Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Histon

Endeks Histon

Nükleozom ve üzerinde Histon proteni Histonlar, çoğunlukla ökaryotik hücrelerde bulunan, küçük molekül ağırlıklı, bazik proteinlerdir.

14 ilişkiler: Arjinin, Asit, Baz, DNA, Elektroforez, Fare, Hücre, Histon olmayan proteinler, Karaciğer, Kromatin, Lizin, Nükleozom, Protein, Sperm.

Arjinin

Arginin (Arg, R) bir α-aminoasittir.

Yeni!!: Histon ve Arjinin · Daha fazla Gör »

Asit

thumb Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşiğidir.

Yeni!!: Histon ve Asit · Daha fazla Gör »

Baz

Baz, suda iyonlaştıklarında ortama OH− (hidroksit) iyonu ve elektron çifti verebilen maddelerdir.

Yeni!!: Histon ve Baz · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: Histon ve DNA · Daha fazla Gör »

Elektroforez

Elektroforez, dış bir elektrik alanın etkisi ile yüklü bir parçacığın çözelti içerisinde yönlendirilmesidir.

Yeni!!: Histon ve Elektroforez · Daha fazla Gör »

Fare

Fare, kemiriciler (Rodentia) takımının Myomorpha alt takımından, başta ev faresi (Mus musculus) olmak üzere çok sayıda küçük memelinin ortak adı.

Yeni!!: Histon ve Fare · Daha fazla Gör »

Hücre

Hücre ya da odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir.

Yeni!!: Histon ve Hücre · Daha fazla Gör »

Histon olmayan proteinler

Ökaryotik hücrelerde bulunan ve histon olmayan proteinler şunlardır.

Yeni!!: Histon ve Histon olmayan proteinler · Daha fazla Gör »

Karaciğer

vesica fellae(safra kesesi) 230px Karaciğerin vücuttaki yeri Karaciğer, omurgalı ve bazı diğer Hayvanlar için hayati bir organ olma özelliğini taşır.

Yeni!!: Histon ve Karaciğer · Daha fazla Gör »

Kromatin

Kromatin, hücre çekirdeğindeki DNA'nın, histon denilen küçük molekül ağırlıklı bazik proteinler ile beraber oluşturduğu yapı.

Yeni!!: Histon ve Kromatin · Daha fazla Gör »

Lizin

Lizin (Lys, K) proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir.

Yeni!!: Histon ve Lizin · Daha fazla Gör »

Nükleozom

Nükleozom ve ona bağlı histon ve DNA yapıları Nükleozomun yapısının anlaşılması Roger Kornberg 1974 Nükleozomlar, kromatin üzerinde bulunan, DNA ipliğinin histonlar üzerine sarılmasıyla oluşan yaklaşık 100 A0 aralıklarla yerleşmiş 4'lü formda bulunan nükleoproteinleridir.

Yeni!!: Histon ve Nükleozom · Daha fazla Gör »

Protein

Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının alfa heliks gösterimi. Protein zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Histon ve Protein · Daha fazla Gör »

Sperm

300px Sperm ya da tam bilimsel adı ile spermatozoon (çoğulu: spermatozoa), erkek bireylere ait üreme hücresidir.

Yeni!!: Histon ve Sperm · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »