Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Nükleobaz

Endeks Nükleobaz

Nükleobazlar (veya nükleotit bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir.

18 ilişkiler: Adenin, Deoksiriboz, DNA, Enzim, Floresans, Fosfat, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleotit, Pürin, Pirimidin, Riboz, RNA, Sitozin, Timin, Urasil, 5-metilsitozin.

Adenin

Adenin'in Yapısı 3 Boyutlu Adenin resmi Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Adenin · Daha fazla Gör »

Deoksiriboz

Deoksiriboz, veya bilinen adlarıyla D-Deoksiriboz ve 2-deoksiriboz, beş karbon atomu içeren ve aldehit grubu barındıran aldopentozların bir üyesidir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Deoksiriboz · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: Nükleobaz ve DNA · Daha fazla Gör »

Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Enzim · Daha fazla Gör »

Floresans

Farklı UV dalgalarında floresans ışıma yapan çeşitli mineraller Floresans, soğuk cisimlerde moleküler fotonun yutulmasının daha uzun bir dalga boyunda diğer bir fotonun yayılmasını tetiklemesiyle gerçekleşen ışık verme (ışıma) olayıdır.

Yeni!!: Nükleobaz ve Floresans · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: Nükleobaz ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Genetik

DNA molekülünden canlı hücreye doğru... Genetik ya da kalıtım bilimi, biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği inceleyen bir dalı.

Yeni!!: Nükleobaz ve Genetik · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Guanin · Daha fazla Gör »

Karbon

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element.

Yeni!!: Nükleobaz ve Karbon · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Pürin

Pürin (1), heterosiklik, aromatik bir organik bileşiktir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Pürin · Daha fazla Gör »

Pirimidin

Pirimidin, genellikle nükleik asitlerde, ayrıca bazı koenzimler ile vitaminlerde bulunan azotlu aromatik bazların genel adı.

Yeni!!: Nükleobaz ve Pirimidin · Daha fazla Gör »

Riboz

Riboz, aslen D-riboz olarak bulunan ve doğada yoğun olarak bulunan bir monosakkarittir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Riboz · Daha fazla Gör »

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Yeni!!: Nükleobaz ve RNA · Daha fazla Gör »

Sitozin

Sitozin Molekülü Kimyasal YapısıSitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu bazlardan biridir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Sitozin · Daha fazla Gör »

Timin

Timin'in yapısı Timin (C5H6N2O2, 2-oksi-4-oksi-5-metilpirimidin, 2,4-dioksi-5-metilpirimidin, 5-metilurasil), DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından birisidir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Timin · Daha fazla Gör »

Urasil

Urasil'în yapısı Urasil, RNA'nın yapısındaki dört bazdan birisidir.

Yeni!!: Nükleobaz ve Urasil · Daha fazla Gör »

5-metilsitozin

5-Metilsitozin sitozin'in 5 numaralı karbonuna bir metil grubunun eklenmiş halidir.

Yeni!!: Nükleobaz ve 5-metilsitozin · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »