Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Kazasker

Endeks Kazasker

''Kazasker'': Kadıların Amiri ve Hükümet Azası; ''Kaptan-ı Deryâ'':Deniz Kuvvetleri Başkumandanı; ''Çuhadar'': Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından ''Baş Muhzir'': Sadaret Dairesi Muhafızı; ''Mekke Kadısı'':Mekke Baş Hakimi; ''Rumeli Kazaskeri'':Rumelideki Kadıların Amiri; ''Nakib-ül-eşraf'': Peygamber Soyundan Olanların Başı; ve ''İstanbul Kadısı'':İstanbul Baş Hakimi Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim.

14 ilişkiler: Asker, Şeyhülislam, Dîvân-ı Hümâyûn, Diyarbakır, I. Selim, Kadı, Müderris, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nda din, Osmanlı toplumu, Padişah, Sadrazam, Vezir, 16. yüzyıl.

Asker

Türk SAT Komandoları Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi.

Yeni!!: Kazasker ve Asker · Daha fazla Gör »

Şeyhülislam

II. Abdülhamit döneminde (1891-1907) yılları arasında 16 yıl şeyhülislamlık yapmış olan Cemaleddin EfendiŞeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam (Osmanlıca: شَيْخُ الإسْلام), dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir.

Yeni!!: Kazasker ve Şeyhülislam · Daha fazla Gör »

Dîvân-ı Hümâyûn

'''Alay Başçavuşu ''' Sadaret Alayında İnzibata Memur Çavuşbaşı '''Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı) '''Beylikçi''' Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri '''Amedi '''' Dış İşleri Özel Kalemi Amiri '''Büyük Tezkereci '''Bakanlık Özel Kalemi Amiri Dîvân-ı Hümâyun, (Osmanlı Türkçesi: ديوان همايون), Osmanlı İmparatorluğu'nda 15.

Yeni!!: Kazasker ve Dîvân-ı Hümâyûn · Daha fazla Gör »

Diyarbakır

Diyarbakır (Kürtçe: Amed), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

Yeni!!: Kazasker ve Diyarbakır · Daha fazla Gör »

I. Selim

I.

Yeni!!: Kazasker ve I. Selim · Daha fazla Gör »

Kadı

Kadı, tarihte İslam ülkelerinde insanlar arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıkları sonuçlandırmak, hukuka aykırı davranışların cezasını hükme bağlamak, verdikleri hüküm ve cezaları infaz etmek üzere devletin yetkili kurumları tarafından görevlendirilmiş kimsedir.

Yeni!!: Kazasker ve Kadı · Daha fazla Gör »

Müderris

Müderris, Osmanlı Devleti ve Selçuklular'da devlet ve toplum yapısında günümüz üniversite öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır.

Yeni!!: Kazasker ve Müderris · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Kazasker ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu'nda din

Osmanlı İmparatorluğu'nda din; Osmanlı Devleti'nde İslamiyet baskın din olmakla birlikte, İslam inancında "semavi dinler" olarak kabul edilen Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinin mensupları, millet sistemi içinde yaşamayı sürdürdüler.

Yeni!!: Kazasker ve Osmanlı İmparatorluğu'nda din · Daha fazla Gör »

Osmanlı toplumu

19. yüzyılda Osmanlılar Osmanlı toplumu, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşamış halkların bütününü ifade eder.

Yeni!!: Kazasker ve Osmanlı toplumu · Daha fazla Gör »

Padişah

Padişah (Farsça: پادشاه), bazı İslam hükümdarları tarafından kullanılan ve yücelik belirten unvan.

Yeni!!: Kazasker ve Padişah · Daha fazla Gör »

Sadrazam

Sadrazam (sadr-ı âzam) ya da vezîr-i âzam (‎), Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki devlet adamı.

Yeni!!: Kazasker ve Sadrazam · Daha fazla Gör »

Vezir

Vezir, İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.

Yeni!!: Kazasker ve Vezir · Daha fazla Gör »

16. yüzyıl

---Sidenote START---.

Yeni!!: Kazasker ve 16. yüzyıl · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Kadıasker, Kazasker (idari görev), Kazaskerler, Kazaskerlik.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »