Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Kelime

Endeks Kelime

Kelime, sözcük ya da söz; tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi.

14 ilişkiler: Arapça, İsim, Ünlem, Bağlaç, Edat, Fiil, Harf, Hece, Jean Deny, Sıfat, Türkçe, Zamir, Zarf, Zarf (dilbilgisi).

Arapça

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.

Yeni!!: Kelime ve Arapça · Daha fazla Gör »

İsim

İsimler veya adlar; özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan kelimeler.

Yeni!!: Kelime ve İsim · Daha fazla Gör »

Ünlem

Ünlem ya da nidâ; sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirten; tabiat seslerini yansıtan veya bir kimseye seslenmek için kullanılan kelime.

Yeni!!: Kelime ve Ünlem · Daha fazla Gör »

Bağlaç

Bağlaçlar veya rabıt (bağlama) edatları; kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan kelimeler: ve, veya, ile, ama, de (da), ancak, belki, çünkü, eğer, hâlbuki, hem … hem …, hiç değilse, ise, ki, lâkin, meğer, nasıl ki, ne … ne …, öyle, öyle ki, sanki, şu var ki, üstelik, yahut, yalnız, yani, yoksa, zira v.s. Bağlaçlar, ifadeleri ilgi ve önem sırasına koyarak düzenlememize yardımcı olur.

Yeni!!: Kelime ve Bağlaç · Daha fazla Gör »

Edat

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime.

Yeni!!: Kelime ve Edat · Daha fazla Gör »

Fiil

Fiil veya eylem, varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir.

Yeni!!: Kelime ve Fiil · Daha fazla Gör »

Harf

Antik Yunan harfleri bir vazoya işlenmiş Büyük, küçük, italik olarak yazılmış kiril harfi "ya". Harf, yazı yazmak için kullanılan işarettir.

Yeni!!: Kelime ve Harf · Daha fazla Gör »

Hece

Kelimeleri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir.

Yeni!!: Kelime ve Hece · Daha fazla Gör »

Jean Deny

Jean Deny, (24 Temmuz 1879, Kiev - 5 Kasım 1963, Gérardmer, Vosges, Fransa), özellikle Türkçe dilbilgisi konusundaki çalışmalarıyla tanınmış Fransız Türkolog.

Yeni!!: Kelime ve Jean Deny · Daha fazla Gör »

Sıfat

Sıfat ya da ön ad;, Türk Dil Kurumu.

Yeni!!: Kelime ve Sıfat · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: Kelime ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Zamir

Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelime.

Yeni!!: Kelime ve Zamir · Daha fazla Gör »

Zarf

Tipik bir mektup zarfı Zarf; bir malzemeyi alıcısına ulaşması esnasında korumak ve gizlemek amacıyla veya estetik amaçlı olarak kullanılan, kâğıt veya plastikten üretilen paket.

Yeni!!: Kelime ve Zarf · Daha fazla Gör »

Zarf (dilbilgisi)

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelime.

Yeni!!: Kelime ve Zarf (dilbilgisi) · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Sözcük.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »