Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Mesajcı RNA

Endeks Mesajcı RNA

Ökaryotik bir hücredeki '''mRNA'''nın ömrü. RNA hücre çekirdeğinde sentezlenir; tamamen işlemden geştikten sonra sitoplazmaya taşınır ve ribozomda çevrime uğrar. Ömrünün sonunda, RNA yıkılır. Mesajcı RNA (İngilizce: messenger RNA) (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

39 ilişkiler: Amino asit, Arkea, Ökaryot, Bakteri, Dendrit, DNA, Doğrultu (moleküler biyoloji), Edinilmiş bağışıklık sistemi, Ekson, Eksonükleaz, Eksozom kompleksi, Endonükleaz, Endoplazmik retikulum, Enzim, Gen, Guanin, Hücre çekirdeği, Kalıntı (biyokimya), Kataliz, Kodon, Mutasyon, Nükleik asit, Nükleotit, Polimer, Prokaryot, Protein, Ribozim, Ribozom, Ribozomal RNA, RNA polimeraz, Sinir hücresi, Sitoplazma, Soma, Taşıyıcı RNA, Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji), Tümör nekroz faktör, Transkripsiyon (genetik), Translasyon, Virüs.

Amino asit

Resim aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zincirini göstermektedir. Aminoasitler, proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Amino asit · Daha fazla Gör »

Arkea

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία “eskiler”den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean veya Arkaeon) veya Arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Arkea · Daha fazla Gör »

Ökaryot

Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Ökaryot · Daha fazla Gör »

Bakteri

Bakteri (tekil isim: bacterium), tek hücreli mikroorganizma grubudur.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Bakteri · Daha fazla Gör »

Dendrit

Sinir hücresi ve dendrit Dentrit (Yunanca déndron, "ağaç"), nöronda diğer nörondan alınan elektrokimyasal uyartının somaya (hücre gövdesine) iletilmesini sağlayan, dal benzeri yapılardır.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Dendrit · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve DNA · Daha fazla Gör »

Doğrultu (moleküler biyoloji)

Bir RNA zincirinde 5' -> 3' doğrultusu Moleküler biyolojide doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotitlerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Doğrultu (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Edinilmiş bağışıklık sistemi

Edinilmiş bağışıklık sistemi ya da Edinilmiş bağışıklık yüksek oranda özelleşmiş bütün sisteme etki edebilen hücreler ve patojenik mücadeleleri ortaya çıkaran süreçlerle düzenlenen bağışıklık sistemi çeşididir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Edinilmiş bağışıklık sistemi · Daha fazla Gör »

Ekson

Ekson, RNA işlemlenmesi sonucu oluşan ergin RNA'da yer alan bir nükleik asit dizisidir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Ekson · Daha fazla Gör »

Eksonükleaz

Pol I'in 3'-5' Eksonükleaz kısmı Eksonükleaz bir nükleik asit zincirinin ucundan nükleotitleri teker teker kesen enzimdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Eksonükleaz · Daha fazla Gör »

Eksozom kompleksi

Eksozom kompleksinin yapı modellerinden birisi görülmektedir.RNA'nın bozunması sırasında RNA'nın içinden geçtiği kanal, protein kompleksinin merkezinde görülebilir. Eksozom kompleksi veya eksozom molekülü (İngilizcesi: Exosome complex) çeşitli RNA'ların ayrıştırılmasında görev alan çoklu protein yapıda bir komplekstir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Eksozom kompleksi · Daha fazla Gör »

Endonükleaz

Endonükleazlar bir polinükleotit zincirindeki fosfodiester bağını kesen enzimlerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Endonükleaz · Daha fazla Gör »

Endoplazmik retikulum

'''1.''' Çekirdek zarı '''2.''' Por (gözenek) '''3.''' Granüllü endoplazmik retikulum '''4.''' Granülsüz endoplazmik retikulum '''5.''' Ribozom '''6.''' Makromoleküller'''7.''' Taşınım araçları '''8.''' Golgi aygıtı '''9.''' Golginin cis tarafı'''10.''' Golginin trans tarafı '''11.''' Golginin sisternası Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Endoplazmik retikulum hücrede bulunan, veziküller, tüpler ve sisternalardan oluşmuş bir organeldir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Endoplazmik retikulum · Daha fazla Gör »

Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Enzim · Daha fazla Gör »

Gen

Bir kromozom üzerinden genlerin görünüşü. Gen, bir kalıtım birimidir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Gen · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Guanin · Daha fazla Gör »

Hücre çekirdeği

DNA incelemesi için mavi Hoechst boyası ile boyanmış HeLa hücreleri. Ortadaki ve sağdaki hücre interfaz safhasında olduğundan çekirdeklerinin tamamı boyalıdır. Soldaki hücre ise çekirdek bölünmesi (mitoz) sürecindedir ve ayrılmış olan kromozomlar gözlemlenebilir. 250px Tipik bir hayvan hücresinde organeller: (1) Çekirdekçik (2) Çekirdek (3) Ribozom (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondri (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentriyol Hücre çekirdeği ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Hücre çekirdeği · Daha fazla Gör »

Kalıntı (biyokimya)

Biyokimya ve moleküler biyolojide bir 'kalıntı (veya rezidü), bir polisakkarit, protein veya nükleik asit polimerin içine dahil olmuş bir monomerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Kalıntı (biyokimya) · Daha fazla Gör »

Kataliz

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Kataliz · Daha fazla Gör »

Kodon

Kısa bir mRNA molekülünde sıra halinde dizilmiş kodonlar. Her bir kodon üç nükleotidden oluşur ve tek bir aminoasiti kodlar Kodon, bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır).

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Kodon · Daha fazla Gör »

Mutasyon

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Mutasyon · Daha fazla Gör »

Nükleik asit

Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Nükleik asit · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Polimer

Polimer (Yunanca: poli "çok", meros "parça"; çok parçalı anlamında),monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Polimer · Daha fazla Gör »

Prokaryot

Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Prokaryot · Daha fazla Gör »

Protein

Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının alfa heliks gösterimi. Protein zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Protein · Daha fazla Gör »

Ribozim

Ribozim (İngilizce: ribozyme; ribonucleic acid enzyme kısaltmasından, aynı zamanda RNA enzim veya katalitik/tezgensel RNA olarak da adlandırılır) kimyasal tepkime katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Ribozim · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Ribozomal RNA

''Thermus thermophilus'' ribozom küçük altbiriminin animasyonu (mavi, protein; turuncu, rRNA)''Haloarcula marismortui'' ribozom büyük altbiriminin animasyonu (mavi, proteinler; sarı ve turuncu, iki rRNA zinciri; yeşil, aktif merkez) Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Ribozomal RNA · Daha fazla Gör »

RNA polimeraz

RNA polimerazlar (kısaca RNAP veya RNApol), bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve RNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Sinir hücresi

Sinir hücresi ya da nöron sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Sinir hücresi · Daha fazla Gör »

Sitoplazma

Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Sitoplazma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Sitoplazma · Daha fazla Gör »

Soma

Soma şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Soma · Daha fazla Gör »

Taşıyıcı RNA

Protein sentezi sırasında tRNA ve mRNA'nın etkileşimi. Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Taşıyıcı RNA · Daha fazla Gör »

Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji)

Solda: DNA'yı oluşturan nükleotitler ve onların tamamlayıcıları. A ile T arasında iki, C ile G arasında da 3 hidrojen bağı vardır. Sağda tamamlayıcı iki DNA ipliğinin dizileri. Moleküler biyoloji ve biyokimyada tamamlayıcılık, veya komplementerlik, iki molekülün birbiriyle temas ettikleri yüzeylerindeki şekillerin uyumu sayesinde birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanarak bir bütün oluşturma özellikleridir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Tümör nekroz faktör

Tümör nekrozu faktörü (TNF) (tumor necrosis factor), birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Tümör nekroz faktör · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon (genetik)

Ribosomal RNA geninin transkripsiyonunu gösteren elektron mikroskop resmi. "Begin" etiketi, transkripsiyonun başladığı DNA'nın 5' ucuna işaret etmekte, "End" de RNA sentezinin nerdeyse bitmiş olduğu 3' ucuna. Transkripsiyon (veya yazılma veya yazılım), DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Transkripsiyon (genetik) · Daha fazla Gör »

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucu oluşan mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecidir, daha sonra üretilen amino asit zinciri veya polipeptit uygun bir şekilde katlanarak etkin bir protein haline gelmektedir.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Translasyon · Daha fazla Gör »

Virüs

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri.

Yeni!!: Mesajcı RNA ve Virüs · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

MRNA, Mesajcı Ribonükleik Asit, Mesajcı rna.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »