Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Matematik

Endeks Matematik

Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. Maya numaraları Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir.

146 ilişkiler: Aşkın sayı, Akışkanlar mekaniği, Akılcılık, Aksiyom, Albert Einstein, Analitik geometri, Ardışık sayılar, Aritmetiğin temel teoremi, Aritmetik, Asal sayı, İkili sayı sistemi, İkiz asallar, İntegral, İrrasyonel sayılar, İstatistik, İyi sıralılık ilkesi, İzomorfizma, Öbek (matematik), Öklid, Çifte karmaşık sayılar, Çizge teorisi, Çok katlı, Bağıntı, Bilişim, Birlik, Cantor'un köşegen yöntemi, Carl Friedrich Gauss, Cebir, Cebirin temel teoremi, Cebirsel geometri, Cebirsel topoloji, Cisim (cebir), Dördey, Dört renk teoremi, Determinant, Diferansiyel denklemler, Diferansiyel geometri, Diferansiyel topoloji, Dinamik sistem, Dizi, Doğa bilimleri, Doğal sayılar, E sayısı, Fenomen, Fermat'nın son teoremi, Fibonacci dizisi, Fields madalyası, Finans, Fonksiyon, Form, ..., Fourier analizi, Fraktal, Galileo Galilei, Gödel'in eksiklik teoremi, Geometri, Goldbach hipotezi, Grup teorisi, Halka (cebir), Hareket (fizik), Hesabın temel teoremi, Hesaplanabilirlik teorisi, Hiperbolik sayılar, Kalkülüs, Kaos teorisi, Karmaşık sayı, Kategori teorisi, Kısmi diferansiyel denklem, Küme, Kümeler teorisi, Kesir, Kombinasyon, Kombinatorik, Konjektür, Kriptografi, Limit, Lineer cebir, Logaritma, Macsyma, Mantık, Matematiğin temelleri, Matematik eğitimi, Matematik felsefesi, Matematikçi, Matematiksel analiz, Matematiksel fizik, Matematiksel ispat, Matematiksel mantık, Matematiksel sabit, Matematiksel soyutlama, Matematiksel yapı, Mathcad, Mathematica, MathML, MATLAB, Matris (matematik), Maxima, Mühendislik, Mükemmel sayı, Mekanik, Merkezi limit teoremi, Model teorisi, Nicelik, Olasılık, Olasılık teorisi, Oluşturmacı matematik, Optimizasyon, Orantı, Osmanlı Türkçesi, Oyun teorisi, P ile NP arasındaki ilişki, P-sel sayılar, Permütasyon, Pi sayısı, Pisagor teoremi, Poincaré hipotezi, Polinom, Rasyonel sayılar, Rönesans, Reel sayılar, Riemann hipotezi, Sayı, Sayılabilirlik, Sayılar teorisi, Sayısal analiz, Sıra teorisi, Süreklilik, Süreklilik hipotezi, Sembolik mantık, Seri, Sezgici matematik, Soyut cebir, Soyut matematik, Tam sayı, Türev, Tersine matematik, Topoloji, Topolojik uzaylar, Trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Uzay (matematik), Vektör hesabı, Veri tabanı, Yunan matematiği, Yunanca, Zorn lemması, 0. endeksi genişletin (96 Daha) »

Aşkın sayı

Matematikte cebirsel olmayan herhangi bir karmaşık sayıya aşkın sayı denir.

Yeni!!: Matematik ve Aşkın sayı · Daha fazla Gör »

Akışkanlar mekaniği

Akışkanlar mekaniği, akışkan olarak adlandırılan maddelerin (genel olarak sıvılar ve gazlar, bunların dışında da bazı diğer maddeler) fiziksel davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Akışkanlar mekaniği · Daha fazla Gör »

Akılcılık

Usculuk, akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.

Yeni!!: Matematik ve Akılcılık · Daha fazla Gör »

Aksiyom

Başka bir önermeye götürülemeyen ve kanıtlanamayan, böyle bir geri götürme ve kanıtı da gerektirmeyip, kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin temeli ve ön dayanağı olan temel önermeye belit, aksiyom ya da postulat denir.

Yeni!!: Matematik ve Aksiyom · Daha fazla Gör »

Albert Einstein

Albert Einstein (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955); Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanı.

Yeni!!: Matematik ve Albert Einstein · Daha fazla Gör »

Analitik geometri

Analitik geometri (Osmanlıca: Tahlili hendese, Fransızca: Géometri analytique), geometrik çalışmaya cebrik analizi uygulayan ve cebrik problemlerin çözümünde geometrik kavramları kullanan bir matematik dalı.

Yeni!!: Matematik ve Analitik geometri · Daha fazla Gör »

Ardışık sayılar

Ardışık sayılar, kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara denir.

Yeni!!: Matematik ve Ardışık sayılar · Daha fazla Gör »

Aritmetiğin temel teoremi

i) Birden büyük her doğal sayı, sonlu sayıda birtakım asal sayının çarpımı olarak yazılabileceğini ifade eden teoremdir. ii) Bu ayrılış ise sıra düşünülmeksizin tektir.

Yeni!!: Matematik ve Aritmetiğin temel teoremi · Daha fazla Gör »

Aritmetik

Basit aritmetik işlemlerde kullanılan bir abaküs Aritmetik; matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı.

Yeni!!: Matematik ve Aritmetik · Daha fazla Gör »

Asal sayı

Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır.

Yeni!!: Matematik ve Asal sayı · Daha fazla Gör »

İkili sayı sistemi

İkili sayılar sayıların 2 tabanında yazılmasıyla elde edilir.

Yeni!!: Matematik ve İkili sayı sistemi · Daha fazla Gör »

İkiz asallar

İkiz asallar, aralarındaki fark 2 olan asal sayılar.

Yeni!!: Matematik ve İkiz asallar · Daha fazla Gör »

İntegral

f(x)'in a dan b'ye kadar olan integrali, y.

Yeni!!: Matematik ve İntegral · Daha fazla Gör »

İrrasyonel sayılar

\sqrt2 sayısı '''irrasyonel'''dir İrrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçek sayılardır.

Yeni!!: Matematik ve İrrasyonel sayılar · Daha fazla Gör »

İstatistik

Çan eğrisi gösteren istatistik vergi tahakkuku standart testinde kullanılır. İstatistik veya sayıtım, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

Yeni!!: Matematik ve İstatistik · Daha fazla Gör »

İyi sıralılık ilkesi

İyi-sıralılık ilkesi, küme kuramının bir önermesidir: Bu teorem yararlıdır çünkü sonluötesi tümevarımın her kümede uygulanabilmesini sağlar.

Yeni!!: Matematik ve İyi sıralılık ilkesi · Daha fazla Gör »

İzomorfizma

Eşyapı ya da izomorfizma (ya da izomorfi), aynı kategoride(grupta) olan benzer iki matematiksel obje arasında bir gönderim olup matematiksel vücut tersi yapıda da muhafaza edilir. Aralarında bu şekilde eşyapı bulunan objelere eşyapısal ya da izomorf(ik) objeler denir.

Yeni!!: Matematik ve İzomorfizma · Daha fazla Gör »

Öbek (matematik)

Öbek (tutam veya grup), soyut cebirin en temel matematiksel yapısıdır.

Yeni!!: Matematik ve Öbek (matematik) · Daha fazla Gör »

Öklid

Öklid (Yunanca) MÖ 330 - 275 yılları arasında yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir.

Yeni!!: Matematik ve Öklid · Daha fazla Gör »

Çifte karmaşık sayılar

İki tane karmaşık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmaşık birimi olan kümeye çifte karmaşık sayılar kümesi denir.

Yeni!!: Matematik ve Çifte karmaşık sayılar · Daha fazla Gör »

Çizge teorisi

Örnek bir çizge Graf teorisi, çizge teorisi veya çizit teorisi (İng.), grafları inceleyen matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Çizge teorisi · Daha fazla Gör »

Çok katlı

Çok katlı (Alm., İng., Fr.), topolojide soyut topolojik bir uzay.

Yeni!!: Matematik ve Çok katlı · Daha fazla Gör »

Bağıntı

Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır.

Yeni!!: Matematik ve Bağıntı · Daha fazla Gör »

Bilişim

Bilişim, bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Bilişim · Daha fazla Gör »

Birlik

Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).

Yeni!!: Matematik ve Birlik · Daha fazla Gör »

Cantor'un köşegen yöntemi

Georg Cantor'un doğal sayılar ile reel sayıların birebir eşlemesinin yapılamayacağını göstermek için geliştirdiği yöntem.

Yeni!!: Matematik ve Cantor'un köşegen yöntemi · Daha fazla Gör »

Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss ya da Gauß (30 Nisan 1777 – 23 Şubat 1855), Alman matematikçi ve bilim insanı.

Yeni!!: Matematik ve Carl Friedrich Gauss · Daha fazla Gör »

Cebir

Cebir, parçalanmış veya birleşmesi gereken parçalar anlamına gelir.

Yeni!!: Matematik ve Cebir · Daha fazla Gör »

Cebirin temel teoremi

Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur.

Yeni!!: Matematik ve Cebirin temel teoremi · Daha fazla Gör »

Cebirsel geometri

Cebirsel geometri, matematiğin bir dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Cebirsel geometri · Daha fazla Gör »

Cebirsel topoloji

Cebirsel topoloji- 2 boyutlu küre Cebirsel topoloji, topolojik uzayları cebirsel gereç ve yöntemlerle inceleyen matematik dalı.

Yeni!!: Matematik ve Cebirsel topoloji · Daha fazla Gör »

Cisim (cebir)

Cisim, halka ve grup gibi soyut bir cebirsel yapıdır.

Yeni!!: Matematik ve Cisim (cebir) · Daha fazla Gör »

Dördey

Matematikte, dördeyler (ya da kvaterniyon, kuaternion, dördübir), karmaşık sayılar cisminin değişmesiz genişletmesidir.

Yeni!!: Matematik ve Dördey · Daha fazla Gör »

Dört renk teoremi

Dört Renk Teoremi'nin bir örneği Teorem: Sonlu sayıda bölgeden oluşan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komşu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanacaksa bu işlem için dört rengin yeterli olacağı bir strateji vardır.

Yeni!!: Matematik ve Dört renk teoremi · Daha fazla Gör »

Determinant

Determinant kare bir matris ile ilişkili özel bir sayıdır.

Yeni!!: Matematik ve Determinant · Daha fazla Gör »

Diferansiyel denklemler

Diferansiyel denklemler, Matematikte fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevleri ile ilişkili denklemlerdir.

Yeni!!: Matematik ve Diferansiyel denklemler · Daha fazla Gör »

Diferansiyel geometri

Bir semerin üzerine çizilmiş üçgendir. (bir hiperbolik paraboloid), Bunun yanı sıra bir birinden farklıdır. Diferansiyel geometri türevin tanımlı olduğu Riemann manifoldlarının özellikleriyle uğraşan matematiğin bir alt disiplinidir.

Yeni!!: Matematik ve Diferansiyel geometri · Daha fazla Gör »

Diferansiyel topoloji

Türevli topoloji, matematikte türevlenebilir çokkatlılar ve bunlar üzerinde türevlenebilir fonksiyonları inceleyen alan.

Yeni!!: Matematik ve Diferansiyel topoloji · Daha fazla Gör »

Dinamik sistem

Bu sayfa dinamik sistemlere dair genel bakış açılarını içerir ayrıntılı bilgi içindinamik Sistem(tanım) veya çalışmak amaçlı dinamik sistemler teorisine bakabilirsiniz.

Yeni!!: Matematik ve Dinamik sistem · Daha fazla Gör »

Dizi

Dizi, bir sıralı listedir.

Yeni!!: Matematik ve Dizi · Daha fazla Gör »

Doğa bilimleri

''Apollo 11'''den Ay'ın bir görüntüsü Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir.

Yeni!!: Matematik ve Doğa bilimleri · Daha fazla Gör »

Doğal sayılar

Doğal sayılar, \mathbb.

Yeni!!: Matematik ve Doğal sayılar · Daha fazla Gör »

E sayısı

e sayısı veya Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı.

Yeni!!: Matematik ve E sayısı · Daha fazla Gör »

Fenomen

Fenomen (Fransızca: phénomène veya görüngü), duyularla algılanabilen şey.

Yeni!!: Matematik ve Fenomen · Daha fazla Gör »

Fermat'nın son teoremi

Fermat'ın özellikle "Son Teoremi" (''Observatio Domini Petri de Fermat'') üzerine yorumunu içeren Diophantus'un ''Arithmetica'' eserinin 1670 baskısı. Fermat'nın Son Teoremi, Fransız matematikçi Pierre de Fermat'nın 17.

Yeni!!: Matematik ve Fermat'nın son teoremi · Daha fazla Gör »

Fibonacci dizisi

kenar uzunlukları ardışık Fibonacci sayıları olan kareler bir Fibonacci spirali ardışık Fibonacci karelerinin dairesel karşı köşe bağlantılarının çizimiyle oluşturulabilir; bunun için kullanılan kare boyutları 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ve 34. bkz Altın oran. Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir.

Yeni!!: Matematik ve Fibonacci dizisi · Daha fazla Gör »

Fields madalyası

Fields madalyası Uluslararası Matematikçiler Birliği tarafından 40 yaşın altındaki 2, 3 ya da 4 matematikçiye 4 senede bir yapılan Uluslararası Matematikçiler Kongresinde verilen, matematiğin nobeli olarak görülen ödüldür.

Yeni!!: Matematik ve Fields madalyası · Daha fazla Gör »

Finans

Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır: Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir.

Yeni!!: Matematik ve Finans · Daha fazla Gör »

Fonksiyon

Fonksiyon (Fransızca ya da fonksiyon) matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır.

Yeni!!: Matematik ve Fonksiyon · Daha fazla Gör »

Form

* Form, Biçim, şekil; Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu; İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge gibi anlamlara gelir (TDK Sözlüğü).

Yeni!!: Matematik ve Form · Daha fazla Gör »

Fourier analizi

Fourier analizi, tabiataki bütün periyodik fonksiyonları birbirine dik iki farklı periodik fonksiyonun artan frekanslardaki değerlerinin dik toplamı şeklinde gösterilebilir.

Yeni!!: Matematik ve Fourier analizi · Daha fazla Gör »

Fraktal

right thumb Mandelbrot kümesinin oluşturduğu fraktal. Fraktal; matematikte, çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır.

Yeni!!: Matematik ve Fraktal · Daha fazla Gör »

Galileo Galilei

Galileo Galilei (15 Şubat 1564 - 8 Ocak 1642), İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi dir.

Yeni!!: Matematik ve Galileo Galilei · Daha fazla Gör »

Gödel'in eksiklik teoremi

Ünlü Alman matematikçi David Hilbert, matematikteki tüm ispatların, belli bir sabit yöntem veya yöntemler bütünü ile, yani aksiyomatik bir sistematik vasıtasıyla, elde edilebileceğini düşünüyordu ve bu doğrultuda çalışmalarına başladı.

Yeni!!: Matematik ve Gödel'in eksiklik teoremi · Daha fazla Gör »

Geometri

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır (Eski adı: Hendese).

Yeni!!: Matematik ve Geometri · Daha fazla Gör »

Goldbach hipotezi

Sayılar kuramında Goldbach sanısı, "2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir" iddiasıdır.

Yeni!!: Matematik ve Goldbach hipotezi · Daha fazla Gör »

Grup teorisi

Grup Kuramı - Beşgensel hiperbolik çini-döşemesi Grup kuramı, üzerinde tersinebilir ve bileşme özelliğine sahip ikili bir işlemin tanımlı olduğu kümeler kuramı.

Yeni!!: Matematik ve Grup teorisi · Daha fazla Gör »

Halka (cebir)

Halka, matematiğin temel yapılarından biridir ve soyut cebirde tam sayıların soyutlamasıdır.

Yeni!!: Matematik ve Halka (cebir) · Daha fazla Gör »

Hareket (fizik)

Hareket ya da Devinim, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir.

Yeni!!: Matematik ve Hareket (fizik) · Daha fazla Gör »

Hesabın temel teoremi

Kabaca türev almakla integral alma işlemlerinin birbirinin tersi olduğunu ifade eden teoremdir.

Yeni!!: Matematik ve Hesabın temel teoremi · Daha fazla Gör »

Hesaplanabilirlik teorisi

Teorik bilişim biliminde ve matematikte hesaplanabilirlik teorisi (İng.), belirli bir hesap modeline ait soruların uygun bir komut silsilesi ile ne kadar verimli bir şekilde çözülebileceğiyle ilgilenen daldır.

Yeni!!: Matematik ve Hesaplanabilirlik teorisi · Daha fazla Gör »

Hiperbolik sayılar

Bir modülü sıfır(kırmızı),bir (mavi) ile altkümelerini gösteren bölünmüş karmaşık sayı düzleminin bir kısmı ve bir eksiği olan (yeşil). Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir.

Yeni!!: Matematik ve Hiperbolik sayılar · Daha fazla Gör »

Kalkülüs

Kalkülüs (Latince calculus saymak ya da hesap yapmak için kullanılan çakıl taşı anlamına gelir), matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giriş kısmıdır.

Yeni!!: Matematik ve Kalkülüs · Daha fazla Gör »

Kaos teorisi

Kelebek Etkisi sistemi. Kaos teorisi, kaos kuramı veya kargaşa kuramı; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir.

Yeni!!: Matematik ve Kaos teorisi · Daha fazla Gör »

Karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir.

Yeni!!: Matematik ve Karmaşık sayı · Daha fazla Gör »

Kategori teorisi

Kategori teorisi ya da Ulam kuramı, matematiksel yapılar ve bunlar arasındaki ilişkilerle soyut olarak ilgilenen bir matematik kuramıdır.

Yeni!!: Matematik ve Kategori teorisi · Daha fazla Gör »

Kısmi diferansiyel denklem

Matematikte, bir kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Yeni!!: Matematik ve Kısmi diferansiyel denklem · Daha fazla Gör »

Küme

Küme, matematiksel anlamda tanımsız bir kavramdır.

Yeni!!: Matematik ve Küme · Daha fazla Gör »

Kümeler teorisi

İki kümenin kesişmesini gösteren bir Venn şeması. Kümeler teorisi, matematiğin cisim grupları olan kümeleri inceleyen dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Kümeler teorisi · Daha fazla Gör »

Kesir

1 çeyreği (1/4'ü) alınmış bir yaş pasta. Çizimde geriye kalan 3 çeyrek parça (3/4) gösteriliyor. Kesir, bir birimin bölündüğü parçalardan birinin veya birkaçının bütüne oranını ifade eden sayı.

Yeni!!: Matematik ve Kesir · Daha fazla Gör »

Kombinasyon

Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir.

Yeni!!: Matematik ve Kombinasyon · Daha fazla Gör »

Kombinatorik

Kombinatorik, genellikle sonlu soyut nesneleri konu alan pür matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Kombinatorik · Daha fazla Gör »

Konjektür

Konjektür, çoğunlukla yetersiz zeminlere dayanılarak gerçek, doğru, hilesiz olduğu farz edilen bir önermelere verilen ad.

Yeni!!: Matematik ve Konjektür · Daha fazla Gör »

Kriptografi

Kriptografi, gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür.

Yeni!!: Matematik ve Kriptografi · Daha fazla Gör »

Limit

Limit kelime Latince Limes ya da Limites 'den gelmekte olup sınır, uç nokta anlamdadır.

Yeni!!: Matematik ve Limit · Daha fazla Gör »

Lineer cebir

orijinden doğru ve düzlem yoluyla '''R'''3 vektör altuzayından geçiş Doğrusal cebir ya da Lineer cebir; Matematiğin, yöneyler (vektör), yöney uzayları, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem takımları ve dizeyleri (matris) inceleyen alanıdır.

Yeni!!: Matematik ve Lineer cebir · Daha fazla Gör »

Logaritma

kesişmez.) Logaritma, üstel işlevlerin tersi olan bir matematiksel işlevdir.

Yeni!!: Matematik ve Logaritma · Daha fazla Gör »

Macsyma

Macsyma bir bilgisayar destekli cebir sistemidir ve 1967-1982 yılları arasında Project MAC isimli bir projenin parçası olarak MIT AI Lab bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Yeni!!: Matematik ve Macsyma · Daha fazla Gör »

Mantık

Mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir.

Yeni!!: Matematik ve Mantık · Daha fazla Gör »

Matematiğin temelleri

Matematiğin temelleri olarak bilinen matematik dalı matematiğin tümü için geçerli olan en temel kavramları ve mantıksal yapıları inceler.

Yeni!!: Matematik ve Matematiğin temelleri · Daha fazla Gör »

Matematik eğitimi

Öklid'in bir resmi Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde kullandığımız önemli bir araçtır.

Yeni!!: Matematik ve Matematik eğitimi · Daha fazla Gör »

Matematik felsefesi

Matematik felsefesi, matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Matematik felsefesi · Daha fazla Gör »

Matematikçi

Matematikçi, matematikle uğraşan ve matematik konusunda uzman olan kişilere denir.

Yeni!!: Matematik ve Matematikçi · Daha fazla Gör »

Matematiksel analiz

Matematiksel analiz, hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel analiz · Daha fazla Gör »

Matematiksel fizik

Matematiksel fizik, matematik ve fizik arasındaki alakayla ilgilinen bilimsel disiplindir.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel fizik · Daha fazla Gör »

Matematiksel ispat

Matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel ispat · Daha fazla Gör »

Matematiksel mantık

Matematiksel mantık biçimsel mantığın matematiğe uygulanmasıyla ilgilenen bir matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel mantık · Daha fazla Gör »

Matematiksel sabit

En çok kullanılan matematiksel sabitler pi sayısı, e sayısı (doğal logaritma tabanı) ve i sayısıdır.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel sabit · Daha fazla Gör »

Matematiksel soyutlama

Matematikte soyutlama, matematiksel bir kavramın, başlangıçta ilişkili olabileceği herhangi bir gerçel dünya nesnesine olan bağımlılığı ortadan kaldırıp genelleştirerek daha geniş bir uygulama alanı sağlamak için, özünü çıkarma işlemidir.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel soyutlama · Daha fazla Gör »

Matematiksel yapı

Matematikte yapı, üzerinde tanımlandığı kümeye ek bir önem ya da anlam katan bir matematiksel nesnedir.

Yeni!!: Matematik ve Matematiksel yapı · Daha fazla Gör »

Mathcad

Mathcad yazılımı, bir kelime işlemcisi gibi (örneğin Microsoft Word) belgeler oluştururken aynı anda matematik işlemler yapabilmenize olanak tanır.

Yeni!!: Matematik ve Mathcad · Daha fazla Gör »

Mathematica

Mathematica, Wolfram Research tarafından üretilmiş olan, tanınmış bir simgesel matematik yazılımıdır.

Yeni!!: Matematik ve Mathematica · Daha fazla Gör »

MathML

MathML (Mathematical Markup Language) (Türkçe: Matematiksel Biçimlendirme Dili), Web için W3C tarafından matematiksel terimleri ifade etmek için geliştirilen bir dildir.

Yeni!!: Matematik ve MathML · Daha fazla Gör »

MATLAB

MATLAB (matrix laboratory), çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidir.

Yeni!!: Matematik ve MATLAB · Daha fazla Gör »

Matris (matematik)

Bir matrisin dizilişi. "m" satırları, "n" sütunları temsil eder Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur.

Yeni!!: Matematik ve Matris (matematik) · Daha fazla Gör »

Maxima

GNU Maxima özgür yazılım modeline göre geliştirilmiş, Common Lisp (CL) dili ile yazılmış bilgisayar destekli cebir sistemidir (BCS).

Yeni!!: Matematik ve Maxima · Daha fazla Gör »

Mühendislik

Siemens tarafından konstrüksiyonu ve imalatı yapılan bir buhar türbininin birleştirilmesi. Watt buhar motoru. Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Yeni!!: Matematik ve Mühendislik · Daha fazla Gör »

Mükemmel sayı

Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı.

Yeni!!: Matematik ve Mükemmel sayı · Daha fazla Gör »

Mekanik

200px Mekanik, kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin hareketli ve durağan hâllerini inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Mekanik · Daha fazla Gör »

Merkezi limit teoremi

Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenlerin (eğer sonlu varyans değerleri bulunuyorsa) aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani Gauss dağılımı) göstereceğini ifade eden bir teoremdir.

Yeni!!: Matematik ve Merkezi limit teoremi · Daha fazla Gör »

Model teorisi

Modeller kuramı, matematiksel konseptleri küme kuramı temelinde inceleyen ya da başka bir deyişle matematiksel sistemlerin dayandığı modelleri araştıran matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Model teorisi · Daha fazla Gör »

Nicelik

Nicelik, öbeksel ya da bireyli yapıların bir özelliğidir.

Yeni!!: Matematik ve Nicelik · Daha fazla Gör »

Olasılık

Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.

Yeni!!: Matematik ve Olasılık · Daha fazla Gör »

Olasılık teorisi

Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Olasılık teorisi · Daha fazla Gör »

Oluşturmacı matematik

Matematik felsefesinin oluşturmacılık akımına göre matematiksel bir nesnenin varlığını kanıtlayabilmek için, nesnenin bulunması (ya da "oluşturulması") gerekir.

Yeni!!: Matematik ve Oluşturmacı matematik · Daha fazla Gör »

Optimizasyon

Türkçe anlam karşılığı "Uyumlaşma" veya "uyulaşım" ya da "uyumlaştırma" anlamındadır.

Yeni!!: Matematik ve Optimizasyon · Daha fazla Gör »

Orantı

Matematikte iki değişken arasında sabit bir çarpan olması haline doğru orantı veya kısaca orantı denilir.

Yeni!!: Matematik ve Orantı · Daha fazla Gör »

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان توركى Lisān-ı Türkī; توركى Türkī; توركجه Türkçe; لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dili.

Yeni!!: Matematik ve Osmanlı Türkçesi · Daha fazla Gör »

Oyun teorisi

Oyun kuramı, İstatistik biliminin, sosyal bilimlerde (en fazla ekonomide olmak üzere), biyoloji, mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri (temel olarak yapay zekâ çalışmaları üzerinde) ve felsefede kullanılan bir dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Oyun teorisi · Daha fazla Gör »

P ile NP arasındaki ilişki

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları "polinom" ve "belirleyici olmayan polinom"dur.

Yeni!!: Matematik ve P ile NP arasındaki ilişki · Daha fazla Gör »

P-sel sayılar

p-sel sayılar, rasyonel sayıların ''p''-sel norma göre genişletilmesiyle elde edilirler, p-sel sayılar cismi geleneksel olarak \mathbb_p simgesiyle gösterilir.

Yeni!!: Matematik ve P-sel sayılar · Daha fazla Gör »

Permütasyon

Matematikte permütasyon, her sembolün sadece bir veya birkaç kez kullanıldığı sıralı bir dizidir.

Yeni!!: Matematik ve Permütasyon · Daha fazla Gör »

Pi sayısı

Çapı 1 birim olan dairenin çevresi "π"ye eşittir. Pi sembolü Pi sayısı (\pi), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti'dir.

Yeni!!: Matematik ve Pi sayısı · Daha fazla Gör »

Pisagor teoremi

kanıtı Pisagor bağıntısı görsel açıklaması Pisagor (Pythagoras) isimli Yunan matematikçisi milattan önce 570 ile 475 yılları arasında yaşamıştır.

Yeni!!: Matematik ve Pisagor teoremi · Daha fazla Gör »

Poincaré hipotezi

Topolojide Poincaré hipotezi, Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Henri Poincaré'nin 1904 yılında ortaya attığı teoremdir.

Yeni!!: Matematik ve Poincaré hipotezi · Daha fazla Gör »

Polinom

1/5 (''x''+5)(''x''+1)(''x''-2) Matematikte, bir polinom belirli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayıdan oluşan bir ifadedir.

Yeni!!: Matematik ve Polinom · Daha fazla Gör »

Rasyonel sayılar

Rasyonel sayılar ya da oranlı sayılar, iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların oluşturduğu kümedir.

Yeni!!: Matematik ve Rasyonel sayılar · Daha fazla Gör »

Rönesans

Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu bu dönemdeki resim sanatına iyi bir örnektir. Leonardo da Vinci ''Otoportresi,'' Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı onun çalışmalarıdır. Rönesans döneminin en çok bilinen çalışmalarıdır. Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir.

Yeni!!: Matematik ve Rönesans · Daha fazla Gör »

Reel sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin evrim sürecinden elde edilen bir varsayım kombinasyonudur.

Yeni!!: Matematik ve Reel sayılar · Daha fazla Gör »

Riemann hipotezi

Riemann hipotezi (Riemann zeta hipotezi olarak da bilinmektedir), matematik alanında ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ifade edilmiş ve henüz çözülmemiş bir problemdir.

Yeni!!: Matematik ve Riemann hipotezi · Daha fazla Gör »

Sayı

Sayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir.

Yeni!!: Matematik ve Sayı · Daha fazla Gör »

Sayılabilirlik

Sayılabilirlik, bir kümedeki eleman sayısıyla doğal sayılar arasında birebir eşleme kurulabilme durumu.

Yeni!!: Matematik ve Sayılabilirlik · Daha fazla Gör »

Sayılar teorisi

Sayılar teorisi (ya da aritmetik), tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Sayılar teorisi · Daha fazla Gör »

Sayısal analiz

Sayısal analiz istenen matematiksel işlemlerin ayrık olarak nasıl hesaplanabileceğinin incelenmesidir.

Yeni!!: Matematik ve Sayısal analiz · Daha fazla Gör »

Sıra teorisi

Sıra teorisi, ikili bağıntıları kullanma sırasının sezgisel kavramını inceleyen bir matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Sıra teorisi · Daha fazla Gör »

Süreklilik

Matematikte, süreklilik, girdisi yeterince küçük miktarda değiştiğinde çıktısı da küçük miktarda değişen fonksiyonları ifade eder.

Yeni!!: Matematik ve Süreklilik · Daha fazla Gör »

Süreklilik hipotezi

Bütün sonsuzlar eşit değildir.

Yeni!!: Matematik ve Süreklilik hipotezi · Daha fazla Gör »

Sembolik mantık

Sembolik Mantık' ın anlaşılması için ilk olarak önerme kavramının açıklaması gerekir.

Yeni!!: Matematik ve Sembolik mantık · Daha fazla Gör »

Seri

Seri, bir dizi olmak üzere s_n.

Yeni!!: Matematik ve Seri · Daha fazla Gör »

Sezgici matematik

Matematik felsefesinde, sezgicilik ya da (eski sezgiciliğinin karşıtı olarak) yeni sezgicilik akımı, matematiğe insanların oluşturucu etkinliği olarak bakan bir yaklaşımdır.

Yeni!!: Matematik ve Sezgici matematik · Daha fazla Gör »

Soyut cebir

200px 200px 200px Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır.

Yeni!!: Matematik ve Soyut cebir · Daha fazla Gör »

Soyut matematik

An illustration of the Banach–Tarski paradox, a famous result in pure mathematics. Although it is proven that it is possible to convert one sphere into two using nothing but cuts and rotations, the transformation involves objects that cannot exist in the physical world. En genel anlamda, soyut matematik, matematiğin soyut kavramlarını inceleyen bir kolu olarak adlandırılabilir.

Yeni!!: Matematik ve Soyut matematik · Daha fazla Gör »

Tam sayı

Tam sayılar veya tamsayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi.

Yeni!!: Matematik ve Tam sayı · Daha fazla Gör »

Türev

Türev, diğer sayı kümeleri üzerindeki fonksiyonlar için de genellenmiş olmasına rağmen öncelikle reel değerli, yani reel sayılardan reel sayılara giden tek değişkenli fonksiyonlar için tanımlanmış, kabaca bir fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin eğimini hesaplama tekniğidir.

Yeni!!: Matematik ve Türev · Daha fazla Gör »

Tersine matematik

Tersine matematik, belirli bir teoremi ispatlamak için gerekli olan en az sayıdaki aksiyomların belirlenmesiyle ilgili matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Tersine matematik · Daha fazla Gör »

Topoloji

Topoloji, matematiğin ana dallarından biridir.

Yeni!!: Matematik ve Topoloji · Daha fazla Gör »

Topolojik uzaylar

Topolojik uzaylar, matematiğin Topoloji dalının başlıca uğraş konularıdır.

Yeni!!: Matematik ve Topolojik uzaylar · Daha fazla Gör »

Trigonometri

Trigonometri (Yunanca trigōnon "üçgen" + metron "ölçmek"), üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.

Yeni!!: Matematik ve Trigonometri · Daha fazla Gör »

Trigonometrik fonksiyonlar

Trigonometrik işlevlerin birim çember üzerinde gösterilmesi Trigonometrik fonksiyonlar: Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant, Sekant, Kosekant ''f''(''x'').

Yeni!!: Matematik ve Trigonometrik fonksiyonlar · Daha fazla Gör »

Uzay (matematik)

Bir matematiksel uzaylar hiyerarşisi: İçsel çarpım normu, norm metriği ve metrik topolojiyi miras alır. Matematikte, bir uzay belirli bir matematiksel yapıya sahip bir kümedir.

Yeni!!: Matematik ve Uzay (matematik) · Daha fazla Gör »

Vektör hesabı

Vektör hesabı (vektör analizi, yöney hesabı veya yöney analizi de denilir), iki veya daha çok boyutlu (bazı sonuçlar — çapraz çarpımı içeren sonuçlar — sadece üç boyuta uygulanabilir) iç çarpım uzayındaki vektörlerin çok değişkenli gerçel analiziyle uğraşan bir matematik dalıdır.

Yeni!!: Matematik ve Vektör hesabı · Daha fazla Gör »

Veri tabanı

Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır.

Yeni!!: Matematik ve Veri tabanı · Daha fazla Gör »

Yunan matematiği

Öklid'in Pisagor teoremine ilişkin kanıtı Yunan matematiği, Yunanca yazılan, MÖ 6. yüzyıldan MS 4.

Yeni!!: Matematik ve Yunan matematiği · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Matematik ve Yunanca · Daha fazla Gör »

Zorn lemması

Zorn lemması veya Kuratowski-Zorn lemması, seçme aksiyomuna eşdeğer bir önerme olup şunu ifade eder: Kısmî sıralanmış bir kümedeki her zincir için zincirin her elemanından daha büyük bir eleman kümede olsun.

Yeni!!: Matematik ve Zorn lemması · Daha fazla Gör »

0

0 şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Matematik ve 0 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Dağılımlı kafes, Matamatik, Matematiksel, Matematiğin günlük hayattaki önemi, Matematiğin kronolojisi, Math, Modern matematik, Riyaziye.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »