Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

II. Mahmud

Endeks II. Mahmud

II.

113 ilişkiler: Aşiret, Abdülaziz, Abdülmecid, Akka, Alay Köşkü, Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye, Şair, Şam, Şamlar, Şehrizor Eyaleti, Azerbaycan, Şeyh Galip, İbrahim (padişah), İki kutsal caminin hizmetkârı, İngilizler, İran, İslam, İstanbul, İzmir, Âdile Sultan, Çamlıca, Çırağan Sarayı, Çemberlitaş, Fatih, Bağdat Eyaleti, Baltalimanı Antlaşması, Bükreş Antlaşması, Besarabya, Besteci, Beylerbeyi Sarayı, Bezmiâlem Valide Sultan, Birleşik Krallık, Bitlis, Boğaziçi, Dîvân-ı Hümâyûn, Diyarbakır, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğubayazıt, Eminönü, Enderûn, Erzurum, Erzurum Antlaşması, Esma Sultan (I. Abdülhamid'in kızı), Feth Ali Şah, Fransa, Fransızlar, Galata Mevlevihanesi, Gülistan Antlaşması, Halifeler listesi, ..., Hattat, Hünkâr İskelesi Antlaşması, Hidayet Camii, Hilâfet, Hilye, I. Abdülhamid, II. Mahmud, II. Mahmud Türbesi, III. Selim, IV. Mustafa, Kaçar Hanedanı, Kafkasya, Kara Harp Okulu, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kavalalılar Hanedanı, Kütahya, Klasik Türk müziği, Kolera, Konya, Kudüs, Mısır, Mekke, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Mescid-i Aksa, Nablus, Nakşidil Sultan, Navarin Deniz Muharebesi, Nesih, Ney, Nizâm-ı Cedîd, Nusretiye Camii, Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Hanedanı, Osmanlı padişahları listesi, Osmanlı Türkçesi, Pertevniyal Sultan, Rusçuk, Ruslar, Sadabâd, Saliha Sultan (II. Mahmud'un kızı), Sıbyan mektebi, Sırp İsyanları, Sülüs, Taşkışla, Takvîm-i Vekâyi, Tambur, Tanzimat Fermanı, Tımar, Tıp, Türkçe, Türkiye, Tevfikiye Camii, Topçu, Topkapı Sarayı, Trablusşam, Vaka-i Hayriye, Yeniçeri, Yunanlar, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, 1813, 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı. endeksi genişletin (63 Daha) »

Aşiret

Aşiret, dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymaktır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Aşiret · Daha fazla Gör »

Abdülaziz

Sultan Abdülaziz (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز; d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876), 32.

Yeni!!: II. Mahmud ve Abdülaziz · Daha fazla Gör »

Abdülmecid

Sultan Abdülmecid veya I. Abdülmecid (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861,İstanbul), 31.

Yeni!!: II. Mahmud ve Abdülmecid · Daha fazla Gör »

Akka

İsrail'in kuzeyinde Akdeniz kıyısında bir şehir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Akka · Daha fazla Gör »

Alay Köşkü

Alay Köşkü Alay Köşkü'nün Gülhane Parkından görünümü (Mart 2013) Alay Köşkü, Topkapı Sarayı'nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşktür.

Yeni!!: II. Mahmud ve Alay Köşkü · Daha fazla Gör »

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 15 Kasım 1808, İstanbul), II. Mahmud saltanatında 29 Temmuz 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye

Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Türkçe: Muhammed'in galip gelmiş askerleri), yeniçeri ocağının Vaka-i Hayriye ile kaldırılmasından sonra Sultan II. Mahmut tarafından 1826 yılında kurulmuş yeni ordunun adıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye · Daha fazla Gör »

Şair

Şâir, şiir yazan demektir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Şair · Daha fazla Gör »

Şam

Şam veya Dimeşk (Arapça: دمشق (Dimeşk) ya da الشام Eş-şam), Suriye'nin başkentidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Şam · Daha fazla Gör »

Şamlar

* Şamlar - İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinin mahallesi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Şamlar · Daha fazla Gör »

Şehrizor Eyaleti

Şehrizor eyaleti, bugünkü Kuzey Irak'ta bulunan eski bir Osmanlı eyaleti idi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Şehrizor Eyaleti · Daha fazla Gör »

Azerbaycan

Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Azerbaycan · Daha fazla Gör »

Şeyh Galip

Galib Mehmed Esad Dede veya tanınan kısa adıyla Şeyh Galib (d. 1757, İstanbul - ö. 3 Ocak 1798, İstanbul), Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf.

Yeni!!: II. Mahmud ve Şeyh Galip · Daha fazla Gör »

İbrahim (padişah)

Sultan İbrahim (d. 5 Kasım 1615, İstanbul – ö. 18 Ağustos 1648, İstanbul), 18.

Yeni!!: II. Mahmud ve İbrahim (padişah) · Daha fazla Gör »

İki kutsal caminin hizmetkârı

İki kutsal caminin hizmetkârı, Eyyûbîler, Memlûk Sultanları, Osmanlı Padişahları ve günümüzde Suudi Kralları dahil olmak üzere İslam Hükümdarları tarafından kullanılan kraliyet unvanı.

Yeni!!: II. Mahmud ve İki kutsal caminin hizmetkârı · Daha fazla Gör »

İngilizler

İngilizler (İngilizce: English people), İngiltere'yi yurt edinmiş Cermen kökenli, İngilizce konuşan bir ulustur.

Yeni!!: II. Mahmud ve İngilizler · Daha fazla Gör »

İran

İran (Farsça), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça) / Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke.

Yeni!!: II. Mahmud ve İran · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: II. Mahmud ve İslam · Daha fazla Gör »

İstanbul

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir."Cumhuriyet Dönemi'nde Ankara başkent yapılmışsa da İstanbul kültürel başkent olma özelliğini korumuştur." İstanbul, Anadolu Yayıncılık (1983), s.4086."İki kıta üzerine kurulu İstanbul, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi merkezi olmayı sürdürmektedir." ("À cheval sur deux continents Istanbul demeure le pôle culturel et économique de la Turquie.") Istanbul, Michelin (2011), s. 106. ISBN 2-06-715438-9, 9782067154384 Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu. Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve İstanbul · Daha fazla Gör »

İzmir

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri.

Yeni!!: II. Mahmud ve İzmir · Daha fazla Gör »

Âdile Sultan

Günümüzde müze olarak faaliyet gösteren Galata Mevlevîhânesi'nin avlusundaki 1846/47 tarihli Âdile Sultan Şadırvanı ve Kitabesi. Âdile Sultan (d. 23 Mayıs 1826 - ö. 12 Şubat 1899), Türk Divan edebiyatı şairi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Âdile Sultan · Daha fazla Gör »

Çamlıca

Açıklama yok.

Yeni!!: II. Mahmud ve Çamlıca · Daha fazla Gör »

Çırağan Sarayı

Çırağan Sarayı, Türkiye'nin İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde, Çırağan Caddesi üzerinde bulunan tarihi saray.

Yeni!!: II. Mahmud ve Çırağan Sarayı · Daha fazla Gör »

Çemberlitaş, Fatih

Çemberlitaş, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesinde bir semttir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Çemberlitaş, Fatih · Daha fazla Gör »

Bağdat Eyaleti

Bağdat Eyaleti veya Bağdat Beylerbeyliği, 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Yeni!!: II. Mahmud ve Bağdat Eyaleti · Daha fazla Gör »

Baltalimanı Antlaşması

Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birleşik Krallık ile İstanbul'un Baltalimanı semtinde, 16 Ağustos 1838 tarihinde imzaladığı ticaret antlaşması.

Yeni!!: II. Mahmud ve Baltalimanı Antlaşması · Daha fazla Gör »

Bükreş Antlaşması

* Bükreş Antlaşması (1812), 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında bugünkü Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Bükreş Antlaşması · Daha fazla Gör »

Besarabya

Haritada Boğdan sarı renkle Romanya'nın geri kalan kısmı mavi renkle gösterilmiştir. Boğdan'ın siyah çizginin batısında kalan kısmı bugünkü Romanya'ya aittir. Doğusunda kalan kısmı ise tarihte Besarabya adıyla anılan ve bugünkü Moldova'yı oluşturan bölgedir. Besarabya (Bessarabia) bugünkü Moldova'nın tarihteki adıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Besarabya · Daha fazla Gör »

Besteci

Fransız besteci Louis-Nicolas Clérambault. Besteci, bestekâr, kompozitör ya da maestro, beste yapan kişi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Besteci · Daha fazla Gör »

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1865 yıllarında mimar Sarkis Balyan'a yaptırılan saraydır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Beylerbeyi Sarayı · Daha fazla Gör »

Bezmiâlem Valide Sultan

Bezm-î Âlem Valide Sultan (1807 - 2 Mayıs 1853), Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un ikinci eşi ve padişah Abdülmecid'in annesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Bezmiâlem Valide Sultan · Daha fazla Gör »

Birleşik Krallık

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngilizce: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Avrupa'nın batısında, coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası'nın kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan ülke. Ülkenin ismi, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası camiada genellikle Birleşik Krallık (İngilizce: United Kingdom) olarak kullanılır. Büyük Britanya (İngilizce: Great Britain) sözcüğü de zaman zaman Birleşik Krallık anlamında kullanılır. Birleşik Krallık'ın kurucu unsurlarından oluşmuş, en gelişmiş ve kalabalık ülkesi olan İngiltere'nin ismi ise birçok yabancı medya kuruluşunda ve zaman zaman da resmi kanallarda Birleşik Krallık yerine kullanılır. Ülkenin vatandaşları için kullanılan resmi tanımlama Britanyalıdır (İngilizce: British). Bununla birlikte İngiliz sözcüğü de uluslararası camiada yaygın olarak kullanılır. Briton sözcüğü de gayriresmî şekilde zaman zaman Britanyalı anlamında -özellikle İngiltere'de yaşayan halkı tanımlamak için- kullanılır. Birleşik Krallık dört devletten meydana gelir: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Bu devletlerin, İrlanda Adası'ndaki Kuzey İrlanda hariç, hepsi Büyük Britanya adasındadır. Bunların haricinde krallığa ait irili ufaklı birçok ada vardır. Wight Adası, Lundy, Scilly Adaları, Anglesey ve Hebrid Adaları, Orkney Adaları ve Shetland Adaları bunlardan bazılarıdır. Man Adası ve Manş Adaları (Jersey, Guernsey, Alderney ve Sark) coğrafi olarak krallığa bağlı olsa da, resmi açıdan özel statüleri vardır. Resmi olarak krallığın parçası sayılmazlar, ancak monarka bağımlıdırlar (İngilizce: Dependencies of the Crown). Bu adalar Avrupa Birliği'ne dahil değildirler. Birleşik Krallık, Britanya İmparatorluğu döneminde kapsadığı çok geniş coğrafya nedeniyle "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak anılmıştır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Birleşik Krallık · Daha fazla Gör »

Bitlis

Bitlis Bitlis, (Osmanlıca: بدليس / Bidlis Kürtçe Bedlîs, Ermenice: "Baghaghesh" veya "Baghesh") Bitlis ilinin merkezi olan şehirdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Bitlis · Daha fazla Gör »

Boğaziçi

Boğaziçinde bir geziBoğaziçi, İstanbul'da, İstanbul Boğazı ile iki kıyısını içine alan kent parçası.

Yeni!!: II. Mahmud ve Boğaziçi · Daha fazla Gör »

Dîvân-ı Hümâyûn

'''Alay Başçavuşu ''' Sadaret Alayında İnzibata Memur Çavuşbaşı '''Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı) '''Beylikçi''' Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri '''Amedi '''' Dış İşleri Özel Kalemi Amiri '''Büyük Tezkereci '''Bakanlık Özel Kalemi Amiri Dîvân-ı Hümâyun, (Osmanlı Türkçesi: ديوان همايون), Osmanlı İmparatorluğu'nda 15.

Yeni!!: II. Mahmud ve Dîvân-ı Hümâyûn · Daha fazla Gör »

Diyarbakır

Diyarbakır (Kürtçe: Amed), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

Yeni!!: II. Mahmud ve Diyarbakır · Daha fazla Gör »

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesinin NASA uyduları tarafından kışın çekilmiş bir görüntüsü, 20 Ocak 2004 Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Doğu Anadolu Bölgesi · Daha fazla Gör »

Doğubayazıt

Doğubayazıt,Eski bir il şu an ilçe olan Doğubayazıt Anadolu'nun doğusunda, Avrupa E-yolu E80 transit yolu üzerinde kurulmuştur.

Yeni!!: II. Mahmud ve Doğubayazıt · Daha fazla Gör »

Eminönü

Eminönü, İstanbul'un bir semtidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Eminönü · Daha fazla Gör »

Enderûn

Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Kütüphanesi Enderûn Mektebi, (Osmanlı Türkçesi: اندرون مکتب) I.Murad zamanında Edirne alındıktan sonra 1363 yılında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur.

Yeni!!: II. Mahmud ve Enderûn · Daha fazla Gör »

Erzurum

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri.

Yeni!!: II. Mahmud ve Erzurum · Daha fazla Gör »

Erzurum Antlaşması

Erzurum Antlaşması, Osmanlı Devleti ile İran'daki Kaçar Hanedanı arasında imzalanan ve 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşını sona erdiren barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Erzurum Antlaşması · Daha fazla Gör »

Esma Sultan (I. Abdülhamid'in kızı)

Esma Sultan (d. 17 Temmuz 1778 - ö. 9 Haziran 1848) Osmanlı padişahı I. Abdülhamid'in kızıydı.

Yeni!!: II. Mahmud ve Esma Sultan (I. Abdülhamid'in kızı) · Daha fazla Gör »

Feth Ali Şah

Feth Ali Şah(Farsça:فتح‌على شاه قاجار d. 25 Eylül, 1772 - ö. 23 Ekim 1834) 1797-1834 yılları arasında İranda Hüküm süren Kaçar Hanedanının ikinci Şahı.

Yeni!!: II. Mahmud ve Feth Ali Şah · Daha fazla Gör »

Fransa

Fransa (), ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Fransa · Daha fazla Gör »

Fransızlar

Fransız; Fransa'da yaşayan, Fransa'nın vatandaşlığına sahip veya bir Cermen kavmi olan Frank (veya Frenk) kökenli kimse.

Yeni!!: II. Mahmud ve Fransızlar · Daha fazla Gör »

Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi veya diğer adıyla Kulekapı Mevlevihanesi, Türkiye'nin İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde bulunan eski bir mevlevihane.

Yeni!!: II. Mahmud ve Galata Mevlevihanesi · Daha fazla Gör »

Gülistan Antlaşması

Gülistan Antlaşması, 12 Ekim 1813 tarihinde Rus İmparatorluğu ile Kaçarlar (İran) arasında imzalanan antlaşmadır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Gülistan Antlaşması · Daha fazla Gör »

Halifeler listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in vefatından sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Halifeler listesi · Daha fazla Gör »

Hattat

Hat sanatı malzemeleri Hattat, Arapça'da güzel yazı yazan anlamına gelen, eğri kesilmiş kalem ile Arap, Fars, Osmanlı veya Türk harflerini kullanarak yazı yazan, hat sanatı ile uğraşan sanatçılara verilen isimdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Hattat · Daha fazla Gör »

Hünkâr İskelesi Antlaşması

Hünkâr İskelesi Antlaşması, 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Hünkâr İskelesi Antlaşması · Daha fazla Gör »

Hidayet Camii

Hidayet Camii, İstanbul'un Eminönü semtinde Yalıköşkü caddesinde bulunan ve 1814 (Hicri 1229) yılında inşa edilen camidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Hidayet Camii · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Hilye

Hilye, hilye-i şerîf, hilye-i saâdet ya da hilye-i nebî, Osmanlı hattatlarca 17.

Yeni!!: II. Mahmud ve Hilye · Daha fazla Gör »

I. Abdülhamid

I.

Yeni!!: II. Mahmud ve I. Abdülhamid · Daha fazla Gör »

II. Mahmud

II.

Yeni!!: II. Mahmud ve II. Mahmud · Daha fazla Gör »

II. Mahmud Türbesi

II. Mahmud Türbesi Türbenin 1860-1890 yılları arasındaki bir görünümü Sultan II. Mahmud Türbesi restorasyon çalışması, cadde görünümü; 2017 II.

Yeni!!: II. Mahmud ve II. Mahmud Türbesi · Daha fazla Gör »

III. Selim

III.

Yeni!!: II. Mahmud ve III. Selim · Daha fazla Gör »

IV. Mustafa

IV.

Yeni!!: II. Mahmud ve IV. Mustafa · Daha fazla Gör »

Kaçar Hanedanı

Ağa Muhammed Han Kaçar Nasreddin Şah Emir Kabir Kaçar sanatından bir örnek Kaçar Hanedanı (1794 - 1925), İran'da aslen Azerbaycan Türkleri olan Kaçar tayfasının kollarından olan Kovanlı kolu tarafından kurulmuş ve 1794 ile 1925 yılları arasında hüküm sürmüş devlettir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kaçar Hanedanı · Daha fazla Gör »

Kafkasya

Kafkas sıradağları. Kafkasya'yı gösteren bir jeopolitik harita. Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kafkasya · Daha fazla Gör »

Kara Harp Okulu

Kara Harp Okulu (kısaca KHO) veya eski ve geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetleri'nin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren askerî okuldur.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kara Harp Okulu · Daha fazla Gör »

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa (4 Mart 1769 - 2 Ağustos 1849), Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı'nın kurucusu, Mısır ve Sudan'ın ilk hidivi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa · Daha fazla Gör »

Kavalalılar Hanedanı

'''Kavalalılar Hanedanı''' (Mısır Hidivliği) (1805-1914) Kavalalılar Hanedanı, 1805-1953 yılları arasında Mısır'ı yöneten Türk ailesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kavalalılar Hanedanı · Daha fazla Gör »

Kütahya

Kütahya (Latince: Cotyaeum), İçbatı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin merkezi şehirdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kütahya · Daha fazla Gör »

Klasik Türk müziği

Osmanlı Halep'inde Müslüman ve Hıristiyanlardan müteşekkil bir müzik grubu, 1794. Sırasıyla tef, tambur, ney, kemençe ve nekkâre çalan müzisyenler görülmektedir. Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü.

Yeni!!: II. Mahmud ve Klasik Türk müziği · Daha fazla Gör »

Kolera

Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kolera · Daha fazla Gör »

Konya

Konya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri.

Yeni!!: II. Mahmud ve Konya · Daha fazla Gör »

Kudüs

Kudüs (Arapça:, al-Kuds; İbranice:, Yeruşalayim) Orta Doğu'da bulunan, Dünya’nın en eski şehirlerinden biridir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Kudüs · Daha fazla Gör »

Mısır

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, (Arapça:جمهورية مصر العربية - Cumhūriyyet Mısr el-ʿArabiyye) ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Mısır · Daha fazla Gör »

Mekke

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme (Arapça: مكة veya المكة المكرمة), bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Mekke · Daha fazla Gör »

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Günümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Kampüsü olan, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası Tıphane, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane veya Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, kökü Osmanlı padişahı II. Mahmut'un 14 Mart 1827’de açtığı Tıphane'ye uzanan Türkiye tarihindeki ilk Tıp fakültesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane · Daha fazla Gör »

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa Müslümanlarca kutsal kabul edilen mekânlardan biridir ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Mescid-i Aksa · Daha fazla Gör »

Nablus

Nablus'tan bir manzara Nablus (Arapça: نابلس, İbranice: שכם) Batı Şeria Filistin Otoritesinin idaresinde olan büyük bir şehir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Nablus · Daha fazla Gör »

Nakşidil Sultan

Nakşidil Valide Sultan (d. 1768 - ö. 22 Ağustos 1817), Osmanlı padişahı II. Mahmud'un annesi, Valide Sultan ve I. Abdülhamid'in eşiydi.

Yeni!!: II. Mahmud ve Nakşidil Sultan · Daha fazla Gör »

Navarin Deniz Muharebesi

Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Navarin Deniz Muharebesi · Daha fazla Gör »

Nesih

Nesih yazı türü ile yazılmış Fatiha Suresi Nesih, neshi veya neshî, (ayrıca; ‏الخط النسخي‎,, "Neshi-Yazı") özellikle Osmanlılar tarafından yazmalarda kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türü ve Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi olarak tanımlanır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Nesih · Daha fazla Gör »

Ney

Ney (Farsça: نی; Arapça: ناي‎; Türkçe: ney; diğer: nai, nye, nay, gagri tuiduk, ya da karghy tuiduk), üflemeli çalgıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Ney · Daha fazla Gör »

Nizâm-ı Cedîd

Nizam-ı Cedid, (Yeni Düzen) anlamını taşıyan, Osmanlı Devleti'nin askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denmektedir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Nizâm-ı Cedîd · Daha fazla Gör »

Nusretiye Camii

Nusretiye Camii, İstanbul'un Tophane semtinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş selatin camidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Nusretiye Camii · Daha fazla Gör »

Osman Gazi

Osman Gazi'nin minyatürü I. Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han (Osmanlı Türkçesi: عثمان باک, Osman Bey, Türkmence: Osman Gazi), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar.

Yeni!!: II. Mahmud ve Osman Gazi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: II. Mahmud ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı, Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedandır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Osmanlı Hanedanı · Daha fazla Gör »

Osmanlı padişahları listesi

Osmanlı Hanedanı’nın sultan-ı âzamları yükselme döneminden dağılma dönemine dek kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Osmanlı padişahları listesi · Daha fazla Gör »

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان توركى Lisān-ı Türkī; توركى Türkī; توركجه Türkçe; لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dili.

Yeni!!: II. Mahmud ve Osmanlı Türkçesi · Daha fazla Gör »

Pertevniyal Sultan

Pertevniyal Valide Sultan (d. 1810 - ö. 5 Şubat 1883) Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi, Valide Sultan ve II. Mahmud'un eşidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan · Daha fazla Gör »

Rusçuk

Rusçuk (trl: Ruse), Bulgaristan'da Tuna Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Rusçuk · Daha fazla Gör »

Ruslar

Ruslar (Russkiye; trl: Russkie), genellikle Rusya'da yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Ruslar · Daha fazla Gör »

Sadabâd

Sadabad, 18. yüzyılda Kağıthane Deresi kıyısında Haliç'e doğru uzanan düzlük mesire ve eğlence alanına Lale Devri'nde verilen ad.

Yeni!!: II. Mahmud ve Sadabâd · Daha fazla Gör »

Saliha Sultan (II. Mahmud'un kızı)

Saliha Sultan (1811-1843), Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un ve Aşubican Kadın Efendi’nin kızı ve Damat Gürcü Halil Rifat Paşa’nın eşidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Saliha Sultan (II. Mahmud'un kızı) · Daha fazla Gör »

Sıbyan mektebi

Sıbyan mektebi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilköğretim kurumlarına verilen genel ad.

Yeni!!: II. Mahmud ve Sıbyan mektebi · Daha fazla Gör »

Sırp İsyanları

Sırp İsyanları, 19.

Yeni!!: II. Mahmud ve Sırp İsyanları · Daha fazla Gör »

Sülüs

Mehmed İzzet Efendi'den (1841–1904) bir Sülüs tarzında talebelerin ilk öğrendiği hat yazısı İbn Mukle zamanından kalma bir Sülüs tarzı yazı Sülüs, (Arapça: ثلث, "bir-üç") Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı veya Hicrî IV.

Yeni!!: II. Mahmud ve Sülüs · Daha fazla Gör »

Taşkışla

Taşkışla, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taşkışla Caddesi üzerinde yer alan, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan yeni rönesans üslubunda Osmanlı kışlasıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Taşkışla · Daha fazla Gör »

Takvîm-i Vekâyi

Takvim-i Vekayi, Sayı 1831, Osmanlıca Takvim-i Vekayi (Osmanlıca), Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmî gazetesidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Takvîm-i Vekâyi · Daha fazla Gör »

Tambur

Türk hat sanatlı motifiyle Türk tamburu ''(solda)'', Tambouras ''(sağda)''. Tambur, Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir sazdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Tambur · Daha fazla Gör »

Tanzimat Fermanı

Tanzimât (تنظيمات) Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Tanzimat Fermanı · Daha fazla Gör »

Tımar

Tımar sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Tımar · Daha fazla Gör »

Tıp

değneğe sarılı yılanla. Bu sembol şu anda da birçok tıbbi kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Tıp, sağlık bilimleri dalı.

Yeni!!: II. Mahmud ve Tıp · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Türkiye

Türkiye ya da resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülke.

Yeni!!: II. Mahmud ve Türkiye · Daha fazla Gör »

Tevfikiye Camii

Tevfikiye Camii, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy semti sahilyolunda yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Tevfikiye Camii · Daha fazla Gör »

Topçu

* Topçu Ocağı - Osmanlı ordusuna bağlı ocak Kara savaş araçları.

Yeni!!: II. Mahmud ve Topçu · Daha fazla Gör »

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı (Osmanlı Türkçesi: طوپقپو سرايى), İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.

Yeni!!: II. Mahmud ve Topkapı Sarayı · Daha fazla Gör »

Trablusşam

Trablusşam'da Memluklar devrinde inşa edilmiş Büyük Cami Trablusşam, (Arapça:طرابلس, Yunanca: Tripolis) Lübnan’ın Şimal vilayetinin merkezi ve 2.

Yeni!!: II. Mahmud ve Trablusşam · Daha fazla Gör »

Vaka-i Hayriye

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul'da Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nın topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.

Yeni!!: II. Mahmud ve Vaka-i Hayriye · Daha fazla Gör »

Yeniçeri

'''Karakullukçu''' En Kıdemsiz Yeniçeri Eri '''Usta''' Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı '''Baş Çavuş''', Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir; '''Kul Kahyası''', Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir;'''Kapıcı Başı''', Saray Kapıcılarının Subayı;'''Orta Çavuşu''', Baş Çavuşun Yardımcısı. Yeniçeri, (Osmanlı Türkçesi: يڭيچرى, Yeni asker) Osmanlı Devleti’nde askerî bir sınıftı.

Yeni!!: II. Mahmud ve Yeniçeri · Daha fazla Gör »

Yunanlar

Açıklama yok.

Yeni!!: II. Mahmud ve Yunanlar · Daha fazla Gör »

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında birçok cephede yapılmış savaştır.

Yeni!!: II. Mahmud ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı · Daha fazla Gör »

1813

Açıklama yok.

Yeni!!: II. Mahmud ve 1813 · Daha fazla Gör »

1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı

1821-1823 Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı, Osmanlı Devleti ile İran'daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu'da yapılmış olan bir dizi savaştır.

Yeni!!: II. Mahmud ve 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı · Daha fazla Gör »

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır.

Yeni!!: II. Mahmud ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

2. Mahmud, 2. Mahmut, II. Mahmut, II.Mahmut, Mahmud II, Mahmut II., Sultan II. Mahmud, Sultan II. Mahmut, İkinci Mahmud, İkinci Mahmut.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »