Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

197 ilişkiler: A'raf Suresi, Abdülmuttalib bin Haşim, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdülmuttalib, Abdullah bin Muhammed, Adnaniler, Ahzâb Sûresi, Aişe, Aksum, Aksum Krallığı, Ali, Allah, Amine, Amr bin Hişam, Ankebût Suresi, Anlatı, Arafat, Arap Yarımadası, Arap Yarımadası'ndaki Yahudi kabileler, Arapça isim, Araplar, Arife, Ashab-ı suffa, Ateş (tıp), Ayet, Şûrâ suresi, Şerif (din), Şeytan ayetleri, Şiilik, İbn Mâce, İbn Sa'd, İbn-i İshak, İbn-i Hişam, İbrahim, İlhanlılar, İmamet, İncil, İsa, İslam, İslam devleti, İslam Milleti, İslam mitolojisi, İslam peygamberleri, İslam'da İsa, İslam'da Tanrı, İsmail, Ümmü Cemil, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm bint Muhammed, Ümmü Habibe, ..., Ümmü Seleme, Ömer, Âdem, Bahaullah, Bahâîlik, Bahira, Bakara Suresi, Bedir (şehir), Bedir Muharebesi, Bernard Lewis, Beytullah, Burak, Busra, Câmi'ut-Tevârîh, Cüveyriye bint Haris, Cebrâîl, Cehennem, Cennet, Cum'a Suresi, Cuma namazı, Dâru'n-Nedve, Dâvah, Dört Halife, Din, Duha Suresi, Ebû Bekir, Ebû Dâvûd, Ebu Eyyûb el-Ensarî, Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Ebu Talib bin Abdülmuttalib, Ehl-i beyt, El-Lât, El-Manât, El-Uzzâ, Elijah Muhammed, Ensar, Etiyopya, Farz, Fatıma, Fedek, Fil Yılı, Göçebelik, Gök katları, Güneş takvimi, Haşim bin Abdümenaf, Haşimoğulları, Hac, Hadis, Hafsa bint Ömer, Halime, Hamza, Hatice bint Hüveylid, Hayber Muharebesi, Hazrec, Hicaz, Hicrî takvim, Hicret, Hilâfet, Hilye, Hira mağarası, Hristiyanlık, Hudeybiye Antlaşması, Kadıyânîlik, Kadir Gecesi, Kaligrafi, Kamerî takvim, Kâbe, Kâsım bin Muhammed (Muhammed'in oğlu), Kölelik, Kelime-i şehadet, Kitâb-ı Mukaddes, Kuba, Kuba Mescidi, Kur'an, Kureyş, Kutsal metin, Maxime Rodinson, Mâlik bin Enes, Mâriye el-Kıbtiyye, Müslim bin Haccâc, Medine, Medine Sözleşmesi, Mekke, Mekke'nin Fethi, Melek, Meryem, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevî, Meymûne bint Haris, Miraç, Muhacir, Muhammed el-Buhârî, Muhammed Hamidullah, Muhammed'in evlilikleri, Muhammed'in isimleri, Muhammed'in savaşları, Muhammed'in soyu, Musa, Nadir, Namaz, Nesâî, Nur Dağı, On iki halife, Paganizm, Papaz, Paraklit, Pers-Roma savaşları, Peygamber, Ramazan, Reşad Halife, Reyhâne bint Zeyd, Ridde Savaşları, Rukiyye bint Muhammed, Safâ tepesi, Safiyye bint Huyey, Sahabe, Sünnet (din), Sevde bint Zem'a, Seyyid, Sidret'ül münteha, Siyer, Suriye, Suudi Arabistan, Taberî, Tahrif, Taif, Tasavvuf, Türkçe, Tefekkür, Tektanrıcılık, Tevhit, Tevrat, Tirmizî, Uluslararası Birleşik Teslimiyetçiler, Vahiy, Varaka bin Nevfel, Vâkidî, Veda Haccı, Veda Hutbesi, Yahudiler, Yemen, Zebur, Zeyd bin Harise, Zeyneb bint Cahş, Zeyneb bint Huzeyme, Zeyneb bint Muhammed. endeksi genişletin (147 Daha) »

A'raf Suresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Yeni!!: Muhammed ve A'raf Suresi · Daha fazla Gör »

Abdülmuttalib bin Haşim

Abdülmuttalib Şeybe bin Haşim (Arapça: عبد المطّلب), Müslümanların peygamberi Muhammed'in dedesidir.

Yeni!!: Muhammed ve Abdülmuttalib bin Haşim · Daha fazla Gör »

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas (Arapça: عبدالله بن عباس, d. 619, Mekke - ö. 687, Taif), İslam peygamberi Muhammed'in tefsir ve fıkıh alanlarında otorite kabul edilen ve çok sayıda hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabesi.

Yeni!!: Muhammed ve Abdullah bin Abbas · Daha fazla Gör »

Abdullah bin Abdülmuttalib

Abdullah bin Abdulmuttalib (d. 545 - ö. 571), İslam peygamberi Muhammed'in babasıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Abdullah bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Abdullah bin Muhammed

Abdullah bin Muhammed, Muhammed bin Abdullah'ın ikinci oğludur.

Yeni!!: Muhammed ve Abdullah bin Muhammed · Daha fazla Gör »

Adnaniler

Adnanîler, İslâm Peygamberi Muhammed’in soyunun dayandığı, Arap Yarımadası'nda yaşamış olan bir kavimdir.

Yeni!!: Muhammed ve Adnaniler · Daha fazla Gör »

Ahzâb Sûresi

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33.

Yeni!!: Muhammed ve Ahzâb Sûresi · Daha fazla Gör »

Aişe

Aişe bint Ebu Bekir (613/614, Mekke - 678, Medine) (Arapça), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri, halife Ebu Bekir'in kızı.

Yeni!!: Muhammed ve Aişe · Daha fazla Gör »

Aksum

Aksum'da bulunan Kral Ezana'nın Dikilitaşı Aksum, batı Etiyopya'da bulunan bir şehir.

Yeni!!: Muhammed ve Aksum · Daha fazla Gör »

Aksum Krallığı

Aksum Krallığı, Etiyopya'nın kuzeyinde kurulmuş kadim krallık.

Yeni!!: Muhammed ve Aksum Krallığı · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Muhammed ve Ali · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Muhammed ve Allah · Daha fazla Gör »

Amine

İslam peygamberi Muhammed'in annesi Amine bint-i Vehb'in 1998'de tahribata uğrayan eski mezarı, Medine. Amine (Arapça آمنة بنت وهب, okunuşu Amine bint Vehb), İslam peygamberi Muhammed'in annesi.

Yeni!!: Muhammed ve Amine · Daha fazla Gör »

Amr bin Hişam

Amr bin Hişam veya Müslümanlarca bilinen adıyla Ebû Cehil (? - 17 Mart 624) (Arapça: أبو جهل) (Farsça: عمرو ابن هشام) (Urduca: ابوجہل), Mekke'nin eski liderlerinden biridir.

Yeni!!: Muhammed ve Amr bin Hişam · Daha fazla Gör »

Ankebût Suresi

Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنكبوت) Kur'an'ın 29.

Yeni!!: Muhammed ve Ankebût Suresi · Daha fazla Gör »

Anlatı

Anlatı veya kıssa; roman, hikâye, masal, senaryo vb.

Yeni!!: Muhammed ve Anlatı · Daha fazla Gör »

Arafat

Arafat şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Muhammed ve Arafat · Daha fazla Gör »

Arap Yarımadası

Uydudan Arap Yarımadası Arap Yarımadası (eskimiş Ceziretü'l-arap) (Arapça:شبه الجزيرة العربية Şibhe'l-ceziretü'l-Arabiyye) ya da Arabistan, Asya'nın güneybatısı ve Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan yarımada.

Yeni!!: Muhammed ve Arap Yarımadası · Daha fazla Gör »

Arap Yarımadası'ndaki Yahudi kabileler

Arap Yahudi kabileler, İslam doğmadan önce Arap Yarımadası'ndaki Yahudiliğe inanan Arap kabilelerdir.

Yeni!!: Muhammed ve Arap Yarımadası'ndaki Yahudi kabileler · Daha fazla Gör »

Arapça isim

Devlet-i Âliye-i Osmâniyye hükümdarı II. Mahmud'un Arapça yazılmış bir tuğra (''Türk devletlerinde hükümdarın imzası olarak kullanılan im ya da damga'')'sı Eski Arapça isimler uzun bir adlandırma sistemine dayanır; çoğu kökleşik Arapça adlar genellikle birkaç bölümden oluşur ve bu düzen, bütün Arap dünyasında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Muhammed ve Arapça isim · Daha fazla Gör »

Araplar

Araplar (Arapça: عرب‎), 400 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Araplar · Daha fazla Gör »

Arife

Arife Türkçe Sözlük.

Yeni!!: Muhammed ve Arife · Daha fazla Gör »

Ashab-ı suffa

Ashab-ı suffa, İslam peygamberi Muhammed tarafından Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve "suffa" adı verilen gölgelikte yaşayan; genellikle genç, bekar ve yoksul insanlar.

Yeni!!: Muhammed ve Ashab-ı suffa · Daha fazla Gör »

Ateş (tıp)

Ateş (veya pyrexia)(Eski Yunanca: πύρεξ(ις), pýrex(is), ve Yunanca πυρετός, pyretós.

Yeni!!: Muhammed ve Ateş (tıp) · Daha fazla Gör »

Ayet

Âyet ya da Âyet-i Kerime (Arapça: آية veya آية كريمة), Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir.

Yeni!!: Muhammed ve Ayet · Daha fazla Gör »

Noel

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı.

Yeni!!: Muhammed ve Noel · Daha fazla Gör »

Yılbaşı

Coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla ilk giren şehirlerden biri olan Sidney'de havai fişek gösterisi (2006-2007) Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı.

Yeni!!: Muhammed ve Yılbaşı · Daha fazla Gör »

Yılbaşı arifesi

Yılbaşı arifesi, Miladi takvimde 31 Aralık'a denk gelen yılın son günü.

Yeni!!: Muhammed ve Yılbaşı arifesi · Daha fazla Gör »

Yeni yıl

Rio de Janeiro'da yılbaşı arifesi kutlamaları. Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman.

Yeni!!: Muhammed ve Yeni yıl · Daha fazla Gör »

Şûrâ suresi

Şura Suresi (Arapça: سورة الشورى) Kur'an'ın 42.

Yeni!!: Muhammed ve Şûrâ suresi · Daha fazla Gör »

Şerif (din)

Şerif, İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu Hasan’dan gelen soya denir.

Yeni!!: Muhammed ve Şerif (din) · Daha fazla Gör »

Şeytan ayetleri

Şeytan ayetleri, İslam peygamberi Muhammed tarafından önce vahiy olarak açıklanıp, sonradan Şeytan tarafından söyletildiği gerekçesiyle geri çekildiği (Kur'an'dan çıkarıldığı) iddia edilen birkaç Kur'an ayeti.

Yeni!!: Muhammed ve Şeytan ayetleri · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Muhammed ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İbn Mâce

İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini (Arapça: عبد الله محمد بن ياَزِد بن ماَجاَه ال رَبِ القَزوِنِ), İranlı hadis bilgini ve düşünür.

Yeni!!: Muhammed ve İbn Mâce · Daha fazla Gör »

İbn Sa'd

İbn Sa'd (777, Basra - 16 Şubat 845, Bağdad), 8.

Yeni!!: Muhammed ve İbn Sa'd · Daha fazla Gör »

İbn-i İshak

İbn-i İshak İbn-i İshak ya da asıl adıyla Muhammed bin İshak, Meğazi (Muhammed'in savaşları) ilminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçidir.

Yeni!!: Muhammed ve İbn-i İshak · Daha fazla Gör »

İbn-i Hişam

İbn-i Hişam (ö. 833), 9.

Yeni!!: Muhammed ve İbn-i Hişam · Daha fazla Gör »

İbrahim

İbrahim, Abram veya Abraham, yaklaşık olarak MÖ 2.

Yeni!!: Muhammed ve İbrahim · Daha fazla Gör »

İlhanlılar

İlhanlılar (İlhanlı) Devleti, (Farsça: ایلخانیان Īlkhāniyān veya ‏سلسله یلخانی‎ Silsilaye Īlḫānī) Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir (1256).

Yeni!!: Muhammed ve İlhanlılar · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Muhammed ve İmamet · Daha fazla Gör »

İncil

İncil (Yunanca: εὐαγγέλιον "müjde"), İsa'nın yaşamını, öğretilerini, ölümünü ve dirilişini anlatan her bir biyografidir.

Yeni!!: Muhammed ve İncil · Daha fazla Gör »

İsa

İsaAramice: ܝܫܘܥ (Yeşua); Arapça: يسوع (Yesua’: Arapça konuşan Hristiyanlar tarafından bu isimle anılır.), عيسى (‘Īsā: Arapça konuşan Müslümanlar tarafından bu isimle anılır.); İbranice: ישו (Yeşu); Yunanca: Ιησούς (Iēsoũs) (MÖ 4 – MS 30-33), Hristiyanlığın kurucusu ve merkezindeki kişi.

Yeni!!: Muhammed ve İsa · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Muhammed ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam devleti

Nüfusunun çoğu Müslümanlardan müteşekkil ülkeler arasında: İslam devletleri (koyu yeşil), İslam'ın resmî din olduğu devletler (açık yeşil), laik devletler (mavi) ve anayasal beyanı bulunmayan devletler (turuncu) İslam devleti ya da İslamî devlet, İslamî yasalara (Şeriat) dayalı devlet biçimidir.

Yeni!!: Muhammed ve İslam devleti · Daha fazla Gör »

İslam Milleti

İslam Milleti amblemi İslam Ulusu ya da İslam Milleti (İngilizce: Nation of Islam), ABD'de İslam Ümmeti olarak da bilinen, Elijah Muhammed liderliğindeki Siyah hareketi.

Yeni!!: Muhammed ve İslam Milleti · Daha fazla Gör »

İslam mitolojisi

İslam mitolojisi, İslam ile ilişkili bazı gerçeküstü dini anlatıların ve kavramların işlendiği mitoloji dalıdır.

Yeni!!: Muhammed ve İslam mitolojisi · Daha fazla Gör »

İslam peygamberleri

İslam peygamberleri, ilki Âdem, sonuncusu Muhammed olan; İslam dininde peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetlere denir.

Yeni!!: Muhammed ve İslam peygamberleri · Daha fazla Gör »

İslam'da İsa

İslâm dininde İsaKuran,, İsrailoğullarına gönderilen son peygamber ve aynı zamanda da Mesih’tir.

Yeni!!: Muhammed ve İslam'da İsa · Daha fazla Gör »

İslam'da Tanrı

İslam teolojisinde Tanrı (İslam'daki özel ismiyle Allah), her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen yaratıcı ve evrenin hakimidir.

Yeni!!: Muhammed ve İslam'da Tanrı · Daha fazla Gör »

İsmail

İbrahim'in İsmail'i kurban sunması ve Nemrut tarafından ateşe atılması ile ilgili Osmanlı minyatürü, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul, 1583 İsmail, İbrahimi dinlerce tanınmış bir peygamberdir.

Yeni!!: Muhammed ve İsmail · Daha fazla Gör »

Ümmü Cemil

Ümmü Cemil Avra bint Harb b. Ümeyye (Arapça: أمّ جميل), Muhammed peygambere muhalefetiyle tanınan ve Tebbet Suresi'nde hicvedilen kadın, Ebu Leheb'in karısı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi.

Yeni!!: Muhammed ve Ümmü Cemil · Daha fazla Gör »

Ümmü Eymen

Ümmü Eymen, Muhammed'in babası Abdullah bin Abdulmuttalib'den miras kalan Habeşli bir cariyedir.

Yeni!!: Muhammed ve Ümmü Eymen · Daha fazla Gör »

Ümmü Gülsüm bint Muhammed

Ümmü Gülsûm binti Muhammed (Ar. ‎), ö. 631, Medine), Ümmü Gülsüm veya Ümmü Külsüm olarak bilinir, İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah ile Hatice bint Hüveylid'in üçüncü kızıdır. İlk olarak Peygamber'in amcası Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile evlenmiş, fakat İslâm'dan sonra Ebu Leheb'in baskısıyla kocası ondan boşanmıştır. Osman'ın ilk hanımı Rukiyye'nin vefatından sonra Hicret'in üçüncü yılı (625) onunla evlenmiş, hiç çocukları olmamıştır. Hicret'in dokuzuncu yılında vefat etmiştir.

Yeni!!: Muhammed ve Ümmü Gülsüm bint Muhammed · Daha fazla Gör »

Ümmü Habibe

Ümmü Habibe (أم حبيبة) veya Ümmü Habîbe Remle bint Ebî Süfyân (594, Mekke - 664, Medine) İslâm Peygamberi Muhammed'in eşi. "Müminlerin annesi" diye de adlandırılır.

Yeni!!: Muhammed ve Ümmü Habibe · Daha fazla Gör »

Ümmü Seleme

Ümmü Seleme (d. 599 - ö. 683) İslâm peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri.

Yeni!!: Muhammed ve Ümmü Seleme · Daha fazla Gör »

Ömer

Ömer bin Hattab (581-3 Kasım 644) (Arapça: عمر ابن الخطاب), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).

Yeni!!: Muhammed ve Ömer · Daha fazla Gör »

Âdem

Âdem, Lucas Cranach the Elder tarafından tasvir. Âdem (Arapça: آدم, İbranice: אָדָם), İbrâhimî dinlere göre Tanrı tarafından yaratılan ilk insan.

Yeni!!: Muhammed ve Âdem · Daha fazla Gör »

Bahaullah

Makamı Bahaullah veya doğum adıyla Mirza Hüseyin Ali (12 Kasım 1817 – 29 Mayıs 1892; tam adı: Mirza Hüseyin Ali el-Mazendarani en-Nurî), Bahailik dininin kurucusu.

Yeni!!: Muhammed ve Bahaullah · Daha fazla Gör »

Bahâîlik

Bahailik'in yönetim merkezi olan İsrail'in Hayfa kentindeki Yüce Adalet Evi. Bahailik (Bahá'iyyat, Bahá'iyya) bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir.

Yeni!!: Muhammed ve Bahâîlik · Daha fazla Gör »

Bahira

Rahip Bahira, Şam'da kalıntıları bulunan kendi adı ile anılan Rahip Bahira Manastırı'nın rahibi.

Yeni!!: Muhammed ve Bahira · Daha fazla Gör »

Bakara Suresi

Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın diziminde ikinci sırasında yer alan bu sûre Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayetten oluşmaktadır.

Yeni!!: Muhammed ve Bakara Suresi · Daha fazla Gör »

Bedir (şehir)

Bedir veya tam adıyla Bedir Huneyn (Arapça: بدر حنین‎), Suudi Arabistan'ın Medine Bölgesi'nde şehir.

Yeni!!: Muhammed ve Bedir (şehir) · Daha fazla Gör »

Bedir Muharebesi

Bedir Muharebesi veya Bedir Savaşı, 13 Mart 624 M. (17 Ramazan 2 H.) tarihinde Müslümanların, Mekke'nin Kureyşli paganlarıyla yaptığı ilk savaştır.

Yeni!!: Muhammed ve Bedir Muharebesi · Daha fazla Gör »

Bernard Lewis

Bernard Lewis (31 Mayıs 1916; Londra, İngiltere - 19 Mayıs 2018), İngiliz asıllı Amerikalı tarihçidir.

Yeni!!: Muhammed ve Bernard Lewis · Daha fazla Gör »

Beytullah

* Kâbe.

Yeni!!: Muhammed ve Beytullah · Daha fazla Gör »

Burak

İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Muhammed'in yüzü beyazla kapatılmış bir biçimde resmedilmiştir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library) Burak (Arapça: براق‎), İslam inancına göre, Muhammed'in Miraç'ta kullandığı binektir.

Yeni!!: Muhammed ve Burak · Daha fazla Gör »

Busra

Busra (Buṣrā), ya da resmî olarak Busra el-Şam (Buṣrā al-Shām, Busra el-Şam)Günümüzde Suriye Türkmenleri.

Yeni!!: Muhammed ve Busra · Daha fazla Gör »

Câmi'ut-Tevârîh

Reşidüddin Hamedani'nin ''Cami’üt-Tevarih'inden'' bir minyatür, (yak. 1335), 605 yılında Muhammed'in Hacerü'l-Esved'i Kabe'ye yerleştirme hikâyesini tasvir eder. Câmi'ut-Tevârîh (Arapça: جامع التواريخ; ǧāmiʿu t-tawārīḫ), Mahmud Gazan'dan, Moğollar ve onların hanedanlığını, sonraları Âdem'den Reşidüddin Hamedani’nin yaşadığı döneme kadar olan tüm tarihi kayıtları içeren bir kitaptır.

Yeni!!: Muhammed ve Câmi'ut-Tevârîh · Daha fazla Gör »

Cüveyriye bint Haris

Cüveyriye bint-i Haris (Cüveyriye binti el-Haris), İslâm peygamberi Muhammed’in eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Cüveyriye bint Haris · Daha fazla Gör »

Cebrâîl

Cebrâil veya hristiyanlarca kullanılan ismiyle Gabriel (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (Tanrı'nın cebr-i gücü), İbrahimî dinlerde Tanrı'nın vahiylerini peygamberlere ulaştıran melektir.

Yeni!!: Muhammed ve Cebrâîl · Daha fazla Gör »

Cehennem

Orta Çağ'dan kalma bir cehennem tasviri (Landsbergli Herrad'ın ''Hortus deliciarum'''undan, yaklaşık 1180) Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir.

Yeni!!: Muhammed ve Cehennem · Daha fazla Gör »

Cennet

Beatrice cennetleri izliyorlar; Gustave Doré'nin ''İlahi Komedya'' çiziminden alıntı. Cennet, dini kozmoloji veya transandental felsefede gök, yedi gök, uçmak, behişt gibi adlarla da anılan ilah, melek, cin, aziz, yeniden dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yer.

Yeni!!: Muhammed ve Cennet · Daha fazla Gör »

Cum'a Suresi

Cum'a Suresi (Arapça: سورة الجمعة,Sūrat'ul Cumu'a), Kur'an'ın 62.

Yeni!!: Muhammed ve Cum'a Suresi · Daha fazla Gör »

Cuma namazı

Cuma namazı (Arapça: صلاة الجمعة Salat-ül Cum'ati), İslam dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namazdır.

Yeni!!: Muhammed ve Cuma namazı · Daha fazla Gör »

Dâru'n-Nedve

Dâru'n-Nedve, İslâm peygamberi Muhammed’in (dördüncü kuşaktan) dedesi Kusay bin Kilab’ın, Kâbe’nin kuzeyindeki tavafa başlama noktasının arka kısmına; Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin istişare etmeleri için yaptırdığı binadır.

Yeni!!: Muhammed ve Dâru'n-Nedve · Daha fazla Gör »

Dâvah

Dâ‘vah ya da dâvah İslam'ın öğretilmesi demektir.

Yeni!!: Muhammed ve Dâvah · Daha fazla Gör »

Dört Halife

Muhammed ve Hulefa-i Raşidin zamanında İslam'ın yayılışı Dört Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler), Muhammed'in ölümünün ardından "Ümmetin başı" sıfatıyla görev yapmış halifelerdir.

Yeni!!: Muhammed ve Dört Halife · Daha fazla Gör »

Din

250px Tanrıça tapınması Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

Yeni!!: Muhammed ve Din · Daha fazla Gör »

Duha Suresi

Duha Suresi, (Arapça:سورة الضحى) Kur'an'ın 11 ayetten oluşan 93.

Yeni!!: Muhammed ve Duha Suresi · Daha fazla Gör »

Ebû Bekir

''Hamla-i Haydari'' eserinde, Ebu Bekir'in ölümü Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi veya kısa adıyla Ebu Bekir (573 ? - 23 Ağustos 634), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi ve kayınpederi.

Yeni!!: Muhammed ve Ebû Bekir · Daha fazla Gör »

Ebû Dâvûd

Ebu Davud es-Sicistâni (d. 202H/817M - ö. 275H/889M), Kütüb-i sitte'den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.

Yeni!!: Muhammed ve Ebû Dâvûd · Daha fazla Gör »

Ebu Eyyûb el-Ensarî

Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin mezarı (türbe), Eyüp Sultan Camii, İstanbul/Türkiye Ebu Eyyûb El-Ensarî - doğum adı Halid bin Zeyd bin Kuleyb (Arapça: أبو أيوب الأنصاري; ö. 672 veya 674), Türkçede Eyüp Sultan olarak anılan en büyük Sahabelerden biridir.

Yeni!!: Muhammed ve Ebu Eyyûb el-Ensarî · Daha fazla Gör »

Ebu Leheb

Abduluzza bin Abdülmuttalib (Arapça: عبد العزى بن عبد المطلب d.563 - ö.624) veya Kur'an'da takılmış lakabıyla Ebû Leheb (Arapça: أبو لهب Ateşin babası) İslam dininin peygamberi Muhammed'in on iki amcasından biridir.

Yeni!!: Muhammed ve Ebu Leheb · Daha fazla Gör »

Ebu Süfyan

Ebu Süfyan bin Harb (565 - 652; Arapça: أبو سفيان بن حرب), Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş olan sahabi.

Yeni!!: Muhammed ve Ebu Süfyan · Daha fazla Gör »

Ebu Talib bin Abdülmuttalib

Abdülmenaf, Müslümanlarca bilinen adıyla Ebu Talib veya Ebu Talib bin Abdulmuttalib (Arapça: أبو طالب بن عبد المطلب d. 549 ö. 619), Ali'nin babası ve Muhammed'in amcasıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Ebu Talib bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Ehl-i beyt

İmam Ali ve çocuklar Ehli Beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim.

Yeni!!: Muhammed ve Ehl-i beyt · Daha fazla Gör »

El-Lât

El-Lât (Al Laht, Allat, Allatu, Alilat, Allāt, Ar. اللات; "Tanrıça" URL erişim tarihi: 18 Temmuz 2007.), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası.

Yeni!!: Muhammed ve El-Lât · Daha fazla Gör »

El-Manât

Menat veya Manah, Arap mitolojisinde bir tanrıça.

Yeni!!: Muhammed ve El-Manât · Daha fazla Gör »

El-Uzzâ

Al-Uzza Khirbet et-Tannur, Ürdün. Uzza (Ar., İslâm öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası olup bu dönemde Mekke şehrinin üç baş tanrıçasından biriydi. O dönemlerde Uzza, Manat ve Lat, asıl ulaşılmak istenen ulu tanrı El-İlah'ın kızları olarak anılıyorlardı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İslam öncesi tapınılan ilah-putlardan biri olarak adı geçmektedir (Necm Suresi, 19-23. âyetler). Hubel gibi Uzza da İslam öncesinde Kureyşliler tarafından korunmak için çağrılırdı. 624'te Uhud Savaşında, Kureyşlilerin savaş narası “Uzza'nın insanları, Hubel'ın insanları!” şeklindeydi.

Yeni!!: Muhammed ve El-Uzzâ · Daha fazla Gör »

Elijah Muhammed

Elijah Muhammed kürsüdeyken Elijah Muhammed (Elijah Poole) (7 Ekim 1897 - 25 Şubat 1975), ABD'de "İslam Ulusu" olarak da bilinen Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketinin önderidir.

Yeni!!: Muhammed ve Elijah Muhammed · Daha fazla Gör »

Ensar

Ensar, Arapçada "yardım edenler, yardımcılar" demektir.

Yeni!!: Muhammed ve Ensar · Daha fazla Gör »

Etiyopya

right right Etiyopya veya Etyopya, resmî adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Amharca: Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) Afrika Boynuzu' nda yer alan büyük bir Doğu Afrika ülkesi.

Yeni!!: Muhammed ve Etiyopya · Daha fazla Gör »

Farz

Farz (Arapça: الفرض) ya da “fariza”; Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir.

Yeni!!: Muhammed ve Farz · Daha fazla Gör »

Fatıma

Fatıma bint Muhammed, Fatıme Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra (Arapça: فاطمة الزهراء, Farsça: فاطمه زهرا), İslam peygamberi Muhammed'in kızı, Ali bin Ebu Talib'in eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Fatıma · Daha fazla Gör »

Fedek

Fedek (Arapça: فدك‎‎), Hayber Muharebesi'nden sonra yarısı Muhammed'e verilen, Medine'ye yaklaşık 150 km.

Yeni!!: Muhammed ve Fedek · Daha fazla Gör »

Fil Yılı

Fil Yılı (Arapça: عام الفيل, Amm'ul- Fil), İslam tarihinde, yaklaşık olarak miladi 570 yılına yaşandığı rivayet edilen bir olaydan dolayı verilen isimdir.

Yeni!!: Muhammed ve Fil Yılı · Daha fazla Gör »

Göçebelik

Tahminen, 1900'lerde bir Sami aile (Norveç) Göçebelik, bir topluluğun, bir toplumsal kümenin yaşamlarını ve soylarını sürdürebilmek için belirsiz süreli aralıklarla yer değiştirme geleneği ya da alışkanlığı.

Yeni!!: Muhammed ve Göçebelik · Daha fazla Gör »

Gök katları

Dante'nin İlahi Komedya'sındaki gök katlarının Botticelli tarafından tasviri Gök katları kavramı pek çok gelenekte bulunan, beş duyu ile algılanamayan görünmez alemdeki farklı ortamları derecelendirmek üzere kullanılmış bir kavram olup çeşitli din ve mitolojilerde farklı sayılarla ifade edilmiştir.

Yeni!!: Muhammed ve Gök katları · Daha fazla Gör »

Güneş takvimi

Güneş takvimi, Dünya'nın Güneş'e göre dönme ekseninin açısını temel alan bir takvim türüdür.

Yeni!!: Muhammed ve Güneş takvimi · Daha fazla Gör »

Haşim bin Abdümenaf

Kureyşli Hâşim bin Abd Menâf. Haşim bin Abdümenaf (Arapça: هاشم بن عبد مناف‎; yaklaşık 464 - 498), İslâm Peygamberi Muhammed'in anne ve babasının ortak cedleri olan Mürre bin Kâ’b'ın oğlu Kusay bin Kilab'ın torunudur.

Yeni!!: Muhammed ve Haşim bin Abdümenaf · Daha fazla Gör »

Haşimoğulları

Hâşimoğulları veya Hâşimîler (Arapça: هاشمي), Beni Haşim kabilesine bağlı bir Kureyş boyu.

Yeni!!: Muhammed ve Haşimoğulları · Daha fazla Gör »

Hac

Santiago de Compostela'ya giden bir ortaçağ hacı yolu olan Camino de Santiago ve seyyah hacılar.(2005) Hac (Hajj), dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi.

Yeni!!: Muhammed ve Hac · Daha fazla Gör »

Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

Yeni!!: Muhammed ve Hadis · Daha fazla Gör »

Hafsa bint Ömer

Hafsa bint Ömer (Arapça: حفصة بنت عمر) İslâm peygamberi Muhammed'in eşi, Ömer bin Hattab'ın kızıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Hafsa bint Ömer · Daha fazla Gör »

Halime

Halime, Müslümanların peygamberi Muhammed'in süt annesi ve İslam tarihindeki önemli kadın sahsiyetlerden.

Yeni!!: Muhammed ve Halime · Daha fazla Gör »

Hamza

* Türkçe, Arapça ve Farsça'da yaygın olarak kullanılan bir erkek adı.

Yeni!!: Muhammed ve Hamza · Daha fazla Gör »

Hatice bint Hüveylid

Hatice bint Hüveylid veya Hatice'tül Kübra (yaklaşık 555 - 619), İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın ilk eşidir.

Yeni!!: Muhammed ve Hatice bint Hüveylid · Daha fazla Gör »

Hayber Muharebesi

Hayber Muharebesi, 629'da Müslümanlar ile Yahudiler arasında cereyan etmiş savaş.

Yeni!!: Muhammed ve Hayber Muharebesi · Daha fazla Gör »

Hazrec

Hazrec, İslâmiyet’ten önce Medine şehrinde yaşayan bir Arap kabilesinin ismi.

Yeni!!: Muhammed ve Hazrec · Daha fazla Gör »

Hicaz

Günümüzdeki sınırlar Hicaz (Arapça: اَلْحِجاز), Arap Yarımadası'nda günümüz Suudi Arabistan'ının batısında bir bölgedir.

Yeni!!: Muhammed ve Hicaz · Daha fazla Gör »

Hicrî takvim

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim (at-taqwīm al-hijrī), 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.

Yeni!!: Muhammed ve Hicrî takvim · Daha fazla Gör »

Hicret

Hicret (Arapça: هجرة), Muhammed ve diğer Müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir.

Yeni!!: Muhammed ve Hicret · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Hilye

Hilye, hilye-i şerîf, hilye-i saâdet ya da hilye-i nebî, Osmanlı hattatlarca 17.

Yeni!!: Muhammed ve Hilye · Daha fazla Gör »

Hira mağarası

139x139px Hira (Arapça: حراء Ḥirāʾ) veya Hira Mağarası (غار حراء Ġār Ḥirāʾ) İslam peygamberi Muhammed'in inzivaya çekildiği mağara.

Yeni!!: Muhammed ve Hira mağarası · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Muhammed ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı, 628 martında Medineli Müslümanlarla Mekkeli paganlar arasında yapılan barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Hudeybiye Antlaşması · Daha fazla Gör »

Kadıyânîlik

Kadıyânîlik, Mirza Gulâm Ahmed tarafından Hindistan'ın Pencap eyâleti sınırlarında kalan Kadiyan kasabasında kurulan dinî hareket.

Yeni!!: Muhammed ve Kadıyânîlik · Daha fazla Gör »

Kadir Gecesi

İslam inancına göre Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam Peygamberi Muhammed'e ilk vahyin indirildiği yer, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası Kadir Gecesi (Arapça: لیلة القدر), İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece.

Yeni!!: Muhammed ve Kadir Gecesi · Daha fazla Gör »

Kaligrafi

Japon kadınlar 'hoşgeldin' yazıyor. Gürcü kaligrafisi. Bir kaligrafi örneği Sun Yat-sen Çağdaş bir kaligrafi örneği Bir Kaligrafi yazım gösterisi Hat sanatı ya da kaligrafi (Osmanlıca: Hüsn-i Hat, hüsn - "güzel" + hat; Yunanca: κάλλος, kallos - "güzellik" + γραφή - graphẽ "yazı"), yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türü.

Yeni!!: Muhammed ve Kaligrafi · Daha fazla Gör »

Kamerî takvim

Ay'ın evreleri (ölçeksiz) Kamerî takvim veya Ay takvimi, Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri yerine Ay'ın tam devrelerini (sinodik ayları) temel alan takvim.

Yeni!!: Muhammed ve Kamerî takvim · Daha fazla Gör »

Kâbe

Kâbe (Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan cami.

Yeni!!: Muhammed ve Kâbe · Daha fazla Gör »

Kâsım bin Muhammed (Muhammed'in oğlu)

Kasım bin Muhammed, İslam peygamberi Muhammed'in 7 çocuğundan bir tanesidir.

Yeni!!: Muhammed ve Kâsım bin Muhammed (Muhammed'in oğlu) · Daha fazla Gör »

Kölelik

Gustave Boulanger'ın tablosu, The Slave Market (Köle pazarı) Afrikalı köleler Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması.

Yeni!!: Muhammed ve Kölelik · Daha fazla Gör »

Kelime-i şehadet

Kelime-i şehâdet (Arapça: شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü) veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka İlah olmadığı, Muhammed'in de O'nun kulu ve Elçisi esasının beyanı olan ibaredir.

Yeni!!: Muhammed ve Kelime-i şehadet · Daha fazla Gör »

Kitâb-ı Mukaddes

Yaratılış'ın ilk sayfası Kitâb-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap2001 yılında yayımlanan Türkçe çeviride (Yeni Çeviri) metnin dili güncelleştirildi, başlık da aynı uygulamaya tabi tutuldu.

Yeni!!: Muhammed ve Kitâb-ı Mukaddes · Daha fazla Gör »

Kuba

Kuba şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Muhammed ve Kuba · Daha fazla Gör »

Kuba Mescidi

Kuba Mescidi (Arapça: مسجد قباء: Mescid El Kuba) Muhammed bin Abdullah'ın hicret ederken konakladığı Kuba'da inşa ettirdiği,İslam'da inşa edilen ilk mescit.

Yeni!!: Muhammed ve Kuba Mescidi · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kureyş

Kureyş (Arapça: قريش), İslam peygamberi Muhammed'in mensup olduğu Arap kabilesi.

Yeni!!: Muhammed ve Kureyş · Daha fazla Gör »

Kutsal metin

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir önemi haiz olan yazı.

Yeni!!: Muhammed ve Kutsal metin · Daha fazla Gör »

Maxime Rodinson

Maxime Rodinson (1915 - 2004), Fransız tarihçi, sosyolog ve doğu bilimci.

Yeni!!: Muhammed ve Maxime Rodinson · Daha fazla Gör »

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes (Arapça: مالك بن أنس; d. 712, Medine - ö. 795, Medine), Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis.

Yeni!!: Muhammed ve Mâlik bin Enes · Daha fazla Gör »

Mâriye el-Kıbtiyye

Mâriye el-Kıbtiyye (Mâriyetü'l Kıbtiyye), İslâm peygamberi Muhammed'in eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Mâriye el-Kıbtiyye · Daha fazla Gör »

Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccac (Hicri 206-261), tam adı El-İmam el-Hâfız Huccetü'l-İslam Müslim İbnü'l-Haccac el-Kuşeyri en-Nişaburi'dir (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري‎) (d. c. 206-261 AH/c. 821-875 CE).

Yeni!!: Muhammed ve Müslim bin Haccâc · Daha fazla Gör »

Medine

Medine ya da Medine-i Münevvere (Arapça: المدينة المنورة veya المدينة), bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke kuzeyinde yer alan şehir.

Yeni!!: Muhammed ve Medine · Daha fazla Gör »

Medine Sözleşmesi

Medine Sözleşmesi veya diğer yaygın kullanımları ile Medine Anayasası, Medine Vesilası, Medine İmtiyazı, Hicret sonrasında İslam peygamberi Muhammed tarafından 622'de düzenlenmiştir.

Yeni!!: Muhammed ve Medine Sözleşmesi · Daha fazla Gör »

Mekke

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme (Arapça: مكة veya المكة المكرمة), bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Muhammed ve Mekke · Daha fazla Gör »

Mekke'nin Fethi

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanlar'ın, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayı.

Yeni!!: Muhammed ve Mekke'nin Fethi · Daha fazla Gör »

Melek

Bir Hıristiyan ikonası: Hayalî Mikail tasviri Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος), dini bir terim.

Yeni!!: Muhammed ve Melek · Daha fazla Gör »

Meryem

Meryem ve Çocuk isa Meryem, (Asurca: ܡܲܪܝܲܡ, Arapça: مريم, İbranice: מרים Miriam, Latince: Maria, Yunanca: Μαρία), İsa'nın annesi.

Yeni!!: Muhammed ve Meryem · Daha fazla Gör »

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa Müslümanlarca kutsal kabul edilen mekânlardan biridir ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.

Yeni!!: Muhammed ve Mescid-i Aksa · Daha fazla Gör »

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî veya Peygamber Mescidi, Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit.

Yeni!!: Muhammed ve Mescid-i Nebevî · Daha fazla Gör »

Meymûne bint Haris

Meymûne bint-i Haris, İslâm peygamberi Muhammed’in son eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Meymûne bint Haris · Daha fazla Gör »

Miraç

İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Muhammed'in yüzü çizilmemektedir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library) Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj; ç sesinin Arapçada olmayışı nedeniyle birebir yazım: Mirac), İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi.

Yeni!!: Muhammed ve Miraç · Daha fazla Gör »

Muhacir

Birinci Balkan Savaşı sırasında Balkanlar’dan göçen muhacirler (İstanbul, 1912) Muhacir, Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonlarından itibaren Balkanlar’dan mecburi göç yaşayıp Anadolu’ya gelenlerin genel adıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Muhacir · Daha fazla Gör »

Muhammed el-Buhârî

Buhari'nin Semerkand şehrinde bulunan kabri Muhammed ibn İsmail el Buharî veya İmam Buharî (Özbekçe: Imom al-Buxoriy; Arapça: محمد بن إسماعيل البخاري d. 21 Temmuz 810, Buhara - ö. 31 Ağustos 869 Hartenk, Semerkand), Buharalı Fars bir muhaddistir.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed el-Buhârî · Daha fazla Gör »

Muhammed Hamidullah

Muhammed Hamidullah (19 Şubat 1908 - 17 Aralık 2002), İslam dünyasında tanınmış son dönem avukat ve din bilgini.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed Hamidullah · Daha fazla Gör »

Muhammed'in evlilikleri

Muhammed, kaynaklara göre 9 ile 19 arasında değişiklik gösteren kadınla evlenmiştir.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed'in evlilikleri · Daha fazla Gör »

Muhammed'in isimleri

İslam peygamberi Muhammed'in hadislerde ve Kur'an'da yer alan isimleri ile Müslümanların ona verdiği isimler sıralanmıştır.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed'in isimleri · Daha fazla Gör »

Muhammed'in savaşları

Muhammed yaklaşık 10 yıl süren Medine döneminde savaş, baskın, savunma ve seriyye gibi çatışma içeren veya içermeyen çok sayıda askeri harekat düzenlemiştir.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed'in savaşları · Daha fazla Gör »

Muhammed'in soyu

Not: Doğrudan soyda yer alan isimler koyu renkli olarak yazılmıştır.

Yeni!!: Muhammed ve Muhammed'in soyu · Daha fazla Gör »

Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše), MÖ 13. yüzyılda halkını Mısır'daki esaretten kurtardığına inanılan Yahudi peygamber, öğretmen ve lider.

Yeni!!: Muhammed ve Musa · Daha fazla Gör »

Nadir

Nadir kelimesi şu manalara gelebilir.

Yeni!!: Muhammed ve Nadir · Daha fazla Gör »

Namaz

Namaz (Salah), İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet.

Yeni!!: Muhammed ve Namaz · Daha fazla Gör »

Nesâî

En-Nesâî, Hadis âlimi ve Kütüb-i sitte adı verilen altı hadis mecmuasından beşincisinin, Sünen-i Nesai müellifi.

Yeni!!: Muhammed ve Nesâî · Daha fazla Gör »

Nur Dağı

Nur Dağı ya da Cebel-i Nur (Arapça: جبل النور‎), Mekke’nin yaklaşık 6 km kuzeyinde.

Yeni!!: Muhammed ve Nur Dağı · Daha fazla Gör »

On iki halife

On iki halife, İslam (hem Sünni, hem de Şii) kaynaklarında Müslümanların sonuncu peygamberi Muhammed'den ve Şii kaynaklarında hem de on iki imamdan rivayet edilmiş hadislere esasen Muhammed'den sonra Müslümanlara başkan olacak on iki şahıs.

Yeni!!: Muhammed ve On iki halife · Daha fazla Gör »

Paganizm

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Paganizm · Daha fazla Gör »

Papaz

Ortodoks papazı Papaz, Hristiyan din adamı.

Yeni!!: Muhammed ve Papaz · Daha fazla Gör »

Paraklit

Paraklit veya Faraklit (Latince Paracletus ← Yunanca: παράκλητος Parakletos), Kitab-ı Mukaddes'in Yunanca metinlerinde (Yuhanna 14, 16) Kutsal Ruh için beraberinde gelen anlamında da kullanılan bir sıfattır.

Yeni!!: Muhammed ve Paraklit · Daha fazla Gör »

Pers-Roma savaşları

Roma-Pers Savaşları Yunan-Roma dünyası ile iki başarılı İran imparatorluğu arasında geç dönem Roma Cumhuriyeti ile İran merkezli Part İmparatorluğu arasında MÖ 92'de başlayıp Roma İmparatorluğu ve yine İran merkezli Sasani İmparatorluğu üzerinden sürdürülen bir dizi savaştır.

Yeni!!: Muhammed ve Pers-Roma savaşları · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Muhammed ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Ramazan

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed' e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır.

Yeni!!: Muhammed ve Ramazan · Daha fazla Gör »

Reşad Halife

Reşad Halife (19 Kasım 1935 – 31 Ocak 1990) Kur'an'da 19 Mucizesi olarak bilinen ve İslâm dünyasında tartışmalara yola açan "matematiksel sistemi" 1974 yılında ortaya atan reformist din adamı.

Yeni!!: Muhammed ve Reşad Halife · Daha fazla Gör »

Reyhâne bint Zeyd

Reyhâne bint-i Zeyd (Arapça: ريحانة بنت زيد), İslâm peygamberi Muhammed’in eşlerinden biri.

Yeni!!: Muhammed ve Reyhâne bint Zeyd · Daha fazla Gör »

Ridde Savaşları

Dört Halife döneminde İslamiyetin hakim olduğu toprakların gelişimi Ridde Savaşları (Arapça: حروب الردة), Muhammed'in vefatı sonrasında kitlesel dinden dönme (irtidad) olaylarını ve bunun üzerine, ilk halife Ebu Bekir tarafından 632-633 yıllarında yapılan askeri harekât ve savaşları anlatır.

Yeni!!: Muhammed ve Ridde Savaşları · Daha fazla Gör »

Rukiyye bint Muhammed

Rukiyye binti Muhammed (Arapça: رقية بنت النبي محمد) veya Rukiye, İslam peygamberi Muhammed'in eşi Hatice'den olan kızıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Rukiyye bint Muhammed · Daha fazla Gör »

Safâ tepesi

Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir.

Yeni!!: Muhammed ve Safâ tepesi · Daha fazla Gör »

Safiyye bint Huyey

Safiyye bint-i Huyey bin Ahtab (d. 611 - ö. 671, Medine)http://www.bizimsahife.org/kutuphane/islam_alimleri_ans/Cild/01Cild/1/56.htm İslam Alimleri Ansiklopedisi, İslâm peygamberi Muhammed'in eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Safiyye bint Huyey · Daha fazla Gör »

Sahabe

Sahabe veya çoğulu Ashab, bir İslam terimi.

Yeni!!: Muhammed ve Sahabe · Daha fazla Gör »

Sünnet (din)

Sünnet (Arapça: سنة) veya Sünnet-i Seniyye, tarz, yol anlamına gelen bir İslam dini terimidir.

Yeni!!: Muhammed ve Sünnet (din) · Daha fazla Gör »

Sevde bint Zem'a

Sevde bint Zem'a (Arapça: سودة بنت زمعة‎), İslâm peygamberi Muhammed’in ikinci eşi.

Yeni!!: Muhammed ve Sevde bint Zem'a · Daha fazla Gör »

Seyyid

Seyyid (Arapça: سيد), İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma ve torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır.

Yeni!!: Muhammed ve Seyyid · Daha fazla Gör »

Sidret'ül münteha

Sidret'ül münteha, yükselişteki son durakta bulunan ve cennetin girişindeki ağaç olarak tanımlanmıştır.

Yeni!!: Muhammed ve Sidret'ül münteha · Daha fazla Gör »

Siyer

Siyer, İslam dini literatüründe peygamberlerin, din büyüklerinin ve halifelerin hayat hikâyesidir.

Yeni!!: Muhammed ve Siyer · Daha fazla Gör »

Suriye

Suriye (Arapça: سوريا) ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية العربية السورية, El-Cumhuriyyetü'l-Arabiyyetü's-Suriyya) Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir.

Yeni!!: Muhammed ve Suriye · Daha fazla Gör »

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir.

Yeni!!: Muhammed ve Suudi Arabistan · Daha fazla Gör »

Taberî

Taberî'nin mezar taşı Muhammed bin Cerîr Taberî (839 - 923), 9.

Yeni!!: Muhammed ve Taberî · Daha fazla Gör »

Tahrif

Tahrif (Arapça: تحريف "değiştirme, bozma") Müslümanlar tarafından kullanılan Arapça bir sözcüktür ve İslam inancına göre Yahudiler ile Hıristiyanların, kendi kutsal yazılarına yaptıklarına inandıkları değişiklikler anlamına gelir.

Yeni!!: Muhammed ve Tahrif · Daha fazla Gör »

Taif

Taif (Arapça: الطائف), Suudi Arabistan'ın Mekke Bölgesi'nde şehir.

Yeni!!: Muhammed ve Taif · Daha fazla Gör »

Tasavvuf

Sufizm'in diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf ya da Sufilik (Sufiyye) (tasavvuf) (sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Yeni!!: Muhammed ve Tasavvuf · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: Muhammed ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Tefekkür

Tefekkür, İslam dininde günahlarını, kainatı, varlıkları, doğayı, yaratıkları, kendini ve Allah'ı düşünmek, ve O'nun yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden ders çıkarmak demektir.

Yeni!!: Muhammed ve Tefekkür · Daha fazla Gör »

Tektanrıcılık

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır.

Yeni!!: Muhammed ve Tektanrıcılık · Daha fazla Gör »

Tevhit

Tevhit ya da tevhid, tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

Yeni!!: Muhammed ve Tevhit · Daha fazla Gör »

Tevrat

Tevrat ruloları Tevrat, Tora veya Pentateuk (Arapça: توراة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim.

Yeni!!: Muhammed ve Tevrat · Daha fazla Gör »

Tirmizî

Ebû ‘Īsâ Muḥammad ibn ‛Īsâ as-Sulamî aḍ-Ḍarîr al-Būgî et-Tirmidî (Arapça ‎; Farsça, Termezî; d. 824, Tirmiz - ö. 9 Ekim 892, a.y.), 9.

Yeni!!: Muhammed ve Tirmizî · Daha fazla Gör »

Uluslararası Birleşik Teslimiyetçiler

Uluslararası Birleşik Teslimiyetçiler, kimilerine göre haber götüren bir kimse olarak kabul edilen Reşad Halife'nin öğretilerini izleyen ve Kur'ancılık akımı doğrultusunda faaliyet gösteren reformist bir İslamî dinî topluluk.

Yeni!!: Muhammed ve Uluslararası Birleşik Teslimiyetçiler · Daha fazla Gör »

Vahiy

Vahiy (Arapça), İslamî terminolojide buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir.

Yeni!!: Muhammed ve Vahiy · Daha fazla Gör »

Varaka bin Nevfel

Varaka bin Nevfel (Arapça: ورقه بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي), Muhammed'in eşi Hatice'nin kuzeniydi.

Yeni!!: Muhammed ve Varaka bin Nevfel · Daha fazla Gör »

Vâkidî

Ebu Abdullah Muhammed bin Ömer bin Vâkid el-Eslemî (Arapça:' أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد ‏) (yak. Hicrî 130 - 207; MS 748 - 822; Medine); erken dönem İslam tarihçisi.

Yeni!!: Muhammed ve Vâkidî · Daha fazla Gör »

Veda Haccı

Veda Haccı, İslam dininin peygamberi Muhammed'in 632 yılının Mart ayında (9 Zilhicce) gerçekleştirdiği ilk, tek ve son haccı idi.

Yeni!!: Muhammed ve Veda Haccı · Daha fazla Gör »

Veda Hutbesi

Muhammed'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağı ve civarı Veda Hutbesi, Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde (çeşitli kaynaklarda Miladi takvimde 6-7-8-9 Mart 632 olarak karşılanmaktadır.) Muhammed tarafından, kendisinin ilk ve son Hac'cı olan Veda Haccı'nda 124.000 Müslümana karşı yaptığı konuşma metni.

Yeni!!: Muhammed ve Veda Hutbesi · Daha fazla Gör »

Yahudiler

Yahudiler (İbranice: יְהוּדִי, Yehudi; יְהוּדִים, Yehudim; Ladino: ג׳ודיו, Djudio, Djudios; Yidiş: יִיד, Yid, Yidn), kökeni Antik Yakın Doğu'da yaşamış İsrailoğulları veya İbranilere dayanan, köklü bir dinsel ve etnik yapıya sahip, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış bir halktır.

Yeni!!: Muhammed ve Yahudiler · Daha fazla Gör »

Yemen

Yemen (- el-Yemen) resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti (- El-Cumhuriyyetü'l-Yemeniyye), Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke.

Yeni!!: Muhammed ve Yemen · Daha fazla Gör »

Zebur

210px Ağlama Duvarı önünde Zebur'u okuyan bir Musevi Zebur ya da Mezmurlar (İbranice: Mizmor מזמור, Çoğulu: Mizmorim מזמורים, Yunanca: Psalmoi) arp eşliğinde söylenen şarkı Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçede verilen isim.

Yeni!!: Muhammed ve Zebur · Daha fazla Gör »

Zeyd bin Harise

Zeyd bin Hârise (d. 575 - 629), Muhammed'in azatlı kölesi ve evlatlığı olan sahabe.

Yeni!!: Muhammed ve Zeyd bin Harise · Daha fazla Gör »

Zeyneb bint Cahş

right Zeyneb bint Cahş (593 - 646)http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI, İslâm peygamberi Muhammed’in eşlerinden biri.

Yeni!!: Muhammed ve Zeyneb bint Cahş · Daha fazla Gör »

Zeyneb bint Huzeyme

Zeyneb binti Huzeyme (Arapça: زينب بنت خزيمة‎), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden birisidir. Muhammed, Hafsa binti Ömer ile evlendikten sonra, kocası Ubeyde b. el-Haris b. Abdulmuttalib'in Bedir Savaşı’nda şehit olması üzerine dul kalan Zeynep binti Huzeyme ile de evlenmişti.

Yeni!!: Muhammed ve Zeyneb bint Huzeyme · Daha fazla Gör »

Zeyneb bint Muhammed

Zeyneb bint-i Muhammed (Arapça: زينب بنت النبي محمد), kısaca Zeyneb veya Zeynep, İslam peygamberi Muhammed ile Hatice'nin en büyük kızı.

Yeni!!: Muhammed ve Zeyneb bint Muhammed · Daha fazla Gör »

2018

2018 (MMXVIII) pazartesi günü başlayan yıl.

Yeni!!: Muhammed ve 2018 · Daha fazla Gör »

2019

2019 (MMXIX) salı günü başlayan yıl.

Yeni!!: Muhammed ve 2019 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Abdullah oğlu Muhammed, Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn ʿAbd Allâh ibn ʿAbd’ûl-Muttâlib, HZ.MUHAMMMED, Hazret-i Muhammed, Hazreti Muhammed, Hz Muhammed, Hz Muhammed bin Abdullah, Hz muhammed, Hz muhammedin(s.a.v) hayatı, Hz peygamber, Hz. Muhammed, Hz. Muhammed (S.A.V), Hz. Muhammed (SAV), Hz. Muhammed (s.a.s), Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.), Hz. Muhammed bin Abdullah, Hz. Muhammet, Hz. Peygamber, Hz. muhammed (s.a.v.), Hz. peygamber, Hz.Muhammed, Hz.Muhammed (S.A.S), Hz.Muhammed (S.A.V), Hz.Muhammed (s.a.s.), Hz.Muhammed (s.a.v), Hz.Muhammed (s.a.v.), Hz.Muhammed bin Abdullah, Hz.Muhammed(s.a.v.), Hz.Muhammed(sav), Hz.Peygamber, Hz.muhamed, Hz.muhammed(s.a.s), Hz.muhammet, Hzmuhammed, Muhammed (Peygamber), Muhammed (peygamber), Muhammed (s.a.s), Muhammed (İslam peygamberi), Muhammed Bin Abdullah, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa (S.A.V), Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Muhammed Peygamber, Muhammed Sall’Allâh-û Âleyh-i ve Sellem, Muhammed Sall’Allâh-û Âleyh’ûs Selâm, Muhammed bin Abdullah, Muhammed bin Abdullat, Muhammed bin abdullah, Muhammed peygamber, Muhammed s.a.v., Muhammet, Muhammet (peygamber), Muhammet Peygamber, Peygamber Efendimiz, Peygamber Muhammed, Resulullah, Resûl-i Ekrem, Resûlullah, S.A.V., Sall’Allâh-û Âleyh-i ve Sellem, İslam Peygamberi, İslâm Peygamberi Muhammed Mustafa.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »