Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Karma yasası

Endeks Karma yasası

Karma, Sanskrit dilinde “yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak” anlamındaki “kri” sözcüğünden türetilmiştir.

14 ilişkiler: Budizm, Dünya, Hinduizm, Jainizm, Mukadderat, Nedensellik, Reenkarnasyon, Ruh, Sihizm, Tanrı, Taoizm, Töz, Teozofi, Zen.

Budizm

Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir.

Yeni!!: Karma yasası ve Budizm · Daha fazla Gör »

Dünya

Dünya; (Yerküre), Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir.

Yeni!!: Karma yasası ve Dünya · Daha fazla Gör »

Hinduizm

Hinduizm (सनातन धर्म; aynı zamanda Sanātana Dharma - सनातन धर्म, ve Vaidika-Dharma - वैदिक धर्म diye de bilinir) çok kapsamlı ve geniş bir dindir.

Yeni!!: Karma yasası ve Hinduizm · Daha fazla Gör »

Jainizm

Ranakpur'daki Jain tapınağı Jainizm Simgesi Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe.

Yeni!!: Karma yasası ve Jainizm · Daha fazla Gör »

Mukadderat

Mukadderat terimi (Arapça "kdr" fiil kökünden türemiştir) çeşitli inanç sistemlerinde, mistisizmde ve kimi felsefi akımlarda farklı anlamlarda kullanılmış bir terimdir.

Yeni!!: Karma yasası ve Mukadderat · Daha fazla Gör »

Nedensellik

Nedensellik, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen; olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her sonucun bir nedeni olması ya da her sonucun bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimi.

Yeni!!: Karma yasası ve Nedensellik · Daha fazla Gör »

Reenkarnasyon

Kurtuluş'la sona eren reenkarnasyonu, gelişim aşamalarıyla tasvir eden bir sanat eseri Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır.

Yeni!!: Karma yasası ve Reenkarnasyon · Daha fazla Gör »

Ruh

Mısır Ölüler Kitabı'nda ''ölüm anında ruhun bedeni terkedişi''nin tasviri Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle (zât) eşanlamlı olarak ele alınır.

Yeni!!: Karma yasası ve Ruh · Daha fazla Gör »

Sihizm

200px 350px Sihizm (Pencapça: ਸਿੱਖੀ), genel olarak 16.

Yeni!!: Karma yasası ve Sihizm · Daha fazla Gör »

Tanrı

Tanrı ya da ilah, özellikle tek tanrılı inançlar tarafından evrenin tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık.

Yeni!!: Karma yasası ve Tanrı · Daha fazla Gör »

Taoizm

Taoizm (Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır), Laozi'nın eseri Tao Te Ching'e dayanır.

Yeni!!: Karma yasası ve Taoizm · Daha fazla Gör »

Töz

Töz, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik; kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan anlamındaki felsefi kavram.

Yeni!!: Karma yasası ve Töz · Daha fazla Gör »

Teozofi

Batı Teozofisi'nin kurucusu H.P.Blavatsky Teozofi (Yunanca: θεός, tanrı + σοφία, usluluk, bilgi, bilgelik), "tanrı" ve "bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir.

Yeni!!: Karma yasası ve Teozofi · Daha fazla Gör »

Zen

Bodhidharma Zen, kökeni Hindistan'daki Dhyana (ध्यान) okuluna kadar uzanan bir Mahāyāna Budist okulunun Japoncadaki ismidir.

Yeni!!: Karma yasası ve Zen · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Karma, Karma felsefesi, Karmik plan, Karmik telafi.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »