Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Kaim (Abbâsî halifesi)

Endeks Kaim (Abbâsî halifesi)

Kaim bin Emrullah, yirmi altıncı Abbasi halifesi.

26 ilişkiler: Abbâsî halifeler listesi, Abbâsîler, Alp Arslan, İsmaililik, Çağrı (Horasan Selçuklu meliki), Bahreyn, Büveyhîler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Dandanakan Muharebesi, Deylem, Fâtımî Devleti, Gazneliler, Halifeler listesi, Hilâfet, Horasan, I. Melikşah, Kadir (Abbâsî halifesi), Karahanlılar, Karmatîlik, Lahsa Eyaleti, Merv, Muktedî, Nişabur, Sünnilik, Selçuklular, Tuğrul.

Abbâsî halifeler listesi

Abbâsî Hâlifeleri soyağacı ve listeleri Abbâsâ halifelerinin soyağacını gösteren tablo; Abbâsî Hâlifeleri ecdadı listesi; Bağdad Abbâsîleri nesli listesi ve Kahire-Memlûk Abbâsîleri nesli listesini ihtiva eder.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Abbâsî halifeler listesi · Daha fazla Gör »

Abbâsîler

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedan.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Abbâsîler · Daha fazla Gör »

Alp Arslan

Alp Arslan veya unvanlarıyla Adudüddevle Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud, (Farsça: آدودوددوله ابو شوجا موهاممد آلپ آرسلان بين داود چاغر), (d. 20 Ocak 1029 - ö. 24 Kasım 1072), Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Alp Arslan · Daha fazla Gör »

İsmaililik

İsmâilîlik (Arapça: İsmailiyye ya da الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī), Adını İsmail bin Cafer es-Sâdık'tan alan Şii mezhebi.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve İsmaililik · Daha fazla Gör »

Çağrı (Horasan Selçuklu meliki)

Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail (989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu ve Tuğrul Bey'in kardeşi ve Alp Arslan'ın babasıdır.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Çağrı (Horasan Selçuklu meliki) · Daha fazla Gör »

Bahreyn

Bahreyn (Arapça: مملكة البحرين - Memleketü'l-Bahreyn) resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Bahreyn · Daha fazla Gör »

Büveyhîler

Büveyhîler (Arapça: الدولة البويهية al-Dawla al-Buwayhīya, Farsça: آل بویه āl Būya; k. 945 - 1055), İran ve Irak'ta hakimiyet sağlayan İrani ve Şii karakterli bir hanedan.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Büveyhîler · Daha fazla Gör »

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-Fars ve Sünni Müslüman imparatorluk.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Dandanakan Muharebesi

Savaştan 15 yıl sonra Selçuklular Dandanakan Muharebesi ya da Dandanakan Meydan Muharebesi, (1040), Selçuklu Devleti'nin Gazne Devletini yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan muharebedir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Dandanakan Muharebesi · Daha fazla Gör »

Deylem

Deylem (Arapça: ديلام, Farsça: دیلمان), Hazar Denizi'nin batısındaki dağlık bölgenin tarihî adı.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Deylem · Daha fazla Gör »

Fâtımî Devleti

Fâtımî Devleti veya yaygın olarak kullanılan adıyla Fâtımîler, (Arapça: الدولة الفاطمية al-Dawla al-Fātimīya ya da فاطميون Fātimīyūn; 909 - 1171), Tunus'ta kurulduktan sonra merkezi Kahire'ye taşıyan ve Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de egemenliğini kuran Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı devlet.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Fâtımî Devleti · Daha fazla Gör »

Gazneliler

Gazneliler (Farsça: غزنویان Ghaznaviyān), 963 - 1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüşBosworth, The Ghaznavids.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Gazneliler · Daha fazla Gör »

Halifeler listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in vefatından sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Halifeler listesi · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Horasan

Horasan, Erzurum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Horasan · Daha fazla Gör »

I. Melikşah

Melikşah (Farsça: ملكشاه) veya unvanlarıyla Ebü’l-Feth Celâlü’d-devle ve’d-dîn Muizzü’d-dünyâ ve’d-dîn Kasîmü emîri’l-mü’minîn Melikşâh b. Alparslan) (d.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve I. Melikşah · Daha fazla Gör »

Kadir (Abbâsî halifesi)

Kadir veya Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir Billâh" Ahmed bin İshâk bin el-Muktedir (Arapça: أبو العباس "القادر بالله" أحمد بن إسحاق بن المقتدر; Ebū el-ʿabbās el-kādir bi-llah ʾaḥmad bin ishāk el-muktedir) (d. 947 – ö. 29 Kasım 1031) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmibeşincisidir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Kadir (Abbâsî halifesi) · Daha fazla Gör »

Karahanlılar

Karahanlı Devleti, 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Karahanlılar · Daha fazla Gör »

Karmatîlik

Karmatîlik, (Arapça: قرماطة Qarāmita) Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Fâtımîler'in imâmlığını kabul etmeyen ve "Yediciler" olarak da bilinen koluna ait olan köktendinci ''(ghulat)'' bir mezhep.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Karmatîlik · Daha fazla Gör »

Lahsa Eyaleti

Lahsa Eyaleti, 1551-1663 ve 1871-1913 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'ne bağlı eyalet.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Lahsa Eyaleti · Daha fazla Gör »

Merv

1890 yılından bir fotoğraf Sultan Sencer türbesi Mescid Dandanakan Savaşı Büyük Kızkale Küçük Kızkale Merv (Türkmence: Merw; Rusça: Мерв, Merv; Farsça: مرو, Marv, bazı çevirilerde Marw veya Mary; Çince: 木鹿, Mulu), Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergahı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Merv · Daha fazla Gör »

Muktedî

Muktadî veya Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmrillâh" Tam Adı: Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmr i’l-Lâh" `Abd Allâh bin Muhammed ez-Zâhîre bin `Abd Allâh el-Kâ’im (Arapça: أبو القاسم "المطيع لله" الفضل بن جعفر المقتدر; Ebū el-kāsim "el-muktadī bi-ʾemr allāh" ʿabd allāh bin muḥammed ed-daḫīre bin ʿabd allāh el-kāʾim) (d. 1056 – ö. Şubat 1094) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmiyedincisidir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Muktedî · Daha fazla Gör »

Nişabur

Nişabur (Farsça: نیشابور), İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde şehir.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Nişabur · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Selçuklular

Selçuklular (Saljūqiyān), kökeni Oğuz Türkleri'nin büyük bir kolu olan Kınık boyu idi.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Selçuklular · Daha fazla Gör »

Tuğrul

Tuğrul Bey'in Rey kentindeki türbesi Tuğrul Bey veya Toğrül, Tuğril, Toghrïl Beg, Tam adı: Rükneddîn Ebû Talîb Muhammed Tuğrul-Bey bin Mikail) (Arapça: طغرل بك; Farsça: طغرل بیک) (d.

Yeni!!: Kaim (Abbâsî halifesi) ve Tuğrul · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Kaim (Abbasi), Kâ'im (Abbasi).

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »