Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Hadis

Endeks Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

86 ilişkiler: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Ahir zaman, Ahmed bin Hanbel, Aişe, Ali, Anlatı, Apokrif, Arapça, Ashâb-ı Kehf, Ay'ın ikiye bölünmesi, Ayşe, Şafii, Şam, Şiilik, İbn Şihab Zuhrî, İbrahim, İmamet, İmamiye (Şiilik öğretisi), İslam, İslam mezhepleri, İslam'da iman, İsmail, Ömer bin Abdülazîz, Bağdat, Câbir bin Abdullah, Cehmilik, Cerh ve Ta'dil, Cin, David Samuel Margoliouth, Eş'arilik, Ebû Dâvûd, Ebû Said el-Hudrî, Ebû Yûsuf, Ebu Hanife, Ebu Hureyre, Edip Yüksel, Ehl-i beyt, Emevî Camii, Enes bin Mâlik, Eyyûbîler, Fıkıh, Fıkıh usûlü, Fetva, Hicrî takvim, Ignác Goldziher, Kaderilik, Kahire, Kütüb-i Sitte, Kelâm, ..., Kur'an, Kur'ancılık, Mansur bin Aziz, Mâlik bin Enes, Mürcie, Müslüman, Müslim bin Haccâc, Mehdi, Mişna, Miladi takvim, Muhaddis, Muhammed, Muhammed İkbal, Muhammed el-Buhârî, Mustafa İslamoğlu, Muvatta, Nureddin Mahmud Zengi, On İki İmam, Oryantalizm, Sahih, Sahih-i Buhari, Sözlük, Sünnet, Sünnilik, Seyyid Ahmed Han, Siyer, Tabiin, Tarikat, Tasavvuf, Tefsir, Tevatür, Veda Hutbesi, 12. yüzyıl, 7. yüzyıl, 810, 869. endeksi genişletin (36 Daha) »

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas (Arapça: عبدالله بن عباس, d. 619, Mekke - ö. 687, Taif), İslam peygamberi Muhammed'in tefsir ve fıkıh alanlarında otorite kabul edilen ve çok sayıda hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabesi.

Yeni!!: Hadis ve Abdullah bin Abbas · Daha fazla Gör »

Abdullah bin Ömer

Abdullah bin Ömer (Arapça ‎, Abdullah bin Ömer bin Hattab) (M 614 – 693), ikinci İslâm Halifesi Ömer'in oğludur.

Yeni!!: Hadis ve Abdullah bin Ömer · Daha fazla Gör »

Ahir zaman

Ahir zaman (Farsça: آخر زمان) (Türkçe karşılığı: Son devir), çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi, dünyanın son günleri.

Yeni!!: Hadis ve Ahir zaman · Daha fazla Gör »

Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780 - ö. 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.

Yeni!!: Hadis ve Ahmed bin Hanbel · Daha fazla Gör »

Aişe

Aişe bint Ebu Bekir (613/614, Mekke - 678, Medine) (Arapça), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri, halife Ebu Bekir'in kızı.

Yeni!!: Hadis ve Aişe · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Hadis ve Ali · Daha fazla Gör »

Anlatı

Anlatı veya kıssa; roman, hikâye, masal, senaryo vb.

Yeni!!: Hadis ve Anlatı · Daha fazla Gör »

Apokrif

Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin.

Yeni!!: Hadis ve Apokrif · Daha fazla Gör »

Arapça

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.

Yeni!!: Hadis ve Arapça · Daha fazla Gör »

Ashâb-ı Kehf

Bir köpek, peşlerinde olarak, Sumeru Dağı'na doğru yola çıkan Pandavalar Ashâb-ı Kehf (Ar: أصحاب الكهف) ya da Yedi Uyurlar, Dünya'nın değişik kültürlerinde izlerine rastlanan halkını terk eden bir topluluğun hikâyesidir.

Yeni!!: Hadis ve Ashâb-ı Kehf · Daha fazla Gör »

Ay'ın ikiye bölünmesi

Muhammed bölünen Ay'ı işaret ederken. 16. yüzyıldan kalma bir falnameden alınan bu anonim resimde Muhammed yüzü görünmeyecek şekilde resmedilmiştir. Ay'ın ikiye bölünmesi (Arapça: Şakk-ul Kamer), bazı hadisler ve Kamer suresinin ilk ayetlerine dayanılarak Muhammed'e atfedilen, Ay'ın dolunay halinde iken bir gece Muhammed'in el işaretiyle ikiye ayrılması mucizesi.

Yeni!!: Hadis ve Ay'ın ikiye bölünmesi · Daha fazla Gör »

Ayşe

Ayşe sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Hadis ve Ayşe · Daha fazla Gör »

Şafii

Şafii (Arapça: الشافعي; d. 767, Gazze - ö. 19 Ocak 820, Kahire), İslam hukuku bilgini.

Yeni!!: Hadis ve Şafii · Daha fazla Gör »

Şam

Şam veya Dimeşk (Arapça: دمشق (Dimeşk) ya da الشام Eş-şam), Suriye'nin başkentidir.

Yeni!!: Hadis ve Şam · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Hadis ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İbn Şihab Zuhrî

İbn Şihab Zuhrî (Arapça: ابن شهاب الزهري‎) (tam ismi Muhammed ibn Muslim ibn Ubeydullah ibn Şihab el-Zuhri) (ö. H 124/M 741-2), ilk Siyer toplayıcılar arasında merkezi bir figürdür.

Yeni!!: Hadis ve İbn Şihab Zuhrî · Daha fazla Gör »

İbrahim

İbrahim, Abram veya Abraham, yaklaşık olarak MÖ 2.

Yeni!!: Hadis ve İbrahim · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Hadis ve İmamet · Daha fazla Gör »

İmamiye (Şiilik öğretisi)

İmamîye Şiası, Şiîlik meşrebi içerisinde mevcûd olan tüm tarikât ve mezheplerin ortak i'tikatlarını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup, Aşırı Ghulât (Radikal dinci fırkalar), Keysanîlik (Dörtçüler), Zeydîlik (Beşçiler), İsmailîlik (Yedicilik/Yedi İmamcılık) (Mustâlîlik ve Nizarîlik), ve İsnâaşerîyye (Onikicilik/On İki İmamcılık) (Câferiyye Şiîliği ve Anadolu Alevîliği) ile Arap Aleviliği'ni de kapsamı altına alan bir şekilde tanımlanmaktadır.

Yeni!!: Hadis ve İmamiye (Şiilik öğretisi) · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Hadis ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam mezhepleri

İslam mezhepleri, başlangıçta İlk dönemlerde Ali ile Muaviye arasındaki savaş ve İslam toplumundaki bölünme Sünnilik, Şiîlik ve Haricilik şeklinde ilk mezhepsel ayrışmayı beraberinde getirmiştir.

Yeni!!: Hadis ve İslam mezhepleri · Daha fazla Gör »

İslam'da iman

İslam'da iman, İslam dininin esaslarına inanmaktır.

Yeni!!: Hadis ve İslam'da iman · Daha fazla Gör »

İsmail

İbrahim'in İsmail'i kurban sunması ve Nemrut tarafından ateşe atılması ile ilgili Osmanlı minyatürü, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul, 1583 İsmail, İbrahimi dinlerce tanınmış bir peygamberdir.

Yeni!!: Hadis ve İsmail · Daha fazla Gör »

Ömer bin Abdülazîz

Ömer bin Abdülaziz.

Yeni!!: Hadis ve Ömer bin Abdülazîz · Daha fazla Gör »

Bağdat

Bağdat 2003 Bağdat'ta aylara göre ortalama sıcaklık (kırmızi) ve yağış (mavi) Bağdat, Irak'ın başkenti ve en büyük kentidir.

Yeni!!: Hadis ve Bağdat · Daha fazla Gör »

Câbir bin Abdullah

Câbir bin Abdullah, Hazrec kabilesinden Abdullah bin Amr bin Hirman Ensari'nin oğludur.

Yeni!!: Hadis ve Câbir bin Abdullah · Daha fazla Gör »

Cehmilik

Cebriyye, kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksi görüşler ileri sürmüştür.

Yeni!!: Hadis ve Cehmilik · Daha fazla Gör »

Cerh ve Ta'dil

Cerh ve Ta'dil, ravîlerin (Hadis rivayet eden kişilerin) dini ve bilimsel açıdan eleştirisini konu edinen ilimdir.

Yeni!!: Hadis ve Cerh ve Ta'dil · Daha fazla Gör »

Cin

Antik Asur taş kabartmasında bir cin Cin (Arapça: جن), ~ 1.

Yeni!!: Hadis ve Cin · Daha fazla Gör »

David Samuel Margoliouth

David Samuel Margoliouth (17 Ekim 1858, Londra – 23 Mart 1940, Londra), İngiliz doğubilimci.

Yeni!!: Hadis ve David Samuel Margoliouth · Daha fazla Gör »

Eş'arilik

Eş'ârîyye veya Eş'ârîlik, (Arapça: الأشاعرة) İslam itikadi mezheplerinden birisidir.

Yeni!!: Hadis ve Eş'arilik · Daha fazla Gör »

Ebû Dâvûd

Ebu Davud es-Sicistâni (d. 202H/817M - ö. 275H/889M), Kütüb-i sitte'den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.

Yeni!!: Hadis ve Ebû Dâvûd · Daha fazla Gör »

Ebû Said el-Hudrî

Ebu Said Hudri (Arapça: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري‎, Sa'd ibn Mâlik ibn Sinan el-Hazracî el-Hudrî), künyesi Ebu Said, Medine'nin yerlilerinden Ensari ve İslam Peygamberi Muhammed'in en genç sahabelerinden biri.

Yeni!!: Hadis ve Ebû Said el-Hudrî · Daha fazla Gör »

Ebû Yûsuf

Ebû Yûsuf Yâkûb İbn-i İbrâhîm-i Ensâri (Ar. 731-798) Hanefî fıkıh ve hadis bilgini.

Yeni!!: Hadis ve Ebû Yûsuf · Daha fazla Gör »

Ebu Hanife

Ebû Hanîfe'nin Bağdat şehrindeki mezarı Ebû Hanîfe veya tam adıyla Ebu Hanîfe Numân bin Sabit bin Zûtâ bin Mâh (Arapça: أبو حنيفة, d. 699, Kufe - ö. Eylül 767, Bağdat) İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilgini.

Yeni!!: Hadis ve Ebu Hanife · Daha fazla Gör »

Ebu Hureyre

Ebu Hureyre (Arapça:; ö. 678, Medine), (Ebû Hüreyre Abdurrahmân bin Sahr ed-Devsî) Yemen asıllı sahabe.

Yeni!!: Hadis ve Ebu Hureyre · Daha fazla Gör »

Edip Yüksel

Edip Yüksel (d. 20 Aralık 1957, Güroymak), Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kürt asıllı Türk araştırmacı ve yazar.

Yeni!!: Hadis ve Edip Yüksel · Daha fazla Gör »

Ehl-i beyt

İmam Ali ve çocuklar Ehli Beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim.

Yeni!!: Hadis ve Ehl-i beyt · Daha fazla Gör »

Emevî Camii

Emevi Camii (Ğām' Banī 'Umayya al-Kabīr), Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birdir.

Yeni!!: Hadis ve Emevî Camii · Daha fazla Gör »

Enes bin Mâlik

Enes bin Malik (Arapça: أنس بن مالك), Sahabi.

Yeni!!: Hadis ve Enes bin Mâlik · Daha fazla Gör »

Eyyûbîler

Moğol istilası öncesi Eyyûbîler Devleti veya Eyyûbîler, Zengi Devleti'nin komutanı olan Selahaddin Eyyûbî'nin kurduğu hanedanın egemen olduğu Mısır'daki devletin adıdır.

Yeni!!: Hadis ve Eyyûbîler · Daha fazla Gör »

Fıkıh

Fıkıh (Arapça: فقه), anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir.

Yeni!!: Hadis ve Fıkıh · Daha fazla Gör »

Fıkıh usûlü

Usûlü'l-fıkh (Arapça: أصول الفقه) veya fıkıh usûlü, fıkıh yani İslam hukukunun iki dalından biridir.

Yeni!!: Hadis ve Fıkıh usûlü · Daha fazla Gör »

Fetva

Fetva, İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislâm veya müftü tarafından verilebilen dini belge.

Yeni!!: Hadis ve Fetva · Daha fazla Gör »

Hicrî takvim

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim (at-taqwīm al-hijrī), 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.

Yeni!!: Hadis ve Hicrî takvim · Daha fazla Gör »

Ignác Goldziher

Ignác Goldziher'in portresi Goldziher'in bir kitaptan alınmış resmi Ignác (Yitzhaq Yehuda) Goldziher (22 Haziran 1850, Székesfehérvár – 13 Kasım 1921, Budapeşte), sık sık Ignaz Goldziher olarak zikredilen, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir.

Yeni!!: Hadis ve Ignác Goldziher · Daha fazla Gör »

Kaderilik

Kaderilik ya da Kaderiyye, kader konusunda insanın irade, ihtiyat ve kudret sahibi, yükümlülüğü olan bir yaratık olduğu, insanların Allah'ın hiçbir müdahali olmaksızın fiillerini bizzat kendi güç ve iradesine bağlı olarak meydana getirdiği inancına sahip olan İslam dini itikadi mezhebi.

Yeni!!: Hadis ve Kaderilik · Daha fazla Gör »

Kahire

Kahire (El Kahire, "Gâlip", "Üstün Gelen"), Mısır'ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika'nın en büyük kenti.

Yeni!!: Hadis ve Kahire · Daha fazla Gör »

Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Yeni!!: Hadis ve Kütüb-i Sitte · Daha fazla Gör »

Kelâm

Kelâm (Arapça: الكلام); İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-î Kelâm denir.

Yeni!!: Hadis ve Kelâm · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Hadis ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kur'ancılık

Kur'ancılık (Arapça) ya da Kur'an Müslümanlığı sadece Kur'anı İslâm'ın ana kaynağı olarak kabul edip diğer İslâmî kaynakları (hadis, icma, kıyas, v.s.) reddeden düşünce sistemi.

Yeni!!: Hadis ve Kur'ancılık · Daha fazla Gör »

Mansur bin Aziz

Malik Mansur bin Aziz (Malik Mansur Nasreddin bin Aziz) (Arapça: "المنصور ناصر الدين محمد بن العزيز‎ " al-Mansur Nāsir ad-Dīn Muḥammad bin al-ʿAzīz) (d. 1189 – ö. 1216'dan sonra).

Yeni!!: Hadis ve Mansur bin Aziz · Daha fazla Gör »

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes (Arapça: مالك بن أنس; d. 712, Medine - ö. 795, Medine), Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis.

Yeni!!: Hadis ve Mâlik bin Enes · Daha fazla Gör »

Mürcie

Mürcie, (Arapça: المرجئة) bir İslam dini itikad mezhebi.

Yeni!!: Hadis ve Mürcie · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Hadis ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccac (Hicri 206-261), tam adı El-İmam el-Hâfız Huccetü'l-İslam Müslim İbnü'l-Haccac el-Kuşeyri en-Nişaburi'dir (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري‎) (d. c. 206-261 AH/c. 821-875 CE).

Yeni!!: Hadis ve Müslim bin Haccâc · Daha fazla Gör »

Mehdi

"Ya Mehdi" hattı Mehdi (Arapça: المهدي‎), İslam'da Ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir.

Yeni!!: Hadis ve Mehdi · Daha fazla Gör »

Mişna

Mişna משנה: Yahudilikde Medeni ve Ceza Hukuk'u olan Talmud'un ilk bölümü.

Yeni!!: Hadis ve Mişna · Daha fazla Gör »

Miladi takvim

Christopher Clavius (1538–1612), reformun ana yazarlarından biri. Papa X. Gregory'nin gravürü. Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılan takvim.

Yeni!!: Hadis ve Miladi takvim · Daha fazla Gör »

Muhaddis

Muhaddis, (Arapça: محدث) Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir unvandır.

Yeni!!: Hadis ve Muhaddis · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Hadis ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Muhammed İkbal

Muhammed İkbal (Urduca: محمد اقبال, Hintçe: मुहम्मद इक़बाल; 8 Kasım 1877 - 21 Nisan 1938), Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı.

Yeni!!: Hadis ve Muhammed İkbal · Daha fazla Gör »

Muhammed el-Buhârî

Buhari'nin Semerkand şehrinde bulunan kabri Muhammed ibn İsmail el Buharî veya İmam Buharî (Özbekçe: Imom al-Buxoriy; Arapça: محمد بن إسماعيل البخاري d. 21 Temmuz 810, Buhara - ö. 31 Ağustos 869 Hartenk, Semerkand), Buharalı Fars bir muhaddistir.

Yeni!!: Hadis ve Muhammed el-Buhârî · Daha fazla Gör »

Mustafa İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu (d. 28. Ekim 1960, Develi, Kayseri), Türk ilâhiyatçı, şâir, yazar.

Yeni!!: Hadis ve Mustafa İslamoğlu · Daha fazla Gör »

Muvatta

Muvatta, dört mezhep ekolları imamlarından biri olan alim İmam Malik bin Enes'in, ahkam Hadis-i Şeriflerini topladığı hadis kitabıdır.

Yeni!!: Hadis ve Muvatta · Daha fazla Gör »

Nureddin Mahmud Zengi

Zengiler Devleti, Nureddin Mahmud Zengi zamanında en geniş sınırlarına ulaşmış, onun ölümüyle dağılmıştır. Nureddin Mahmud Zengi ya da Nureddin Zengi (Arapça: نور الدين) (Şubat 1118, Musul - 15 Mayıs 1174, Şam), Büyük Selçuklular'ın Haleb Atabeyi.

Yeni!!: Hadis ve Nureddin Mahmud Zengi · Daha fazla Gör »

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

Yeni!!: Hadis ve On İki İmam · Daha fazla Gör »

Oryantalizm

Oryantalizm ya da diğer adlarıyla Şarkiyatçılık, Şarkiyat; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı kökenli ve batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad.

Yeni!!: Hadis ve Oryantalizm · Daha fazla Gör »

Sahih

Sahih (Ar., İng., otantik), doğru, gerçek anlamında sıfat.

Yeni!!: Hadis ve Sahih · Daha fazla Gör »

Sahih-i Buhari

Sahih-i Buhârî (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan, ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nispetle 'Buhârî', 'Buhârî-i Şerîf' gibi isimlerle anılan hadis kitabının en meşhur ismidir.

Yeni!!: Hadis ve Sahih-i Buhari · Daha fazla Gör »

Sözlük

Çok ciltli Latince bir sözlük (Graz Üniversitesi Kütüphanesi'nden) PAGENAME Sözlük (Eski: Lügât), bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir.

Yeni!!: Hadis ve Sözlük · Daha fazla Gör »

Sünnet

* Sünnet - İslam peygamberi Muhammed'in davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'il) ve takrirlerine verilen ad.

Yeni!!: Hadis ve Sünnet · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Hadis ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Seyyid Ahmed Han

Seyyid Ahmed Han (Urduca: سید احمد خان; d. 17 Ekim 1817, Delhi - ö. 27 Mart 1898, Aligarh), Hindistanlı Müslüman pragmatist, İslami reformist,Glasse, Cyril, The New Encyclopedia of Islam, Altamira Press, (2001) düşünür ve yazar.

Yeni!!: Hadis ve Seyyid Ahmed Han · Daha fazla Gör »

Siyer

Siyer, İslam dini literatüründe peygamberlerin, din büyüklerinin ve halifelerin hayat hikâyesidir.

Yeni!!: Hadis ve Siyer · Daha fazla Gör »

Tabiin

Tâbiîn (Arapça:; tâbiûn / tâbi olanlar), bir İslâm dinî terimi.

Yeni!!: Hadis ve Tabiin · Daha fazla Gör »

Tarikat

Tarikat, veya tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Hadis ve Tarikat · Daha fazla Gör »

Tasavvuf

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf ya da Sufilik (Sufiyye) (tasavvuf) (sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Yeni!!: Hadis ve Tasavvuf · Daha fazla Gör »

Tefsir

Tefsir (Arapça: علم التفسير; İlm ut Tefsir), İslam dini terimidir.

Yeni!!: Hadis ve Tefsir · Daha fazla Gör »

Tevatür

Tevatür, bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti.

Yeni!!: Hadis ve Tevatür · Daha fazla Gör »

Veda Hutbesi

Muhammed'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağı ve civarı Veda Hutbesi, Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde (çeşitli kaynaklarda Miladi takvimde 6-7-8-9 Mart 632 olarak karşılanmaktadır.) Muhammed tarafından, kendisinin ilk ve son Hac'cı olan Veda Haccı'nda 124.000 Müslümana karşı yaptığı konuşma metni.

Yeni!!: Hadis ve Veda Hutbesi · Daha fazla Gör »

12. yüzyıl

---Sidenote START---.

Yeni!!: Hadis ve 12. yüzyıl · Daha fazla Gör »

7. yüzyıl

7.

Yeni!!: Hadis ve 7. yüzyıl · Daha fazla Gör »

810

Açıklama yok.

Yeni!!: Hadis ve 810 · Daha fazla Gör »

869

Açıklama yok.

Yeni!!: Hadis ve 869 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Hadis bilimi, Hadis ilimleri, Hadis ilmi, Hadis-i şerif, Hadis-i Şerif, Hadisler, Hadisçi, Hadîs, Hadîs-i şerîf, Hâdis.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »