Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Müslüman

Endeks Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

59 ilişkiler: Adalet, Ahiret, Allah, Şiilik, İmamet, İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi), İslam, İslam dünyası, İslam mezhepleri, İslam'ın beş şartı, İslam'da büyük günah, İslam'da büyük günah işleyenin durumu, İslam'da kıyamet, İsmaililik, İsnâaşeriyye, Cehennem, Cehmilik, Cihat, Dünya, Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker, Farz, Hac (İslam), Hariciler, Hums, Kader, Kaderilik, Kavram, Kaza, Kâfir, Küfür, Küfür (İslam), Kelime-i şehadet, Kişi, Kur'an, Kutsal metin, Mü'min Suresi, Mümin, Mürcie, Melek, Mezhep, Muhammed, Mutezile, Namaz, On İki İmam, Oruç, Peygamber, Ru'yetullah, Sünnilik, Tahâret, Tövbe, ..., Teberru, Tevella, Tevhit, Tevhit (anlam ayrımı), Vech-i Din, Velâyet, Yedicilik, Zekât, Zeydilik. endeksi genişletin (9 Daha) »

Adalet

Bir mahkeme binasındaki Adalet Tanrıçası heykeli. (Olomuts, Çek Cumhuriyeti) Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

Yeni!!: Müslüman ve Adalet · Daha fazla Gör »

Ahiret

Âhiret veya Ahret (Arapça); Bazı dinlerde ölümden sonra gidileceğine inanılan sonsuz bir yaşam âlemi.

Yeni!!: Müslüman ve Ahiret · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Müslüman ve Allah · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Müslüman ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Müslüman ve İmamet · Daha fazla Gör »

İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi)

Ali el-Mûrtezâ'ydı. Dolayısıyla imametin Ali'nin soyundan devam etmesi şarttır. Onikicilik / Onikiciler İlâhiyatı ya da On İki İmamcılık; Şiîliğin "İsnâaşerîyye" meşrebi içerisinde mevcûd olan On İki İmamcı tüm tarîkat ve mezheplerin ortak i'tikadını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup, Câferiyye Şiîliği, Anadolu Alevîliği, Bektaşilik ile Arap Aleviliği'ni de kapsamı altına almaktadır.

Yeni!!: Müslüman ve İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi) · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Müslüman ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam dünyası

İslam dünyası, İslami bir devlet yapısına sahip ülkeler ile birlikte nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin tümünü ifade eden bir kavram.

Yeni!!: Müslüman ve İslam dünyası · Daha fazla Gör »

İslam mezhepleri

İslam mezhepleri, başlangıçta İlk dönemlerde Ali ile Muaviye arasındaki savaş ve İslam toplumundaki bölünme Sünnilik, Şiîlik ve Haricilik şeklinde ilk mezhepsel ayrışmayı beraberinde getirmiştir.

Yeni!!: Müslüman ve İslam mezhepleri · Daha fazla Gör »

İslam'ın beş şartı

İslam'ın beş şartı, İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beş âmeli (ibâdet) bütüne verilen isimdir.

Yeni!!: Müslüman ve İslam'ın beş şartı · Daha fazla Gör »

İslam'da büyük günah

Büyük günâh, kebîre veya fısk, bir İslâm dini terimi.

Yeni!!: Müslüman ve İslam'da büyük günah · Daha fazla Gör »

İslam'da büyük günah işleyenin durumu

Büyük günah işleyenin durumu, İslam ilimlerinden biri olan Kelâm'ın tartışmalı ve önemli konularından biridir.

Yeni!!: Müslüman ve İslam'da büyük günah işleyenin durumu · Daha fazla Gör »

İslam'da kıyamet

Kıyâmet günü için Kur'an'da Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geçmektedir.

Yeni!!: Müslüman ve İslam'da kıyamet · Daha fazla Gör »

İsmaililik

İsmâilîlik (Arapça: İsmailiyye ya da الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī), Adını İsmail bin Cafer es-Sâdık'tan alan Şii mezhebi.

Yeni!!: Müslüman ve İsmaililik · Daha fazla Gör »

İsnâaşeriyye

İmamîye-i İsnâ‘aşer’îyye ya da Onikiciler (İmamî Şiîlik,, "Athnā‘ashariyyah" / "Ithnā‘ashariyyah"), On İki İmam'a inanan Onikicilik mensuplarını tanımlamak için kullanılan tabir.

Yeni!!: Müslüman ve İsnâaşeriyye · Daha fazla Gör »

Cehennem

Orta Çağ'dan kalma bir cehennem tasviri (Landsbergli Herrad'ın ''Hortus deliciarum'''undan, yaklaşık 1180) Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir.

Yeni!!: Müslüman ve Cehennem · Daha fazla Gör »

Cehmilik

Cebriyye, kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksi görüşler ileri sürmüştür.

Yeni!!: Müslüman ve Cehmilik · Daha fazla Gör »

Cihat

Cihat (Arapça: جهاد "cihad"), İslami bir terim.

Yeni!!: Müslüman ve Cihat · Daha fazla Gör »

Dünya

Dünya; (Yerküre), Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir.

Yeni!!: Müslüman ve Dünya · Daha fazla Gör »

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça ifade.

Yeni!!: Müslüman ve Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker · Daha fazla Gör »

Farz

Farz (Arapça: الفرض) ya da “fariza”; Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir.

Yeni!!: Müslüman ve Farz · Daha fazla Gör »

Hac (İslam)

Hac (Arapça), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.

Yeni!!: Müslüman ve Hac (İslam) · Daha fazla Gör »

Hariciler

Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc (Arapça: الخرج; çoğ. الخوارج) İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmış ve asırlardır kendini değişik şekillerde sergileyen bir hareket.

Yeni!!: Müslüman ve Hariciler · Daha fazla Gör »

Hums

Hums, aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Müslüman ve Hums · Daha fazla Gör »

Kader

yerlilere doğru doğu tarafından Tanrı'nın tanığı olarak melek "ışık" getirmektedir. Kader (Arapça: قدر, İngilizce: Destiny, fate; felsefedeki adıyla determinizm), bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan ezeli takdir.

Yeni!!: Müslüman ve Kader · Daha fazla Gör »

Kaderilik

Kaderilik ya da Kaderiyye, kader konusunda insanın irade, ihtiyat ve kudret sahibi, yükümlülüğü olan bir yaratık olduğu, insanların Allah'ın hiçbir müdahali olmaksızın fiillerini bizzat kendi güç ve iradesine bağlı olarak meydana getirdiği inancına sahip olan İslam dini itikadi mezhebi.

Yeni!!: Müslüman ve Kaderilik · Daha fazla Gör »

Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır.

Yeni!!: Müslüman ve Kavram · Daha fazla Gör »

Kaza

* Kaza (fiil), yanlışlık ile meydana gelen, olumsuz sonuçlara yol açan olay.

Yeni!!: Müslüman ve Kaza · Daha fazla Gör »

Kâfir

Kâfir, (Arapça: كافر - kāfir, çoğulu: كفّار - kuffār, kadın için kâfire kullanılır, çoğulu: kevâfir) İslam dini terminolojisinde küfür işleyerek dinden çıktığı düşünülen veya hiç Müslüman olmamış kişiye denir.

Yeni!!: Müslüman ve Kâfir · Daha fazla Gör »

Küfür

Küfür ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Müslüman ve Küfür · Daha fazla Gör »

Küfür (İslam)

Küfür; inkâr, reddetmek, yok saymak, görmezlikten gelmek gibi anlamlara gelir.

Yeni!!: Müslüman ve Küfür (İslam) · Daha fazla Gör »

Kelime-i şehadet

Kelime-i şehâdet (Arapça: شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü) veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka İlah olmadığı, Muhammed'in de O'nun kulu ve Elçisi esasının beyanı olan ibaredir.

Yeni!!: Müslüman ve Kelime-i şehadet · Daha fazla Gör »

Kişi

Kişi, belirli yetenek ve özellikleri olan bir varlık.

Yeni!!: Müslüman ve Kişi · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Müslüman ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kutsal metin

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir önemi haiz olan yazı.

Yeni!!: Müslüman ve Kutsal metin · Daha fazla Gör »

Mü'min Suresi

Mü'min Suresi (Arapça: سورة غافر), Kur'an'ın 40.

Yeni!!: Müslüman ve Mü'min Suresi · Daha fazla Gör »

Mümin

Mümin, bir erkek ismi ve soyadı, şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Müslüman ve Mümin · Daha fazla Gör »

Mürcie

Mürcie, (Arapça: المرجئة) bir İslam dini itikad mezhebi.

Yeni!!: Müslüman ve Mürcie · Daha fazla Gör »

Melek

Bir Hıristiyan ikonası: Hayalî Mikail tasviri Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος), dini bir terim.

Yeni!!: Müslüman ve Melek · Daha fazla Gör »

Mezhep

Dünya'daki başlıca din ve mezhepler Mezhep, (Arapça: مذهب) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir.

Yeni!!: Müslüman ve Mezhep · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Müslüman ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Mutezile

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep.

Yeni!!: Müslüman ve Mutezile · Daha fazla Gör »

Namaz

Namaz (Salah), İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet.

Yeni!!: Müslüman ve Namaz · Daha fazla Gör »

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

Yeni!!: Müslüman ve On İki İmam · Daha fazla Gör »

Oruç

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir.

Yeni!!: Müslüman ve Oruç · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Müslüman ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Ru'yetullah

Ru'yetullah, İslam dini terimi.

Yeni!!: Müslüman ve Ru'yetullah · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Müslüman ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Tahâret

Tahâret, (Türkçe: "Temizlik"), İslam'da necaset denen maddi pisliklerle, hades denen hükmi pisliklerden temizlenme.

Yeni!!: Müslüman ve Tahâret · Daha fazla Gör »

Tövbe

Tövbe, dinde bir günahtan dönmeye karar vermektir.

Yeni!!: Müslüman ve Tövbe · Daha fazla Gör »

Teberru

Teberra İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye Şiîğinde yaygın olan ve İslâm Dîni'nin peygamberi Muhammed'in ailesi ve ailesinin soyundan gelenleri (yani Ehl-i Beyti) sevmeyenleri sevmemek, düşman olanlara düşman olmak gibi anlamlar taşıyan bir kavramdır.

Yeni!!: Müslüman ve Teberru · Daha fazla Gör »

Tevella

Tevella, Peygamberin ailesini ve ailesinin soyundan gelenleri sevmek anlamına gelen kavram.

Yeni!!: Müslüman ve Tevella · Daha fazla Gör »

Tevhit

Tevhit ya da tevhid, tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

Yeni!!: Müslüman ve Tevhit · Daha fazla Gör »

Tevhit (anlam ayrımı)

Tevhit şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Müslüman ve Tevhit (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

Vech-i Din

Vech-î Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in, İsmailî mezhebinin rehberi mahiyetinde olup farklı İslamî düşünce ve uygulamaları hakkındaki tevillerini muhteva eden bir eseridir.

Yeni!!: Müslüman ve Vech-i Din · Daha fazla Gör »

Velâyet

Velâyet ya da Evliyâlık, İslam'da Allah'a dost veya Allah için dost olan kimselerin dindeki konumunu tanımlamak için kullanılan dini terim.

Yeni!!: Müslüman ve Velâyet · Daha fazla Gör »

Yedicilik

Yedicilik ya da Arapça orijinal ismiyle Seb’îyye/İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı); Bâtınî-İsmâilîyye i'tikadının İmâmet kuramını tanımlamakta kullanılan bir tâbir olup, İsmâilîlik mezhebinden olmayan diğer Şîʿî-Bâtınî i'tikatlar ile Hasan bin Sabbah'ın "Melâhîde-i Bâtınîyye" i'tikadı için de geçerlidir.

Yeni!!: Müslüman ve Yedicilik · Daha fazla Gör »

Zekât

Zekât (Arapça: الزكاة al-zzaka) İslam'ın beş şartından biridir.

Yeni!!: Müslüman ve Zekât · Daha fazla Gör »

Zeydilik

Zeydîlik (Arapça: الزيدية az-Zaydiyya, Osmanlıca: Zeyd’îyye), Batı'da Beşciler olarak da bilinir.

Yeni!!: Müslüman ve Zeydilik · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Muslim, Musluman, Müslim, Müslümanlar.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »