Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Kâbe

Endeks Kâbe

Kâbe (Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan cami.

55 ilişkiler: Abbâsîler, Ali, Altın, Şafiilik, İbrahim, İslam, İsmail, Âdem, Batı, BBC News, Cami, Câmi'ut-Tevârîh, Cennet, Doğu, Dua, El-Lât, El-Manât, El-Uzzâ, Granit, Hac, Hacerü'l-esved, Hanefilik, I. Ahmed, I. Mervân, I. Muâviye, I. Süleyman, I. Yezîd, II. Selim, IV. Murad, Karmatîlik, Kâbe, Kıble, Küp, Kelime-i şehadet, Kubbet'üs-Sahra, Kur'an, Mancınık, Müslüman, Mekke, Mermer, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescit, Mimar Sinan, Muhammed, Namaz, Osmanlı İmparatorluğu, Paganizm, Peygamber, Revak, ..., Sel, Suudi Arabistan, Umre, Vacip, Yağmur. endeksi genişletin (5 Daha) »

Abbâsîler

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedan.

Yeni!!: Kâbe ve Abbâsîler · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Kâbe ve Ali · Daha fazla Gör »

Altın

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.

Yeni!!: Kâbe ve Altın · Daha fazla Gör »

Şafiilik

Shafi'i okulunun (koyu mavi) bulunduğu yeri gösteren renk haritası. Şafiî mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiîlik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

Yeni!!: Kâbe ve Şafiilik · Daha fazla Gör »

İbrahim

İbrahim, Abram veya Abraham, yaklaşık olarak MÖ 2.

Yeni!!: Kâbe ve İbrahim · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Kâbe ve İslam · Daha fazla Gör »

İsmail

İbrahim'in İsmail'i kurban sunması ve Nemrut tarafından ateşe atılması ile ilgili Osmanlı minyatürü, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul, 1583 İsmail, İbrahimi dinlerce tanınmış bir peygamberdir.

Yeni!!: Kâbe ve İsmail · Daha fazla Gör »

Âdem

Âdem, Lucas Cranach the Elder tarafından tasvir. Âdem (Arapça: آدم, İbranice: אָדָם), İbrâhimî dinlere göre Tanrı tarafından yaratılan ilk insan.

Yeni!!: Kâbe ve Âdem · Daha fazla Gör »

Batı

Geleneksel bir göstergede yönler. Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir.

Yeni!!: Kâbe ve Batı · Daha fazla Gör »

BBC News

BBC News, BBC kanalına ait bir 24 saat boyunca haber yayın yapan bir haber kanalıdır.

Yeni!!: Kâbe ve BBC News · Daha fazla Gör »

Cami

Mimar Sinan'ın başyapıtı, Edirne'deki Selimiye Camii Edirne, Eski Cami Cami, İslam dininin ibadet mekanı.

Yeni!!: Kâbe ve Cami · Daha fazla Gör »

Câmi'ut-Tevârîh

Reşidüddin Hamedani'nin ''Cami’üt-Tevarih'inden'' bir minyatür, (yak. 1335), 605 yılında Muhammed'in Hacerü'l-Esved'i Kabe'ye yerleştirme hikâyesini tasvir eder. Câmi'ut-Tevârîh (Arapça: جامع التواريخ; ǧāmiʿu t-tawārīḫ), Mahmud Gazan'dan, Moğollar ve onların hanedanlığını, sonraları Âdem'den Reşidüddin Hamedani’nin yaşadığı döneme kadar olan tüm tarihi kayıtları içeren bir kitaptır.

Yeni!!: Kâbe ve Câmi'ut-Tevârîh · Daha fazla Gör »

Cennet

Beatrice cennetleri izliyorlar; Gustave Doré'nin ''İlahi Komedya'' çiziminden alıntı. Cennet, dini kozmoloji veya transandental felsefede gök, yedi gök, uçmak, behişt gibi adlarla da anılan ilah, melek, cin, aziz, yeniden dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yer.

Yeni!!: Kâbe ve Cennet · Daha fazla Gör »

Doğu

Coğrafi yönler Doğu, gündoğusu ya da eski dilde şark, Güneşin sabah doğduğu yön.

Yeni!!: Kâbe ve Doğu · Daha fazla Gör »

Dua

262x262px Dua, bir İlah ya da ruhani varlıkla ilişkiyi etkinleştirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir.

Yeni!!: Kâbe ve Dua · Daha fazla Gör »

El-Lât

El-Lât (Al Laht, Allat, Allatu, Alilat, Allāt, Ar. اللات; "Tanrıça" URL erişim tarihi: 18 Temmuz 2007.), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası.

Yeni!!: Kâbe ve El-Lât · Daha fazla Gör »

El-Manât

Menat veya Manah, Arap mitolojisinde bir tanrıça.

Yeni!!: Kâbe ve El-Manât · Daha fazla Gör »

El-Uzzâ

Al-Uzza Khirbet et-Tannur, Ürdün. Uzza (Ar., İslâm öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası olup bu dönemde Mekke şehrinin üç baş tanrıçasından biriydi. O dönemlerde Uzza, Manat ve Lat, asıl ulaşılmak istenen ulu tanrı El-İlah'ın kızları olarak anılıyorlardı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İslam öncesi tapınılan ilah-putlardan biri olarak adı geçmektedir (Necm Suresi, 19-23. âyetler). Hubel gibi Uzza da İslam öncesinde Kureyşliler tarafından korunmak için çağrılırdı. 624'te Uhud Savaşında, Kureyşlilerin savaş narası “Uzza'nın insanları, Hubel'ın insanları!” şeklindeydi.

Yeni!!: Kâbe ve El-Uzzâ · Daha fazla Gör »

Granit

Granit Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesi.

Yeni!!: Kâbe ve Granit · Daha fazla Gör »

Hac

Santiago de Compostela'ya giden bir ortaçağ hacı yolu olan Camino de Santiago ve seyyah hacılar.(2005) Hac (Hajj), dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi.

Yeni!!: Kâbe ve Hac · Daha fazla Gör »

Hacerü'l-esved

Hacerü'l-Esved (Arapça: الحجر الأسود), Kabe'nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah ve parlak taş.

Yeni!!: Kâbe ve Hacerü'l-esved · Daha fazla Gör »

Hanefilik

Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin Sünni(fıkıh) mezheplerinden biri.

Yeni!!: Kâbe ve Hanefilik · Daha fazla Gör »

I. Ahmed

Sultan I. Ahmed Han, (Osmanlı Türkçesi: Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Bahtî; 18 Nisan 1590Öztuna, Yilmaz (2005), Devletler ve Hanedanlar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Sayfa: 176, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14.

Yeni!!: Kâbe ve I. Ahmed · Daha fazla Gör »

I. Mervân

I.

Yeni!!: Kâbe ve I. Mervân · Daha fazla Gör »

I. Muâviye

Muaviye bin Ebu Süfyan (Arapça: معاوية بن أبي سفيان Mu'āviyye ibn Ebu-Sufyān) (d. 602 - ö. 6 Mayıs 680), İslam Devleti'nin Ali'den sonraki halifesi ve Emevi Hanedanı'nın kurucusu.

Yeni!!: Kâbe ve I. Muâviye · Daha fazla Gör »

I. Süleyman

I.

Yeni!!: Kâbe ve I. Süleyman · Daha fazla Gör »

I. Yezîd

Yezîd bin Muâviye, (Arapça: يزيد بن معاوية) (d. 646 - ö. 683) Emevîlerin ikinci halifesi.

Yeni!!: Kâbe ve I. Yezîd · Daha fazla Gör »

II. Selim

II.

Yeni!!: Kâbe ve II. Selim · Daha fazla Gör »

IV. Murad

IV.

Yeni!!: Kâbe ve IV. Murad · Daha fazla Gör »

Karmatîlik

Karmatîlik, (Arapça: قرماطة Qarāmita) Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Fâtımîler'in imâmlığını kabul etmeyen ve "Yediciler" olarak da bilinen koluna ait olan köktendinci ''(ghulat)'' bir mezhep.

Yeni!!: Kâbe ve Karmatîlik · Daha fazla Gör »

Kâbe

Kâbe (Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan cami.

Yeni!!: Kâbe ve Kâbe · Daha fazla Gör »

Kıble

Dünyanın her yerinden Mekke'ye Kabe'ye yönelim Kıble, bazı dinlerde tapınma sırasında yönelinen doğrultuyu anlatır.

Yeni!!: Kâbe ve Kıble · Daha fazla Gör »

Küp

Küp, üç boyutlu, alanları birbirine eşit altı karenin dik açılarla birleşmesinden oluşan altı yüzlü bir geometrik şekildir.

Yeni!!: Kâbe ve Küp · Daha fazla Gör »

Kelime-i şehadet

Kelime-i şehâdet (Arapça: شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü) veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka İlah olmadığı, Muhammed'in de O'nun kulu ve Elçisi esasının beyanı olan ibaredir.

Yeni!!: Kâbe ve Kelime-i şehadet · Daha fazla Gör »

Kubbet'üs-Sahra

Kubbet-üs Sahra'nın minyatür modeli Kubbet-üs Sahra ve arka planda Kutsal Kabir Kilisesi Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılan tadilat sırasında yenilenen çiniler ve panellerin detaylı görünümü. Kubbet-üs Sahra (Arapça: قبة الصخرة Qubbat As-Sakhrah) Kudüs'te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen kaya üzerine Emevîler devrinde inşa edilen, ortası kubbeli sekizgen bina.

Yeni!!: Kâbe ve Kubbet'üs-Sahra · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Kâbe ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Mancınık

Château des Baux içindeki Trebuchet(Fransa) Château des Baux içindeki Replica Katapultu (Fransa) Mancınık veya katapult, Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan, bir kol kullanılarak uzak mesafelere fırlatmalar yapabilen silah.

Yeni!!: Kâbe ve Mancınık · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Kâbe ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Mekke

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme (Arapça: مكة veya المكة المكرمة), bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Kâbe ve Mekke · Daha fazla Gör »

Mermer

Mermer General Carrera Gölü, Şili suda oluşmuş mermer kayalık Türk mermeri Celsus Kütüphanesi, Efes Taj Mahal, Agra, Hindistan mermer yapı Finike Mermer Ocağı Görüntüleri Artemis heykeli, Efes Herakleion Arkeolojik Müzesi, damarlı mermer amfora, Yeni saray dönemi (1500-1450 M.Ö.) Mermer sütunlar, Ayasofya Mermer sütunlar Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir.

Yeni!!: Kâbe ve Mermer · Daha fazla Gör »

Mescid-i Haram

Osmanlı revakları üzerindeki kubbeler 1910'da Mescid-i Haram ve civarı Mescid-i Haram (Arapça: المسجد الحرام), Mekke'de Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescit.

Yeni!!: Kâbe ve Mescid-i Haram · Daha fazla Gör »

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî veya Peygamber Mescidi, Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit.

Yeni!!: Kâbe ve Mescid-i Nebevî · Daha fazla Gör »

Mescit

Mescit (Ar.), cuma namazı kılınmayan küçük cami veya namaz kılma yeridir.

Yeni!!: Kâbe ve Mescit · Daha fazla Gör »

Mimar Sinan

Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan) (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا), (d. 29 Mayıs 1489, Ağırnas - ö. 17 Temmuz 1588, İstanbul) Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi.

Yeni!!: Kâbe ve Mimar Sinan · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Kâbe ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Namaz

Namaz (Salah), İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet.

Yeni!!: Kâbe ve Namaz · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Kâbe ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Paganizm

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.

Yeni!!: Kâbe ve Paganizm · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Kâbe ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Revak

İsrail'in Akka şehrinde bulunan bir kervansaray'daki iki katlı revaklar Revak, sırtı bağlı bulunduğu binaya dayalı, ön cephesi açık, üstü örtülü ve örtüsü sütunlarla ya da payelerle taşınan mekana verilen ad.

Yeni!!: Kâbe ve Revak · Daha fazla Gör »

Sel

İspanya'dan bir sel görüntüsü Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir.

Yeni!!: Kâbe ve Sel · Daha fazla Gör »

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir.

Yeni!!: Kâbe ve Suudi Arabistan · Daha fazla Gör »

Umre

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir.

Yeni!!: Kâbe ve Umre · Daha fazla Gör »

Vacip

Vâcib, Efâl-i mükellefinden sayılan İslam dini terimi.

Yeni!!: Kâbe ve Vacip · Daha fazla Gör »

Yağmur

Yağmur yağışı. Yağmur, bulutlardan su şeklinde yağan yağış biçimidir.

Yeni!!: Kâbe ve Yağmur · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Kabe, Kâbe-i Mûazzama.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »