »

Kodlamayan RNA

Kodlamayan RNA, proteine çevirisi yapılmayan işlevsel bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Genetik ve Kodlamayan RNA · Daha fazla Gör »

Kollajen

Tropokollajenin üçlü (triple) heliks yapısı. Kollajen (bazen kolajen veya kollojen olarak da anılır) hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein.

Yeni!!: Genetik ve Kollajen · Daha fazla Gör »

Kromatin

Kromatin, hücre çekirdeğindeki DNA'nın, histon denilen küçük molekül ağırlıklı bazik proteinler ile beraber oluşturduğu yapı.

Yeni!!: Genetik ve Kromatin · Daha fazla Gör »

Kromatit

Kromozom şeması::(1) Kromatit.(2) Sentromer(3) Kısa parça (4) Uzun parça. Kromatit, DNA'nın hücre bölünmesi esnasında sentezlenen, protein bir zarf ile paketlenerek sentromer ile birbirine tutturulmuş iki kopyasından her biridir.

Yeni!!: Genetik ve Kromatit · Daha fazla Gör »

Kromozom

Kromozom şeması: (1) Kromatid. Kromozomun S fazından sonraki iki eşit parçasından her biri. (2) Sentromer. Kromatidlerin temas ettiği ve mikrotübüllerin bağlandığı yer. (3) Kısa parça (4) Uzun parça. NOT: Genetikte kromozomlar, genellikle kısa bacaklar üstte olacak şekilde gösterilir. Kromozom, (Yunanca, chromos (renk), soma (vücut)); DNA'nın "histon" proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir.

Yeni!!: Genetik ve Kromozom · Daha fazla Gör »

Krosover

Krosoverin mayoz I ve mayoz II'de gösterimi Crosover veya krossing over ya da parça değişimi mayoz bölünmenin profaz I evresinde görülen, çift halde bulunan kromozomların yaptığı parça değişimine verilen addır.

Yeni!!: Genetik ve Krosover · Daha fazla Gör »

Maya

Maya kelimesi Türkçede; huy, mizaç anlamında kullanılır.

Yeni!!: Genetik ve Maya · Daha fazla Gör »

Mayoz bölünme

right Mayoz bölünme bir diploid hücrenin ilk hücresi bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir.

Yeni!!: Genetik ve Mayoz bölünme · Daha fazla Gör »

Medikal genetik

Medikal genetik, kısaca, genetiğin tıbba uygulanmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Medikal genetik · Daha fazla Gör »

Memeliler

Memeliler, hayvanlar aleminin insanların da dahil olduğu, dişilerinde bulunan meme bezleri ve hem dişi hem erkek bireylerinde bulunan ter bezleri, kıl, işitmede kullanılan üç orta kulak kemiği ve beyinde yer alan neokorteks bölgesi ile ayrılan bir omurgalı hayvan sınıfıdır.

Yeni!!: Genetik ve Memeliler · Daha fazla Gör »

Mendel genetiği

* Mendel’in 1.

Yeni!!: Genetik ve Mendel genetiği · Daha fazla Gör »

Mesajcı RNA

Ökaryotik bir hücredeki '''mRNA'''nın ömrü. RNA hücre çekirdeğinde sentezlenir; tamamen işlemden geştikten sonra sitoplazmaya taşınır ve ribozomda çevrime uğrar. Ömrünün sonunda, RNA yıkılır. Mesajcı RNA (İngilizce: messenger RNA) (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

Yeni!!: Genetik ve Mesajcı RNA · Daha fazla Gör »

MikroRNA

''Brassica oleracea'' 'dan bir pre-microRNA'nın sap-ilmik yapısı. Genetikte, mikroRNA (miRNA) yaklaşık 21-23 nükleotit uzunluğunda tek iplikli RNA molekülü türüdür, gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynar.

Yeni!!: Genetik ve MikroRNA · Daha fazla Gör »

Mitoz bölünme

Mitoz ya da mitoz bölünme, ana hücre'nin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına denir.

Yeni!!: Genetik ve Mitoz bölünme · Daha fazla Gör »

Model canlı

Elektron mikroskobunda birkaç ''E. coli'' hücresi Drosophila'' (meyve sineği), deneylerde kullanılan ünlü canlılardan biridir. Model canlı veya model organizma, belirli biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara verilen genel isimdir.

Yeni!!: Genetik ve Model canlı · Daha fazla Gör »

Moleküler genetik

Moleküler genetiğin çalıştığı genler, DNA ve RNA Moleküler genetik, canlıların kalıtım materyali olan genlerin yapılarını ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir genetik altdalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Moleküler genetik · Daha fazla Gör »

Monohibrit çaprazlama

Erkek ve dişi genlerin sembollerle gösterilerek yavrunun genotip ve fenotipinin ihtimallerinin hesaplanmasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Monohibrit çaprazlama · Daha fazla Gör »

Morötesi

Beyaz duvar üzerinde kurumuş bir damla sıvının UV ışığı altında görünümü. Morötesi ya da ultraviyole (kısaca UV) ışınım, dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ışına denir.

Yeni!!: Genetik ve Morötesi · Daha fazla Gör »

Mutajen

Mutajen, biyolojide canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi ve yönetim zincirlerinin moleküler yapısını değiştirerek söz konusu organizmanın doğal olarak beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına sebep olan fiziksel veya kimyasal etmenlerdir.

Yeni!!: Genetik ve Mutajen · Daha fazla Gör »

Mutant

Mutanta maruz örnek; bir Amerikan ıstakozu Mutant, organizmaların X, Y, Z, Gama ve benzeri hiper ışınımlara maruz kalması sonucunda hücre çekirdeğindeki DNA dizilimlerinde ve sarmallarında bozulmalar sonucunda canlının fizyolojik ve biyolojik özelliklerinde gözle görülür değişmelerin görülmesidir.

Yeni!!: Genetik ve Mutant · Daha fazla Gör »

Mutasyon

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

Yeni!!: Genetik ve Mutasyon · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Genetik ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Nükleozom

Nükleozom ve ona bağlı histon ve DNA yapıları Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974 Nükleozomlar, kromatin üzerinde bulunan, DNA ipliğinin histonlar üzerine sarılmasıyla oluşan yaklaşık 100 A0 aralıklarla yerleşmiş 4'lü formda bulunan nükleoproteinleridir.

Yeni!!: Genetik ve Nükleozom · Daha fazla Gör »

Oksijen

Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oksis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-jenēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı. Standart şartlar altında, elementin iki atomu bağlanarak çok soluk mavi renkte, kokusuz, tatsız, diatomik yapıdaki, formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta oksitler olmak üzere) oluşturabilecek, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Oksijen güçlü bir oksidanttır ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifliğe sahiptir (sadece florun daha yüksek bir elektronegatifliği vardır). Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan elementtirEmsley 2001, p.297 ve yerkabuğunda en bol bulunan elementtir, bu kısmın kütlesinin neredeyse yarısını oksijen oluşturur. Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için Güneş ışığını kullanan bazı fotosentetik organizmalar olmadan Dünya üzerinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. elementi bu organizmalar evrildiğinde, yaklaşık olarak 2.5 milyar yıl önce, atmosferde birikmeye başladı. Diatomik oksijen gazı hacimsel olarak havanın %20.8'ini oluşturur.Cook & Lauer 1968, sf.499. Suyun kütlesinin %88'i oksijendir, bu yüzden canlı organizmaların kütlesinin büyük bir kısmını oksijen oluşturur. Organizmalardaki hem organik (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) hem de inorganik (dış iskelet, dişler ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yapısında oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni; siyanobakteriler, Algler, bitkiler üretir ve tüm kompleks yaşam biçimlerindeki canlılar hücresel solunumda kullanır. atmosferde birikmeye başlamadan önce, Dünya üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin başka bir formu (allotrop) Ozon, biyosferin morötesi radyasyondan korunmasına yüksek irtifadaki ozon tabakası yardımcı olur, ancak yeryüzüne yakın yerlerde hava kirliliğinin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelliği de bulunmaktadır. Daha yüksekte alçak Dünya yörüngesi irtifasında kayda değer miktarda atomik oksijen bulunur ve uzay araçlarında erozyona neden olur. Oksijen, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla, zeolitlerin basınç salınım adsorpsiyonu ile kullanılarak oksijenin havadan ayrılarak yoğunlaştırılmasıyla, suyun elektroliziyle ve diğer yollarla endüstriyel olarak üretilir. Oksijenin kullanım alanları arasında çelik, plastik ve tekstil üretimi; roket yakıtı; oksijen terapisi; ve hava taşıtlarında, denizaltılarda, insanlı uzay uçuş programlarında ve dalgıçlıkta yaşam destek üniteleridir.

Yeni!!: Genetik ve Oksijen · Daha fazla Gör »

Orak hücreli anemi

Orak hücreli anemi, alyuvarlardaki oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucu alyuvarların orak şeklini almasıyla oluşan otozomal resesif kalıtılan genetik bir hastalıktır.

Yeni!!: Genetik ve Orak hücreli anemi · Daha fazla Gör »

Ortak ata

Ortak ata, evrimsel süreçte, birden fazla canlı türünün ortak genetik öncülü olan canlı.

Yeni!!: Genetik ve Ortak ata · Daha fazla Gör »

Pangenezis

Pangenezis, evrim bilimci Charles Darwin'nin kalıtım mekanizması için ürettiği kurama verilen addır.

Yeni!!: Genetik ve Pangenezis · Daha fazla Gör »

Pedigre çizelgesi

Bir pedigre çizelgesi örneği. Şecere veya Pedigre çizelgesi bir organizma ve onun atalarını ve bazen onların bilinen fenotiplerini gösteren bir çizelgedir.

Yeni!!: Genetik ve Pedigre çizelgesi · Daha fazla Gör »

Pigment

Hindistan'ın Goa eyaletinde, markette satılan '''pigment'''ler Pigment, tüm nesnelerin renklerini oluşturan moleküllerdir.

Yeni!!: Genetik ve Pigment · Daha fazla Gör »

Plazmid

'''Şekil 1''': Plazmidler içeren bir bakterinin şematik çizimi. 1 Kromozomal DNA. 2 Plazmidler. Plazmid, kendi kendini eşleyebilen, kromozomdan ayrı bir DNA parçasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Plazmid · Daha fazla Gör »

Ploitlik

Ploitlik (İng., ploidy), bir hücredeki kromozom sayısının, o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur.

Yeni!!: Genetik ve Ploitlik · Daha fazla Gör »

Polimeraz zincir reaksiyonu

PCR için kullanılan bir termal cycler cihazı Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

Yeni!!: Genetik ve Polimeraz zincir reaksiyonu · Daha fazla Gör »

Polimerizasyon

Monomer birimlerinden başlayarak polimer birimlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara polimerizasyon reaksiyonları denir.

Yeni!!: Genetik ve Polimerizasyon · Daha fazla Gör »

Popülasyon

Popülasyon şu bağlamlarda kullanılmaktadır.

Yeni!!: Genetik ve Popülasyon · Daha fazla Gör »

Popülasyon genetiği

Popülasyon genetiği, fertlerdeki benzerlikler ve farklılıklar üzerine çalışır. Popülasyon genetiği, popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını, bunun yanında popülasyonlardaki alel frekansının dağılımlarını ve değişimlerini araştıran bir genetik altdalıdır.

Yeni!!: Genetik ve Popülasyon genetiği · Daha fazla Gör »

Protein

Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının alfa heliks gösterimi. Protein zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Genetik ve Protein · Daha fazla Gör »

Rekombinant DNA teknolojisi

Rekombinant DNA teknolojisi ile birçok canlının genetik yapısı yeniden düzenlenebilmektedir. Bu şekilde, bitkilerden daha verimli ürünler elde edilebilir. Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesine ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir.

Yeni!!: Genetik ve Rekombinant DNA teknolojisi · Daha fazla Gör »

Restriksiyon enzimi

Restriksiyon enzimi veya restriksiyon endonükleazı çift zincirli DNA moleküllerindeki belli nükleotit dizilerini tanıyan ve her iki zinciri birlikte kesen bir enzim türüdür.

Yeni!!: Genetik ve Restriksiyon enzimi · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: Genetik ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Ribozomal RNA

''Thermus thermophilus'' ribozom küçük altbiriminin animasyonu (mavi, protein; turuncu, rRNA)''Haloarcula marismortui'' ribozom büyük altbiriminin animasyonu (mavi, proteinler; sarı ve turuncu, iki rRNA zinciri; yeşil, aktif merkez) Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur.

Yeni!!: Genetik ve Ribozomal RNA · Daha fazla Gör »

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Yeni!!: Genetik ve RNA · Daha fazla Gör »

Rosalind Franklin

Rosalind Elsie Franklin Rosalind Elsie Franklin (d. 25 Temmuz 1920, Londra, ö. 16 Nisan 1958, Londra) DNA, RNA, virüs, kömür ve grafitin yapılarının anlaşılmasında büyük katkılarda bulunan İngiliz biyofizikçi, kimyager ve kristallografçısıdır.

Yeni!!: Genetik ve Rosalind Franklin · Daha fazla Gör »

Sağlık

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Yeni!!: Genetik ve Sağlık · Daha fazla Gör »

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae, tomurcuklanan bir maya türüdür.

Yeni!!: Genetik ve Saccharomyces cerevisiae · Daha fazla Gör »

Sarmal

Sağ ve sol-elli sarmallar Sarmal yapılı bir molekülün kristal yapısı (Jean-Marie Lehn ve arkadaşları, ''Helv. Chim. Acta.'', 2003, 86, 1598-1624). Sol-elli sarmal olarak büyüyen bir sarmaşık. ABD) lunaparkındaki "Corkscrew" eğlence treninin rayı konik sarmal olarak sonlanmaktadır. Sarmal (helis, heliks veya helezon), burgu şekilli, üç boyutlu bir şekildir.

Yeni!!: Genetik ve Sarmal · Daha fazla Gör »

Sinyal transdüksiyonu

Biyolojide sinyal transdüksiyonu bir hücrenin bir cins sinyal veya uyarıyı başka birine dönüştürme sürecidir.

Yeni!!: Genetik ve Sinyal transdüksiyonu · Daha fazla Gör »

Sitozin

Sitozin Molekülü Kimyasal YapısıSitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu bazlardan biridir.

Yeni!!: Genetik ve Sitozin · Daha fazla Gör »

Siyam kedisi

Siyam kedisi, Güneydoğu Asya'da günümüzde Tayland olarak bilinen Siyam'da kutsal tapınaklarda beslenen ve buradan tüm dünyaya yayılan kedi ırkı.

Yeni!!: Genetik ve Siyam kedisi · Daha fazla Gör »

Taşıyıcı RNA

Protein sentezi sırasında tRNA ve mRNA'nın etkileşimi. Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Genetik ve Taşıyıcı RNA · Daha fazla Gör »

Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji)

Solda: DNA'yı oluşturan nükleotitler ve onların tamamlayıcıları. A ile T arasında iki, C ile G arasında da 3 hidrojen bağı vardır. Sağda tamamlayıcı iki DNA ipliğinin dizileri. Moleküler biyoloji ve biyokimyada tamamlayıcılık, veya komplementerlik, iki molekülün birbiriyle temas ettikleri yüzeylerindeki şekillerin uyumu sayesinde birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanarak bir bütün oluşturma özellikleridir.

Yeni!!: Genetik ve Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Tavuk

Tavuk, sülüngiller familyasından evcilleştirilebilir bir kuş türüdür ve genelde çiftliklerde yetiştirilir.

Yeni!!: Genetik ve Tavuk · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: Genetik ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Türleşme

Türleşme yeni biyolojik türlerin oluştuğu evrimsel süreçtir.

Yeni!!: Genetik ve Türleşme · Daha fazla Gör »

Tek hücrelilerde üreme

Genellikle vücudun ikiye bölünmesiyle gerçekleşir.

Yeni!!: Genetik ve Tek hücrelilerde üreme · Daha fazla Gör »

Teori

Bilimde teori veya kuram; bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Teori · Daha fazla Gör »

Timin

Timin'in yapısı Timin (C5H6N2O2, 2-oksi-4-oksi-5-metilpirimidin, 2,4-dioksi-5-metilpirimidin, 5-metilurasil), DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından birisidir.

Yeni!!: Genetik ve Timin · Daha fazla Gör »

Transformasyon

Moleküler biyolojide transformasyon, bir hücrenin içine yabancı bir genin girmesi, bu DNA'nın genomunun parçası haline gelmesi ve DNA'daki genlerin ifade olması sonucu, o hücrenin değişime uğramasıdır.

Yeni!!: Genetik ve Transformasyon · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon (genetik)

Ribosomal RNA geninin transkripsiyonunu gösteren elektron mikroskop resmi. "Begin" etiketi, transkripsiyonun başladığı DNA'nın 5' ucuna işaret etmekte, "End" de RNA sentezinin nerdeyse bitmiş olduğu 3' ucuna. Transkripsiyon (veya yazılma veya yazılım), DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir.

Yeni!!: Genetik ve Transkripsiyon (genetik) · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon faktörü

Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir proteindir.

Yeni!!: Genetik ve Transkripsiyon faktörü · Daha fazla Gör »

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucu oluşan mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecidir, daha sonra üretilen amino asit zinciri veya polipeptit uygun bir şekilde katlanarak etkin bir protein haline gelmektedir.

Yeni!!: Genetik ve Translasyon · Daha fazla Gör »

Translokasyon

4. ve 20. Kromozomlar arasında Translokasyon Translokasyon, bir kromozomun kaybolan parçasının ya da kopan bir parçasının başka bir kromozoma yapışması şeklinde görülen kromozom anomalilerindendir.

Yeni!!: Genetik ve Translokasyon · Daha fazla Gör »

Triptofan

Triptofan (Trp,W) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Genetik ve Triptofan · Daha fazla Gör »

Turpgiller

Turpgiller ya da lahanagiller (Brassicaceae), Brassicales takımına ait bir bitki familyası.

Yeni!!: Genetik ve Turpgiller · Daha fazla Gör »

Virüs

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri.

Yeni!!: Genetik ve Virüs · Daha fazla Gör »

X Kromozomu

X kromozomu right X kromozomu, iki eşey kromozomundan biridir.

Yeni!!: Genetik ve X Kromozomu · Daha fazla Gör »

X-ray

Wilhelm Röntgen tarafından oluşturulan, eşi Anna Bertha'nın elinin X ışını görüntüsü. X-ışınları ya da Röntgen ışınları, 0.125 ile 125 keV enerji aralığında veya buna karşılık, dalgaboyu 10 ile 0,01 nm aralığında olan elektromanyetik dalgalar veya foton demetidır.

Yeni!!: Genetik ve X-ray · Daha fazla Gör »

Y Kromozomu

right Y kromozomu, iki eşey kromozomundan biridir.

Yeni!!: Genetik ve Y Kromozomu · Daha fazla Gör »

Yatay gen transferi

Yatay gen transferi yüzünden türler arasındaki genetik ilişkiler bir ağaç olarak değil, bir ağ olarak gösterilmektedir. Yatay gen transferi, bir organizmanın, ikinci bir organizmadan türemeden, o ikinci organizmaya ait genetik malzeme edinmesini sağlayan herhangi bir süreçtir.

Yeni!!: Genetik ve Yatay gen transferi · Daha fazla Gör »

Yumurta (hücre)

Bir spermin bir yumurta hücresini döllemesini gösteren diagram Bir yumurta hücresi Yumurta, dişinin çoğalma hücresidir.

Yeni!!: Genetik ve Yumurta (hücre) · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Genetik ve Yunanca · Daha fazla Gör »

Yuvarlak solucanlar

Yuvarlak solucanlar (İpliksisolucanlar) ya da Nematodlar, yuvarlak yapıda, sayıca Dünya üzerinde en fazla bulunan omurgasız hayvan şubesidir.

Yeni!!: Genetik ve Yuvarlak solucanlar · Daha fazla Gör »

Zebra balığı

Zebra balığı (Danio rerio), sazangiller (Cyprinidae) familyasından, doğal yaşam alanı Asya olan, yaklaşık 4–6 cm boyunda, yumurtayla çoğalan tropikal bir balık türüdür. Genellikle 80 ile 180 arasında yumurta bırakır ve yumurtalarına kendisi bakar. Diğer akvaryum balıklarıyla barışçıl olmakla beraber çiftleşme döneminde geçimsiz olabilir. Genetik araştırmalarda kullanılan, çok hareketli, barışçıl bir balıktır. Akvaryumda kolayca çoğaltılabilir. Yüzecek geniş alan bulunduran, bitkilendirilmiş akvaryumları sever. Zebra balıkları sürü balıklarıdır. Akvaryumda grup halinde beslenmesi gerekir. Hepçildirler. Brachydanio rerio ya da Danio rerio, zebra balığı veya zebra danio olarak da bilinir. Popüler bir akvaryum balığıdır ve balık beslemeye yeni başlayanların tercihidir. Zebrabalığı, Güneydoğu Himalayalar'da, Doğu Hindistan'ın Ganj Bölgesi'nde, Pakistan'da, Bangladeş'te, Nepal'de ve Myanmar'da görülür. Çoğunlukla küçük akıntılar, pirinç tarlaları, kanallar gibi durgun veya düşük debili sularda yaşarlar. Japonya, A.B.D. ve Avustralya'da akvaryumculukta kullanılır. Kolombiya'da doğal ortamda görülmüştür ama bunun sebebi büyük ihtimalle bir akvaryumdan kaçmış ya da bırakılmış olmasıdır. Son zamanlarda genetiği değiştirilmek suretiyle üretilmiş olan yeşil floresans, kırmızı floresans ve sarı floresans yapan çeşitleri ticari olarak satılmaktadır. Kategori:Akvaryum balıkları Kategori:Sazangiller Kategori:Genomu dizilenmiş kordalılar.

Yeni!!: Genetik ve Zebra balığı · Daha fazla Gör »

Zigot

200px Zigot, biri anneden (oosit), biri babadan (sperm) gelen iki eşey hücresinin birleşmesi (fertilizasyon) sonucu oluşan diploit hücre.

Yeni!!: Genetik ve Zigot · Daha fazla Gör »

1800'ler

1800'ler, 1 Ocak 1800'den 31 Aralık 1809'a kadar olan 10 yıllık zaman dilimini kapsamaktadır.

Yeni!!: Genetik ve 1800'ler · Daha fazla Gör »

1856

Açıklama yok.

Yeni!!: Genetik ve 1856 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Genetik Ve Gen, Genetik bilimci, Genetikçi, Kalıtsal, Kalıtım, Kalıtım bilimi, İrsiyet.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »