Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Nükleaz

Endeks Nükleaz

DNA ile kompleksleşmiş HindIII restriksiyon endonükleazı Nükleaz, nükleik asitleri kısmen veya tamamen parçalayan bir enzim tipidir.

32 ilişkiler: Akyuvar, Aspergillus, Bakteri, Biyoteknoloji, DNA, DNA dizisi, DNA ikileşmesi, DNA onarımı, DNA polimeraz, Doğrultu (moleküler biyoloji), Eksonükleaz, Endonükleaz, Enzim, Escherichia coli, Ester, Fosfat, Gen ifadesi, Genetik mühendisliği, Goblet hücresi, Guanin, Hidrolaz, Kistik fibrozis, Nükleik asit, Pankreas, Rekombinant DNA teknolojisi, Restriksiyon enzimi, RNA, Staphylococcus aureus, Suş, Tavlama (biyoloji), Virüs, Yükseltgenme.

Akyuvar

Akyuvarlar ya da lökosit olarak da adlandırılan beyaz kan hücreleri, kemik iliği, lenf bezleri, dalak ve timüs bezinde üretilir.

Yeni!!: Nükleaz ve Akyuvar · Daha fazla Gör »

Aspergillus

Aspergillus, dünyanın her yerine yayılmış yaklaşık 200 mantar (küf) türünden oluşmuş bir cinstir.

Yeni!!: Nükleaz ve Aspergillus · Daha fazla Gör »

Bakteri

Bakteri (tekil isim: bacterium), tek hücreli mikroorganizma grubudur.

Yeni!!: Nükleaz ve Bakteri · Daha fazla Gör »

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Yeni!!: Nükleaz ve Biyoteknoloji · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: Nükleaz ve DNA · Daha fazla Gör »

DNA dizisi

Bir otomatik dizileme aracının çıktısından okunabilen DNA dizisi DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir.

Yeni!!: Nükleaz ve DNA dizisi · Daha fazla Gör »

DNA ikileşmesi

DNA replikasyonu temsili resmi. İkili sarmal çözülür ve her DNA dizisi bir sonraki dizi için kalıp görevi görür. Nükleotitler yeni eş dizilerin senteszi için eşleşir. DNA ikileşmesi (veya DNA replikasyonu) tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir.

Yeni!!: Nükleaz ve DNA ikileşmesi · Daha fazla Gör »

DNA onarımı

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanizmalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Nükleaz ve DNA onarımı · Daha fazla Gör »

DNA polimeraz

DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim.

Yeni!!: Nükleaz ve DNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Doğrultu (moleküler biyoloji)

Bir RNA zincirinde 5' -> 3' doğrultusu Moleküler biyolojide doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotitlerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir.

Yeni!!: Nükleaz ve Doğrultu (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Eksonükleaz

Pol I'in 3'-5' Eksonükleaz kısmı Eksonükleaz bir nükleik asit zincirinin ucundan nükleotitleri teker teker kesen enzimdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Eksonükleaz · Daha fazla Gör »

Endonükleaz

Endonükleazlar bir polinükleotit zincirindeki fosfodiester bağını kesen enzimlerdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Endonükleaz · Daha fazla Gör »

Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Enzim · Daha fazla Gör »

Escherichia coli

Genelde E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli (okunuşu Eşerihiya koli), memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir.

Yeni!!: Nükleaz ve Escherichia coli · Daha fazla Gör »

Ester

Kimyada esterler, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup (bu metinde R' olarak gösterilecektir) ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Ester · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: Nükleaz ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Gen ifadesi

''Gen ifadesi'' DNA bazları tarafından sentezlenen proteinleri tanımlar. Gen ifadesi ya da Gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Gen ifadesi · Daha fazla Gör »

Genetik mühendisliği

Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır.

Yeni!!: Nükleaz ve Genetik mühendisliği · Daha fazla Gör »

Goblet hücresi

Goblet hücresi, bazı organlarda epitel hücreleri arasında yer alan, biçiminden dolayı kadeh hücresi olarak da adlandırılan hücre.

Yeni!!: Nükleaz ve Goblet hücresi · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: Nükleaz ve Guanin · Daha fazla Gör »

Hidrolaz

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Hidrolaz · Daha fazla Gör »

Kistik fibrozis

Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır.

Yeni!!: Nükleaz ve Kistik fibrozis · Daha fazla Gör »

Nükleik asit

Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir.

Yeni!!: Nükleaz ve Nükleik asit · Daha fazla Gör »

Pankreas

Pankreas Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir.

Yeni!!: Nükleaz ve Pankreas · Daha fazla Gör »

Rekombinant DNA teknolojisi

Rekombinant DNA teknolojisi ile birçok canlının genetik yapısı yeniden düzenlenebilmektedir. Bu şekilde, bitkilerden daha verimli ürünler elde edilebilir. Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesine ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir.

Yeni!!: Nükleaz ve Rekombinant DNA teknolojisi · Daha fazla Gör »

Restriksiyon enzimi

Restriksiyon enzimi veya restriksiyon endonükleazı çift zincirli DNA moleküllerindeki belli nükleotit dizilerini tanıyan ve her iki zinciri birlikte kesen bir enzim türüdür.

Yeni!!: Nükleaz ve Restriksiyon enzimi · Daha fazla Gör »

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Yeni!!: Nükleaz ve RNA · Daha fazla Gör »

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, Staphylococcaceae familyasından bakteri türüdür.

Yeni!!: Nükleaz ve Staphylococcus aureus · Daha fazla Gör »

Suş

Suş, biyolojide 3 farklı manada kullanılabilir.

Yeni!!: Nükleaz ve Suş · Daha fazla Gör »

Tavlama (biyoloji)

Genetikte tavlama, yüksek sıcaklıkta bulunan bir nükleik asit çözeltisinin sıcaklığını yavaşça soğutulması sonucu, birbirini tamamlayıcı iplikler arasında baz çifti oluşması sürecidir.

Yeni!!: Nükleaz ve Tavlama (biyoloji) · Daha fazla Gör »

Virüs

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri.

Yeni!!: Nükleaz ve Virüs · Daha fazla Gör »

Yükseltgenme

Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.

Yeni!!: Nükleaz ve Yükseltgenme · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »