Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Mustafa Kemal Atatürk

Endeks Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal AtatürkAtatürk 1934'ten sonra Mustafa adını kullanmadı.

474 ilişkiler: Aşar, Abdurrahim Tuncak, Adana, Adolf Hitler, Afet İnan, Afyonkarahisar (il), Ahmet İzzet Furgaç, Ahmet Emin Yalman, Ahmet Tevfik Okday, Akdeniz, Albay, Ali Fuat Cebesoy, Ali Kılıç, Ali Kemal, Ali Rıza Efendi, Ali Sait Akbaytogan, Allah, Almanca, Almanya, Alsas, Amasya, Amasya Genelgesi, Amiens, Anadolu, Anadolu Ajansı, Anadolu Sigorta, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Anıtkabir, Ankara, Ankara Anlaşması (1921), Ankara Antlaşması (1926), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Etnografya Müzesi, Ankara Hükûmeti, Ankara'da 1923 Türkiye genel seçimleri, Antropoloji, Araplar, Arşın, Arıburnu Cephesi, Arnavutlar, Artvin (il), Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, Atatürk Anıtı, Canberra, Atatürk İlkeleri, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Atatürk Devrimleri, Atatürk Havalimanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, ..., Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk Yılı, Atatürk'ün Bütün Eserleri, Atatürkçülük, Atina, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu, Şam, Şapka Devrimi, Şükrü Kanatlı, Şefik Aker, Şemsi Efendi Mektebi, Şevket Süreyya Aydemir, Şeyh Said İsyanı, İkinci Anafartalar Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, İkinci Balkan Savaşı, İnönü, Eskişehir, İngiltere, İnkılapçılık, İoannis Metaksas, İran, İskenderiye, İskenderun, İslam, İslamcılık, İsmet İnönü, İspanya, İstanbul, İsviçre, İsviçreliler, İtalya, İtalya Krallığı, İtilaf Devletleri, İttihat ve Terakki, İzmir, İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmit, Ülkü Adatepe, Ömer, Özbekçe, Çalköy, Çanakkale Boğazı, Çanakkale Savaşı, Çankaya Köşkü, Çetine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başkomutan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Balâ, Balkan Antantı, Balkan Savaşları, Balkanlar, Banknot, Batı Trakya Türkleri, Bâb-ı Âli, Bürokrat, Büyük Taarruz, Belgrad, Benito Mussolini, Bilardo, Binbaşı, Bingazi, Birinci Anafartalar Muharebesi, Birleşmiş Milletler, Bitlis, Bolayır, Bozcaada, Bulgaristan, Bursa, Bursa Merinos Fabrikası, Cami, Cülûs, Celâl Bayar, Cemil Uybadın, Cenevre, Cenevre Konferansı (1932), Cevdet Kerim İncedayı, Conk Bayırı Muharebesi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları listesi, David Lloyd George, Debre, Demokrat Parti (1946), Denizaltı, Difteri, Dimetoka, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Dokuz Umde, Dolmabahçe Sarayı, Eceabat, Edirne, Edmund Allenby, Ege Denizi, Elefterios Venizelos, Endaze, Enver Behnan Şapolyo, Enver Paşa, Erzurum, Erzurum Kongresi, Eski Türkçe, Eskişehir, Etibank, Etiyopya, Eugène Pittard, Falih Rıfkı Atay, Ferîk-i evvel, Fethi Okyar, Fevzi Çakmak, Fikriye, Foks, Fransa, Fransızca, Fuat Bulca, Gayri safi millî hasıla, Gazi (askeriye), Gazi Üniversitesi, Gökçeada, Güneş-Dil Teorisi, Güreş, Gelibolu, Gelibolu Yarımadası, Geometri (kitap), H. G. Wells, Hakkâri, Halep, Halkevleri, Hans Kannengiesser, Harbiye Nezâreti, Hareket Ordusu, Harf Devrimi, Harp akademisi, Harp okulu, Hatay Devleti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sorunu, Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Kadıköy, Hâkimiyet-i Milliye (gazete), Hüsrev Gerede, Heyet-i Temsiliye, Hicaz Kuvve-i Seferiyesi, Hicrî takvim, I. Abdullah, I. İcra Vekilleri Heyeti, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, II. Wilhelm, Irak, Jeoloji, Kafkasya Cephesi, Kahire, Kara Harp Okulu, Karaağaç, Karadağ, Karşıyaka, Karlovy Vary, Kars Antlaşması, Kazakça, Kâzım Dirik, Kâzım Karabekir, Kıyıköy, Vize, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Kliment Voroşilov, Kocacık, Kolağası, Kuleli Askerî Lisesi, Kur'an, Kuvâ-yi Milliye, Laik, Laiklik, Langaza, Latife Hanım, Lütfi Müfit Özdeş, Libya, Londra, Londra Konferansı, Lozan Antlaşması, Lozan Barış Konferansı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Mahmud Şevket Paşa, Mahmut Nedim Soydan, Makbule Atadan, Manastır, Manastır Askerî İdadisi, Mareşal (Türkiye), Mısır, Müşîr, Müjgân Cunbur, Mütareke (dönem), Meşrutiyet, Meclis-i Mebûsan, Medeni Bilgiler, Mehmet Arif Bey (milletvekili), Mehmet Emin Koral, Mehmet Esat Bülkat, Mehmet Kâmil Berk, Mekteb-i Erkân-ı Harbiye, Menemen, İzmir, Meriç, Miladi takvim, Milan Stojadinović, Millet mektebi, Milletler Cemiyeti, Milliyet (gazete), Milliyetçilik, Miralay, Mirliva, Mondros Mütarekesi, Montrö, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Muş, Mudanya Mütarekesi, Muhammed, Mustafa Cantekin, Mustafa Demir (asker), Mustafa Fehmi Kubilay, Mustafa Kemal Atatürk kronolojisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ödülleri listesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün kültürel etkileri, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Mustafa Necati Uğural, Musul Sorunu, Muzaffer Kılıç, Naci Eldeniz, Namık Kemal, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Nebile İrdelp, Nikolaos Trikupis, Nobel Barış Ödülü, Nuri Conker, Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk), Okka, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Onuncu Yıl Nutku, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Otto Liman von Sanders, Oy birliği, Paşa, Paris, Picardie Manevraları, Piyade, Polatlı, Popülizm, Rauf Orbay, Refet Bele, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Romanya, Ruşen Eşref Ünaydın, Rukiye Erkin, Rumeli, Rumi takvim, Sabah (gazete), Sabiha Gökçen, Sadabad Sarayı, Sadabat Paktı, Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya Nehri, Salih Bozok, Samsun, Sıkıyönetim, Sümerbank, Seküler devlet, Selanik, Selanik Vilayeti, Selânik Mülkiye Rüştiyesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Sevr Antlaşması, Silah, Sina ve Filistin Cephesi, Siroz, Sivas, Sivas Kongresi, Sofya, Somerset Arthur Gough-Calthorpe, Soyadı Kanunu, Stiliyan Kovaçev, Suriye, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi, T.C. Resmî Gazete, Takımın Muharebe Talimi, Tavla, Türk alfabesi, Türk bayrağı, Türk Dil Kurumu, Türk Hava Yolları, Türk Kanunu Medenisi, Türk Kurtuluş Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi, Türk Ocakları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tarih Kurumu, Türk Ulusal Hareketi, Türkiye, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye İş Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye başbakanları listesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi, Türkiye cumhurbaşkanı, Türkiye cumhurbaşkanları listesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi, Türkkuşu, Türkler, TBMM 1. Dönem Ankara milletvekilleri, TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi, TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi, TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi, TBMM 4. dönem milletvekilleri listesi, TBMM 5. dönem milletvekilleri listesi, Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu, Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu (1924), Teğmen, Tekâlif-i Milliye Emirleri, Tekirdağ, Tekke, Tel Aviv, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tevfik Rüştü Aras, Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu, Tobruk, Trablusgarp, Trablusgarp Savaşı, Trakya Manevraları, Turancılık, Uşak, Uçak, UNESCO, Utkan Kocatürk, V. Mehmed, Vakit (gazete), Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Vehbi Kocagüney, Verem, VI. Mehmed, VIII. Edward, Vilâyat-ı Sitte, Viyana, Yakub Cemil, Yarbay, Yıldırım Ordular Grubu, Yugoslavya, Yunanistan, Yunanistan bayrağı, Zaviye (din), Zübeyde Hanım, Zehra Aylin, Zeybek (oyun), Zonguldak, 1 Mayıs, 1 Nisan, 1. Türkiye Hükûmeti, 11 Temmuz, 12 Nisan, 12 Temmuz, 14 Haziran, 15 Ocak, 16. Kolordu (Osmanlı), 17 Şubat, 19 Şubat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Ocak, 19. Piyade Tümeni (Osmanlı), 1920, 1921, 1923, 1923 Türkiye genel seçimleri, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927 Türkiye genel seçimleri, 1928, 1931, 1931 Türkiye genel seçimleri, 1932, 1933, 1935, 1935 Türkiye genel seçimleri, 1938, 2 Şubat, 2 Mayıs, 2. Ordu (Osmanlı), 2. Türkiye Hükûmeti, 20 Mayıs, 22 Eylül, 24 Haziran, 26 Ağustos, 26 Nisan, 27 Mayıs, 3 Ekim, 3 Mart, 3 Mayıs, 3. Ordu (Osmanlı), 3. Türkiye Hükûmeti, 30 Haziran, 31 Mart Vakası, 4. Türkiye Hükûmeti, 5 Kasım, 5. Kolordu (Osmanlı), 5. Ordu (Osmanlı), 5. Türkiye Hükûmeti, 6 Nisan, 6 Temmuz, 6. Türkiye Hükûmeti, 7. Ordu (Osmanlı), 7. Türkiye Hükûmeti, 8. Türkiye Hükûmeti, 9. Ordu (Osmanlı), 93 Harbi. endeksi genişletin (424 Daha) »

Aşar

Aşar (öşür) vergisi; Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Aşar · Daha fazla Gör »

Abdurrahim Tuncak

Abdurrahim Tuncak (1908, Van - 13 Ağustos 1998), Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî oğludur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Abdurrahim Tuncak · Daha fazla Gör »

Adana

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Adana · Daha fazla Gör »

Adolf Hitler

Adolf Hitler (20 Nisan 1889, Braunau am Inn - 30 Nisan 1945, Berlin), Avusturya doğumlu Alman politikacı, siyasi lider, teorisyen ve devlet adamı, yirminci yüzyılın en bilinen diktatörü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Adolf Hitler · Daha fazla Gör »

Afet İnan

Ayşe Afet İnan (Uzmay) (29 Kasım 1908, Selanik - 8 Haziran 1985, Ankara), Türk öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan · Daha fazla Gör »

Afyonkarahisar (il)

Afyonkarahisar, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan bir ildir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Afyonkarahisar (il) · Daha fazla Gör »

Ahmet İzzet Furgaç

Ahmed İzzed Paşa ya da Cumhuriyet dönemindeki adıyla Ahmet İzzet Furgaç (Nasliç, Manastır Vilayeti, 1864 – İstanbul, 31 Mart 1937), I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde sadrazamlık yapmış, Arnavut asıllı Osmanlı asker ve devlet adamıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ahmet İzzet Furgaç · Daha fazla Gör »

Ahmet Emin Yalman

Ahmet Emin Yalman (d. 1888, Selanik - ö. 19 Aralık 1972, İstanbul), Türk gazeteci ve yazar.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ahmet Emin Yalman · Daha fazla Gör »

Ahmet Tevfik Okday

Ahmet Tevfik Paşa (soyadı kanunundan sonra Ahmet Tevfik Okday) (11 Şubat 1845, İstanbul - 8 Ekim 1936, İstanbul), Osmanlı devlet adamı ve son Osmanlı sadrazamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ahmet Tevfik Okday · Daha fazla Gör »

Akdeniz

Akdeniz ve bu iç denizi çevreleyen ülkelerin uydu görüntüsü (NASA) Akdeniz haritası Akdeniz bölgesi rölyefi Akdeniz (Osmanlı Türkçesi: بحر سفيد Bahr-i Sefīd, آق دڭيز Akdeniz ya da بحر متوسط, Bahr-i Mutavassıt), Atlas Okyanusu'na bağlı, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan deniz.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Akdeniz · Daha fazla Gör »

Albay

Albay, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi alay komutanlığı olan ve Yarbayla Tuğgeneral arasındaki askerî rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Albay · Daha fazla Gör »

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy (23 Eylül 1882Ayfer Özçelik, Ali Fuad Cebesoy, Akçağ Yayınları, 1993, ISBN 975-338-006-2, s. 1., Salacak, Üsküdar, İstanbul – 10 Ocak 1968, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Fuat Cebesoy · Daha fazla Gör »

Ali Kılıç

Ali Kılıç, asıl adı Süleyman Asaf Emrullah ya da bilinen adıyla Kılıç Ali (1889, Gaziantep - 14 Temmuz 1971, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Kılıç · Daha fazla Gör »

Ali Kemal

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Kemal · Daha fazla Gör »

Ali Rıza Efendi

Ali Rıza (d. 1839, Selanik - ö. ?, Selanik), Osmanlı Gümrük Muhafaza Teşkilâtı'nda bir memur, kereste tüccarı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Rıza Efendi · Daha fazla Gör »

Ali Sait Akbaytogan

Ali Sait Akbaytogan (1872, Manyas - 1950, İstanbul), Çerkes asıllı Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sait Akbaytogan · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Allah · Daha fazla Gör »

Almanca

Almanca (Deutsch; eskimiş Nemçece), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın lisanlarından biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Almanca · Daha fazla Gör »

Almanya

Almanya ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti (Almanca), Orta Avrupa'da bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Almanya · Daha fazla Gör »

Alsas

Alsas ya da Alzas (Fransızca: Alsace; Almanca: Elsass ya da Elsaß), Fransa'nın 26 bölgesinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Alsas · Daha fazla Gör »

Amasya

Amasya'ya bakış 1865 yılında inşa edilen tarihi Hazeranlar Konağı ve yanı başında ise Hatuniye Camii Akşam vaktinde yalı boyu evleri Amasya manzarası:Yalı Boyu Amasya Müzesi'nde bulunan Amasya Vilayeti Osmanlı Sancağı Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkezi olan kenttir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Amasya · Daha fazla Gör »

Amasya Genelgesi

Genelgenin orijinal metni. Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde önemi olan metin.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Amasya Genelgesi · Daha fazla Gör »

Amiens

Amiens, Fransa'nın kuzeyinde bir şehir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Amiens · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı, merkezi Ankara'da bulunan uluslararası Türk haber ajansı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu Ajansı · Daha fazla Gör »

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Atatürk tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu Sigorta · Daha fazla Gör »

Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerin 7 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde birleştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isimdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti · Daha fazla Gör »

Anıtkabir

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir · Daha fazla Gör »

Ankara

Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara · Daha fazla Gör »

Ankara Anlaşması (1921)

Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921), TBMM ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesi'ndeki faaliyetleri durdurmuştur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara Anlaşması (1921) · Daha fazla Gör »

Ankara Antlaşması (1926)

Ankara Anlaşması (1926), 5 Haziran 1926 tarihinde, Türkiye ve Irak arasındaki siyasi sınırları belirlemek ve komşuluk münasebetlerini düzenlemek amacıyla İngiltere ve Türkiye tarafından Ankara'da imzalanan anlaşma.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara Antlaşması (1926) · Daha fazla Gör »

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (kısaca DTCF), Kemal Atatürk'ün adını koyduğu ve özel görev yüklediği bir bilim merkezidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi · Daha fazla Gör »

Ankara Etnografya Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara Etnografya Müzesi · Daha fazla Gör »

Ankara Hükûmeti

Ankara Hükûmeti ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’daki hükûmete verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara Hükûmeti · Daha fazla Gör »

Ankara'da 1923 Türkiye genel seçimleri

28 Haziran 1923 Türkiye Genel Seçimleri Ankara İli sonuçları;.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara'da 1923 Türkiye genel seçimleri · Daha fazla Gör »

Antropoloji

Antropoloji, geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceler.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Antropoloji · Daha fazla Gör »

Araplar

Araplar (Arapça: عرب‎), 400 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Araplar · Daha fazla Gör »

Arşın

Arşın, Türkiye'de metrenin resmen kabulüne kadar kullanılan uzunluk ölçüsü birimi ve aletidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Arşın · Daha fazla Gör »

Arıburnu Cephesi

Arıburnu Cephesi, 25 Nisan 1915 tarihindeki Arıburnu Çıkarması ile başlayan ve 6 Ağustos 1915 tarihine kadar süren çarpışmaları kapsayan, Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan cephedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Arıburnu Cephesi · Daha fazla Gör »

Arnavutlar

Arnavutlar (Arnavutça: Shqiptarët) veya Arnavudlar bugün Adriyatik kıyısı ile Balkanlar’ın diğer bölgelerinde yaşayan halk.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Arnavutlar · Daha fazla Gör »

Artvin (il)

Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Artvin (il) · Daha fazla Gör »

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

5816 nolu kanun çerçevesinde Youtube'a erişim 2007'den 2010 yılına kadar engellenmişti. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 31 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun · Daha fazla Gör »

Atatürk Anıtı, Canberra

Atatürk'ün Anzak askerlerine atfen sözleri Kemal Atatürk Anıtı, Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Anzak Bulvarı bünyesinde yer alan anıt.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Anıtı, Canberra · Daha fazla Gör »

Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün ilkelerini simgeler. Atatürk İlkeleri, Türkiye'nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen, Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden ve Türk milliyetçiliğini esas alan fikir ve düşüncelerdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk İlkeleri · Daha fazla Gör »

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde kurulu olup, enerji ve sulama amaçlıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali · Daha fazla Gör »

Atatürk Devrimleri

Cumhurbaşkanı Atatürk'ün Adana'da bir beceri programındaki kadın öğrencileri ziyareti. 1930'da Kanada'da yayımlanmış bir karikatür: Québec'ten bir kadın, Türk kadınlarının oy hakkına sahip olduğunu öğrenir. Québecli kadınlar 25 Nisan 1940'ta oy kullanma hakkını kazanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Şapka Devrimi'nden sonra Kastamonu'da (1925). Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılâpları (Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Atatürk Reformları, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi vb. adlarla da anılır), I. Dünya Savaşı'ndan sonra teokratik ve çok uluslu Osmanlı Devleti'nin laik, demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönüşmesiyle sonuçlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliği, önerileri, girişimleri ile gerçekleştirilmiş toplumsal, kültürel, yasal ve iktisadi bir dizi düzenlemenin genel adıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Devrimleri · Daha fazla Gör »

Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı (IATA: IST, ICAO: LTBA) veya eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan uluslararası havalimanı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Havalimanı · Daha fazla Gör »

Atatürk Köprüsü

Atatürk Köprüsü ya da eski adıyla Unkapanı Köprüsü, İstanbul'da tarihî yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlayan bir köprüdür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Köprüsü · Daha fazla Gör »

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu, olimpiyatlara hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmine ve futboluna hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu · Daha fazla Gör »

Atatürk Orman Çiftliği

Gazi Orman Çiftliği Pastörize Süt Fabrikası, 1939 Gazi Orman Çiftliği'nde Karadeniz Havuzu, 1939 Atatürk Orman Çiftliği markalı yoğurt. Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Ankara'nın batısında, Gazi Mustafa Kemal tarafından parça parça ve farklı bireylerden satın alınan arazi üstünde onun talimatı ile kurulan ve Türk tarımına öncülük eden çiftliktir (Çiftlik alım kayıtlarına Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki 00000002 no'lu hesap detaylarından ulaşılabilir).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Orman Çiftliği · Daha fazla Gör »

Atatürk Yılı

Mustafa Kemal Atatürk UNESCO'nun Paris'teki 20.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Yılı · Daha fazla Gör »

Atatürk'ün Bütün Eserleri

Atatürk'ün Bütün Eserleri, Atatürk'ün not defterlerinin, imzalı yazılarının, mektuplarının, telgraflarının, kaydedilmiş demeç ve nutuklarının, doğrulukları uzmanlar ve araştırmacılarca denetlenerek tarih sırasına göre bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve Kaynak Yayınları tarafından basılan kitap dizisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk'ün Bütün Eserleri · Daha fazla Gör »

Atatürkçülük

Modern Türkiye'nin ve Kemalizm'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle beraber. Atatürkçülük veya Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti'nin sekülerizm ve Türk milliyetçiliği üzerine temellenmiş kurucu ideolojisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürkçülük · Daha fazla Gör »

Atina

Atina, (Yunanca: Αθήνα, Athina) Yunanistan'ın başkenti ve yaklaşık 4 milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Atina · Daha fazla Gör »

Avrupa

Avrupa'nın uydudan çekilen görüntüsü Dünya üzerinde Avrupa'nın yeri Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki kıta.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Avrupa · Daha fazla Gör »

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (İngilizce: Australian and New Zealand Army Corps, kısaca ANZAC), I. Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu'nun ordusunda savaşan, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan kolordudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu · Daha fazla Gör »

Şam

Şam veya Dimeşk (Arapça: دمشق (Dimeşk) ya da الشام Eş-şam), Suriye'nin başkentidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şam · Daha fazla Gör »

Şapka Devrimi

Gazi Mustafa Kemal şapkanın tanıtımı için İzmir'de, 11 Ekim 1925 Şapka Devrimi ya da Şapka İnkılâbı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, halkın kılık ve kıyafetinin düzenlenerek batı ülkelerindeki normlara uygun hâle getirilmesi için 1925 yılında yapılan kanuni düzenlemedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şapka Devrimi · Daha fazla Gör »

Şükrü Kanatlı

Şükrü Kanatlı (1893 - 15 Ocak 1954), Türk asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şükrü Kanatlı · Daha fazla Gör »

Şefik Aker

Mehmet Şefik Aker, (1877, Kesriye - 1964, İstanbul), Türk asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şefik Aker · Daha fazla Gör »

Şemsi Efendi Mektebi

Şemsi Efendi Mektebi (Mekteb-—i Şemsi İptidai), Selanik'te Muallim Şemsi Efendi tarafından 1872’de kurulan özel okuldur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şemsi Efendi Mektebi · Daha fazla Gör »

Şevket Süreyya Aydemir

Şevket Süreyya Aydemir (1897, Edirne - 25 Mart 1976), Türk yazar, düşün insanı, iktisatçı, tarihçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şevket Süreyya Aydemir · Daha fazla Gör »

Şeyh Said İsyanı

Şeyh Said İsyanı (Dönemin adıyla: Genç Hâdisesi, Şubat - Nisan 1925), Güneydoğu Anadolu'da merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği Hilâfet taraftarı ayaklanma.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Şeyh Said İsyanı · Daha fazla Gör »

İkinci Anafartalar Muharebesi

İkinci Anafartalar Muharebesi, Çanakkale Savaşı'nda son müttefik taarruzudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İkinci Anafartalar Muharebesi · Daha fazla Gör »

İkinci İnönü Muharebesi

İkinci İnönü Muharebesi, 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında İnönü yakınlarında gerçekleşen muharebe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İkinci İnönü Muharebesi · Daha fazla Gör »

İkinci Balkan Savaşı

İkinci Balkan Savaşı (Sırpça: Други балкански рат, Drugi balkanski rat, Yunanca: Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, Devteros Valkanikós Pólemos, Bulgarca: Междусъюзническата война, Mezhdusayuznicheskata voyna) I. Balkan Savaşı'na katılan devletlerin, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya'nın aralarında yaptıkları savaşlardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İkinci Balkan Savaşı · Daha fazla Gör »

İnönü, Eskişehir

Panoramik İnönü İnönü, Eskişehir'in bir ilçesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü, Eskişehir · Daha fazla Gör »

İngiltere

Londra İngiltere (İngilizce: England), Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezî olanı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İngiltere · Daha fazla Gör »

İnkılapçılık

İnkılapçılık ya da reformizm, toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan görüştür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İnkılapçılık · Daha fazla Gör »

İoannis Metaksas

İoannis Metaksas (Yunanca: Ιωάννης Μεταξάς) (12 Nisan 1871, İthaka - 29 Ocak 1941, Atina, Yunanistan), 1936-1941 arasında ülkesini diktatörlükle yöneten Yunan asker ve devlet adamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İoannis Metaksas · Daha fazla Gör »

İran

İran (Farsça), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça) / Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İran · Daha fazla Gör »

İskenderiye

İskenderiye (Arapça: الإسكندرية El-ʼİskenderiyye, Yunanca: Ἀλεξάνδρεια, Kıptice: Rakotə), Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, ikinci büyük şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İskenderiye · Daha fazla Gör »

İskenderun

İskenderun (Yunanca: Αλεξανδρέττα, Aleksandretta, Türkçe karşılığı "Küçük İskenderiye"; Arapça: لواء اسكندرون, Lue İskenderun, anlamı "İskenderun Tugayı"), Hatay'ın on beş metropoliten ilhttp://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-32/hatayin-anavatana-ilhakinin-turk-dis-politikasindaki-yeriçesinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İskenderun · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İslam · Daha fazla Gör »

İslamcılık

İslamcılık ya da Siyasi İslam (veya), İslam'ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen "politik-ideolojik hareketler" olarak tanımlanmaktadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İslamcılık · Daha fazla Gör »

İsmet İnönü

Mustafa İsmet İnönü (d. 24 Eylül 1884, İzmir - ö. 25 Aralık 1973, Ankara), Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan, cumhuriyetin ilanından sonraki Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü · Daha fazla Gör »

İspanya

İspanya (İspanyolca) ya da resmî adıyla İspanya Krallığı (İspanyolca: Reino de España) Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İspanya · Daha fazla Gör »

İstanbul

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir."Cumhuriyet Dönemi'nde Ankara başkent yapılmışsa da İstanbul kültürel başkent olma özelliğini korumuştur." İstanbul, Anadolu Yayıncılık (1983), s.4086."İki kıta üzerine kurulu İstanbul, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi merkezi olmayı sürdürmektedir." ("À cheval sur deux continents Istanbul demeure le pôle culturel et économique de la Turquie.") Istanbul, Michelin (2011), s. 106. ISBN 2-06-715438-9, 9782067154384 Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu. Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul · Daha fazla Gör »

İsviçre

İsviçre (İsviçre Almancası'ndaki ismi bazen Schwyz ya da Schwiiz olarak da söylenir. Schwyz ayrıca İsviçre kantonlarından birinin standart Almanca (ve uluslararası) adıdır.), resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu (CH kısaltması buradan gelir), federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal cumhuriyet.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İsviçre · Daha fazla Gör »

İsviçreliler

İsviçreliler (Almanca: die Schweizer, Fransızca: les Suisses, İtalyanca: gli Svizzeri, Romanşça: ils Svizzers), İsviçre'nin vatandaşları veya yerlilerine verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İsviçreliler · Daha fazla Gör »

İtalya

İtalya (İtalyanca: Italia) ya da resmî olarak İtalyan Cumhuriyeti ya da bazen İtalya Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İtalya · Daha fazla Gör »

İtalya Krallığı

İtalya Krallığı (İtalyanca: Regno d'Italia), 1861 yılında İtalya’nın birleşmesinden 1946 yılında İtalyan Cumhuriyeti’nin ilanına kadar devam etmiş bir krallıktır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İtalya Krallığı · Daha fazla Gör »

İtilaf Devletleri

Savaş öncesinde Üçlü Bağlaşma (İttifak) ve (yeşil renkle gösterilmiş) Üçlü Anlaşma (İtilaf) Devletleri (1914) Savaş başladıktan sonra İttifak ve (gri renkle gösterilmiş) İtilaf Devletleri (1914-17) İtilaf Devletleri, Anlaşma Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloku.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İtilaf Devletleri · Daha fazla Gör »

İttihat ve Terakki

1908-1918 arasında İttihat ve Terakki'nin merkezi olan Pembe Konak Enver Paşa Talat Paşa Cemal Paşa Selanikli Nazım Resneli Niyazi II. Meşrutiyet'in ilanını gösteren posta kartı II. Abdülhamid, Meşrutiyet'in ilanından sonra, 1908 Sultan Abdülhamid'i tahttan indirildikten sonra gösteren karikatür, 1909 İttihat ve Terakki Cemiyeti, sonraları İttihat ve Terakki Fırkası (Osmanlı Türkçesi: اتحاد و ترقى, Güncel Türkçe: Birlik ve İlerleme), Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet'in ilânına önayak olup 1908-1918 yılları arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine egemen olan, 1889 yılında kurulmuş bir siyasal hareket ve iktidar partisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İttihat ve Terakki · Daha fazla Gör »

İzmir

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir · Daha fazla Gör »

İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın düzenlendiği Kültürpark'ın Kadifekale'den görünüşü İzmir Enternasyonal Fuarı (İzmir Fuarı veya, özellikle İzmir içinde, kısaca Fuar da denilir) her yılın Eylül ayında İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ü içine alacak 10 günlük bir zaman dilimi içinde düzenlenen Türkiye'nin en köklü, en tanınmış ve en kapsamlı fuarıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir Enternasyonal Fuarı · Daha fazla Gör »

İzmit

İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir ilçesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve İzmit · Daha fazla Gör »

Ülkü Adatepe

Ülkü Çukurluoğlu (Adatepe) (27 Kasım 1932 - 1 Ağustos 2012), Mustafa Kemal Atatürk'ün en küçük manevi kızı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ülkü Adatepe · Daha fazla Gör »

Ömer

Ömer bin Hattab (581-3 Kasım 644) (Arapça: عمر ابن الخطاب), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ömer · Daha fazla Gör »

Özbekçe

Özbekçe (O‘zbekcha) tarihî Çağatay Türkçesinin çağdaş devamı olan Türk yazı dillerinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Özbekçe · Daha fazla Gör »

Çalköy

* Çalköy - Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinin köyü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çalköy · Daha fazla Gör »

Çanakkale Boğazı

Çanakkale Boğazı (Yunanca: Δαρδανέλλια, Dardanellia ya da Ελλήσποντος, Hellespontos), Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlayan boğazdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Boğazı · Daha fazla Gör »

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Savaşı · Daha fazla Gör »

Çankaya Köşkü

Çankaya Köşkü, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan, Türkiye cumhurbaşkanlarının 2014 yılına kadar ikamet ettiği komplekstir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çankaya Köşkü · Daha fazla Gör »

Çetine

Cetinje veya Çetine (Karadağca: Cetinje), Karadağ'ın eski başkenti ve büyük şehirlerinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çetine · Daha fazla Gör »

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kurumun başbakanlığa bağlı olduğu dönemdeki amblemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü · Daha fazla Gör »

Başkomutan

Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'de (26 Ağustos 1922). Başkomutan ya da Başkumandan, savaşta bir devletin bütün Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine komuta eden en büyük komutandır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Başkomutan · Daha fazla Gör »

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi · Daha fazla Gör »

Balâ

Balâ, Ankara'nın doğusunda bulunan bir ilçe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Balâ · Daha fazla Gör »

Balkan Antantı

Balkan Antantı, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Balkan Antantı · Daha fazla Gör »

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 - 1913'te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 10 Ağustos 1913).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Balkan Savaşları · Daha fazla Gör »

Balkanlar

MODIS tarafından Aqua uydusu ile 25 Temmuz 2007 tarihinde alınan Balkan Yarımadası çekimi Balkanlar veya Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Balkanlar · Daha fazla Gör »

Banknot

Değişik ülkelerden 5000'lik banknotlar. Banknot (1931) Banknot ya da kâğıt para; taşıyana üzerinde yazan miktarın ödenmesi basan kurum tarafından garanti edilen, faiz taşımayan, yasal bir ödeme aracı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Banknot · Daha fazla Gör »

Batı Trakya Türkleri

Batı Trakya Türkleri, günümüzde, Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş Türk-Müslüman toplumu için ve bu toplum ile doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve/veya kökenlerini ifade etmek için de kullanılan tanımdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Batı Trakya Türkleri · Daha fazla Gör »

Bâb-ı Âli

Babıali Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti döneminde sadrazam sarayına verilen isimdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bâb-ı Âli · Daha fazla Gör »

Bürokrat

Bürokrat, bir devlet kurumunda çalışan üst düzey yöneticidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bürokrat · Daha fazla Gör »

Büyük Taarruz

Büyük Taarruz, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz · Daha fazla Gör »

Belgrad

Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Belgrad · Daha fazla Gör »

Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 Temmuz 1883, Predappio - 28 Nisan 1945, Giulino di Mezzegra), Ulusal Faşist Parti'nin kurucusu ve lideri olan İtalyan politikacı, devlet adamı ve siyasî bir önder.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Benito Mussolini · Daha fazla Gör »

Bilardo

Sokakta bilardo oynayan bilardo tutkunları Nanjing, Çin. Bilardo topları Bilardo bir spor çeşididir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bilardo · Daha fazla Gör »

Binbaşı

Binbaşı, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi bölük veya tabur komutanlığı olan ve Yüzbaşıyla Yarbay arasındaki askerî rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Binbaşı · Daha fazla Gör »

Bingazi

Bingazi (Arapça), Libya'nın ikinci büyük şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bingazi · Daha fazla Gör »

Birinci Anafartalar Muharebesi

Birinci Anafartalar Muharebesi, Gelibolu'daki Müttefik Kuvvetleri'ne ulaşan takviye kuvvetleri ile gerçekleşen Suvla Koyu çıkarması ardından bu birliklerle Osmanlı kuvvetleri arasında 9 Ağustos 1915 tarihinde gerçekleşen muharabelerdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Anafartalar Muharebesi · Daha fazla Gör »

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Birleşmiş Milletler · Daha fazla Gör »

Bitlis

Bitlis Bitlis, (Osmanlıca: بدليس / Bidlis Kürtçe Bedlîs, Ermenice: "Baghaghesh" veya "Baghesh") Bitlis ilinin merkezi olan şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bitlis · Daha fazla Gör »

Bolayır

Bolayır, Çanakkale ili Gelibolu ilçesine bağlı bir belde.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bolayır · Daha fazla Gör »

Bozcaada

Bozcaada, (Yunanca: Τένεδος, Тenedos), Türkiye'nin üçüncü büyük, Ege Denizinde ise Gökçeadadan sonra ikinci en büyük adasıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bozcaada · Daha fazla Gör »

Bulgaristan

Bulgaristan (Bılgariya), resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti (Republika Bılgariya), Balkanlar'da yer alan ülke.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bulgaristan · Daha fazla Gör »

Bursa

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bursa · Daha fazla Gör »

Bursa Merinos Fabrikası

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde 1938’de Bursa'da hizmete girmiş tekstil fabrikasıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Bursa Merinos Fabrikası · Daha fazla Gör »

Cami

Mimar Sinan'ın başyapıtı, Edirne'deki Selimiye Camii Edirne, Eski Cami Cami, İslam dininin ibadet mekanı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cami · Daha fazla Gör »

Cülûs

Cülus, Osmanlı Devleti'nde padişah tahta çıkarken Babüssaade önünde yapılan törene verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cülûs · Daha fazla Gör »

Celâl Bayar

Mahmud Celâleddin Bayar (16 Mayıs 1883, Umurbey, Gemlik, Bursa – 22 Ağustos 1986, İstanbul), Türk siyasetçi, devlet adamı ve Cumhurbaşkanı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Celâl Bayar · Daha fazla Gör »

Cemil Uybadın

Mehmet Cemil Uybadın (1880, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu - 5 Temmuz 1957, İstanbul, Türkiye), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cemil Uybadın · Daha fazla Gör »

Cenevre

Uydudan Cenevre Cenevre (Fransızca: Genève, Arpitanca: Genèva, Almanca: Genf, Romanşça:Genevra; İtalyanca:Ginevra), İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında yer alan, İsviçre'nin Zürih şehrinden sonra en yüksek nüfuslu ikinci şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cenevre · Daha fazla Gör »

Cenevre Konferansı (1932)

İkinci Cenevre Deniz Hukuku Konferansı, 1932 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmiş olan ve donanmalara silah sınırlaması getirilmesini öngören konferans.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cenevre Konferansı (1932) · Daha fazla Gör »

Cevdet Kerim İncedayı

Cevdet Kerim İncedayı (1893, Sinop, Türkiye - 29 Mayıs 1951), Türk siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cevdet Kerim İncedayı · Daha fazla Gör »

Conk Bayırı Muharebesi

Conkbayırı Muharebesi, 7 Ağustos 1915 tarihinde Anzak ve İngiliz birliklerinin Conk Bayırı Osmanlı mevzilerine taarruzlarıyla başlayan ve 10 Ağustos 1915 tarihine kadar süren çarpışmalardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Conk Bayırı Muharebesi · Daha fazla Gör »

Cumhurbaşkanı

Cumhuriyet başkanı, kısaltılmış şekliyle cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı · Daha fazla Gör »

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca CHP), 9 Eylül 1923'te kurulan, Atatürkçülük ve sosyal demokrasi görüşlerini benimsemiş bir merkez sol Türk siyasî partisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi · Daha fazla Gör »

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları listesi

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları listesi, 9 Eylül 1923'te açılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar genel başkanlığı yapan kişilerin listesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları listesi · Daha fazla Gör »

David Lloyd George

David Lloyd George (okunuşu: deyvid loyd corc) (d. 17 Ocak 1863 – ö. 26 Mart 1945), Britanyalı siyasetçi, 1916-1922 arasında başbakan.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve David Lloyd George · Daha fazla Gör »

Debre

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Debre · Daha fazla Gör »

Demokrat Parti (1946)

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan, kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp dört yıl sonra yapılan seçimlerde (14 Mayıs 1950'de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili seçimle iktidarı kazanmış Türk siyasi partisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Demokrat Parti (1946) · Daha fazla Gör »

Denizaltı

I. Dünya Savaşı'nda kullanılan Alman UC-1 sınıfı denizaltı II. Dünya Savaşı'nda kullanılan Alman U-47 dizel-elektrikli denizaltısı Virginia sınıfı ABD nükleer saldırı denizaltısı Müzede sergilenen Tench sınıfı bir denizaltı, TCG Uluçalireis (S-338), (Rahmi M. Koç Müzesi) Denizaltı, sualtında ve yüzey seviyesinde bağımsız şekilde hareket edebilen bir deniz aracıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Denizaltı · Daha fazla Gör »

Difteri

Corynebacterium diphtheriae Difteri, halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen, corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve derideki yaralarda yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Difteri · Daha fazla Gör »

Dimetoka

Dimetoka (Yunanca: Διδυμότειχο / Didymóteicho; 1974'e kadar Katharevousa Yunancası ile: Διδυμότειχον, Didymóteichon; Bulgarca: Димотика), Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinde bir ilçedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Dimetoka · Daha fazla Gör »

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Diyanet İşleri Başkanlığı · Daha fazla Gör »

Diyarbakır

Diyarbakır (Kürtçe: Amed), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Diyarbakır · Daha fazla Gör »

Dokuz Umde

Dokuz Umde veya Dokuz İlke, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden bir süre önce, 8 Nisan 1923'te yayımlamış olduğu bildiridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Dokuz Umde · Daha fazla Gör »

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan saray.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Dolmabahçe Sarayı · Daha fazla Gör »

Eceabat

Eceabat, Çanakkale ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Eceabat · Daha fazla Gör »

Edirne

Edirne, Türkiye'nin Edirne ilinde yer alan şehir ve aynı ilin merkez ilçesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Edirne · Daha fazla Gör »

Edmund Allenby

Edmund Henry Hynman Allenby, Birinci Vikont (23 Nisan 1861 - 14 Mayıs 1936), Britanyalı mareşal.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Edmund Allenby · Daha fazla Gör »

Ege Denizi

Ege Denizi (Yunanca: Αιγαίο Πέλαγος: "Egeo Pélagos") veya Türkçe diğer adı ile Adalar Denizi, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz'e bağlı bir denizdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ege Denizi · Daha fazla Gör »

Elefterios Venizelos

Sevres Antlaşmasına göre "Büyük Yunanistan" (Üstte solda Venizelos) Elefterios Venizelos (Yunanca: Ελευθέριος Βενιζέλος) (d. 23 Ağustos 1864 - ö. 18 Mart 1936), Yunanistan'ın eski başbakanı, Megali İdea (Türkçe: Büyük Fikir, Yunanca: Μεγάλη Ιδέα)nin mimarı ve modern Yunanistan'ın en önemli siyasetçilerinden biriydi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Elefterios Venizelos · Daha fazla Gör »

Endaze

Endaze, Osmanlı devrinde kullanılan, 65 cm uzunluğunda bir ölçü birimi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Endaze · Daha fazla Gör »

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo (d. 1900 - ö. 1972), Türk tarihçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Behnan Şapolyo · Daha fazla Gör »

Enver Paşa

Enver Paşa (doğum adı: İsmail Enver, اسماعيل انور‎; 22 Kasım 1881 – 4 Ağustos 1922), Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa · Daha fazla Gör »

Erzurum

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Erzurum · Daha fazla Gör »

Erzurum Kongresi

Kongre beyannamesinin orijinal metni. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan kongredir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Erzurum Kongresi · Daha fazla Gör »

Eski Türkçe

Kül Tigin Yazıtı, Orhun Yazıtları'ndaki üç yazıttan biri.  Orhun Müzesi, Harhorin, Moğolistan Eski Türkçe, Türk yazı dilinin ilk devresidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Eski Türkçe · Daha fazla Gör »

Eskişehir

Eskişehir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Eskişehir · Daha fazla Gör »

Etibank

Etibank, artık faaliyet göstermeyen bir bankadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Etibank · Daha fazla Gör »

Etiyopya

right right Etiyopya veya Etyopya, resmî adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Amharca: Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) Afrika Boynuzu' nda yer alan büyük bir Doğu Afrika ülkesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Etiyopya · Daha fazla Gör »

Eugène Pittard

Eugène Pittard Eugène Pittard (1867–1962), İsviçreli antropolog.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Eugène Pittard · Daha fazla Gör »

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay (1894, İstanbul - 20 Mart 1971, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, milletvekili.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Falih Rıfkı Atay · Daha fazla Gör »

Ferîk-i evvel

Ferîk-i evvel (http://www.sevde.de/OsmanliTurkcesiSozlugu.pdf Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, s. 131), Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan müşîr ile ferîk-i sânî rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden orgeneral rütbelerine eşit askerî rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ferîk-i evvel · Daha fazla Gör »

Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar (29 Nisan 1880, Pirlepe - 7 Mayıs 1943, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fethi Okyar · Daha fazla Gör »

Fevzi Çakmak

Mustafa Fevzi Çakmak (12 Ocak 1876, İstanbul – 10 Nisan 1950, İstanbul), Osmanlı paşası ve Türkiye'nin Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşali.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak · Daha fazla Gör »

Fikriye

Fikriye Fikriye Hanım (d. 1887, Yenişehr-i Fener - ö. 31 Mayıs 1924, Ankara), Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Ragıp Bey'in kardeşi Memduh Hayrettin Bey ile Vasfiye Hanım'ın kızıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fikriye · Daha fazla Gör »

Foks

Atatürk ve Foks (Yalova, 1930) Foks, Türkiye'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün köpeği.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Foks · Daha fazla Gör »

Fransa

Fransa (), ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fransa · Daha fazla Gör »

Fransızca

Fransızca (français), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri altbirimden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fransızca · Daha fazla Gör »

Fuat Bulca

Ahmet Fuat Bulca (1881, Selanik - 14 Eylül 1962, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Fuat Bulca · Daha fazla Gör »

Gayri safi millî hasıla

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gayri safi millî hasıla · Daha fazla Gör »

Gazi (askeriye)

Gazi, bir savaşta bulunmuş, savaşmış, bazen de yaralanmış kişilere verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi (askeriye) · Daha fazla Gör »

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Gökçeada

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz işgali, 25 Nisan 1915 Gökçeada (Yunanca: Ίμβρος Imvros), Çanakkale'nin bir ilçesi ve Türkiye'nin en büyük adasıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gökçeada · Daha fazla Gör »

Güneş-Dil Teorisi

Güneş Dil Teorisi, Türkçenin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu savunan dilbilim teorisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Güneş-Dil Teorisi · Daha fazla Gör »

Güreş

Güreş, uygulayıcılarının birbirlerine vurmaksızın rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir spor türü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Güreş · Daha fazla Gör »

Gelibolu

Gelibolu, Çanakkale'nin ilçesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gelibolu · Daha fazla Gör »

Gelibolu Yarımadası

Gelibolu Yarımadası ve çevresini gösteren uydu görüntüsü. Gelibolu Yarımadası, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin sınırları içindeki, Çanakkale Boğazı'nın batı yakasını oluşturan yarımada.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Gelibolu Yarımadası · Daha fazla Gör »

Geometri (kitap)

Geometri, Atatürk tarafından ilk defa Türkçe geometri terimleri kullanılarak 1936 yılının sonunda yazılmış olan 44 sayfalık kitap.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Geometri (kitap) · Daha fazla Gör »

H. G. Wells

Herbert George Wells ya da daha çok tanındığı adla H. G. Wells (21 Eylül 1866 - 13 Ağustos 1946), Dünyaların Savaşı, Görünmez Adam, Dr. Moreau'nun Adası ve Zaman Makinesi adlı bilim kurgu romanlarıyla tanınan ama neredeyse edebiyatın her dalında birçok eser vermiş olan İngiliz yazardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve H. G. Wells · Daha fazla Gör »

Hakkâri

Hakkâri, eski ismi Çölemerik (Kürtçe: Colemêrg, Süryanice: ܐܰܟ݁ܳܪܳܐ Aqqare), Hakkâri ilinin merkezi olan şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hakkâri · Daha fazla Gör »

Halep

Halep (Arapça: حلب), Suriye'de bir şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Halep · Daha fazla Gör »

Halkevleri

Halkevleri veya Halkevleri Derneği Türkiye genelinde barınma, sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulması ve genişletilmesi için faaliyet gösteren ve "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünde olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Halkevleri · Daha fazla Gör »

Hans Kannengiesser

Hans Kannengiesser (d. 25 Haziran 1868, Görlitz; ö. 1945, Neubrandenburg), I. Dünya Savaşı sıralarında yaşayan Alman subaydır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hans Kannengiesser · Daha fazla Gör »

Harbiye Nezâreti

Harbiye Nazırlığı veya Harbiye Nezareti, Osmanlı Devletinde savaş işlerine bakmakla görevli bakanlığın adıydı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Harbiye Nezâreti · Daha fazla Gör »

Hareket Ordusu

Hareket Ordusu'na bağlı Hotchkiss zırhlı arabası Galata Köprüsü'ne konuşlandırılan Hareket Ordusu askerleri Hareket Ordusu ittihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için, Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul'a gönderdikleri ordudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hareket Ordusu · Daha fazla Gör »

Harf Devrimi

Gazi Mustafa Kemal Sivas'ta yeni alfabeyi öğretiyor, 1928 Akbaba'' dergisinde yayımlanan, devrim dönemine ait karikatürü."Halkın asırlardan beri okuyup yazmasına mani olan kargacık burgacık şeklindeki eski Arap harfleri yerine yeni, medeni Türk harfleri kaim oluyor." üst metni ile verilen karikatürde Türk harfleri, Arap harflerine "Haydi sen de saltanat harabesine!" diyor. Bir grup çocuk, insanların yeni harfleri öğrenmesi için ağaca asılmış afişi inceliyor, 1930 Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Harf Devrimi · Daha fazla Gör »

Harp akademisi

Harp akademisi veya subay akademisi, bir ülkenin kara, deniz, hava kuvvetleri ve sahil güvenliği için kurmay subay yetiştiren üniversite düzeyinde eğitim-öğretim veren devlet üniversitesi kapsamındaki kurum.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Harp akademisi · Daha fazla Gör »

Harp okulu

Harp Okulu, silahlı kuvvetlerin subay ihtiyacını karşılayan lisans seviyesinde eğitim veren askeri okuldur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Harp okulu · Daha fazla Gör »

Hatay Devleti

Hatay Devleti (Fransızca: État du Hatay, Arapça: دولة هتاي Devlat Hatay), İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Türk devleti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Devleti · Daha fazla Gör »

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 1992 yılında Hatay'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Hatay Sorunu

Mondros Mütarekesi'ndan sonra İskenderun Sancağı, Suriye'den Anadolu'ya ilerleyen Fransızlarca işgal edilmiştir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Sorunu · Daha fazla Gör »

Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa garı Haydarpaşa Garı'nın iç görünümü Haydarpaşa Garı, 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen tren garıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Haydarpaşa Garı · Daha fazla Gör »

Haydarpaşa, Kadıköy

Haydarpaşa, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Haydarpaşa Garı ve çevresindeki alana verilan ad.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Haydarpaşa, Kadıköy · Daha fazla Gör »

Hâkimiyet-i Milliye (gazete)

Bu madde yayın hayatına 1919’da başlayan tarihî Hâkimiyet-i Milliye gazetesi ile ilgilidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hâkimiyet-i Milliye (gazete) · Daha fazla Gör »

Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede (1884, Edirne - 20 Mart 1962, İstanbul), Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden olan Türk asker, siyasetçi ve diplomattır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hüsrev Gerede · Daha fazla Gör »

Heyet-i Temsiliye

Sivas Kongresi Delegeleri, Eylül 1919 Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti,Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti), Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin (TBMM) kuruluşuna dek Millî Mücadelenin yürütme organı olarak görev yapmış kuruldur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye · Daha fazla Gör »

Hicaz Kuvve-i Seferiyesi

Hicaz Kuvve-i Seferiyesi veya Hicaz Seferi Kuvvetleri, Osmanlı Ordusu'na bağlı olarak kurulan bir seferi kuvvetti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hicaz Kuvve-i Seferiyesi · Daha fazla Gör »

Hicrî takvim

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim (at-taqwīm al-hijrī), 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Hicrî takvim · Daha fazla Gör »

I. Abdullah

''Soldan sağ:'' Gertrude Bell, ?, T.E. Lawrence, Herbert Samuel, Emir Abdullah, Şeyh Macid Paşa (Amman havalimanı, Nisan 1921) Kahire Konfesansı'na gelen Herbert Samuel'i karşılayan T.E. Lawrence, Emir Abdullah, Geoffrey Salmond ve Wyndham Deedes (1920) Mustafa Kemal Atatürk ile (1937) I. Abdullah, (d. 1882, Mekke, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 1951, Kudüs, Filistin), Ürdün kralı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve I. Abdullah · Daha fazla Gör »

I. İcra Vekilleri Heyeti

Mustafa Kemal Paşa I. İcra Vekilleri Heyeti, 3 Mayıs 1920 - 24 Ocak 1921 tarihleri arasında görev yapmış olan heyetin reisliğini Mustafa Kemal Paşa yaptı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve I. İcra Vekilleri Heyeti · Daha fazla Gör »

I. Dünya Savaşı

I.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve I. Dünya Savaşı · Daha fazla Gör »

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'na katılan devletler.Müttefik Devletler yeşil (Pearl Harbor Saldırısı'ndan sonra katılanlar açık yeşil), Mihver Devletleri mavi (işgal ve ilhak edilen devletler dâhil) ve tarafsız ülkeler gri renkle belirtilmiştir. II.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve II. Dünya Savaşı · Daha fazla Gör »

II. Wilhelm

II.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve II. Wilhelm · Daha fazla Gör »

Irak

Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Irak · Daha fazla Gör »

Jeoloji

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Jeoloji · Daha fazla Gör »

Kafkasya Cephesi

Kafkasya Cephesi, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu, daha sonra Britanya (Dunsterforce), Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ve Merkezi Hazar Diktatörlüğü ile karşı karşıya geldikleri cepheye verilen isimdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kafkasya Cephesi · Daha fazla Gör »

Kahire

Kahire (El Kahire, "Gâlip", "Üstün Gelen"), Mısır'ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika'nın en büyük kenti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kahire · Daha fazla Gör »

Kara Harp Okulu

Kara Harp Okulu (kısaca KHO) veya eski ve geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetleri'nin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren askerî okuldur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kara Harp Okulu · Daha fazla Gör »

Karaağaç

Karaağaç, karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasının Ulmus cinsinden ağaç türlerine verilen ad Dünya üzerinde ılıman iklim bölgelerinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yayılış gösterirler. Karaağaçlar yapraklarını döken boylu orman ağaçlarıdır. Tomurcuklar kiremitvari olarak dizilmiş olan çok sayıda pullarla örtülüdür. Sürgünler pseudoterminal tomurcukludur ve sürgünlere iki sıralı sarmal dizilmişlerdir. Yaprak ve çiçek tomurcukları farklı şekil ve büyüklüktedir. Yaprak tomurcukları küçük dar yumurtamsı konik biçimde olmalarına karşın çiçek tomurcukları büyük ve hemen hemen küreseldir. Yapraklar sade (basit), kısa saplı, dip tarafları az veya çok çarpık (asimetrik), kenarları çift dişlidir. Çiçekler erdişidir. Çiçeğin çan biçimindeki çanağı 4-9 lopludur ve lop sayısı kadar etamini vardır. Yumurtalık basıktır, derin parçalanmış iki stigması vardır. Erdişi çiçeklerin birçoğu bir arada yan durumlu olarak yaprak koltuğundan demet oluştururlar. Çiçekler ilkbaharda yapraklardan önce açarlar veya bazı taksonlarda ise çiçekleri sonbaharda görülür. Meyve basık bir nustur. Nusun etrafı, damarları belirgin, zarsı bir kanatla çevrilmiştir. Çiçek açmasından birkaç hafta sonra olgunlaşır. Karaağaçların yaşlı gövdelerinde kabuklar çoğunlukla kalın boyuna oluklu çatlaklıdır; birkaç taksonda ise gövde kabukları uzun yıllar çatlamadan, düz ve parlak kalır. Amerika'daki kızıldereliler bir zamanlar bazı karaağaç kabukları liflerinden ip ve halat yapmışlardır. İç kabuğu ilaç olarak kullanmışlardır. Odunları koyu, diri odunları açık renkli olan ve güzel cila kabul eder. Odunları büyük halkalı traheli gruba dahildir. İlkbahar odununda büyük traheler bir veya iki sıra halinde yan yana gelerek halka şeklinde düzenli bir diziliş gösterir. Yaz odununda ise dar lümenli küçük traheler, birbirine paralel uzanan, dalgalı bantlar üzerinde bir araya gelerek devamlı şeritler halinde görülürler. Odunları sert, ağır, yüksek şok mukavemetine haiz ve elastikidir; kolay yarılmaz. Kullanış yerleri mobilyacılık ve kaplamacılıktır. Karaağaç tomrukları su borusu olarak kullanılmışlardır. Genellikle sıcak severler; sulak yerlerde, nehir ve dere kenarlarında yetişirler. 1919 yılında Hollanda'da görülen ve kısa zamanda Avrupa'ya yayılan karaağaç kurumalarına neden olan bir mantar hastalığı vardır. Bu mantar Ophiostoma ulmi adındaki bir mantardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Karaağaç · Daha fazla Gör »

Karadağ

Karadağ (Karadağca:, Црна Гора), Balkanlar'da bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Karadağ · Daha fazla Gör »

Karşıyaka

Karşıyaka, İzmir'in bir ilçesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Karşıyaka · Daha fazla Gör »

Karlovy Vary

Karlovy Vary (Almanca: Karlsbad), Çek Cumhuriyeti'nin Bohemya bölgesinde bulunan bir şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Karlovy Vary · Daha fazla Gör »

Kars Antlaşması

Kars Antlaşması, Rusya, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekildi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kars Antlaşması · Daha fazla Gör »

Kazakça

Kazakça veya Kazak Türkçesi, (Kazakça: Қазақ тілі), Kıpçak öbeğine ait, Kazakistan'da konuşulan çağdaş Türk yazı dillerinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kazakça · Daha fazla Gör »

Kâzım Dirik

Mehmet Kazım Dirik (1880, Manastır - 3 Temmuz 1941), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kâzım Dirik · Daha fazla Gör »

Kâzım Karabekir

Cumhuriyet'' gazetesinin ilgili haberi içerisinde yayınlanan Kazım Karabekir'e ait bir fotoğraf. Musa Kâzım Karabekir (23 Temmuz 1882, İstanbul - 26 Ocak 1948, Ankara), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kâzım Karabekir · Daha fazla Gör »

Kıyıköy, Vize

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kıyıköy, Vize · Daha fazla Gör »

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

Kütahya civarında Yunan birlikleri Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, 10 Temmuz 1921 ile 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükûmeti ordusu arasında gerçekleşen muharebelerdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kütahya-Eskişehir Muharebeleri · Daha fazla Gör »

Kliment Voroşilov

Kliment Efremoviç Voroşilov (Rusça: / Kliment Yefremoviç Voroşilov, d. 4 Şubat 1881; Verhneye, Yekaterinoslav - ö. 2 Aralık 1969; Moskova), SSCB'nin asker ve siyaset adamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kliment Voroşilov · Daha fazla Gör »

Kocacık

Kocacık, (Makedonca: Коџаџик Kodžadžik okunuşu: Kocacik) Makedonya'nın Debre yakınlarında Merkez Jupa’ya bağlı köy.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kocacık · Daha fazla Gör »

Kolağası

Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı), Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasındaki rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kolağası · Daha fazla Gör »

Kuleli Askerî Lisesi

Kuleli Askerî Lisesi, İstanbul Boğazı kıyısında yer alan askeri okul.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kuleli Askerî Lisesi · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kuvâ-yi Milliye

Kuvâ-yi Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvâ-yi Milliye · Daha fazla Gör »

Laik

Laik (Fransızca: Laïc), Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan tanıma göre, Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan (kişi veya kurum).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Laik · Daha fazla Gör »

Laiklik

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Laiklik · Daha fazla Gör »

Langaza

right Langaza (Yunanca: Λαγκαδάς Lagkadas, Yunanistan'ın Selanik şehrine bağlı bir yerleşim yeridir. Nüfusu 16,836'dır (2001). Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın doğduğu yerdir. Atatürk'ün de, dayısının buradaki çiftliğinde büyüdüğü bilinir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Langaza · Daha fazla Gör »

Latife Hanım

Latîfe Uşakî ya da nüfûs kayıtlarına göre Latîfe Uşaklı (17 Haziran 1898, İzmir - 12 Temmuz 1975, İstanbul), Mustafa Kemal Atatürk'ün eşidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım · Daha fazla Gör »

Lütfi Müfit Özdeş

Lütfi Müfit Özdeş (1874, Kırşehir - 18 Nisan 1940, İstanbul) Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Lütfi Müfit Özdeş · Daha fazla Gör »

Libya

Libya (Arapça: ليبيا Lībiyā), Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Kuzey Afrika ülkesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Libya · Daha fazla Gör »

Londra

Londra (telaffuz), İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkentidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Londra · Daha fazla Gör »

Londra Konferansı

* Londra Konferansı (1830).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Londra Konferansı · Daha fazla Gör »

Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmış barış antlaşması.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan Antlaşması · Daha fazla Gör »

Lozan Barış Konferansı

Hüseyin Lozan Barış Konferansı (11 Kasım 1922–24 Temmuz 1923) Lausanne, (İsviçre), şehrinde 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan Barış Konferansı · Daha fazla Gör »

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Kurumu logosu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Binası, Ankara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü · Daha fazla Gör »

Mahmud Şevket Paşa

Mahmud Şevket Paşa (1856, Bağdat - 11 Haziran 1913, İstanbul) Osmanlı asker ve devlet adamı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mahmud Şevket Paşa · Daha fazla Gör »

Mahmut Nedim Soydan

Mahmut Nedim Mahmut Nedim Soydan (d. 1889, Siirt - ö. 3 Aralık 1936), Türk siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mahmut Nedim Soydan · Daha fazla Gör »

Makbule Atadan

Makbule Atadan'ın mezarı, Cebeci Asri Mezarlığı. Makbule Atadan (d. 1885, Selanik - ö. 18 Ocak 1956, Ankara), Türk yazar ve siyasetçidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Makbule Atadan · Daha fazla Gör »

Manastır

Trabzon'daki Sümela Manastırı Manastır, din görevlilerinin ve kendini dine adayan kimselerin bir arada yaşadığı dinî yapıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Manastır · Daha fazla Gör »

Manastır Askerî İdadisi

Manastır Askerî İdadisi Manastır Askerî Îdâdîsi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunmaktadır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Manastır Askerî İdadisi · Daha fazla Gör »

Mareşal (Türkiye)

Mareşal, Türk Kara Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinde en yüksek olan askerî rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal (Türkiye) · Daha fazla Gör »

Mısır

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, (Arapça:جمهورية مصر العربية - Cumhūriyyet Mısr el-ʿArabiyye) ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mısır · Daha fazla Gör »

Müşîr

Müşîr, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan, günümüzdeki en yüksek askerî rütbe olan mareşale denk olan rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Müşîr · Daha fazla Gör »

Müjgân Cunbur

Fatma Müjgân Cunbur (d. 12 Ocak 1926, Fatih, İstanbul - ö. 25 Eylül 2013, Çankaya, Ankara), Türk kütüphaneci ve edebiyat araştırmacısı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Müjgân Cunbur · Daha fazla Gör »

Mütareke (dönem)

Mütareke, Türk tarihinde 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile başlayıp Mudanya Mütarekesi ile sona erdiği kabul edilen ve işgal ve Kurtuluş Savaşı ile betimlenen ara dönem.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mütareke (dönem) · Daha fazla Gör »

Meşrutiyet

Meşrutiyet, meşruti monarşi, anayasal monarşi ya da parlamenter monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Meşrutiyet · Daha fazla Gör »

Meclis-i Mebûsan

Meclisin açılış töreni, Dolmabahçe Sarayı, 1876 Meclisin Çırağan Sarayındaki toplantı salonu, 1877 Meclisin açılışı, 1876 Meclis-i Mebûsan, Osmanlı İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa'ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis-i Mebûsan · Daha fazla Gör »

Medeni Bilgiler

Vatandaş için Medeni Bilgiler, Medeni Bilgiler veya Yurttaşlık Bilgileri, Afet İnan'ın yazdığı, 1931 yılında yayımlanan yurttaşlık bilgisi kitabı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Medeni Bilgiler · Daha fazla Gör »

Mehmet Arif Bey (milletvekili)

Mehmet Arif Bey (1883, Adana - 13 Temmuz 1926, İzmir), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Arif Bey (milletvekili) · Daha fazla Gör »

Mehmet Emin Koral

Mehmet Emin Koral (d. 1881, İstanbul - ö. 12 Ağustos 1959), Türk asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Emin Koral · Daha fazla Gör »

Mehmet Esat Bülkat

Mehmet Esat Bülkat veya Esat Paşa (18 Ekim 1862, Yanya - 2 Kasım 1952 İstanbul), Türk asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Esat Bülkat · Daha fazla Gör »

Mehmet Kâmil Berk

Mehmet Kâmil Berk (1 Mayıs 1878, İstanbul - 8 Nisan 1958, İstanbul), Türk doktor.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Kâmil Berk · Daha fazla Gör »

Mekteb-i Erkân-ı Harbiye

Mekteb-i Erkân-ı Harbiye (tam adı: Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne) veya Erkân-ı Harbiye Mektebi, Osmanlı Ordusu'na kurmay subay yetiştiren askerî okul.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mekteb-i Erkân-ı Harbiye · Daha fazla Gör »

Menemen, İzmir

Menemen, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Menemen, İzmir · Daha fazla Gör »

Meriç

Meriç (Bulgarca: Марица, Maritsa, Yunanca: Εβρος, Evros) Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde Ege Denizi'ne dökülen ırmaktır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Meriç · Daha fazla Gör »

Miladi takvim

Christopher Clavius (1538–1612), reformun ana yazarlarından biri. Papa X. Gregory'nin gravürü. Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılan takvim.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Miladi takvim · Daha fazla Gör »

Milan Stojadinović

Milan Stojadinović (d. 4 Ağustos 1888 – ö. 26 Ekim 1961), bir Sırp ve Yugoslav siyasi figür ve tanınmış iktisatçı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Milan Stojadinović · Daha fazla Gör »

Millet mektebi

Mustafa Kemal Sivas'ta yeni alfabeyi öğretiyor Millet Mektepleri, Türkiye’de 1 Kasım 1928’de yeni harflerin kabulünden sonra halkı okur-yazar kılmak amacıyla gerçekleşen eğitim seferberliği için kurulmuş dört ay süreli eğitim veren halk eğitimi kurumlarıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Millet mektebi · Daha fazla Gör »

Milletler Cemiyeti

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam da denir), günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bir organizasyondu.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Milletler Cemiyeti · Daha fazla Gör »

Milliyet (gazete)

Milliyet, Demirören Holding'in sahibi Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu günlük gazetedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Milliyet (gazete) · Daha fazla Gör »

Milliyetçilik

Eugène Delacroix'nın ''"La liberté guidant le peuple"'' (''Halkın rehberi özgürlüktür'') adlı çalışması, Fransa'daki Temmuz Devrimi'nin en önemli simgesi olmuştur. Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Milliyetçilik · Daha fazla Gör »

Miralay

Miralay, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan mirliva ile kaymakam rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden albaya denk bir askerî rütbedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Miralay · Daha fazla Gör »

Mirliva

Mirliva, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan, ferik ile miralay rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden tuğgeneral rütbesine denk bir askeri rütbe.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mirliva · Daha fazla Gör »

Mondros Mütarekesi

Mondros Mütarekesi ya da Mondros Bırakışması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekename (bırakışma belgesi).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mondros Mütarekesi · Daha fazla Gör »

Montrö

Montrö ya da Montreux, bir İsviçre kantonu olan Vaud'nun, Vevey bölgesinde yer alan bir şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Montrö · Daha fazla Gör »

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

2.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi · Daha fazla Gör »

Muş

Muş, Muş ilinin merkezi olan ve ile ismini veren şehirdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Muş · Daha fazla Gör »

Mudanya Mütarekesi

İsmet İnönü heykelinin bulunduğu Mudanya Mütarekesi Anıtı Atatürk'ün İsmet İnönü'ye çektiği 11 Ekim 1922 tarihli telgraf Mudanya Mütârekesi, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan mütarekedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mudanya Mütarekesi · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Mustafa Cantekin

Mustafa Avni Bey (Cantekin) - TBMM Albümü (1920) Mustafa Cantekin, (1878, Çorum - 21 Ekim 1955, Ankara), Türk doktor ve siyasetçidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Cantekin · Daha fazla Gör »

Mustafa Demir (asker)

Sığırtmaç Mustafa ile Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Sığırtmaç Mustafa ile Mustafa Kemal Atatürk, 1930 Mustafa Demir, Yalovalı Sığırtmaç Mustafa (1918 - 15 Ocak 1987), Türk asker, Makbule Atadan'ın manevi oğlu.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Demir (asker) · Daha fazla Gör »

Mustafa Fehmi Kubilay

Mustafa Fehmi Kubilay (1906 - 23 Aralık 1930, Menemen, İzmir), Türk öğretmen ve asteğmen.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Fehmi Kubilay · Daha fazla Gör »

Mustafa Kemal Atatürk kronolojisi

* 1881 Selanik'te doğdu.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk kronolojisi · Daha fazla Gör »

Mustafa Kemal Atatürk'ün ödülleri listesi

Mustafa Kemal Paşa, Padişahın Onursal Yaveri şeridi ve madalyalarıyla (1918). Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 10 Kasım 1938), I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan ulusal bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi öncüsü ve önderidir; Türkiye'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ödülleri listesi · Daha fazla Gör »

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başlayan Atatürk'ün bir yıl süren hastalığı sonrasında 10 Kasım 1938'de ölümü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü · Daha fazla Gör »

Mustafa Kemal Atatürk'ün kültürel etkileri

1938'deki ölümünden bu yana, Mustafa Kemal Atatürk günümüz kültüründe farklı tasvirlere konu olmuştur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kültürel etkileri · Daha fazla Gör »

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı · Daha fazla Gör »

Mustafa Necati Uğural

Mustafa Necati Uğural (d. 1894, İzmir - ö. 1 Ocak 1929, Ankara), Türk siyasetçi, avukat, öğretmen.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Necati Uğural · Daha fazla Gör »

Musul Sorunu

Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'ne bağlı Musul Vilayeti'nin toprak sorunudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Musul Sorunu · Daha fazla Gör »

Muzaffer Kılıç

Ahmet Muzaffer Kılıç (1897, İstanbul - 1959, Ankara), Türk asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Muzaffer Kılıç · Daha fazla Gör »

Naci Eldeniz

Abdüllatif Naci Eldeniz (1875, Manastır - 1948), Türk asker, siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Naci Eldeniz · Daha fazla Gör »

Namık Kemal

Namık Kemal (d. 21 Aralık 1840, Tekirdağ - ö. 2 Aralık 1888, Sakız Adası), Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş, Genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Namık Kemal · Daha fazla Gör »

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Almanca: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), Weimar Cumhuriyeti döneminde kurulmuş bir Alman siyasî partisiydi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi · Daha fazla Gör »

Nebile İrdelp

Nebile İrdelp (1910, İstanbul - 1943, İstanbul), Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nebile İrdelp · Daha fazla Gör »

Nikolaos Trikupis

Nikolaos Trikupis (Yunan: Νικόλαος Τρικούπης; d. 1869 - ö. 1956), Yunan asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nikolaos Trikupis · Daha fazla Gör »

Nobel Barış Ödülü

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nobel Barış Ödülü · Daha fazla Gör »

Nuri Conker

Mehmet Nuri Conker (29 Eylül 1882, Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - 11 Ocak 1937, Ankara, Türkiye), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nuri Conker · Daha fazla Gör »

Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk)

Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası Genel başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, yerli ve yabancı basın mensuplarının da katıldığı partisinin 2.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk) · Daha fazla Gör »

Okka

Okka (Osmanlıca اوقه), Osmanlı'da kullanılan, 1283 gram ve 400 dirheme eşit, eski bir ağırlık ölçü birimi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Okka · Daha fazla Gör »

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (kısaca OMÜ), Samsun, Türkiye'de 1975 yılında kurulan büyük bir devlet üniversitesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Onuncu Yıl Nutku

Atatürk nutku okurken. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 10.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Onuncu Yıl Nutku · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, (diğer adıyla Otuz Gün Savaşı) 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) · Daha fazla Gör »

Otto Liman von Sanders

Otto Liman von Sanders (17 Şubat 1855, Stolp - 22 Ağustos 1929, Münih), Alman general ve Osmanlı mareşali olan asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Otto Liman von Sanders · Daha fazla Gör »

Oy birliği

Oy birliği, herhangi bir durumda oylamaya katılan ya da meseleyi konuşan kimselerin aynı düşüncede olup aynı yönde oy kullanmalarıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Oy birliği · Daha fazla Gör »

Paşa

Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Paşa · Daha fazla Gör »

Paris

Paris, Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Paris · Daha fazla Gör »

Picardie Manevraları

Mustafa Kemal, Fransız Albay Auguste Edouard Hirschauer'in açıklamasını dinlerken) Ali Fethi Picardie Manevraları (Fransızca: Les manœuvres de Picardie), 12-18 Eylül 1910'de Fransa'nın Pikardi bölgesinde yapılan bir tatbikattır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Picardie Manevraları · Daha fazla Gör »

Piyade

M3 personel taşıyı'nın yanında M1 Garand tüfeğiyle nişan alan ABD Kara Kuvvetleri piyade askeri (Fort Knox, Kentucky, 1942) Piyade, kara ordusundaki temel muharip sınıftır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Piyade · Daha fazla Gör »

Polatlı

Polatlı, Ankara ilinin batı kesiminde, Eskişehir - Ankara Devlet Yolu üzerinde Ankara'ya en yakın ilçedir (76 km).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Polatlı · Daha fazla Gör »

Popülizm

Popülizm veya halk yağcılığı, toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak gelişmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen siyasî bir felsefe veya söylem biçimi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Popülizm · Daha fazla Gör »

Rauf Orbay

Hüseyin Rauf Orbay (27 Temmuz 1881, İstanbul - 16 Temmuz 1964, İstanbul), Türk asker, siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Orbay · Daha fazla Gör »

Refet Bele

İbrahim Refet Bele (1881, Selanik – 3 Ekim 1963, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Refet Bele · Daha fazla Gör »

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye’de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara’da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı · Daha fazla Gör »

Romanya

Romanya (Rumence:, Transkripsiyon: Romıniya), Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Romanya · Daha fazla Gör »

Ruşen Eşref Ünaydın

Mustafa Kemal ile Ertuğrul Yatı'nda (5 Haziran 1928) Ruşen Eşref Ünaydın (1892, İstanbul - 21 Eylül 1959, İstanbul), Türk gazeteci, siyasetçi ve diplomat.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Ruşen Eşref Ünaydın · Daha fazla Gör »

Rukiye Erkin

Zehra Aylin, Rukiye Erkin, ve Sabiha Gökçen. Rukiye Erkin ve Atatürk (1926) Rukiye Erkin (1911, Konya - 1995, İstanbul) Atatürk'ün manevi kızlarındandır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Rukiye Erkin · Daha fazla Gör »

Rumeli

1801 yılındaki Rumeli haritası Rumeli (Osmanlı Türkçesi: روم اىلى Rum-İli, Bulgarca: Румелия, Yunanca: Ρούμελη, Roúmeli), Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Rumeli · Daha fazla Gör »

Rumi takvim

Rumi takvim, Hicret'i (Gregoryan 622) başlangıç kabul eden güneş yılı esasına dayalı bir takvim.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Rumi takvim · Daha fazla Gör »

Sabah (gazete)

Sabah, Türkiye'de 22 Nisan 1985'te yayımlanmaya başlanan günlük gazete.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sabah (gazete) · Daha fazla Gör »

Sabiha Gökçen

Zehra Sabiha Gökçen 1930'larda okul arkadaşları ile Fransa yapımı hafif bombardıman uçağı Breguet 19'un önünde bir bombayı tutarken. 1937'de Atatürk ile Pertek Halkevi'ni ziyaret sırasında Mayıs 1938'de Atina'da büyükelçi Ruşen Eşref Ünaydın ile Sabiha Gökçen (22 Mart 1913; Bursa – 22 Mart 2001, Ankara), Türk pilot.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sabiha Gökçen · Daha fazla Gör »

Sadabad Sarayı

Sadabad Kültürel-Tarihi Kompleksi (Farsça: مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد), İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir saray.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sadabad Sarayı · Daha fazla Gör »

Sadabat Paktı

Paktın imzalandığı saray şu an kompleksi müzedir, arka planda Beyaz Saray olarak adlandırılan Sadabat Sarayı, Tahran. Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sadabat Paktı · Daha fazla Gör »

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan, Türk Kurtuluş Savaşı'nın mühim bir muharebesi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sakarya Meydan Muharebesi · Daha fazla Gör »

Sakarya Nehri

Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu'nun ise en büyük akarsuyudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sakarya Nehri · Daha fazla Gör »

Salih Bozok

Muzaffer Salih Bozok (1881, Selanik - 25 Nisan 1941, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Salih Bozok · Daha fazla Gör »

Samsun

Samsun, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on altıncı şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun · Daha fazla Gör »

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim veya askerî adalet, askerî otoritenin, genellikle resmî bildirgesi altında, adlî yönetimi kontrol altına almasıyla işleme geçen kural sistemidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sıkıyönetim · Daha fazla Gör »

Sümerbank

Sümerbank, özel bütçenin temelini oluşturan katma bütçeli idare uygulamasının başladığı 1933 yılında kurulmuş, ticari nitelikte mal üreten kuruluş.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sümerbank · Daha fazla Gör »

Seküler devlet

Seküler devlet ya da laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre şekillendirilmediği devlettir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Seküler devlet · Daha fazla Gör »

Selanik

Selanik (Yunanca: Θεσσαλονίκη Thessaloniki), Yunanistan'ın ikinci büyük kenti ve Yunanistan Makedonyasının yönetim merkezidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Selanik · Daha fazla Gör »

Selanik Vilayeti

Selanik Vilayeti (1864–1913), bir Osmanlı vilayeti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Selanik Vilayeti · Daha fazla Gör »

Selânik Mülkiye Rüştiyesi

Selânik Mülkiye Rüştiyesi (Selanik Ortaokulu), Selanik sınırları içinde yer aldığı bilinen ve ilköğretimden sonraki aşama olan "ortaokul" düzeyinde eğitim ve öğretim veren okuldur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Selânik Mülkiye Rüştiyesi · Daha fazla Gör »

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Serbest Cumhuriyet Fırkası · Daha fazla Gör »

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması (Fransızca: Le Traité de Sèvres), I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanmış antlaşmadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sevr Antlaşması · Daha fazla Gör »

Silah

Silah, insanların diğer canlılara karşı savunma veya saldırı amacıyla kullandığı her türlü araç.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Silah · Daha fazla Gör »

Sina ve Filistin Cephesi

Sina ve Filistin Cephesi, I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın isteği üzerine açılan bir cephedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sina ve Filistin Cephesi · Daha fazla Gör »

Siroz

Siroz; karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Siroz · Daha fazla Gör »

Sivas

Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sivas · Daha fazla Gör »

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi Temsilciler Heyeti, Eylül 1919 Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sivas Kongresi · Daha fazla Gör »

Sofya

Sofya, meclis meydanı. Sofya (Bulgarca: София, Sofiya), Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Sofya · Daha fazla Gör »

Somerset Arthur Gough-Calthorpe

Arthur Somerset Gough-Calthorpe Sir Somerset Arthur Gouch Calthorpe (d. 1864; Londra - ö. 1937), İngiliz amirali.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Somerset Arthur Gough-Calthorpe · Daha fazla Gör »

Soyadı Kanunu

Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Soyadı Kanunu · Daha fazla Gör »

Stiliyan Kovaçev

Stiliyan Georgiev Kovaçev veya doğum adıyla Petrov Georgiev Kovaçev (Стилиян Ковачев; d. 26 Şubat 1860, Yambol ili - ö. 11 Temmuz 1939, Sofya), Bulgar asker.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Stiliyan Kovaçev · Daha fazla Gör »

Suriye

Suriye (Arapça: سوريا) ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية العربية السورية, El-Cumhuriyyetü'l-Arabiyyetü's-Suriyya) Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Suriye · Daha fazla Gör »

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), 24 Haziran 1935 tarihinde 2819 sayılı yasa ile kurulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi ve ticari usullere göre yönetilen kamu tüzel kişiliğine sahip, yatırımcı bir kamu kuruluşudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi · Daha fazla Gör »

T.C. Resmî Gazete

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve T.C. Resmî Gazete · Daha fazla Gör »

Takımın Muharebe Talimi

Takımın Muharebe Talimi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1908'de yayımlanan kitap.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Takımın Muharebe Talimi · Daha fazla Gör »

Tavla

Tavla, özel bir platform üzerinde 2 zar ve 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan iki kişilik bir oyundur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tavla · Daha fazla Gör »

Türk alfabesi

Türk alfabesi, Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan alfabedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk alfabesi · Daha fazla Gör »

Türk bayrağı

Türk Bayrağı, Türkiye'nin ulusal ve resmî bayrağı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı · Daha fazla Gör »

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu'nun girişi TDK'ya ait bir gezici kitap satış aracı (''GOÜ'') Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dil Kurumu · Daha fazla Gör »

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Boeing 777-300ER Yeni Üniforma Airbus A321 Boeing 777-300ER Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan ulusal hava yolu şirketi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Hava Yolları · Daha fazla Gör »

Türk Kanunu Medenisi

Türk Kanunu Medenisi, Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kanunu Medenisi · Daha fazla Gör »

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş, 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesiyle sınırlı olmak üzere, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekün sona ermiştir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı · Daha fazla Gör »

Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Venizelos) Yunan Ordusunun İzmir'e çıkışı Yunan Ordusunun Bandırma'ya girişi Yörük Ali Efe'nin gurbu. Batı Cephesi (Garp Cephesi), Türk-Yunan Cephesi ya da Türk-Yunan Savaşı (Yunanca: Μικρασιατική εκστρατεία / Mikrasiatiki ekstrateia; anlamı: "Küçük Asya Seferi", Μικρασιατική καταστροφή / Mikraasiatiki katastrophi; anlamı: "Küçük Asya Felâketi", Μικρασιατικής περιπέτεια / Mikraasiatiki peripeteia; anlamı: "Küçük Asya Macerası"), Yunanistan Ordusu'nun 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmasıyla başlayıp aynı kentin 9 Eylül 1922'de Türkiye'nin TBMM Hükûmeti Ordusu tarafından geri alınmasıyla biten savaş veya Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinden birine verilen ad.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi · Daha fazla Gör »

Türk Ocakları

Atatürk'ün kendi el yazısıyla notu Türk Ocakları, 1912 yılında İstanbul’da bir kültür derneği olarak kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’de millî devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocakları · Daha fazla Gör »

Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'yi karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri · Daha fazla Gör »

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Tarih Kurumu · Daha fazla Gör »

Türk Ulusal Hareketi

Mustafa Kemal ve onun önderlik ettiği Türk vatanseverler (1920)Not: Videoyu izlemek için mavi düğmeye tıklayınız. Türk Ulusal Hareketi, Kuvâ-yi Milliye'nin mukavemetiyle Ankara Hükûmeti'nin siyasal ve askeri faaliyetlerini kapsayan Türk hareketi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ulusal Hareketi · Daha fazla Gör »

Türkiye

Türkiye ya da resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülke.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye · Daha fazla Gör »

Türkiye Şeker Fabrikaları

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (kısaca Türkşeker), ana faaliyet alanı kristal şeker üretimi olan ve bünyesinde 25 şeker fabrikası, 5 makina fabrikası, 4 alkol fabrikası, 1 tohum işleme fabrikası, 1 emaf, 1 araştırma enstitüsü barındıran büyük bir KİT'tir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Şeker Fabrikaları · Daha fazla Gör »

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel banka.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye İş Bankası · Daha fazla Gör »

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye İstatistik Kurumu · Daha fazla Gör »

Türkiye başbakanları listesi

Aşağıda Türkiye'nin başbakanlarının ve hükûmetlerinin bir listesini bulabilirsiniz.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye başbakanları listesi · Daha fazla Gör »

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (kısaca TBMM), 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, (asli kurucu iktidar) ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi · Daha fazla Gör »

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi

Meclis Başkanlık koltuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını içermektedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi · Daha fazla Gör »

Türkiye cumhurbaşkanı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamında Türkiye cumhurbaşkanı, Türkiye devletinin başıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye cumhurbaşkanı · Daha fazla Gör »

Türkiye cumhurbaşkanları listesi

Cumhurbaşkanlığı forsu, cumhurbaşkanının ikametgâhında ve ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil eder.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye cumhurbaşkanları listesi · Daha fazla Gör »

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ulus, Ankara'da bulunan idari merkezi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş., banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası · Daha fazla Gör »

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısaca TCDD, Türkiye'deki demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmi kurumdur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları · Daha fazla Gör »

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı · Daha fazla Gör »

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı · Daha fazla Gör »

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 1925 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuştur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası · Daha fazla Gör »

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Yunanistan'ın, 1821'de bağımsızlığını kazanmasından itibaren Türk-Yunan ilişkileri kısa dönemli uzlaşmalar hariç, genellikle gerginlikler ve savaşlarla belirlenmiştir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri · Daha fazla Gör »

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi

Mübadele döneminin Türk-Yunan ilişkilerini tasvir eden bir karikatür Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübâdelesi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi · Daha fazla Gör »

Türkkuşu

Türkkuşu Resmî sitesi, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçuş okulu.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkkuşu · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Türkler · Daha fazla Gör »

TBMM 1. Dönem Ankara milletvekilleri

Ankara'dan TBMM 1. Dönem'de görev yapan mebuslar;.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 1. Dönem Ankara milletvekilleri · Daha fazla Gör »

TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi

Meclisin açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyeleri Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi · Daha fazla Gör »

TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 2.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi · Daha fazla Gör »

TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 3.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi · Daha fazla Gör »

TBMM 4. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 4.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 4. dönem milletvekilleri listesi · Daha fazla Gör »

TBMM 5. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 5.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM 5. dönem milletvekilleri listesi · Daha fazla Gör »

Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Osmanlıca: تشكلات اساسئه قانونى) veya 1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu · Daha fazla Gör »

Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu (1924)

20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası ya da resmî adıyla Teşkilât-ı Esasîye Kanunu, 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu (1924) · Daha fazla Gör »

Teğmen

Teğmen, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi takım komutanlığı olan ve Asteğmenle Üsteğmen arasındaki askerî rütbedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Teğmen · Daha fazla Gör »

Tekâlif-i Milliye Emirleri

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tekâlif-i Milliye Emirleri · Daha fazla Gör »

Tekirdağ

Tekirdağ, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi üçüncü şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tekirdağ · Daha fazla Gör »

Tekke

Yunanistan İskeçe'de Budalı Hoca Tekkesi Makedonya Kalkandelen'de bulunan, 1538'de inşa edilen Arabati Baba Tekkesi, Avrupa'da ayakta kalan ender yapılardandır. Tekke (Arapça: تكيه, tekye) Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tekke · Daha fazla Gör »

Tel Aviv

thumbtime.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tel Aviv · Daha fazla Gör »

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet PartisiMustafa Kemal Atatürk, Birol Emil, Melin Has-Er, Mehmet Ali Aydın, "Nutuk" cilt 2, sf. 528, Kültür Bakanlığı (1980).), Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası · Daha fazla Gör »

Tevfik Bıyıklıoğlu

Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu (1891, Çanakkale - 24 Kasım 1961), Türk asker, bürokrat ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tevfik Bıyıklıoğlu · Daha fazla Gör »

Tevfik Rüştü Aras

Tevfik Rüştü Aras (1883, Çanakkale - 5 Ocak 1972, İstanbul), 1920-1938 yılları arasında beş dönem milletvekilliği, 1925-1939 yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapmış, öncesinde İttihat ve Terakkî'nin önemli isimlerinden biri olmuş, sonrasında da gazete yazıları yazarak hayatını sürdürmüş Türk siyasetçidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tevfik Rüştü Aras · Daha fazla Gör »

Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu · Daha fazla Gör »

Tobruk

Tobruk Tobruk Libya'nın Kuzey doğusunda Akdeniz sahilinde bir şehir. Tobruk Libya'nın kuzeydoğusunda liman kenti.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Tobruk · Daha fazla Gör »

Trablusgarp

Trablusgarp (Arapça: طرابلس, transliterasyon: Tarābulus), Libya'yı oluşturan üç bölgeden birine eskiden verilen ad.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Trablusgarp · Daha fazla Gör »

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Trablusgarp Savaşı · Daha fazla Gör »

Trakya Manevraları

250px Trakya Manevraları 1937 yılında 17-20 Ağustos tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak komutasında yapılan askeri tatbikattır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Trakya Manevraları · Daha fazla Gör »

Turancılık

Türk Dünyasında 7 bağımsız ve 15 özerk Türk devleti Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüş.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Turancılık · Daha fazla Gör »

Uşak

Uşak, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eden İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak ilinin merkez şehridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Uşak · Daha fazla Gör »

Uçak

Airbus A350 yolcu uçağı YF-23 Kara Dul). Pervaneli uçaklarda yaygın olarak kullanılan yıldız tipi motor. Türbin reaktörünün kompresörü. Uçak veya tayyare; hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profilli parçaların alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması sayesinde havada tutunarak yükselebilen, ilerleyebilen motorlu bir hava taşıtıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Uçak · Daha fazla Gör »

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve UNESCO · Daha fazla Gör »

Utkan Kocatürk

Muzaffer Utkan Kocatürk, (d. 1937, Gümüşhane - ö. 12 Mart 2011), Türk profesör ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Utkan Kocatürk · Daha fazla Gör »

V. Mehmed

V.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve V. Mehmed · Daha fazla Gör »

Vakit (gazete)

Vakit, 1917 yılında yayın hayatına başlayan ve 1934'e kadar bu adla, 1934 yılı Ekim ayından 1938 yılı Aralık ayına kadar Kurun, 1948 yılı Ocak ayından 1949 yılı Aralık ayına kadar ise Yeni Gazete adıyla İstanbul'da yayımlanan günlük gazete.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Vakit (gazete) · Daha fazla Gör »

Van

Van (Kürtçe: Wan), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dokuzuncu şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Van · Daha fazla Gör »

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, 20.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti · Daha fazla Gör »

Vehbi Kocagüney

Hüseyin Vehbi Kocagüney, (1881, Van - 7 Mayıs 1950, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Vehbi Kocagüney · Daha fazla Gör »

Verem

Verem veya tüberküloz (kısaca TB), bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalık.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Verem · Daha fazla Gör »

VI. Mehmed

VI. Mehmet (1916) VI.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve VI. Mehmed · Daha fazla Gör »

VIII. Edward

Edward VIII, Windsor Dükü Prens Edward (1936'dan sonra) olarak da bilinir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve VIII. Edward · Daha fazla Gör »

Vilâyat-ı Sitte

II. Abdülhamid döneminde basılmış Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarını gösteren harita (1893) 19.yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında 8 vilayet (kırmızı ile) Vilâyat-ı Sitte (ولاية ستة; anlam: Altı vilayet, Altı il), 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin Erzurum, Van, Mamüretü'l Aziz, Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vilayetlerinin bir arada adı.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Vilâyat-ı Sitte · Daha fazla Gör »

Viyana

Viyana (Almanca: Wien), Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Viyana · Daha fazla Gör »

Yakub Cemil

Yakub Cemil (1883 - 11 Eylül 1916, İstanbul), İttihat ve Terakki'nin fedailerindendir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yakub Cemil · Daha fazla Gör »

Yarbay

Yarbay, birçok ülkenin kara ve hava güçlerinde ana görevi tabur komutanlığı olan ve Binbaşıyla Albay arasındaki askeri aşama.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yarbay · Daha fazla Gör »

Yıldırım Ordular Grubu

Yıldırım Ordular Grubu, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Filistin-Suriye-Irak cephelerini savunmak için kurduğu ordular grubu.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Ordular Grubu · Daha fazla Gör »

Yugoslavya

1918-1941/1945-1992/1992-2003 yıllarında Yugoslavya sınırları Yugoslavya (Arnavutça: Jugosllavia; Hırvatça, Sırpça, Slovence: Jugoslavija; Macarca Jugoszlávia; Makedonca, Kiril Sırpça: Југославија; Türkçe: Yugoslavya), Balkanlar’ın batısında 20.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yugoslavya · Daha fazla Gör »

Yunanistan

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti (Yunanca: Ελληνική Δημοκρατία), Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yunanistan · Daha fazla Gör »

Yunanistan bayrağı

Yunanistan bayrağı, Yunanistan'ın ulusal simgelerinden biridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Yunanistan bayrağı · Daha fazla Gör »

Zaviye (din)

Tarihi Kayravan Zaviyesi, Tunus. Zaviyeler, tekkeler gibi tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü, daha çok kırsal alanlarda kurulan ve farklı işlevleri olan yapılardır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Zaviye (din) · Daha fazla Gör »

Zübeyde Hanım

Zübeyde Hanım (d. 1857, Selanik – 14 Ocak 1923, İzmir), Ali Rıza Efendi'nin eşi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Makbule Atadan'ın annesidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Zübeyde Hanım · Daha fazla Gör »

Zehra Aylin

Zehra Aylin (d. 1912, Amasya – ö. 19 Kasım 1935, Amiens), Atatürk'ün manevi kızlarından birisidir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Zehra Aylin · Daha fazla Gör »

Zeybek (oyun)

Zeybek oynayan bir çocuk Zeybek, Batı Anadolu yöresinde görülen halk oyunudur.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Zeybek (oyun) · Daha fazla Gör »

Zonguldak

Zonguldak, Zonguldak ilinin merkez ilçesi ve aynı isme sahip şehri.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve Zonguldak · Daha fazla Gör »

1 Mayıs

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1 Mayıs · Daha fazla Gör »

1 Nisan

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1 Nisan · Daha fazla Gör »

1. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 1.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

11 Temmuz

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 11 Temmuz · Daha fazla Gör »

12 Nisan

Uzay mekiği Columbia kalkış esnasında.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 12 Nisan · Daha fazla Gör »

12 Temmuz

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 12 Temmuz · Daha fazla Gör »

14 Haziran

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 14 Haziran · Daha fazla Gör »

15 Ocak

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Ocak · Daha fazla Gör »

16. Kolordu (Osmanlı)

16.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 16. Kolordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

17 Şubat

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 17 Şubat · Daha fazla Gör »

19 Şubat

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Şubat · Daha fazla Gör »

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı · Daha fazla Gör »

19 Ocak

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Ocak · Daha fazla Gör »

19. Piyade Tümeni (Osmanlı)

19.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 19. Piyade Tümeni (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

1920

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1920 · Daha fazla Gör »

1921

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1921 · Daha fazla Gör »

1923

1923 yılındaki ülke sınırlarını gösteren Avrupa haritası (George Washington Bacon).

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1923 · Daha fazla Gör »

1923 Türkiye genel seçimleri

1923 Türkiye genel seçimleri Türkiye'nin ilk genel seçimleridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1923 Türkiye genel seçimleri · Daha fazla Gör »

1924

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1924 · Daha fazla Gör »

1925

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1925 · Daha fazla Gör »

1926

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1926 · Daha fazla Gör »

1927

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1927 · Daha fazla Gör »

1927 Türkiye genel seçimleri

1927 Türkiye genel seçimleri üçüncü dönem Büyük Millet Meclisi için aşamalı seçim sistemi ile yapılan seçim.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1927 Türkiye genel seçimleri · Daha fazla Gör »

1928

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1928 · Daha fazla Gör »

1931

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1931 · Daha fazla Gör »

1931 Türkiye genel seçimleri

1931 Türkiye genel seçimleri, 25 Nisan 1931 tarihinde, TBMM 4. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi için yapılan seçimler.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1931 Türkiye genel seçimleri · Daha fazla Gör »

1932

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1932 · Daha fazla Gör »

1933

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1933 · Daha fazla Gör »

1935

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1935 · Daha fazla Gör »

1935 Türkiye genel seçimleri

1935 Türkiye genel seçimleri, 8 Şubat 1935 tarihinde yapılmış milletvekili genel seçimleridir.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1935 Türkiye genel seçimleri · Daha fazla Gör »

1938

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 1938 · Daha fazla Gör »

2 Şubat

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 2 Şubat · Daha fazla Gör »

2 Mayıs

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 2 Mayıs · Daha fazla Gör »

2. Ordu (Osmanlı)

2.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Ordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

2. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 2.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

20 Mayıs

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 20 Mayıs · Daha fazla Gör »

22 Eylül

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 22 Eylül · Daha fazla Gör »

24 Haziran

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 24 Haziran · Daha fazla Gör »

26 Ağustos

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 26 Ağustos · Daha fazla Gör »

26 Nisan

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 26 Nisan · Daha fazla Gör »

27 Mayıs

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 27 Mayıs · Daha fazla Gör »

3 Ekim

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 3 Ekim · Daha fazla Gör »

3 Mart

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 3 Mart · Daha fazla Gör »

3 Mayıs

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 3 Mayıs · Daha fazla Gör »

3. Ordu (Osmanlı)

3.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 3. Ordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

3. Türkiye Hükûmeti

Ali Fethi Okyar 3.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 3. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

30 Haziran

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 30 Haziran · Daha fazla Gör »

31 Mart Vakası

31 Mart Olayı, Taksim Hareket Ordusu askerleri Bakırköy'de Hareket Ordusu askerleri Taksim'de Hareket Ordusu Kumanda Heyetinden bir grup II. Abdülhamit'e hal edildiğini bildiren kurul 31 Mart Olayı mahkumları Abide-i Hürriyet 31 Mart Vakası (İsyanı, Ayaklanması, Olayı yahut Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 31 Mart Vakası · Daha fazla Gör »

4. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 4.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 4. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

5 Kasım

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 5 Kasım · Daha fazla Gör »

5. Kolordu (Osmanlı)

5.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 5. Kolordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

5. Ordu (Osmanlı)

5.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 5. Ordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

5. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 5.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 5. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

6 Nisan

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 6 Nisan · Daha fazla Gör »

6 Temmuz

Açıklama yok.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 6 Temmuz · Daha fazla Gör »

6. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 6.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 6. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

7. Ordu (Osmanlı)

7.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 7. Ordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

7. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 7.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 7. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

8. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü 8.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 8. Türkiye Hükûmeti · Daha fazla Gör »

9. Ordu (Osmanlı)

9.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 9. Ordu (Osmanlı) · Daha fazla Gör »

93 Harbi

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (Rusça: Русско-турецкая война, Russko-Turetskaya voyna; 1877-1878), Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır.

Yeni!!: Mustafa Kemal Atatürk ve 93 Harbi · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

ATATÜRK, ATATÜRK KEMAL MUSTAFA, Atatürk, Atatürk nasıl biridir, Atatürk'ten Türk tanımı, Atatürk'ün hayat'ı, Atatürkün doğumu, Atatürkün hayatı, Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, Gâzi Mustafa Kemal Paşa, Kamâl Atatürk, Kemal Atatürk, Kemal Paşa, Kemal Öz, M. K. Atatürk, M. Kemal Atatürk, M.Kemal, MKA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal ATATÜRK, Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal paşa, Mustafa Kemâl, Mustafa Kemâl Atatürk, Mustafa Kemâl Paşa, Mustafa kemal, Mustafa kemal ataturk, Mustafa kemal atatürk, Yeni atatürkçülük anlayışı.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »