Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Matematiksel fonksiyonların listesi

Endeks Matematiksel fonksiyonların listesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır.Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir.

55 ilişkiler: Algoritmalar teorisi, Asal sayı, Astronomi, İşaret fonksiyonu, İstatistik, Üçgen dalga, Üstel fonksiyon, Özel fonksiyonlar, Basamak fonksiyonu, Bölen, Bessel fonksiyonu, Bessel–Clifford fonksiyonu, Beta fonksiyonu, Diferansiyel, Diferansiyel denklemler, Dirac delta fonksiyonu, Dirichlet eta işlevi, Dirichlet fonksiyonu, Doğal sayılar, Doğrusal fonksiyon, Elektromanyetizma, Elips, Eliptik integral, Faktöriyel, Fonksiyon, Fonksiyon türleri listesi, Fonksiyon uzayı, Fresnel integrali, Geometri, Hata fonksiyonu, Hiperbolik fonksiyon, Hipergeometrik fonksiyon, Hurwitz zeta fonksiyonu, Kare dalga, Karekök, Küresel harmonikler, Kronecker delta, Lambert W fonksiyonu, Legendre chi fonksiyonu, Logaritma, Matematik, Matematiksel fizik, Mekanik, Mutlak değer, Normal dağılım, Olasılık, Optik, Ortak bölen, Parabol, Periyodik fonksiyon, ..., Polinom, Riemann zeta işlevi, Süreklilik, Simetri, Trigonometrik integral. endeksi genişletin (5 Daha) »

Algoritmalar teorisi

Algoritmalar teori, bu teoriye göre evrensel algoritmik modellerin 3 türü ele alınmaktadır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Algoritmalar teorisi · Daha fazla Gör »

Asal sayı

Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Asal sayı · Daha fazla Gör »

Astronomi

Daedalus. Fotoğraf Apollo 11 1969'da ay yörüngesine oturduğunda çekilmiş. Çapı yaklaşık 93 km Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Astronomi · Daha fazla Gör »

İşaret fonksiyonu

Gerçel sayılar kümesi tanımlı işaret fonksiyonu İşaret fonksiyonu, tanımlanan değerin işaretine göre, -1, 0 ve +1 sonuçlarını veren bir fonksiyondur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve İşaret fonksiyonu · Daha fazla Gör »

İstatistik

Çan eğrisi gösteren istatistik vergi tahakkuku standart testinde kullanılır. İstatistik veya sayıtım, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve İstatistik · Daha fazla Gör »

Üçgen dalga

Zaman domeni (üst) ve frekans domeni (alt) grafikleri verilmiş bir üçgen dalga. Ana harmonik bileşen 220 Hz (A3)'dedir. Üçgen dalga, ismini üçgen şeklinden alan bir sinüzoidal olmayan dalga şeklidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Üçgen dalga · Daha fazla Gör »

Üstel fonksiyon

Gerçel değişkenli üstel işlevin grafiği Üstel işlev veya üstel fonksiyon, matematikte kullanılan işlevlerden biridir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Üstel fonksiyon · Daha fazla Gör »

Özel fonksiyonlar

Özel fonksiyonlar, matematiksel analiz, fonksiyonel analiz ve fizikte belirli bir kullanımı olan ve genellikle litaratüre kazandıran bilim adamının adıyla anılan fonksiyonlardır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Özel fonksiyonlar · Daha fazla Gör »

Basamak fonksiyonu

Heaviside Basamak Fonksiyonu Basamak fonksiyonu \theta(x) ile gösterilir ve tanımı şu şekilde verilir: \theta(x).

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Basamak fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Bölen

Matematikte bir tamsayının böleni, o sayıyı elde etmek için bir sayıyla çarpılması gereken tam sayıyı ifade eder.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Bölen · Daha fazla Gör »

Bessel fonksiyonu

Matematikte, ilk defa matematikçi Daniel Bernoulli tarafından tanımlanan ve Friedrich Bessel tarafından genelleştirilen Bessel fonksiyonları, Bessel diferansiyel denkleminin y(x) şeklindeki kanonik çözümleridir: Burada α (Bessel fonksiyonunun derecesi) keyfi bir gerçel veya karmaşık sayıdır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Bessel fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Bessel–Clifford fonksiyonu

Matematiksel analiz'deBessel–Clifford fonksiyonu, Friedrich Bessel ve William Kingdon Clifford anısına atfetdilen iki kompleks değişken'li bir Tam fonksiyondur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Bessel–Clifford fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Beta fonksiyonu

beta fonksiyonunun kontür çizimi Pozitif x ve y degerleri için beta fonksiyonunun bir çizimi Matematik'te, beta fonksiyonu, Euler integrali'nin ilk türüdür, \textrm(x), \textrm(y) > 0.\, için bu özel fonksiyon'unun tanımı \! Beta fonksiyonu Jacques Binet tarafından öğrencileri Euler ve Legendre'ye adandı.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Beta fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Diferansiyel

'''A''': Motor ve vites kutusu '''B''': '''Diferansiyel''' '''C''': Transfer kutusu thumb Diferansiyel, bir akstaki iki teker arasındaki devir dengesini sağlar.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Diferansiyel · Daha fazla Gör »

Diferansiyel denklemler

Diferansiyel denklemler, Matematikte fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevleri ile ilişkili denklemlerdir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Diferansiyel denklemler · Daha fazla Gör »

Dirac delta fonksiyonu

Adını Paul Dirac' tan alan Dirac delta fonksiyonu tek boyutta \delta(x-x_0).

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Dirac delta fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Dirichlet eta işlevi

Karmaşık düzlemde Dirichlet eta işlevi \eta(s). s noktasındaki renk \eta(s) değerini taşımaktadır. Güçlü renkler sıfıra yakın değerleri göstermektedir. Matematiğin analitik sayı kuramı alanında Dirichlet eta işlevi olarak tanımlanmaktadır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Dirichlet eta işlevi · Daha fazla Gör »

Dirichlet fonksiyonu

Lejeune Dirichlet, 1805-1859, Alman Matematikçi tarafından bulunmuştur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Dirichlet fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Doğal sayılar

Doğal sayılar, \mathbb.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Doğal sayılar · Daha fazla Gör »

Doğrusal fonksiyon

Matematikte doğrusal fonksiyon, her ne kadar bu terimle ile ifade edilse bile aslında şu iki farklı terimle ilgilidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Doğrusal fonksiyon · Daha fazla Gör »

Elektromanyetizma

Elektromanyetizma, elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki etkileşime neden olan fiziksel kuvvet'tir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Elektromanyetizma · Daha fazla Gör »

Elips

Elips, bir koninin bir düzlem tarafından kesilmesi ile elde edilir. Geometride, elips (Yunanca ἔλλειψις elleipsis kelimesinden) bir koninin bir düzlem tarafından kesilmesi ile elde edilen düzlemsel, ikinci dereceden, kapalı eğridir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Elips · Daha fazla Gör »

Eliptik integral

Integral hesapla Eliptik integralin bağlantısı elipsin yay uzunluğu ile ilgilidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Eliptik integral · Daha fazla Gör »

Faktöriyel

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gama Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Faktöriyel · Daha fazla Gör »

Fonksiyon

Fonksiyon (Fransızca ya da fonksiyon) matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Fonksiyon · Daha fazla Gör »

Fonksiyon türleri listesi

Fonksiyonlar, sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırılabilir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Fonksiyon türleri listesi · Daha fazla Gör »

Fonksiyon uzayı

Matematikte fonksiyon uzayı bir X kümesinden bir Y kümesine tanımlı fonksiyonların oluşturduğu kümeye verilen bir addır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Fonksiyon uzayı · Daha fazla Gör »

Fresnel integrali

''S''(''x'') and ''C''(''x'') ''C''(''x'')'nin maximum değeri yaklaşık 0.977451424. Eğer π''t''²/2 yerine ''t''², dikey ve yatay eksende bu görüntyü koyarsak (aşağıya bakınız). Fresnel integrali, S(x) ve C(x), iki transendental fonksiyon'dur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Fresnel integrali · Daha fazla Gör »

Geometri

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır (Eski adı: Hendese).

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Geometri · Daha fazla Gör »

Hata fonksiyonu

hata fonksiyonu çizimi Matematik'te, hata fonksiyonu (ayrıca Gauss hata fonksiyonu olarak da adlandırılır) özel fonksiyon'dur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Hata fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Hiperbolik fonksiyon

bakınız. Matematikte, hiperbolik fonksiyonlar sıradan trigonometrik fonksiyonların analogudur.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Hiperbolik fonksiyon · Daha fazla Gör »

Hipergeometrik fonksiyon

Özel fonksiyonların önemli bir bölümünü oluşturan hipergeometrik fonksiyonlar Matematik, Fizik, Mühendislik ve Olasılık karşımıza çıkar.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Hipergeometrik fonksiyon · Daha fazla Gör »

Hurwitz zeta fonksiyonu

Matematik'te, Hurwitz zeta fonksiyonu, adını Adolf Hurwitz'ten almıştır, çoğunlukla zeta fonksiyonu denir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Hurwitz zeta fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Kare dalga

testere dişi dalga şekilleri Kare dalga, genliğin sabit bir frekansla, iki değer, maksimum ve minumum, arasında eşit süreler kalarak değiştiği, sinüsoidal olmayan periyodik dalgadır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Kare dalga · Daha fazla Gör »

Karekök

Matematikte negatif olmayan bir gerçel x\! sayısının temel karekök bulma işlemi \sqrt x şeklinde gösterilir ve karesi (bir sayının kendisiyle çarpılmasının sonucu) x olan negatif olmayan bir gerçel sayıyı ifade eder.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Karekök · Daha fazla Gör »

Küresel harmonikler

Matematikte, küresel harmonikler Laplace denkleminin çözüm kümesinin açısal kısmıdır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Küresel harmonikler · Daha fazla Gör »

Kronecker delta

Kronecker delta veya Kronecker delta fonksiyonu, Leopold Kronecker tarafından tanımladığından onun adını almıştır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Kronecker delta · Daha fazla Gör »

Lambert W fonksiyonu

Matematikte, Lambert W fonksiyonu, aynı zamanda Omega fonksiyonu veya çarpım logaritması olarak da bilinen bir fonksiyon kümesidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Lambert W fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Legendre chi fonksiyonu

Matematikte bir Taylor serisi olan özel fonksiyon Legendre chi fonksiyonu aynı zamanda bir Dirichlet serisidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Legendre chi fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Logaritma

kesişmez.) Logaritma, üstel işlevlerin tersi olan bir matematiksel işlevdir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Logaritma · Daha fazla Gör »

Matematik

Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. Maya numaraları Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Matematik · Daha fazla Gör »

Matematiksel fizik

Matematiksel fizik, matematik ve fizik arasındaki alakayla ilgilinen bilimsel disiplindir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Matematiksel fizik · Daha fazla Gör »

Mekanik

200px Mekanik, kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin hareketli ve durağan hâllerini inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Mekanik · Daha fazla Gör »

Mutlak değer

Matematikte, mutlak değer bir gerçek sayının işaretsiz değerini verir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Mutlak değer · Daha fazla Gör »

Normal dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Normal dağılım · Daha fazla Gör »

Olasılık

Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Olasılık · Daha fazla Gör »

Optik

Optik, ışığın dağılımını da inceler Optik, ışık hareketlerini, özelliklerini, ışığın diğer maddelerle etkileşimini inceleyen; fiziğin ışığın ölçümünü ve sınıflandırması ile uğraşan bir alt dalı.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Optik · Daha fazla Gör »

Ortak bölen

Ortak bölen, birden fazla pozitif tam sayıyı kalansız bölebilen bir sayıdır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Ortak bölen · Daha fazla Gör »

Parabol

Parabol üzerinde alınan herhangi bir noktanın(P1, P2, P3) doğrultmana(L) ve odak noktasına(F) olan uzaklıkları eşittir. Parabol, bir düzlemde alınan sabit bir "d" doğrusu ile sabit bir "F" noktasından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerleştirilmesidir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Parabol · Daha fazla Gör »

Periyodik fonksiyon

Periyodik fonksiyon, matematikte belli zaman aralığıyla kendini tekrar eden olguları ifade eden fonksiyonlara verilen isimdir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Periyodik fonksiyon · Daha fazla Gör »

Polinom

1/5 (''x''+5)(''x''+1)(''x''-2) Matematikte, bir polinom belirli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayıdan oluşan bir ifadedir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Polinom · Daha fazla Gör »

Riemann zeta işlevi

Karmaşık düzlemde Riemann zeta işlevi ζ(''s''). ''s'' noktasındaki renk ζ(''s'') değerini taşımaktadır. Güçlü renkler sıfıra yakın değerleri göstermektedir. ''s''.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Riemann zeta işlevi · Daha fazla Gör »

Süreklilik

Matematikte, süreklilik, girdisi yeterince küçük miktarda değiştiğinde çıktısı da küçük miktarda değişen fonksiyonları ifade eder.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Süreklilik · Daha fazla Gör »

Simetri

250px Küre Simetrik grup o. Leonardo da Vinci'nin ''Vitruvian Adamı'' (1492) insan vücudundaki simetrinin gösteriminde kullanılır. Simetri, ilki belirsiz bir mükemmellik veya güzelliği yansıtan bir muntazamlık veya estetik olarak hoşa giden bir orantılılık ve denge duygusu olarak; ikincisi kesin ve iyi tanımlanmış biçemsel sistemin kurallarına (geometri, fizik vb.) göre gösterilebilen veya ispat edilebilen bir denge ve orantılılık kavramı veya "kendine benzeşme örneği"' olarak iki şekilde tanımlanır.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Simetri · Daha fazla Gör »

Trigonometrik integral

Matematikte, trigonometrik integral trigonometrik fonksiyonların integralinin bir ailesini içerir.

Yeni!!: Matematiksel fonksiyonların listesi ve Trigonometrik integral · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »