Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Kütüphane

Endeks Kütüphane

Kütüphane anlamına gelen ve genellikle Batı dünyasında yaygın olarak kullanılan ‘bibliothek’ kelimesinin aslı Eski Yunancadır ve biblion kitap, theke saklandığı yer demektir.

86 ilişkiler: Akide, Almanya, Amsterdam, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Antik Çağ, Antik Yunanistan, Aristoteles, Asurbanipal, Şehzade, İbranice, İlahiyat, İskenderiye, İslam, İspanya, İstanbul, İznik, Bağdat, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Bergama, Beyazıt, Bilim, Bizans İmparatorluğu, Bursa, Celsus Kütüphanesi, Ebu Eyyûb el-Ensarî, Edebiyat, El yazması, Fatih, Fıkıh, Gazneliler, Hadis, Hiyeroglif, Hristiyanlık, Hukuk, Katedral, Katolik, Kütahya, Keşiş, Kemaliye, Kilise, Kitap, Kleopatra (anlam ayrımı), Konya, Kur'an, Lala, Laozi, Latince, Litürji, Londra, ..., Mahmud Gaznevî, Manastır, Martin Luther, Matbaacılık, Mısır, Müslüman, Müzik kütüphanesi, Merkantilizm, Merv, Mezopotamya, Milli Kütüphane (Türkiye), Monarşi, Nişabur, Nizâmülmülk, Orta Asya, Papirüs, Parşömen, Paris, Protestanlık, Rönesans, Roma, Süleymaniye, Sümerler, Scriptorium, Sezar, Sicilya, Sivas, Siyaset, Türkler, Turfan, Ugarit, Uygurlar, Van, Venedik, Yunanca, Yunanlar. endeksi genişletin (36 Daha) »

Akide

* Akide (din).

Yeni!!: Kütüphane ve Akide · Daha fazla Gör »

Almanya

Almanya ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti (Almanca), Orta Avrupa'da bir ülkedir.

Yeni!!: Kütüphane ve Almanya · Daha fazla Gör »

Amsterdam

Amsterdam, Hollanda'nın başkentidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Amsterdam · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: Kütüphane ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı veya Türkiye Selçuklu Devleti (Arapça: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm Farsça: سلجوقیان روم Selcūkiyân-i Rūm; Rum Selçukluları), Selçuklu Türklerinden Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu coğrafyasında, 1075 yılında kurulmuş olan bir Türk-İslam devletidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Anadolu Selçuklu Devleti · Daha fazla Gör »

Antik Çağ

Antik Çağ ya da antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır.

Yeni!!: Kütüphane ve Antik Çağ · Daha fazla Gör »

Antik Yunanistan

MÖ 550'lerde Eski Yunanistan Bazı önemli Yunan kentleri Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.

Yeni!!: Kütüphane ve Antik Yunanistan · Daha fazla Gör »

Aristoteles

Aristoteles ya da kısaca Aristo (Yunanca: Ἀριστοτέλης Aristotelēs; Eski Yunanca; Yeni Yunanca) (MÖ 384 – 7 Mart MÖ 322) Antik Yunan filozof.

Yeni!!: Kütüphane ve Aristoteles · Daha fazla Gör »

Asurbanipal

Asurbanipal (Akatça: Aššur-bāni-apli; Aramice: "ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼ ܐܵܦܠܝܼ"), MÖ 668-627 arasında hüküm sürmüş son büyük Asur kralıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Asurbanipal · Daha fazla Gör »

Şehzade

Osmanlı şehzadesi İstanbul Pera Müzesi'nde bulunan Şehzade Abdürrahim Efendi tablosu. Ressam:Fausto Zonaro Şehzade, padişah oğullarına ve onların erkek çocuklarına verilen unvandır.

Yeni!!: Kütüphane ve Şehzade · Daha fazla Gör »

İbranice

İbranice yahut İbranca (עִבְרִית, İvrit) Afro-Asyatik dillerin Kuzeybatı Sami (Semitik) dil grubunun Ken'an koluna bağlı ve 7 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.

Yeni!!: Kütüphane ve İbranice · Daha fazla Gör »

İlahiyat

İlâhiyat ya da teoloji (Yunanca: θεος, theos, "Tanrı" + λογος, logos, "bilim") ya da tanrıbilim, "tanrı" kavramı ve din olgusunu inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Kütüphane ve İlahiyat · Daha fazla Gör »

İskenderiye

İskenderiye (Arapça: الإسكندرية El-ʼİskenderiyye, Yunanca: Ἀλεξάνδρεια, Kıptice: Rakotə), Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, ikinci büyük şehridir.

Yeni!!: Kütüphane ve İskenderiye · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Kütüphane ve İslam · Daha fazla Gör »

İspanya

İspanya (İspanyolca) ya da resmî adıyla İspanya Krallığı (İspanyolca: Reino de España) Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir.

Yeni!!: Kütüphane ve İspanya · Daha fazla Gör »

İstanbul

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir."Cumhuriyet Dönemi'nde Ankara başkent yapılmışsa da İstanbul kültürel başkent olma özelliğini korumuştur." İstanbul, Anadolu Yayıncılık (1983), s.4086."İki kıta üzerine kurulu İstanbul, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi merkezi olmayı sürdürmektedir." ("À cheval sur deux continents Istanbul demeure le pôle culturel et économique de la Turquie.") Istanbul, Michelin (2011), s. 106. ISBN 2-06-715438-9, 9782067154384 Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu. Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

Yeni!!: Kütüphane ve İstanbul · Daha fazla Gör »

İznik

İznik, Türkiye'nin Bursa ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehir.

Yeni!!: Kütüphane ve İznik · Daha fazla Gör »

Bağdat

Bağdat 2003 Bağdat'ta aylara göre ortalama sıcaklık (kırmızi) ve yağış (mavi) Bağdat, Irak'ın başkenti ve en büyük kentidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Bağdat · Daha fazla Gör »

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-Fars ve Sünni Müslüman imparatorluk.

Yeni!!: Kütüphane ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Bergama

Bergama, (Yunanca: Πέργαμος Pergamos) İzmir iline bağlı bir ilçedir.

Yeni!!: Kütüphane ve Bergama · Daha fazla Gör »

Beyazıt

* Beyazıt, İstanbul ili Fatih ilçesine bağlı mahalle.

Yeni!!: Kütüphane ve Beyazıt · Daha fazla Gör »

Bilim

Sıvı azotla (nitrojen) soğutulmuş yüksek-ısılı süperiletkenin üzerinde asılı duran bir mıknatıs.Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür.

Yeni!!: Kütüphane ve Bilim · Daha fazla Gör »

Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu veya zaman zaman kullanılan adıyla Doğu Roma İmparatorluğu, geç antik çağ ve orta çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis (günümüzde İstanbul, orijinal olarak Byzantion) olan ülke.

Yeni!!: Kütüphane ve Bizans İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Bursa

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri.

Yeni!!: Kütüphane ve Bursa · Daha fazla Gör »

Celsus Kütüphanesi

Celcus Kütüphanesi, restorasyon sonrası. Celsus Kütüphanesi, İzmir, Selçuk'a bağlı Efes'te bulunan bir kütüphane kalıntısı.İlk Çağ Uygarlıklarından olan İyonya döneminde inşa edilen kütüphane iki katlıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Celsus Kütüphanesi · Daha fazla Gör »

Ebu Eyyûb el-Ensarî

Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin mezarı (türbe), Eyüp Sultan Camii, İstanbul/Türkiye Ebu Eyyûb El-Ensarî - doğum adı Halid bin Zeyd bin Kuleyb (Arapça: أبو أيوب الأنصاري; ö. 672 veya 674), Türkçede Eyüp Sultan olarak anılan en büyük Sahabelerden biridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Ebu Eyyûb el-Ensarî · Daha fazla Gör »

Edebiyat

Merton College kitaplığında tarihi kitaplar. Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Edebiyat · Daha fazla Gör »

El yazması

Ebu Übeyd el-Kasım bin Selam el-Haravi tarafından yazılmış, günümüzde elde bulunan en eski Arapça el yazması olan Garib el-Hadis'ten bir sayfa, MS 931. Elyazması ya da el yazması, elle yazılan ve çizimleri yapılan; genellikle edebî, sanatsal ya da tarihî öneme haiz kitap.

Yeni!!: Kütüphane ve El yazması · Daha fazla Gör »

Fatih

Fatih, Tarihi yarımada (Suriçi) denen İstanbul şehrinin kurulduğu ve geliştiği bölgenin tamamını kaplayan ve valilik, büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şehrin vergi dairesi gibi kurumların yer alıyor olmasıyla İstanbul'un merkezi sayılan ilçe.

Yeni!!: Kütüphane ve Fatih · Daha fazla Gör »

Fıkıh

Fıkıh (Arapça: فقه), anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir.

Yeni!!: Kütüphane ve Fıkıh · Daha fazla Gör »

Gazneliler

Gazneliler (Farsça: غزنویان Ghaznaviyān), 963 - 1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüşBosworth, The Ghaznavids.

Yeni!!: Kütüphane ve Gazneliler · Daha fazla Gör »

Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

Yeni!!: Kütüphane ve Hadis · Daha fazla Gör »

Hiyeroglif

Hiyeroglif, antik döneme ait bir yazı sistemi.

Yeni!!: Kütüphane ve Hiyeroglif · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Kütüphane ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Hukuk

Batı Kültürlerinde adaletin simgesi Hukuk (Arapça: حقوق) ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.

Yeni!!: Kütüphane ve Hukuk · Daha fazla Gör »

Katedral

Katedral 230px 230px Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır.

Yeni!!: Kütüphane ve Katedral · Daha fazla Gör »

Katolik

Katolik, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan kişi.

Yeni!!: Kütüphane ve Katolik · Daha fazla Gör »

Kütahya

Kütahya (Latince: Cotyaeum), İçbatı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin merkezi şehirdir.

Yeni!!: Kütüphane ve Kütahya · Daha fazla Gör »

Keşiş

Taylandlı Budist keşişler Keşiş, Hıristiyanlık'ta evlenmemiş, manastırda yaşayan rahip ve rahibe.

Yeni!!: Kütüphane ve Keşiş · Daha fazla Gör »

Kemaliye

Kemaliye, eski adıyla Eğin, Erzincan ilinin dokuz ilçesinden biri.

Yeni!!: Kütüphane ve Kemaliye · Daha fazla Gör »

Kilise

Glarus kantonunda bulunan bir kilisenin nefi ve orgu. Ermenistan'daki Eçmiadzin Kilisesi İsveç'in güneyinden bir kilise binası Kilise, Hristiyanlıkta ibadet etmek ve bazı diğer dini vazifeleri yerine getirmek için tahsis edilmiş halka açık bina, tapınak.

Yeni!!: Kütüphane ve Kilise · Daha fazla Gör »

Kitap

Kitap Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların bir araya gelmesiyle oluşan okumalıktır.

Yeni!!: Kütüphane ve Kitap · Daha fazla Gör »

Kleopatra (anlam ayrımı)

Cleopatra veya Kleopatra.

Yeni!!: Kütüphane ve Kleopatra (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

Konya

Konya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri.

Yeni!!: Kütüphane ve Konya · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Lala

Lala, Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında Atabey karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi.

Yeni!!: Kütüphane ve Lala · Daha fazla Gör »

Laozi

Laozi, öküzünün üstünde Çin'i terk ederken Lao Zi (Çince 老子, okunuşu Laotsı; kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi olarak da geçer. Lao Çince 'yaşlı', Zi ise 'üstad', 'bilge' anlamına gelir. Taoizmin kurucusu kabul edilen önemli bir Çin filozofudur. Dao De Çing kitabının yazarıdır. Laozi, Çin tarihi belgelerine göre milattan önce 6. yüzyılda Çuu Devletinin Kuu ilinde (Kǔ Xiàn), yani günümüzdeki Henan eyaletinin Lùyì kasabasında doğmuştur. Bir başka görüş ise, Çin'in Yüz Düşünce Okulu ve Savaşan Beylikler Dönemi olan MÖ 4. yüzyılda yaşamış olabileceğini söylerler. Ancak, önemli takipçilerinden Çuang Zi'nin (莊子) MÖ 4. yüzyılda yaşadığı düşünülürse bu görüşün temelleri zayıflamaktadır. Bir rivayete göre Çou Hanedanlığının imparatorluk kütüphanesinde arşivciydi; 80 yaşına geldiğinde insanların doğal güzelliklerin ve doğanın yolundan gitmemesinden yorulmuş ve üzülmüş olarak Çin'i terk etti. Hangu sınır kapısından geçerken muhafız Yin Şi, Laozi'dan gitmeden önce öğretilerini kaleme almasını istedi ve o da Dao Te Çing kitabında görüşlerini derledi. Bazılarına göre ise Laozi Çin'in efsanevi Sarı İmparatoru Huang-di'ydi. Başka bir görüşe göre ise Dao De Çing hepsi de Laozi takma ismini kullanan farklı yazarın kaleme aldığı metinlerden oluşur. Halk geleneklerine dayanan tüm öğretilerde olduğu gibi Dao De Çing kendinden önce zaten var olan görüşlerin Laozi tarafından bir araya getirilmiş, derlenip düzenlenmiştir. Çok daha eskiye dayanan Yi Çing kitabında ya da yine bölgenin göçer halde yaşayan Şaman/Kam geleneğindeki toplumlada da var olan çok benzer bu görüşler, bu bilgilerin Doğu Asya halklarının evren ve yaşam hakkındaki gözlem, gelenek ve görüşlerinin derlenmiş hali olduğunu ileri sürenler de vardır. Laozi'nin ister kendi görüşleri ister derleme görüşleri olsun bunları kaleme alıp bir klasik eser olarak dünya halklarına sunması, halkların kendi tarihi öğretilerinin ne kadar günümüzün kuantum fizik bilimiyle örtüştüğünü görebilme olanağı sağlaması açısından onu hem kendi zamanında hem günümüzde çok önemli bir üstad yapmıştır. Dao De Çing kitabına göre Hiçlikten (Nihilizm'le (Hiççilik) karıştırılır ancak aynı şey değildirler) Dao doğdu; Dao da Yin ve Yang kopuşamaz karşıt kutuplarını doğurdu. Böylece sonsuz ve döngüsel hareket ve değişim de başlamış oldu. Böylece evren veya "Gök ve Yer" diye bilinen her şey oluştu. Çin Tıbbı'nın yanı sıra birçok kadim bilimsel çalışmaya rehberlik etmiş, geliştirip dönüştürmüştür.

Yeni!!: Kütüphane ve Laozi · Daha fazla Gör »

Latince

Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir.

Yeni!!: Kütüphane ve Latince · Daha fazla Gör »

Litürji

Litürji, özellikle Hristiyanlıkta, halka açık dinî ibadetlerin (ayinlerin) nasıl yapılacağını belirleyen formlar (metot ve prosedürler) bütünü.

Yeni!!: Kütüphane ve Litürji · Daha fazla Gör »

Londra

Londra (telaffuz), İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkentidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Londra · Daha fazla Gör »

Mahmud Gaznevî

Gazneli Mahmut'un mezarı. Mahmud Gaznevî veya Gazneli Mahmud (2 Kasım 971 - 30 Nisan 1030), (Farsça Yemin el-Devlet Mahmut) (Tam ismi: Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmut ibn Sebük Tigin), 998-1030 yılları arasında Gazne Devleti'nin hükümdarı.

Yeni!!: Kütüphane ve Mahmud Gaznevî · Daha fazla Gör »

Manastır

Trabzon'daki Sümela Manastırı Manastır, din görevlilerinin ve kendini dine adayan kimselerin bir arada yaşadığı dinî yapıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Manastır · Daha fazla Gör »

Martin Luther

Martin Luther (10 Kasım 1483 - 18 Şubat 1546) Alman keşiş, teolog, üniversite profesörü, Protestanlığın babası ve Lüterciliği yayan kişi.

Yeni!!: Kütüphane ve Martin Luther · Daha fazla Gör »

Matbaacılık

Matbaacılık, metin ve görüntülerin genellikle kâğıt gibi yüzeyler üzerine basılarak çoğaltılma işidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Matbaacılık · Daha fazla Gör »

Mısır

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, (Arapça:جمهورية مصر العربية - Cumhūriyyet Mısr el-ʿArabiyye) ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir.

Yeni!!: Kütüphane ve Mısır · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Kütüphane ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Müzik kütüphanesi

Müzik kütüphanesi, müzik ile ilgili içeriklerin ve eserlerin kullanıma sunulduğu kütüphane türleridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Müzik kütüphanesi · Daha fazla Gör »

Merkantilizm

Merkantilizm 16.

Yeni!!: Kütüphane ve Merkantilizm · Daha fazla Gör »

Merv

1890 yılından bir fotoğraf Sultan Sencer türbesi Mescid Dandanakan Savaşı Büyük Kızkale Küçük Kızkale Merv (Türkmence: Merw; Rusça: Мерв, Merv; Farsça: مرو, Marv, bazı çevirilerde Marw veya Mary; Çince: 木鹿, Mulu), Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergahı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Merv · Daha fazla Gör »

Mezopotamya

Harita üzerinde Mezopotamya Mezopotamya (Antik Yunanca: Μεσοποταμία Mesopotamia: iki ırmak arasındaki bölge, Süryanice: ܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ Beyt Nahrin: nehirler ülkesi), Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge.

Yeni!!: Kütüphane ve Mezopotamya · Daha fazla Gör »

Milli Kütüphane (Türkiye)

Millî Kütüphane, Türkiye'de, dünyada var olan benzerleri gözetilerek kurulmuş olan ulusal bir kütüphanedir.

Yeni!!: Kütüphane ve Milli Kütüphane (Türkiye) · Daha fazla Gör »

Monarşi

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Monarşi · Daha fazla Gör »

Nişabur

Nişabur (Farsça: نیشابور), İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde şehir.

Yeni!!: Kütüphane ve Nişabur · Daha fazla Gör »

Nizâmülmülk

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî (d. 10 Nisan 1018 - ö. 14 Ekim 1092), Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi.

Yeni!!: Kütüphane ve Nizâmülmülk · Daha fazla Gör »

Orta Asya

Orta Asya haritası: kuzeybatısında Kafkasya, kuzeydoğusunda Moğolistan UNESCO'ya göre Orta Asya Orta Asya, dar anlamıyla geçmişte Sovyetler Birliği'nin parçası olan beş ülkeyi (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan) tanımlar.

Yeni!!: Kütüphane ve Orta Asya · Daha fazla Gör »

Papirüs

Papirüs, Latince Cyperus papyrus denilen papirüsgiller familyasından otsu bir bitki ve eski çağlarda bu bitkinin gövdesinden hazırlanan yazı kağıdının adıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Papirüs · Daha fazla Gör »

Parşömen

Sefer Tevrat, geleneksel formu İbranice İncil, parşömen bir kaydırma. Parşömen, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Parşömen · Daha fazla Gör »

Paris

Paris, Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Paris · Daha fazla Gör »

Protestanlık

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Protestanlık · Daha fazla Gör »

Rönesans

Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu bu dönemdeki resim sanatına iyi bir örnektir. Leonardo da Vinci ''Otoportresi,'' Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı onun çalışmalarıdır. Rönesans döneminin en çok bilinen çalışmalarıdır. Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir.

Yeni!!: Kütüphane ve Rönesans · Daha fazla Gör »

Roma

Roma veya Roma komünü, İtalya'nın, Lazio bölgesinin ve aynı zamanda Roma ilinin başkentidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Roma · Daha fazla Gör »

Süleymaniye

Süleymaniye işi ocak. Süleymaniye şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Kütüphane ve Süleymaniye · Daha fazla Gör »

Sümerler

Sümerler, MÖ 4000 - MÖ 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Güney Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyettir.

Yeni!!: Kütüphane ve Sümerler · Daha fazla Gör »

Scriptorium

Bir Jean Miélot minyatürü (1472) Scriptorium, Ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelerdir.

Yeni!!: Kütüphane ve Scriptorium · Daha fazla Gör »

Sezar

Sezar, Caesar veya Cæsar şu anlamlara gelebilir:.

Yeni!!: Kütüphane ve Sezar · Daha fazla Gör »

Sicilya

Sicilya, (İtalyanca:Sicilia), Akdeniz'in en büyük adasıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Sicilya · Daha fazla Gör »

Sivas

Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Sivas · Daha fazla Gör »

Siyaset

Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Yeni!!: Kütüphane ve Siyaset · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Kütüphane ve Türkler · Daha fazla Gör »

Turfan

Turfan'dan bir görünüm Yanan Dağlar Emin Minaresi, Turfan Tuyoq Köyü, Turfan Turfan, (Uygurca: تۇرپان, Turpan şehri, Çince: 吐鲁番/吐魯番, Pinyin: Tǔlǔfān shì), Doğu Türkistan'da tarihi bir vaha şehridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Turfan · Daha fazla Gör »

Ugarit

Akdeniz kıyısındaki Ras Şamra'da ortaya çıkarılmış harabeler Ugarit (ʼUgrt) Suriye'de Lazkiye yakınlarında Akdeniz'e kıyısı bulunan antik bir liman şehridir.

Yeni!!: Kütüphane ve Ugarit · Daha fazla Gör »

Uygurlar

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Uygurlar veya Uygur Türkleri (Uygurca: ئۇيغۇر Uyghur), çoğunluğu Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Türk halkıdır.

Yeni!!: Kütüphane ve Uygurlar · Daha fazla Gör »

Van

Van (Kürtçe: Wan), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dokuzuncu şehri.

Yeni!!: Kütüphane ve Van · Daha fazla Gör »

Venedik

Venedik (İngilizce: Venice /ˈvɛnɪs/; İtalyanca: Venezia , tarihi ismi: Vinegia; Venedikçe: Venexia ; Latince:Venetiae; Slovence: Benetke), kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kuruludur.

Yeni!!: Kütüphane ve Venedik · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Kütüphane ve Yunanca · Daha fazla Gör »

Yunanlar

Açıklama yok.

Yeni!!: Kütüphane ve Yunanlar · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Kütüphaneler.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »