Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Mistisizm

Endeks Mistisizm

Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir.

22 ilişkiler: Şiva, İsihazm, Bilgelik, Buda, Dudak, Elefsis Gizemleri, Göz, Gnostisizm, Hermetizm, Kebele, Panenteizm, Panteizm, Pisagor, Platon, Ruh, Sezgi, Sokrates, Tanrı, Taoizm, Tasavvuf, Yunanca, Zen.

Şiva

Şiva (Sanskritçe: शिव veya श्रीशिव, resmi IAST transliterasyonunda Śiva olarak yazılır, "şivı" diye okunur) Hinduizm'in geç dönem Vedik metinlerinde geçen İşvara veya Tanrı'nın bir biçimi.

Yeni!!: Mistisizm ve Şiva · Daha fazla Gör »

İsihazm

İsihazm (Yunanca ἡσυχασμός), "sükûnet, sessizlik, dinginlik" anlamına gelen 'dan (isihia) türetilmiştir.

Yeni!!: Mistisizm ve İsihazm · Daha fazla Gör »

Bilgelik

Hikmet'in kişileştirmesi, "Sofya (hikmet, Yunanca:Σοφία) Efes'deki Celsus Kütüphanesi kapısında Bilgelik, bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi.

Yeni!!: Mistisizm ve Bilgelik · Daha fazla Gör »

Buda

Kōtoku-in'de bulunan Buda heykeli Buddha, Sanskrit dilinde “uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek” anlamına gelen “budh” fiilinin geçmiş zaman kipidir.

Yeni!!: Mistisizm ve Buda · Daha fazla Gör »

Dudak

İnsan Dudağı Dudak, birçok insan ve hayvanın ağzının görünen kısmına denir.

Yeni!!: Mistisizm ve Dudak · Daha fazla Gör »

Elefsis Gizemleri

Elefsis Gizemleri Elefsis Gizemleri (Elefsinia Mistiria), Antik Yunanistan'da Elefsis'te Demeter ve Persephone kültleri için her yıl yapılan törenlerdi.

Yeni!!: Mistisizm ve Elefsis Gizemleri · Daha fazla Gör »

Göz

Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır.

Yeni!!: Mistisizm ve Göz · Daha fazla Gör »

Gnostisizm

Gnostisizm, Antik Mısır ezoterizmini, Antik Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani geleneklerini, Zerdüştlüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikâtın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.

Yeni!!: Mistisizm ve Gnostisizm · Daha fazla Gör »

Hermetizm

thumb thumb Hermetizm, Antik Mısır'da yaşamış bilge Hermes Trismegistus'un öğretisidir.

Yeni!!: Mistisizm ve Hermetizm · Daha fazla Gör »

Kebele

Antik Kebele Kebele veya Kabala (Azerice: Qəbələ), Azerbaycan'da şehir.

Yeni!!: Mistisizm ve Kebele · Daha fazla Gör »

Panenteizm

Panenteizm veya Diyalektik teizm ya da kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evren'e aşkın, Evren'in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

Yeni!!: Mistisizm ve Panenteizm · Daha fazla Gör »

Panteizm

Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı'nın, Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

Yeni!!: Mistisizm ve Panteizm · Daha fazla Gör »

Pisagor

Pisagor ya da Pythagoras (Yunanca), M.Ö. 570 - M.Ö. 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur.

Yeni!!: Mistisizm ve Pisagor · Daha fazla Gör »

Platon

Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen (Yunanca: Πλάτων, Plátōn; M.Ö. 427 - M.Ö. 347), Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur.

Yeni!!: Mistisizm ve Platon · Daha fazla Gör »

Ruh

Mısır Ölüler Kitabı'nda ''ölüm anında ruhun bedeni terkedişi''nin tasviri Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle (zât) eşanlamlı olarak ele alınır.

Yeni!!: Mistisizm ve Ruh · Daha fazla Gör »

Sezgi

right Sezgi; felsefe, mistisizm, ezoterizm ve farklı öğreti sistemlerinde farklı anlamlarda kullanılan terim.

Yeni!!: Mistisizm ve Sezgi · Daha fazla Gör »

Sokrates

Sokrates büstü Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, Sokratis; MÖ 469; Atina - MÖ 399, Atina), Antik Yunan filozofudur.

Yeni!!: Mistisizm ve Sokrates · Daha fazla Gör »

Tanrı

Tanrı ya da ilah, özellikle tek tanrılı inançlar tarafından evrenin tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık.

Yeni!!: Mistisizm ve Tanrı · Daha fazla Gör »

Taoizm

Taoizm (Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır), Laozi'nın eseri Tao Te Ching'e dayanır.

Yeni!!: Mistisizm ve Taoizm · Daha fazla Gör »

Tasavvuf

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf ya da Sufilik (Sufiyye) (tasavvuf) (sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Yeni!!: Mistisizm ve Tasavvuf · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Mistisizm ve Yunanca · Daha fazla Gör »

Zen

Bodhidharma Zen, kökeni Hindistan'daki Dhyana (ध्यान) okuluna kadar uzanan bir Mahāyāna Budist okulunun Japoncadaki ismidir.

Yeni!!: Mistisizm ve Zen · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Gizemci, Gizemcilik, Mistik, Mistizm.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »