Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Olasılık teorisi

Endeks Olasılık teorisi

Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır.

44 ilişkiler: Ayrık olasılık dağılımları, İstatistik, İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi, Üstel dağılım, Bağımsızlık (olasılık teorisi), Büyük sayılar yasası, Beklenen değer, Bernoulli dağılımı, Beta dağılımı, Binom dağılımı, Birikimli dağılım fonksiyonu, Blaise Pascal, Bulanık mantık, Determinizm, F-dağılımı, Fizik, Gamma dağılımı, Geometrik dağılım, Gerolamo Cardano, Hipergeometrik dağılım, Küp problemi, Ki-kare dağılımı, Kolmogorov aksiyomları, Kuantum mekaniği, Matematik, Merkezi limit teoremi, Negatif binom dağılımı, Normal dağılım, Olasılık, Olasılık kütle fonksiyonu, Olasılık uzayı, Olasılık yoğunluk fonksiyonu, Olay, Pierre de Fermat, Poisson dağılımı, Rassal değişken, Reel sayılar, Sürekli olasılık dağılımları, Set, Student'in t dağılımı, Tekdüze dağılım (ayrık), Tekdüze dağılım (sürekli), Varyans, Zar.

Ayrık olasılık dağılımları

Bir ayrık olasılık dağılımı için olasılık kütle fonksiyonu. Tek veri değerleri olan 1, 3 ve 7 için olasılık değerleri 0.2, 0.5, 0.3 olarak bulunur. Bu değerleri kapsamayan bir veri seti için olasılık sıfır olur. Yukarıdan aşağıya doğru: bir ayrık olasılık dağılımı için, bir sürekli olasılık dağılımı için ve hem sürekli hem de ayrık kısımları bulunan bir olasılık dağılımı için yığmalı olasılık fonksiyonu. Olasılık kuramı içinde bir olasılık dağılımı eğer bir olasılık kütle fonksiyonu ile karakterize edilmiş ise ayrık olarak anılır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Ayrık olasılık dağılımları · Daha fazla Gör »

İstatistik

Çan eğrisi gösteren istatistik vergi tahakkuku standart testinde kullanılır. İstatistik veya sayıtım, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve İstatistik · Daha fazla Gör »

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi matematik biliminin çok önemli bir alt-bölümü olan istatistik biliminde içeriğinde bulunan konuların çok ayrıntılı olarak sınıflandırılması ile ortaya çıkarılmıştır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi · Daha fazla Gör »

Üstel dağılım

Açıklama yok.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Üstel dağılım · Daha fazla Gör »

Bağımsızlık (olasılık teorisi)

Olasılık kuramında iki olayın bağımsız olması bu olaylardan birinin gerçekleşme olasılığının diğer olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olmaması anlamına gelmektedir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Bağımsızlık (olasılık teorisi) · Daha fazla Gör »

Büyük sayılar yasası

400 px Büyük sayılar yasası bir rassal değişkenin uzun vadeli kararlılığını tanımlayan bir olasılık teoremidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Büyük sayılar yasası · Daha fazla Gör »

Beklenen değer

Olasılık kuramı bilim dalında matematiksel beklenti veya beklenen değer veya ortalama birçok defa tekrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm olasılıklarını değiştirmeyen rastgele deneyler sonuçlarından beklenen ortalama değeri temsil eder.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Beklenen değer · Daha fazla Gör »

Bernoulli dağılımı

Bernoulli dağılımı olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, p olasılıkla başarı ile 1 değeri alan ve q.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Bernoulli dağılımı · Daha fazla Gör »

Beta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında beta dağılımı aralığında iki tane pozitif şekil parametresi (tipik olarak α ve β) ile normalize edilmiş bir sürekli olasılık dağılımları ailesidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Beta dağılımı · Daha fazla Gör »

Binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, binom dağılımı n sayıda iki kategori (yani başarı/başarısızlık, evet/hayır, 1/0 vb) sonucu veren denemelere uygulanır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Binom dağılımı · Daha fazla Gör »

Birikimli dağılım fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında birikimli dağılım fonksiyonu bir reel değerli rassal değişken olan Xin olasılık dağılımını tümüyle tanımlayan bir fonksiyondur.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Birikimli dağılım fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Blaise Pascal

Blaise Pascal (19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662), Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünürdür.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Blaise Pascal · Daha fazla Gör »

Bulanık mantık

Bulanık mantık, bulanık eseme ya da puslu mantık, 1961 yılında Lütfü Aliasker Zade'nin yayınladığı bir makalenin sonucu oluşmuş bir mantık yapısıdır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Bulanık mantık · Daha fazla Gör »

Determinizm

Determinizm, belirlenircilik, gerekircilik veya belirlenimlilik evreninin işleyişinin, evrende gerçekleşen olayların çeşitli bilimsel yasalarla, örneğin fizik yasaları ile, belirlenmiş olduğunu ve bu belirlenmiş olayların gerçekleşmelerinin zorunlu olduğunu öne süren öğretidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Determinizm · Daha fazla Gör »

F-dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve F-dağılımı · Daha fazla Gör »

Fizik

Fizik (Antik Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Fizik · Daha fazla Gör »

Gamma dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Gamma dağılımı · Daha fazla Gör »

Geometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında geometrik dağılım şu iki şekilde ifade edilebilen ayrık olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Geometrik dağılım · Daha fazla Gör »

Gerolamo Cardano

200px ''De propria vita'', 1821 Gerolamo Cardano ya da Girolamo Cardano (İngilizce Jerome Cardan, Latince: Hieronymus Cardanus) (24 Eylül 1501, Pavia - 21 Eylül 1576, Roma), İtalyan Rönesans matematikçisi, fizikçi, astrolog ve hekimdir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Gerolamo Cardano · Daha fazla Gör »

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağılımı şekilde betimler.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Hipergeometrik dağılım · Daha fazla Gör »

Küp problemi

İstatistik bilimi içinde küp problemi (İngilizce urn problem) bir idealize edilmiş düşünce denemesi olup pratik hayatta ilgilenilen nesneler (atomlar, kişiler, otomobiler vb.) bir küp veya benzeri bir kap içinde bulunan renkli toplarla temsil edilmektedir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Küp problemi · Daha fazla Gör »

Ki-kare dağılımı

Açıklama yok.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Ki-kare dağılımı · Daha fazla Gör »

Kolmogorov aksiyomları

Olasılık kuramı bilim dalında, belirli bir olay E için olasılık P matematik notasyonla P(E) olarak ifade edilir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Kolmogorov aksiyomları · Daha fazla Gör »

Kuantum mekaniği

enerji seviyelerinde (aşağıya doğru artarak: ''n''.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Kuantum mekaniği · Daha fazla Gör »

Matematik

Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. Maya numaraları Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Matematik · Daha fazla Gör »

Merkezi limit teoremi

Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenlerin (eğer sonlu varyans değerleri bulunuyorsa) aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani Gauss dağılımı) göstereceğini ifade eden bir teoremdir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Merkezi limit teoremi · Daha fazla Gör »

Negatif binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Negatif binom dağılımı · Daha fazla Gör »

Normal dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Normal dağılım · Daha fazla Gör »

Olasılık

Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Olasılık · Daha fazla Gör »

Olasılık kütle fonksiyonu

Bir olasılık kütle fonksiyonunun grafiksel gösterimi. Bu fonksiyonun hiçbir değeri negatif olmayıp, tüm değerlerinin toplamlamı tam olarak bire eşittir. Olasılık kuramı bilim dalında bir olasılık kütle fonksiyonu bir ayrık rassal değişkenin olasılığının tıpatıp belli bir değere eşit olduğunu gösteren bir fonksiyondur.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Olasılık kütle fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Olasılık uzayı

Olasılık uzayı rastgele oluşan durumlar içeren bir deney ortamı sunan matematiksel uzaydır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Olasılık uzayı · Daha fazla Gör »

Olasılık yoğunluk fonksiyonu

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında bir rassal değişken X için olasılık yoğunluk fonksiyonu bir reel sayılı sürekli fonksiyonu olup f ile ifade edilir ve şu özellikleri olması gereklidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Olasılık yoğunluk fonksiyonu · Daha fazla Gör »

Olay

Olay şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Olay · Daha fazla Gör »

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat (17 Ağustos 1601; Beaumont-de-Lomagne – 12 Ocak 1665; Castres), Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Pierre de Fermat · Daha fazla Gör »

Poisson dağılımı

Poisson dağılımı, (okunuşu: puason dağılımı) olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında bir ayrık olasılık dağılımı olup belli bir sabit zaman birim aralığında meydana gelme sayısının olasılığını ifade eder.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Poisson dağılımı · Daha fazla Gör »

Rassal değişken

Rassal değişken kavramının geliştirilmesi ile, sezgi yoluyla anlaşılan şans kavramı, soyutlaştırarak teorik matematik analiz alanına sokulmuş ve bu geliştirilen matematik kavram ile olasılık kuramı ve matematiksel istatistikin temeli kurulmuştur.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Rassal değişken · Daha fazla Gör »

Reel sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin evrim sürecinden elde edilen bir varsayım kombinasyonudur.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Reel sayılar · Daha fazla Gör »

Sürekli olasılık dağılımları

Olasılık kuramı içinde bir olasılık dağılımı, eğer yığmalı dağılım fonksiyonu bir sürekli fonksiyon ise dağılım da sürekli olarak anılır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Sürekli olasılık dağılımları · Daha fazla Gör »

Set

Set kelimesinin çeşitli anlamları ve kullanımları vardır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Set · Daha fazla Gör »

Student'in t dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında t-dağılımı ya da Student'in t dağılımı genel olarak örneklem sayısı veya sayıları küçük ise ve anakütle normal dağılım gösterdiği varsayılırsa çıkartımsal istatistik uygulaması için çok kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Student'in t dağılımı · Daha fazla Gör »

Tekdüze dağılım (ayrık)

Ayrık tekdüze dağılım (İngilizce discrete uniform distribution), olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, bir rassal değişken için belirli bir alt ve üst sınır tam sayı arasında mümkün olan bir sıra tam sayı sonuç değerlerin hepsinin eşit ölçüde olasılık göstermesi özelliğini taşıyan ayrık olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Tekdüze dağılım (ayrık) · Daha fazla Gör »

Tekdüze dağılım (sürekli)

Sürekli tekdüze dağılım (İngilizce: continuous uniform distribution) olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, her elemanı, olasılığın desteklendiği aynı büyüklükteki aralık içinde bulunabilir, her sürekli değer için aynı sabit olasılık gösteren bir olasılık dağılımları ailesidir.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Tekdüze dağılım (sürekli) · Daha fazla Gör »

Varyans

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyans bir rassal değişken, bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel yayılımın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalamadan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Varyans · Daha fazla Gör »

Zar

Standart altı yüzlü zarlar Paschier Joostens, ''De Alea'', 1642 Zar; çoğunlukla küp şeklinde, her bir yüzünde 1-6 arası rakamlardan birini temsil eden sayıda nokta bulunan, rastgele sayı üretmeye yarayan araç.

Yeni!!: Olasılık teorisi ve Zar · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Olasılık Kuramı, Olasılık kuramı, Olasılıklar kuramı.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »