Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Osmanlı İmparatorluğu

Endeks Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

448 ilişkiler: Abbâsîler, Abdülaziz, Abdülmecid, Abdülmecid Efendi, Afrika, Ahmed-i Dâ'i, Ahmedî, Ahmet Tevfik Okday, Akşehir, Akçe, Akıncı, Akdeniz'deki adalar listesi, Akkerman Kalesi, Akkoyunlular, Alaeddin Keykubad, Alevilik, Ali Kuşçu, Allah, Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu, Anadolu beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara, Ankara Muharebesi, Apsis, Arap Yarımadası, Arapça, Araplar, Arnold Joseph Toynbee, Aruz ölçüsü, Asir Bölgesi, Astronom, Asur, Atlas Okyanusu, Avcılık, Avrupa, Avusturya Arşidüklüğü, Ayastefanos Antlaşması, Aydınoğulları Beyliği, Şahkulu, Şahkulu İsyanı, Şeriat, Şeyhî, Şeyhülislam, Şiilik, Şirket-i Hayriye, İbrahimî dinler, İlhanlılar, İmamet, İmparator, ..., İnebahtı Deniz Muharebesi, İnegöl, İran, İsa Çelebi, İskendernâme, İslam, İslam tıbbı, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İstanbul, İstanbul Antlaşması (1700), İstanbul Boğazı, İstanbul kuşatmaları listesi, İstanbul'un Fethi, İtalya Savaşı (1551-1559), İtilaf Devletleri, İzmit, İznik, Ümmet, Âşık Paşa, Çaldıran Muharebesi, Çanakkale Savaşı, Çanakkale Savaşı deniz harekâtları, Çimpe Kalesi, Çin, Çingeneler, Çubuk Ovası, Bağdat, Bafeus Muharebesi, Balkan Savaşları, Balkanlar, Banat, Barbaros Hayreddin Paşa, Basra Körfezi, Batlamyus, Battalname, Bükreş Antlaşması, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Belgrad'ın Fethi, Berlin Antlaşması, Beyşehir, Bilecik, Bilecik (il), Binicilik, Birinci Meşrutiyet, Bizans İmparatorluğu, Bizans mimarisi, Boğdan Prensliği, Bozok, Bulgaristan, Bulgarlar, Bursa, Bursa Kuşatması, Candaroğulları Beyliği, Cebelitarık Boğazı, Celali isyanları, Celayir Sultanlığı, Cem Sultan, Cemşid ü Hurşid, Cerbe Deniz Muharebesi, Cezayir, Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Channel 4, Cirit, Cizye, Commons, Dalmaçya, Dânişmendnâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dış merkezlik (astronomi), Dündar Osmanoğlu, Düzmece Mustafa İsyanı, Defterdar, Deniz Harp Okulu, Dil, Din, Divan, Doğu Avrupa, Doğu Ortodoks Kilisesi, Donanma Cemiyeti, Eğirdir, Edirne, Edirne Antlaşması (1829), Edirne'nin Fethi, Edirne-Segedin Antlaşması, Eflak Prensliği, Ege Denizi, Emet, Emevîler, Eminönü, Erdel Prensliği, Eritre, Erivan, Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermeniler, Ertuğrul Gazi, Erzincan, Erzurum, Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi, Eyalet, Eyalet (Osmanlı İmparatorluğu), Eyalet askerleri, Fars edebiyatı, Farsça, Farslar, Fatih Kanunnâmesi, Fırat, Ferman, Fetret Devri, Fetva, Filistin, Fizikçi, Fransa, Fransa'nın Mısır Seferi, Fransa-Osmanlı ittifakı, Garibnâme, Gazel, Güneybatı Asya, Güreş, Gedik Ahmed Paşa, Gelibolu Yarımadası, Germiyanoğulları Beyliği, Girit, Hadım Süleyman Paşa, Hakan, Haliç, Halil İnalcık, Hamitoğulları Beyliği, Hane, Harem, Has, Hazar Denizi, Hüsrev ü Şirin, Hersek, Hicaz, Hilâfet, Hint Okyanusu, Hollanda, Hospitalier Şövalyeleri, Hristiyanlık, Hukuk, I. Bayezid, I. Dünya Savaşı, I. Konstantin, I. Konstantin (Yunanistan), I. Kosova Muharebesi, I. Mehmed, I. Murad, I. Süleyman, I. Selim, I. Viyana Kuşatması, II. Abdülhamid, II. Bayezid, II. Kosova Muharebesi, II. Mahmud, II. Mehmed, II. Murad, II. Osman, II. Viyana Kuşatması, III. Andronikos, III. Selim, Islahat Fermanı, Isparta, IV. Murad, Kadastro, Kadı, Kadınlar saltanatı, Kanun, Kapıkulu Ocakları, Kapitülasyon, Kaptan-ı derya, Karaağaç, Karacadağ, Karakoyunlu, Karamanoğulları Beyliği, Karamürsel, Karamürsel Alp, Karesi Beyliği, Karlofça Antlaşması, Kasımpaşa, Kaside, Kasr-ı Şirin Antlaşması, Katolik, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kayı boyu, Kayser, Kazasker, Kırım Hanlığı, Kırım Savaşı, Köprülü Mehmed Paşa, Köprülüler Devri, Küçük Kaynarca Antlaşması, Kütahya, Kefe Eyaleti, Kelile ve Dimne, Kemankeşlik, Kili, Kocaeli, Konstantinopolis, Konstantinopolis Kuşatması (1422), Koron, Korsika'nın Fethi, Kuruş, Kutsal Emanetler, Kutsal Roma İmparatorluğu, Kuzey Afrika, Lala, Lale Devri, Lanzarote, Latinler, Lehistan-Litvanya Birliği, Leiden Üniversitesi, Lira, Lundy, Macaristan, Macaristan Krallığı, Madeira, Mahmud Şevket Paşa, Mahmudiye (kalyon), Malta Kuşatması, Marmara Denizi, Matematikçi, Matheos, Mısır, Müderris, Münir Aktepe, Müsellem, Müslüman, Meşrutiyet, Memlûk, Memlûk Sultanlığı, Menteşe Beyliği, Mercidabık Muharebesi, Mezamorta Hüseyin Paşa, Millet, Millet (Osmanlı İmparatorluğu), Milliyet (gazete), Misyonerlik, Moğol İmparatorluğu, Moğollar, Modon, Mohaç Muharebesi (1526), Molodi Savaşı, Monarşi, Mora Despotluğu, Mora Yarımadası, Muhammed, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi, Mustafa Çelebi (I. Bayezid'in oğlu), Mustafa Çelebi (I. Mehmed'in oğlu), Mutlak monarşi, Napoli Krallığı, Navarin Deniz Muharebesi, Navarin Kalesi, Nişancı, Niğbolu, Niğbolu Muharebesi (1396), Nice Kuşatması, Nikea Kuşatması (1328-1331), Nil Muharebesi, Nizâm-ı Cedîd, Noël Duret, NTV.com.tr, Oğuzlar, Orhan, Orta Asya, Orta Çağ, Orta Doğu, Ortodoks, Osman Bayezid Osmanoğlu, Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi, Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi, Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda diller, Osmanlı İmparatorluğu'nun idari bölünüşü, Osmanlı döneminde padişah marşları, Osmanlı Hanedanı, Osmanlı mutfağı, Osmanlı ordusu, Osmanlı padişahları listesi, Osmanlı sadrazamları listesi, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı-Memlük Savaşı, Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Otlukbeli Muharebesi, Otranto, Otranto Seferi, Oxford University Press, Paşa, Padişah, Papa, Pasarofça Antlaşması, Pîrî Reis, Pelekanon Muharebesi, Peygamber, Podolya, Portekiz Krallığı, Prague, Preveze Deniz Muharebesi, Protestanlık, Ramazan, Rönesans, Ridaniye Muharebesi, Rodos'un Fethi, Roma İmparatorluğu, Rumeli, Rumeli Eyaleti, Rusya Çarlığı, Sabuncuoğlu Şerefeddin, Sadrazam, Safevî Devleti, Saltanatın kaldırılması, Saltuknâme, Samsun, Sancak (idari birim), Saruhanoğulları Beyliği, Sırbistan, Sırp İsyanları, Sırpsındığı Muharebesi, Söğüt, Söğüt, Bilecik, Süleyman Şah, Süleyman Çelebi (emir), Sünnilik, Semerkant, Seydişehir, Simav, Sipahi, Slavlar, Somali, Sudak, Kırım, Sudan, Sultani, Suriye, Takiyüddin, Takiyüddin'in Rasathanesi, Tanzimat Fermanı, Tapu sicili, Tarihçi, Tavşanlı, Tımar, Türk halkları, Türk Kurtuluş Savaşı, Türk Tarih Kurumu, Türkçe, Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkler, Tebriz, Tekeoğulları Beyliği, Temeşvar, Timur, Timurtaş, Tokat (il), Torlak Kemal, Trablusgarp Savaşı, Trabzon, Trabzon İmparatorluğu, Trabzon'un Fethi, Ukrayna, Uzun Hasan, Valide sultan, Varna Muharebesi, Venedik Cumhuriyeti, Vergi, Vestmann Adaları, Vezir, VI. Mehmed, Windows Media Video, Yaş Antlaşması, Yahudiler, Yahudilik, Yalı, Yalova, Yalvaç, Yarhisar, Yayalar, Yemen, Yeni Çağ, Yenişehir, Yeniçeri, Yunanistan, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, Yunanlar, Yunus Emre, Zeamet, Zitvatorok Antlaşması, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı, 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, 1998, 93 Harbi. endeksi genişletin (398 Daha) »

Abbâsîler

Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedan.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Abbâsîler · Daha fazla Gör »

Abdülaziz

Sultan Abdülaziz (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز; d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876), 32.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Abdülaziz · Daha fazla Gör »

Abdülmecid

Sultan Abdülmecid veya I. Abdülmecid (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861,İstanbul), 31.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Abdülmecid · Daha fazla Gör »

Abdülmecid Efendi

Prenses Dürrüşehvar Sultan ve damadı Prens Nawab Azam Şah ile birlikte, 1931. Abdülmecid Efendi (Osmanlı Türkçesi: عبد المجيد الثانى) (d. 29 Mayıs 1868, Beşiktaş, İstanbul - ö. 23 Ağustos 1944, Paris), son İslam halifesi, ressam, müzisyen.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Abdülmecid Efendi · Daha fazla Gör »

Afrika

Dünya haritasında Afrika Uydu görüntüsü Afrika, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Afrika · Daha fazla Gör »

Ahmed-i Dâ'i

Ahmed-i Dâ'i (Osmanlıca ‏أحمد داعي‎), 14. yüzyılın ikinci yarısıyla, 15. yüzyılın başında yaşamış olan, çok eser vermiş alim bir şairdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ahmed-i Dâ'i · Daha fazla Gör »

Ahmedî

Ahmedî (d. 1334- ö. 1413) divan şairi ve hekim.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ahmedî · Daha fazla Gör »

Ahmet Tevfik Okday

Ahmet Tevfik Paşa (soyadı kanunundan sonra Ahmet Tevfik Okday) (11 Şubat 1845, İstanbul - 8 Ekim 1936, İstanbul), Osmanlı devlet adamı ve son Osmanlı sadrazamı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ahmet Tevfik Okday · Daha fazla Gör »

Akşehir

Akşehir, Konya ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akşehir · Daha fazla Gör »

Akçe

1327 yılında Orhan Gazi tarafından Bursa'da bastırılan ilk Osmanlı akçesi. Orhan Gazi tarafından Bursa'da bastırılan 1 Akçe Akçe, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akçe · Daha fazla Gör »

Akıncı

Mohaç Muharebesi’ndeki (1526) mücadelesini anlatan bir minyatür (Süleymanname) Akıncı, (Osmanlı Türkçesi: آقنجى Aḳıncı) veya çoğul şekli ile Akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun askerî teşkilâtında, sınır bölgelerinde, düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari birlikleridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akıncı · Daha fazla Gör »

Akdeniz'deki adalar listesi

Akdeniz ve Akdeniz'e bağlı denizlerde yer alan adaların listesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akdeniz'deki adalar listesi · Daha fazla Gör »

Akkerman Kalesi

Akkerman Kalesi; Ukrayna'nın güneybatısında, tarihi Basarabya bölgesinde (bugünkü Odessa Oblastı'nın Bilhorod-Dnistrovski şehrinde) yer alan bir kaledir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akkerman Kalesi · Daha fazla Gör »

Akkoyunlular

Akkoyunlular (Farsça: آغ قویونلو veya آق قوینلو, Osmanlıca: آق قوینلو, Azerice: Ağqoyunlu), 14.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Akkoyunlular · Daha fazla Gör »

Alaeddin Keykubad

Alaeddin Keykubad adında üç ayrı Anadolu Selçuklu Sultanı vardır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Alaeddin Keykubad · Daha fazla Gör »

Alevilik

Alevilik, Türkiye'de Sünnilikten sonra en fazla mensuba sahip olan İslami bir itikadi mezheptir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Alevilik · Daha fazla Gör »

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu (Özbekçe: Ali Qushchi Samarqandiy) asıl adı Ali Bin Muhammed (1403, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ali Kuşçu · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Allah · Daha fazla Gör »

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Anadolu beylikleri

Anadolu Beylikleri, Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu beylikleri · Daha fazla Gör »

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı veya Türkiye Selçuklu Devleti (Arapça: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm Farsça: سلجوقیان روم Selcūkiyân-i Rūm; Rum Selçukluları), Selçuklu Türklerinden Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu coğrafyasında, 1075 yılında kurulmuş olan bir Türk-İslam devletidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti · Daha fazla Gör »

Ankara

Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ankara · Daha fazla Gör »

Ankara Muharebesi

Ankara Muharebesi, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 20 Temmuz 1402 tarihinde yapılan muharebe.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ankara Muharebesi · Daha fazla Gör »

Apsis

Yörünge elemanlarını gösteren bir diyagram. F ve H sırasıyla ''Periapsis'' ve ''Apoapsis'' noktaları, aralarındaki kırmızı çizgi ise ''apsis çizgisidir'' Apsis, gök mekaniğinde, eliptik yörüngedeki bir cismin genelde sistemin kütle merkezi durumunda da olan çekim merkezinine yörünge boyunca en yakın ve en uzak olduğu noktalara verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Apsis · Daha fazla Gör »

Arap Yarımadası

Uydudan Arap Yarımadası Arap Yarımadası (eskimiş Ceziretü'l-arap) (Arapça:شبه الجزيرة العربية Şibhe'l-ceziretü'l-Arabiyye) ya da Arabistan, Asya'nın güneybatısı ve Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan yarımada.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Arap Yarımadası · Daha fazla Gör »

Arapça

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Arapça · Daha fazla Gör »

Araplar

Araplar (Arapça: عرب‎), 400 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Araplar · Daha fazla Gör »

Arnold Joseph Toynbee

200px Arnold Joseph Toynbee (14 Nisan 1889, Londra – 22 Ekim 1975), İngiliz tarihçi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Arnold Joseph Toynbee · Daha fazla Gör »

Aruz ölçüsü

Aruz ölçüsü ya da aruz vezni (Osmanlıca: وزن عروض (vezn-i arûz)), nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Aruz ölçüsü · Daha fazla Gör »

Asir Bölgesi

Asir (Arapça: عسير), Suudi Arabistan'ın 13 bölgesinden birisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Asir Bölgesi · Daha fazla Gör »

Astronom

Astronom, astrofizikçi ya da gök bilimci, astronomi ya da astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bilim insanıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Astronom · Daha fazla Gör »

Asur

MÖ 2000'li yıllarda Mezopotamya Asur, Mezopotamya'nın kuzey kısmına verilen isim.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Asur · Daha fazla Gör »

Atlas Okyanusu

Atlas Okyanusu haritası Atlas Okyanusu veya Atlantik, Büyük Okyanus'tan sonraki en büyük ikinci okyanustur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Atlas Okyanusu · Daha fazla Gör »

Avcılık

Avcılık, başlangıçta insanların karınlarını doyurmasına yönelik olan bir faaliyet.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Avcılık · Daha fazla Gör »

Avrupa

Avrupa'nın uydudan çekilen görüntüsü Dünya üzerinde Avrupa'nın yeri Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki kıta.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa · Daha fazla Gör »

Avusturya Arşidüklüğü

Avusturya Arşidüklüğü, 1453-1806 yılları arasında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun en önemli parçalarından biriydi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü · Daha fazla Gör »

Ayastefanos Antlaşması

Ayastefanos Antlaşması'nın imzalandığı konak Ayastefanos Antlaşması, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan ateşkes ve barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ayastefanos Antlaşması · Daha fazla Gör »

Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında Güneybatı Anadolu’da Aydın ve çevresinde kurulmuş; döneminde hayli etkili olmuş bir Türkmen beyliğidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Aydınoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Şahkulu

Şahkulu ya da Şah Kulu Baba Tekeli (Karabıyıkoğlu ve Osmanlı kaynaklarında kötülemek amacıyla Şeytankulu adlarıda verilmiştir.)(ö. 1511), Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıkaran Türkmen babası.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şahkulu · Daha fazla Gör »

Şahkulu İsyanı

Şahkulu İsyanı, 1511 yılı Nisan ayında, Şah İsmail'i kurtarıcı olarak kabul eden Şahkulu önderliğindeki Kızılbaşlar tarafından II. Bayezid yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirilmiş bir isyandır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şahkulu İsyanı · Daha fazla Gör »

Şeriat

Şeriat (Arapça: الشريعة), İslam hukuku anlamında İslam'daki farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şeriat · Daha fazla Gör »

Şeyhî

Şeyhî (?-1431) Kütahya doğumlu Türk Divan şairi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şeyhî · Daha fazla Gör »

Şeyhülislam

II. Abdülhamit döneminde (1891-1907) yılları arasında 16 yıl şeyhülislamlık yapmış olan Cemaleddin EfendiŞeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam (Osmanlıca: شَيْخُ الإسْلام), dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şeyhülislam · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şiilik · Daha fazla Gör »

Şirket-i Hayriye

Şirket-i Hayriye, 1854'ten 1945'e kadar Boğaziçi'nde yolcu ve yük taşımacılığı yapan vapurculuk anonim şirketi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Şirket-i Hayriye · Daha fazla Gör »

İbrahimî dinler

Hristiyanlığın sembolü (sol üstte), İslami sembol (sağ üstte), Museviliğin sembolü (sol altta), Bahailik sembolü (sağ altta) İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Orta Doğu kökenli dinlerdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İbrahimî dinler · Daha fazla Gör »

İlhanlılar

İlhanlılar (İlhanlı) Devleti, (Farsça: ایلخانیان Īlkhāniyān veya ‏سلسله یلخانی‎ Silsilaye Īlḫānī) Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir (1256).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İlhanlılar · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İmamet · Daha fazla Gör »

İmparator

İmparator, krallların da kendisine bağlı olduğu en yüksek hükümdar.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İmparator · Daha fazla Gör »

İnebahtı Deniz Muharebesi

İnebahtı Deniz Muharebesi (İspanyolca: Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İnebahtı Deniz Muharebesi · Daha fazla Gör »

İnegöl

İnegöl, Bursa iline bağlı ilçedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İnegöl · Daha fazla Gör »

İran

İran (Farsça), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça) / Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İran · Daha fazla Gör »

İsa Çelebi

İsa Çelebi (d. 1380 - 1406) Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile Devlet Şah Hatun'un oğludur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İsa Çelebi · Daha fazla Gör »

İskendernâme

İskender büstü,British Museum İlk müstakil İskendernâmenin yazarı Nizami Gencevi İskendernâme, İslami edebiyatlarda Büyük İskender hayatını ve maceralarını konu edinen; Kur’an-ı Kerim’de geçen Zülkarneyn’in kişiliğinin İskender’in hayatına sindirerek anlatıldığı, destanî-efsanevî tarzda yazılmış kitapların adıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İskendernâme · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam tıbbı

İslam tıbbı, İslam peygamberi Muhammed dönemindeki geleneksel Arap tıbbından olduğu kadar, antik Helen (Grek-Roma) tıbbı Unani'den, antik Hint tıbbı Ayurveda'dan ve antik İran tıbbından etkilenmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İslam tıbbı · Daha fazla Gör »

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), merkezi İstanbul'da Yıldız Sarayı'ndaki Seyir köşkü'nde bulunan ve İslâm kültürünü araştıran uluslararası bir kuruluştur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi · Daha fazla Gör »

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888, İstanbul - 10 Ekim 1977, İstanbul), Türk, akademisyen, eğitimci, siyasetçi ve tarihçi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı · Daha fazla Gör »

İstanbul

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir."Cumhuriyet Dönemi'nde Ankara başkent yapılmışsa da İstanbul kültürel başkent olma özelliğini korumuştur." İstanbul, Anadolu Yayıncılık (1983), s.4086."İki kıta üzerine kurulu İstanbul, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi merkezi olmayı sürdürmektedir." ("À cheval sur deux continents Istanbul demeure le pôle culturel et économique de la Turquie.") Istanbul, Michelin (2011), s. 106. ISBN 2-06-715438-9, 9782067154384 Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu. Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir. İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul · Daha fazla Gör »

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul Antlaşması (1700) · Daha fazla Gör »

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçidi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul Boğazı · Daha fazla Gör »

İstanbul kuşatmaları listesi

Roma döneminde Bizantion adıyla anılan şehir, Haliç'in giriş tarafının uç kısmında kuruluyken Konstantinopolis adını aldığı Bizans döneminde turuncu alanın tamamına yayılmıştır. İstanbul kuşatmaları listesi, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alan İstanbul'un tarih boyunca yaşadığı kuşatmaların derlendiği listedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul kuşatmaları listesi · Daha fazla Gör »

İstanbul'un Fethi

İstanbul'un veya Konstantiniyye'nin Fethi (Konstantinopolis'in Düşüşü), 6 Nisan-29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın sonucunda Osmanlı Padişahı II. Mehmed komutasındaki birliklerin Bizans İmparatorluğu'nunDoğu Roma İmparatorluğu'nu kasteden "Bizans" terimi esasen o dönemde kullanılmamaktaydı fakat XVI.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul'un Fethi · Daha fazla Gör »

İtalya Savaşı (1551-1559)

İtalya Savaşı veya diğer adıyla Habsburg–Valois Savaşı, 1551-1559 yılları arasında gerçekleşmiş bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Savaşı (1551-1559) · Daha fazla Gör »

İtilaf Devletleri

Savaş öncesinde Üçlü Bağlaşma (İttifak) ve (yeşil renkle gösterilmiş) Üçlü Anlaşma (İtilaf) Devletleri (1914) Savaş başladıktan sonra İttifak ve (gri renkle gösterilmiş) İtilaf Devletleri (1914-17) İtilaf Devletleri, Anlaşma Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloku.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri · Daha fazla Gör »

İzmit

İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir ilçesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İzmit · Daha fazla Gör »

İznik

İznik, Türkiye'nin Bursa ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve İznik · Daha fazla Gör »

Ümmet

Ümmet, (Arapça أمة) İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ümmet · Daha fazla Gör »

Âşık Paşa

Âşık Paşa (d. 1272 – ö. 3 Kasım 1333), Türk şâir ve mutasavvıf.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Âşık Paşa · Daha fazla Gör »

Çaldıran Muharebesi

Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş (Volker Eida'e göre Van Gölü'nün hemen kuzeyindeki bir yer değil, bugün İran'ın sınırları içerisindeki Maku'ya biraz uzak bir yer.) Muharebe Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çaldıran Muharebesi · Daha fazla Gör »

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çanakkale Savaşı · Daha fazla Gör »

Çanakkale Savaşı deniz harekâtları

Çanakkale Savaşı deniz harekâtları, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Birleşik Filo ile savunmada kalan Osmanlı İmparatorluğu kara topçusu arasında kadar Çanakkale Boğazı'nda yapılan bir dizi deniz operasyonudur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çanakkale Savaşı deniz harekâtları · Daha fazla Gör »

Çimpe Kalesi

Çimpe Kalesi, 14.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çimpe Kalesi · Daha fazla Gör »

Çin

Çin, resmî adı ile Çin Halk Cumhuriyeti (kısaca: ÇHC; Çince:, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), Doğu Asya'da üniter egemen devlet.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çin · Daha fazla Gör »

Çingeneler

Açıklama yok.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çingeneler · Daha fazla Gör »

Çubuk Ovası

Çubuk Ovası, Ankara ili çevresinde bulunan bir ova.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Çubuk Ovası · Daha fazla Gör »

Bağdat

Bağdat 2003 Bağdat'ta aylara göre ortalama sıcaklık (kırmızi) ve yağış (mavi) Bağdat, Irak'ın başkenti ve en büyük kentidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bağdat · Daha fazla Gör »

Bafeus Muharebesi

Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, veya Koyunhisar Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebe.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bafeus Muharebesi · Daha fazla Gör »

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 - 1913'te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 10 Ağustos 1913).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Balkan Savaşları · Daha fazla Gör »

Balkanlar

MODIS tarafından Aqua uydusu ile 25 Temmuz 2007 tarihinde alınan Balkan Yarımadası çekimi Balkanlar veya Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar · Daha fazla Gör »

Banat

Location of Banat in Europe Banat, günümüzde Macaristan, Romanya ve Sırbistan sınırları içinde kalan bir bölgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Banat · Daha fazla Gör »

Barbaros Hayreddin Paşa

Hüseyin'i temsil eder.Denizciler için hayati derecede önemli olan rüzgarın Süleyman zamanında bu peygamberin emrine verildiğine inanıldığından Zülfikar'ın iki ucu arasında Süleyman'ın yıldızı bulunmaktadır. Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türkİsmail Hâmi Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı, pp.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Barbaros Hayreddin Paşa · Daha fazla Gör »

Basra Körfezi

Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler8.-9. yüzyıla ait Basra Körfezi HaritasıBir kum fırtanısı altında Basra Körfezi'nin uydudan görünümü Basra Körfezi (Farsça: خليج فارس Halîc-i Pers; Arapça: الخليج العربي El Halîc'el-Arabî), Arabistan Yarımadası'nın kuzeyi ile İran' ın güneybatısı arasında kalan Hint Okyanusu’na bağlı körfez.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Basra Körfezi · Daha fazla Gör »

Batlamyus

Klaudyos Batlamyus (Antik Yunanca: Κλαύδιος Πτολεμαίος, Klaudyos Ptolemaios), İskenderiyeli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronom.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Batlamyus · Daha fazla Gör »

Battalname

Battalname, 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan Arap komutan Battal Gazi'nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları çevresinde oluşan halk öyküsüdür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Battalname · Daha fazla Gör »

Bükreş Antlaşması

* Bükreş Antlaşması (1812), 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında bugünkü Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bükreş Antlaşması · Daha fazla Gör »

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-Fars ve Sünni Müslüman imparatorluk.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Belgrad'ın Fethi

Belgrad'ın Fethi, Macaristan Krallığı'nın elinde bulunan Belgrad'ın (o dönemdeki adı Nándorfehérvár) Temmuz 1521'de, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılmasıyla başlayan ve 29 Ağustos 1521'de fethiyle sona eren süreç.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Belgrad'ın Fethi · Daha fazla Gör »

Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması ile şunlar kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Berlin Antlaşması · Daha fazla Gör »

Beyşehir

Beyşehir, Konya ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Beyşehir · Daha fazla Gör »

Bilecik

Bilecik, Bilecik ilinin merkezi olan ilçedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bilecik · Daha fazla Gör »

Bilecik (il)

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bilecik (il) · Daha fazla Gör »

Binicilik

Günümüzde hala sürdürülen düz koşu at yarışlarından bir kare. Binicilik, kısaca ata binme becerisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Binicilik · Daha fazla Gör »

Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 yılında II. Abdülhamid tarafından ilan edilen anayasal yönetimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Meşrutiyet · Daha fazla Gör »

Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu veya zaman zaman kullanılan adıyla Doğu Roma İmparatorluğu, geç antik çağ ve orta çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis (günümüzde İstanbul, orijinal olarak Byzantion) olan ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Bizans mimarisi

Norman Krallarının Palatine şapeli. Bizans mimari yaklaşımı ile inşa edilmiş ve mozaikler Bizans sanatçılar tarafından yapılmıştır. Bizans mimarisi, Bizans İmparatorluğu mimarisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans mimarisi · Daha fazla Gör »

Boğdan Prensliği

Boğdan Prensliği veya Boğdan Beyliği, (Moldovaca: Цара Молдовей, Rumence:Principate Moldova) Avrupa'da Doğu Karpatlar ve Dinyester nehri arasında kurulmuş tarihi prenslik.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Boğdan Prensliği · Daha fazla Gör »

Bozok

Bozok şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bozok · Daha fazla Gör »

Bulgaristan

Bulgaristan (Bılgariya), resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti (Republika Bılgariya), Balkanlar'da yer alan ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan · Daha fazla Gör »

Bulgarlar

Bulgarlar (Bulgarca: българи veya Bǎlgari), Bulgaristan'ın nüfusunun çoğunluğunu oluşturan güney Slav halkıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgarlar · Daha fazla Gör »

Bursa

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bursa · Daha fazla Gör »

Bursa Kuşatması

Bursa Kuşatması Bursa Kuşatması, 1317/20'dan, 6 Nisan 1326'da düşene kadar,, Osmanlıların Prusa'yı (günümüz Bursa, Türkiye) ele geçirmek için cesur bir plan uyguladıkları zaman gerçekleşmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Bursa Kuşatması · Daha fazla Gör »

Candaroğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Candaroğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Cebelitarık Boğazı

Cebelitarık Boğazı'nın uzaydan görünümü Cebelitarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran boğazdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cebelitarık Boğazı · Daha fazla Gör »

Celali isyanları

Celali isyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve IV. Mehmed dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı, ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi nedenlerle ayaklananlara verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Celali isyanları · Daha fazla Gör »

Celayir Sultanlığı

Celâyirîler, 1330'larda bugünkü Irak ve İran topraklarında İlhanlılar Devletinde önemli mevkiye sahip olan Moğol Celayir boyunun önderi Büyük Hasan tarafından kurulmuş devlet.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Celayir Sultanlığı · Daha fazla Gör »

Cem Sultan

Cem Sultan ya da Şehzade Cem (22 Aralık 1459, Edirne - 25 Şubat 1495, Napoli), II. Mehmed'in Çiçek Hatun'dan olma en küçük oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cem Sultan · Daha fazla Gör »

Cemşid ü Hurşid

İranlı şair Salman Saveci'nin aynı adı taşıyan 1700 beyitlik yapıtının genişletişmiş çevirisi olan, Cemşîd ü Hurşîd, ünlü 14.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cemşid ü Hurşid · Daha fazla Gör »

Cerbe Deniz Muharebesi

Cerbe Deniz Muharebesi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus'un Cerbe Adası açıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cerbe Deniz Muharebesi · Daha fazla Gör »

Cezayir

Cezayir (Berberi dilleri: ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ |Dzayer|; Arapça: الجزائر) ya da resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da ülke, Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cezayir · Daha fazla Gör »

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa Parkı) Cezayirli Gazi Hasan Paşa, (d. 1713 - ö. 19 Mart 1790).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa · Daha fazla Gör »

Channel 4

Channel 4 İngiliz yayın kuruluşu olan kanal, 2 Kasım 1982 tarihinde yayına başladı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Channel 4 · Daha fazla Gör »

Cirit

Cirit Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cirit · Daha fazla Gör »

Cizye

Cizye, İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türüdür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Cizye · Daha fazla Gör »

Commons

Commons aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Commons · Daha fazla Gör »

Dalmaçya

Dalmaçya, Hırvatistan (çoğunluk) ve Karadağ (azınlık) Adriyatik Denizi kıyısında yer alan güney bölgesine verilen isimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dalmaçya · Daha fazla Gör »

Dânişmendnâme

Dânişmendnâme; Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dânişmendnâme · Daha fazla Gör »

Dîvân-ı Hümâyûn

'''Alay Başçavuşu ''' Sadaret Alayında İnzibata Memur Çavuşbaşı '''Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı) '''Beylikçi''' Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri '''Amedi '''' Dış İşleri Özel Kalemi Amiri '''Büyük Tezkereci '''Bakanlık Özel Kalemi Amiri Dîvân-ı Hümâyun, (Osmanlı Türkçesi: ديوان همايون), Osmanlı İmparatorluğu'nda 15.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dîvân-ı Hümâyûn · Daha fazla Gör »

Dış merkezlik (astronomi)

Astronomide bir yörüngenin dış merkezliği, eksantrikliği ya da basıklığı, o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden farklılığını belirler.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dış merkezlik (astronomi) · Daha fazla Gör »

Dündar Osmanoğlu

Dündar Osmanoğlu, (d. 30 Aralık 1930, Şam, Suriye) II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğludur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dündar Osmanoğlu · Daha fazla Gör »

Düzmece Mustafa İsyanı

Düzmece Mustafa İsyanı, 1402 yılında Osmanlıların Timur'a yenilmesiyle Timur, Yıldırım Bayezid'in oğullarından biri olan Mustafa'yı yanında esir olarak Semerkand'a götürdü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Düzmece Mustafa İsyanı · Daha fazla Gör »

Defterdar

Defterdar, Osmanlı Devleti'nde maliye nazırına verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Defterdar · Daha fazla Gör »

Deniz Harp Okulu

Deniz Harp Okulu (kısaca DHO), 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından Kasımpaşa, İstanbul'da Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulmuş olan ve 1985'ten itibaren Tuzla, İstanbul'da bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne muharip subay yetiştiren eğitim kurumu.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Deniz Harp Okulu · Daha fazla Gör »

Dil

Çivi yazısı, bilinen ilk yazı biçimlerinden biridir. Dilin yazıya geçirilmesinde önemli olan bu yazı biçimlerinin tarihinden binlerce yıl öncesinde bile dillerin konuşulduğu kabul edilmektedir. Dil veya lîsan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Dil · Daha fazla Gör »

Din

250px Tanrıça tapınması Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Din · Daha fazla Gör »

Divan

Divan aşağıdaki anlamlara gelebilir;.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Divan · Daha fazla Gör »

Doğu Avrupa

Güney Avrupa Kıtalararası Doğu Avrupa, en yalın açıklamayla Avrupa'nın doğu kesimine verilen ad.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu Avrupa · Daha fazla Gör »

Doğu Ortodoks Kilisesi

İkonalar Ortodoks ibadetinde önemli yer tutar Ortodoks Kilisesi, 4.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu Ortodoks Kilisesi · Daha fazla Gör »

Donanma Cemiyeti

Donanma Cemiyeti, gerçek adıyla Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 19 Temmuz 1909'da Yağcızade Şefik Bey isminde bir tüccarın öncülüğünde kurulan, halktan ve sivil kurumlardan maddi yardım elde edip Osmanlı Donanması'nı güçlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Donanma Cemiyeti · Daha fazla Gör »

Eğirdir

Eğirdir, Isparta iline bağlı Eğirdir Gölü kıyısında bir ilçe.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eğirdir · Daha fazla Gör »

Edirne

Edirne, Türkiye'nin Edirne ilinde yer alan şehir ve aynı ilin merkez ilçesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Edirne · Daha fazla Gör »

Edirne Antlaşması (1829)

Edirne Antlaşması, 14 Eylül 1829 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Edirne şehrinde imzalanmış bir antlaşmadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Edirne Antlaşması (1829) · Daha fazla Gör »

Edirne'nin Fethi

Edirne'nin Fethi, Bizans İmparatorluğu'nun elindeki Edirne'nin (o zamanki adıyla Hadrianopolis) Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne geçmesiyle sonuçlanan süreç.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Edirne'nin Fethi · Daha fazla Gör »

Edirne-Segedin Antlaşması

Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Edirne-Segedin Antlaşması · Daha fazla Gör »

Eflak Prensliği

Eflak Prensliği veya Eflak Voyvodalığı (Rumence: Principatul Valahiei), 14. yüzyılın başında Karpatlar ile Tuna, Siret ve Milcov nehirleri arasındaki devletçiklerin birleşmesi sonucu Câmpulung (daha sonra Curtea de Argeș) merkezli olarak kurulan ilk bağımsız Rumen prensliğidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eflak Prensliği · Daha fazla Gör »

Ege Denizi

Ege Denizi (Yunanca: Αιγαίο Πέλαγος: "Egeo Pélagos") veya Türkçe diğer adı ile Adalar Denizi, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz'e bağlı bir denizdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ege Denizi · Daha fazla Gör »

Emet

Emet Kütahya ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Emet · Daha fazla Gör »

Emevîler

Emevîler, veya Emevîler Halifeliği (Arapça:(الخلافة الأموية) Al-Hilāfah al-ʾUmawiyye), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra kurulan Müslüman Arap devleti.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Emevîler · Daha fazla Gör »

Eminönü

Eminönü, İstanbul'un bir semtidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eminönü · Daha fazla Gör »

Erdel Prensliği

Erdel Prensliği veya Transilvanya Prensliği, 1000'li yıllarda bugünkü Romanya ve Macaristan topraklarında kurulmuş tarihî ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Erdel Prensliği · Daha fazla Gör »

Eritre

Eritre veya Eritre Devleti (IPA) (Ge'ez:, Arapça: إرتريا Iritriya), Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eritre · Daha fazla Gör »

Erivan

Erivan (Ermenice: Երևան, bazen "Երեվան" olarak da yazılır, /ˌjɛrəˈvɑːn/; Rusça: Ереван, 'Yerevan'; Osmanlı Türkçesi: روان, Revan; Azerice: İrəvan), Ermenistan'ın en büyük şehri ve 1918'den beriDédéyan, sayfa 567.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Erivan · Daha fazla Gör »

Ermeni Apostolik Kilisesi

Ermeni Apostolik Kilisesi (Ermenice: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeğetzi), ya da Ermeni Lusavoriçagan Kilisesi dünya Ermenilerinin büyük birçoğunluğunun üye olduğu, dünyanın eski millî Hıristiyan kiliselerinden biri olduğu söylenen mezhep.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Apostolik Kilisesi · Daha fazla Gör »

Ermeniler

Ermeniler (Ermenice: հայեր - Hayer), bir Hint-Avrupa halkı olan Ermenilerin tarih sahnesine çıktığı ilk yer Anadolu'dur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeniler · Daha fazla Gör »

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul (ارطغرل), Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (ö. ~1280, Söğüt), 13.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi · Daha fazla Gör »

Erzincan

Erzincan, Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan ilinin merkez ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Erzincan · Daha fazla Gör »

Erzurum

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Erzurum · Daha fazla Gör »

Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi

Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi · Daha fazla Gör »

Eyalet

Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eyalet · Daha fazla Gör »

Eyalet (Osmanlı İmparatorluğu)

Eyalet ya da beylerbeylik, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki idari yapılanmada var olmuş en üst düzey birimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eyalet (Osmanlı İmparatorluğu) · Daha fazla Gör »

Eyalet askerleri

Yerli kulu piyadesi eyalet paşaları ile sancak beylerinin komuta ve idaresinde bulunan komutanları da bunlar tarafından tayin olunan muntazam ve disiplinli bir askeri sınıfıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Eyalet askerleri · Daha fazla Gör »

Fars edebiyatı

Mantıku't-Tayr, Ferîdüddin Attâr Fars edebiyatı, İslam öncesi dönemlere ait eserlerin çoğu kaybolmuş olsa da, yaklaşık 2500 yıllık bir dönemi kapsayan edebiyattır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fars edebiyatı · Daha fazla Gör »

Farsça

Farsça (Farsça: فارسی; Farsî veya زبان فارسی; Zebân-ı Fârisi) İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Farsça · Daha fazla Gör »

Farslar

Farslar (Farsça: فارسی, Osmanlıca: عجم Âcem), çoğunlukla İran bölgesinde yaşayan İranlı bir halktır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Farslar · Daha fazla Gör »

Fatih Kanunnâmesi

Fatih Sultan Mehmed'i tasvir eden minyatür Fatih Kanunnâmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet örgütü ile örgüt yapısının işleyişi hakkında düzenleyici nitelikteki temel kanun.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fatih Kanunnâmesi · Daha fazla Gör »

Fırat

Fırat, Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fırat · Daha fazla Gör »

Ferman

Moğolların Azize Meryem Kilisesini Rum cemaatine bırakıldığına dair fermanları. Tanzimat Fermanı, Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından okunmuştur. Ferman, hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir Farsça buyurmak, emretmek anlamına gelen fermān (فرمان) kelimesinden türemiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ferman · Daha fazla Gör »

Fetret Devri

Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fetret Devri · Daha fazla Gör »

Fetva

Fetva, İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislâm veya müftü tarafından verilebilen dini belge.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fetva · Daha fazla Gör »

Filistin

Bölgenin uydu fotoğrafı (2003). Ülke sınırları siyah ile gösterilmiştir. Filistin (Arapça: فلسطين, İbranice: פלשתינה, Yunanca: Παλαιστίνη), Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da, İsrail topraklarının tamamı ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi Filistinlilerin kontrolündeki toprakları kapsayan coğrafi bölge.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin · Daha fazla Gör »

Fizikçi

Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda eğitim görmüş, veya fizik alanında önemli gelişmelere imkân vermiş olan kişilerdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fizikçi · Daha fazla Gör »

Fransa

Fransa (), ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa · Daha fazla Gör »

Fransa'nın Mısır Seferi

Mısır Seferi, 1798-1801 yılları arasında Fransa'nın Mısır ve doğu ticaret yolları üzerinde üstünlük elde etme amacıyla sürdürdüğü askeri sefer.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'nın Mısır Seferi · Daha fazla Gör »

Fransa-Osmanlı ittifakı

Fransız Kralı I. François (Solda) ve Muhteşem Süleyman (Sağda) Fransa-Osmanlı Müttefikliğini başlatmışlardır. Her ikisi de ayrı ayrı Titian tarafından resmedilmiştir (1530). Fransa-Osmanlı ittifakı, Fransa Kralı I. François ve Osmanlı Padişahı I. Süleyman arasında 1536 yılında kurulmuş olan bir ittifaktır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa-Osmanlı ittifakı · Daha fazla Gör »

Garibnâme

Garipnâme, Âşık Paşa'nın ünlü 12.000 beyitlik ahlakî, felsefî, psikolojilik, tasavvufî mesnevîsidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Garibnâme · Daha fazla Gör »

Gazel

Gazel Türkçe Divan edebiyatının en yaygın nazım şeklidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Gazel · Daha fazla Gör »

Güneybatı Asya

Güneybatı Asya ülkeleri Güneybatı Asya veya Batı Asya, Orta Doğu ve Kafkaslar'ın bir bölümünü kapsayan bölgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Güneybatı Asya · Daha fazla Gör »

Güreş

Güreş, uygulayıcılarının birbirlerine vurmaksızın rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir spor türü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Güreş · Daha fazla Gör »

Gedik Ahmed Paşa

Gedik Ahmed Paşa (ö. 18 Kasım 1482, Edirne), II. Mehmed saltanatında, 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Gedik Ahmed Paşa · Daha fazla Gör »

Gelibolu Yarımadası

Gelibolu Yarımadası ve çevresini gösteren uydu görüntüsü. Gelibolu Yarımadası, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin sınırları içindeki, Çanakkale Boğazı'nın batı yakasını oluşturan yarımada.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Gelibolu Yarımadası · Daha fazla Gör »

Germiyanoğulları Beyliği

Germiyanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde Batı Anadolu’da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Germiyanoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Girit

Girit (Eski Yunanca: Krētē; modern Yunanca Κρήτη - Kriti)- (Osmanlıca گريد), Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Girit · Daha fazla Gör »

Hadım Süleyman Paşa

Hadîm Süleyman Paşa (d. 1467 - Eylül 1547, Malkara), I. Süleyman saltanatı döneminde Nisan 1541-28 Kasım 1544 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı ve Serdarıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hadım Süleyman Paşa · Daha fazla Gör »

Hakan

Hakan, Türk ve Moğol devlet geleneğinde imparatorlara verilen unvandı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hakan · Daha fazla Gör »

Haliç

Haliç'in tuval üzerine yağlıboya tasviri, İvan Ayvazovski tarafından yapılmıştır, 1845. Haliçin panoramik fotoğrafı. Galata Köprüsü ve Galata Kulesi Haliç'ten bir manzara Haliç'in havadan görünümü. Haliç (Altın Boynuz olarak da bilinir), İstanbul'un Avrupa yakasını kaplayan Çatalca Yarımadası'nın güneydoğu ucunda, Boğaziçi girişinde, İstanbul (Tarihi yarımada) ve Beyoğlu platolarını birbirinden ayıran deniz girintisi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Haliç · Daha fazla Gör »

Halil İnalcık

Halil İnalcık (7 Eylül 1916, İstanbulBu tarih kendisi hakkında yapılan son araştırmalara göre verilmiştir. Bazı kaynaklarda doğum tarihi olarak 26 Mayıs 1916 verilmektedir. Bkz. - 25 Temmuz 2016, Ankara) Türk tarih profesörü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Halil İnalcık · Daha fazla Gör »

Hamitoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan 2.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hamitoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Hane

Hane sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hane · Daha fazla Gör »

Harem

Harem, kelime anlamıyla korunan, mukaddes ve muhterem yer anlamına gelir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Harem · Daha fazla Gör »

Has

Has, Osmanlı İmparatorluğu'nda geliri 100 bin akçeden fazla dirliklerdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Has · Daha fazla Gör »

Hazar Denizi

Hazar Denizi (eski adı (Latince): Caspium Mare veya Hyrcanium Mare veya eski Rusça - Каспийское море (Kaspiyskoye More). Azerice - Xəzər dənizi. Farsca - دریای خزر (derya-yi hazar)).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hazar Denizi · Daha fazla Gör »

Hüsrev ü Şirin

II. Hüsrev'in Şirin'i ilk görüşü. Bu Fars edebiyatında ünlü bir andır. Hüsrev ü Şirin, II. Murat'ın ricası üzerine, onun adına Şeyhî tarafından kaleme alınmış bir mesnevi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hüsrev ü Şirin · Daha fazla Gör »

Hersek

Hersek koyu kahverengi ile gösterilmiştir. Hersek (Boşnakça, Hırvatça: Hercegovina, Sırpça: Херцеговина, Hercegovina), merkezinde kabaca Mostar şehri olan Adriyatik Denizi'ne bir çıkış koridoruna sahip Dinar Alpleri'ndeki tarihsel ve coğrafi bölge, günümüzde Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin güney bölümünü oluşturmaktadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hersek · Daha fazla Gör »

Hicaz

Günümüzdeki sınırlar Hicaz (Arapça: اَلْحِجاز), Arap Yarımadası'nda günümüz Suudi Arabistan'ının batısında bir bölgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hicaz · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Hint Okyanusu

Hint Okyanusu Hint Okyanusu, kuzeyde Asya, batıda Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusudur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hint Okyanusu · Daha fazla Gör »

Hollanda

Hollanda (Felemenkçe), Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda · Daha fazla Gör »

Hospitalier Şövalyeleri

Malta Şövalyeleri (14. yüzyıl) Büyük Üstad Sarayı'nın içi- Malta Hospitalye Şövalyeleri ya da Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatı (Latince: Cavalieri Ospitalieri / Hastane Şövalyeleri) 1070 civarında kurulmuş bir şövalye tarikatıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hospitalier Şövalyeleri · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Hukuk

Batı Kültürlerinde adaletin simgesi Hukuk (Arapça: حقوق) ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Hukuk · Daha fazla Gör »

I. Bayezid

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Bayezid · Daha fazla Gör »

I. Dünya Savaşı

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Dünya Savaşı · Daha fazla Gör »

I. Konstantin

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Konstantin · Daha fazla Gör »

I. Konstantin (Yunanistan)

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Konstantin (Yunanistan) · Daha fazla Gör »

I. Kosova Muharebesi

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Kosova Muharebesi · Daha fazla Gör »

I. Mehmed

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Mehmed · Daha fazla Gör »

I. Murad

Murad Hüdavendigâr I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar (Osmanlı Türkçesi: اول مراد, Murad Bey, 29 Haziran 1326, Bursa – 28 Haziran 1389, Kosova), Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Murad · Daha fazla Gör »

I. Süleyman

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Süleyman · Daha fazla Gör »

I. Selim

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Selim · Daha fazla Gör »

I. Viyana Kuşatması

I.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve I. Viyana Kuşatması · Daha fazla Gör »

II. Abdülhamid

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Abdülhamid · Daha fazla Gör »

II. Bayezid

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Bayezid · Daha fazla Gör »

II. Kosova Muharebesi

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Kosova Muharebesi · Daha fazla Gör »

II. Mahmud

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Mahmud · Daha fazla Gör »

II. Mehmed

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Mehmed · Daha fazla Gör »

II. Murad

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Murad · Daha fazla Gör »

II. Osman

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Osman · Daha fazla Gör »

II. Viyana Kuşatması

II.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve II. Viyana Kuşatması · Daha fazla Gör »

III. Andronikos

III.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve III. Andronikos · Daha fazla Gör »

III. Selim

III.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve III. Selim · Daha fazla Gör »

Islahat Fermanı

Paris Antlaşması'nı imzalayarak fermanı yürürlüğe koyan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa. Islahat Fermanı veya Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Islahat Fermanı · Daha fazla Gör »

Isparta

Isparta, Isparta ilinin merkez ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Isparta · Daha fazla Gör »

IV. Murad

IV.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve IV. Murad · Daha fazla Gör »

Kadastro

1842 yılına ait Norveç kadastro kayıtları, her arsanın ismi, sahipleri, eski ve yenikayıt numaralarını göstermektedir. 1825 yılına ait Çekoslovak kadastro haritası Lézignan, Hautes-Pyrénées civarında Napolyon kadastrosu için toprak kullanımını gösteren kadastral harita (1809). Etiketler, yukardan aşağı, kır, kullanılabilir toprak, otlak, bağ/bahçe, maki, orman, kestane ağaçları, kayalık, bataklık. Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır; bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kadastro · Daha fazla Gör »

Kadı

Kadı, tarihte İslam ülkelerinde insanlar arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıkları sonuçlandırmak, hukuka aykırı davranışların cezasını hükme bağlamak, verdikleri hüküm ve cezaları infaz etmek üzere devletin yetkili kurumları tarafından görevlendirilmiş kimsedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kadı · Daha fazla Gör »

Kadınlar saltanatı

Ahmet Refik Altınay'ın '''Kadınlar Saltanatı''' adlı kitabının 1916 baskısında kullandığı temsili resim (Latin Alfabesiyle alt başlık: '''Eski Osmanlıda Hanım ve Hizmetçisi''')Kadınlar saltanatı (Osmanlıca: قادينلر سلطنتي), Osmanlı İmparatorluğu'nda haseki sultanların veya valide sultanların veya Hanım Sultanların (hatta Mihrimah Sultan ve Fatma Sultan örneklerinde görüldüğü gibi, bir padişah kızının veya Kösem ve Safiye Sultan örneklerindeki gibi Büyük Valide Sultanların) devlet yönetimine müdahale ettikleri, hatta zaman zaman bizzat devleti yönettikleri dönem olarak bilinirİlber Ortaylı: Tarihimiz ve Biz, Timaş, sf.119.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kadınlar saltanatı · Daha fazla Gör »

Kanun

* Kanun - Bilimde.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kanun · Daha fazla Gör »

Kapıkulu Ocakları

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kapıkulu Ocakları · Daha fazla Gör »

Kapitülasyon

Kapitülasyon, Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar bütününe kapitülasyon adı verilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kapitülasyon · Daha fazla Gör »

Kaptan-ı derya

'''İç Oğlan Çavuşu''' Acemi Ocağı Subayı '''Galata Çavuşu''' Galata Muhafızları Subayı '''Tersane Baş Çavuşu''' Tersane Muhafızları Subayı '''Kaptan Paşa ''' Kaptan-i Derya '''Çıplak Çavuş ''' Çıplaklar Subayı '''Çıplak''' Kaptanpaşa Maiyeti Kaptan-ı derya (Osmanlıca: کاپیتان دریا, Kapitan-i Derya), Osmanlı İmparatorluğu'nda donanma komutanlarına verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kaptan-ı derya · Daha fazla Gör »

Karaağaç

Karaağaç, karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasının Ulmus cinsinden ağaç türlerine verilen ad Dünya üzerinde ılıman iklim bölgelerinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yayılış gösterirler. Karaağaçlar yapraklarını döken boylu orman ağaçlarıdır. Tomurcuklar kiremitvari olarak dizilmiş olan çok sayıda pullarla örtülüdür. Sürgünler pseudoterminal tomurcukludur ve sürgünlere iki sıralı sarmal dizilmişlerdir. Yaprak ve çiçek tomurcukları farklı şekil ve büyüklüktedir. Yaprak tomurcukları küçük dar yumurtamsı konik biçimde olmalarına karşın çiçek tomurcukları büyük ve hemen hemen küreseldir. Yapraklar sade (basit), kısa saplı, dip tarafları az veya çok çarpık (asimetrik), kenarları çift dişlidir. Çiçekler erdişidir. Çiçeğin çan biçimindeki çanağı 4-9 lopludur ve lop sayısı kadar etamini vardır. Yumurtalık basıktır, derin parçalanmış iki stigması vardır. Erdişi çiçeklerin birçoğu bir arada yan durumlu olarak yaprak koltuğundan demet oluştururlar. Çiçekler ilkbaharda yapraklardan önce açarlar veya bazı taksonlarda ise çiçekleri sonbaharda görülür. Meyve basık bir nustur. Nusun etrafı, damarları belirgin, zarsı bir kanatla çevrilmiştir. Çiçek açmasından birkaç hafta sonra olgunlaşır. Karaağaçların yaşlı gövdelerinde kabuklar çoğunlukla kalın boyuna oluklu çatlaklıdır; birkaç taksonda ise gövde kabukları uzun yıllar çatlamadan, düz ve parlak kalır. Amerika'daki kızıldereliler bir zamanlar bazı karaağaç kabukları liflerinden ip ve halat yapmışlardır. İç kabuğu ilaç olarak kullanmışlardır. Odunları koyu, diri odunları açık renkli olan ve güzel cila kabul eder. Odunları büyük halkalı traheli gruba dahildir. İlkbahar odununda büyük traheler bir veya iki sıra halinde yan yana gelerek halka şeklinde düzenli bir diziliş gösterir. Yaz odununda ise dar lümenli küçük traheler, birbirine paralel uzanan, dalgalı bantlar üzerinde bir araya gelerek devamlı şeritler halinde görülürler. Odunları sert, ağır, yüksek şok mukavemetine haiz ve elastikidir; kolay yarılmaz. Kullanış yerleri mobilyacılık ve kaplamacılıktır. Karaağaç tomrukları su borusu olarak kullanılmışlardır. Genellikle sıcak severler; sulak yerlerde, nehir ve dere kenarlarında yetişirler. 1919 yılında Hollanda'da görülen ve kısa zamanda Avrupa'ya yayılan karaağaç kurumalarına neden olan bir mantar hastalığı vardır. Bu mantar Ophiostoma ulmi adındaki bir mantardır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karaağaç · Daha fazla Gör »

Karacadağ

Karacadağ Türkiye coğrafyasında birden fazla dağ ve yerleşim yerinin ismidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karacadağ · Daha fazla Gör »

Karakoyunlu

Açıklama yok.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karakoyunlu · Daha fazla Gör »

Karamanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği veya Karamanoğulları Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli beyliktir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karamanoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Karamürsel

Ereğli, Karamürsel limanı Karamürsel Kocaeli ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karamürsel · Daha fazla Gör »

Karamürsel Alp

Karamürsel Alp (d. Mürsel Alp), Türk amiral, Kaptan-ı Derya.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karamürsel Alp · Daha fazla Gör »

Karesi Beyliği

Karesi Beyliği, (Türkçe).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karesi Beyliği · Daha fazla Gör »

Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Avusturya, Venedik ve Lehistan) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Karlofça Antlaşması · Daha fazla Gör »

Kasımpaşa

Kasımpaşa (1880-1893) http://www.loc.gov/pictures/item/2003668118/ General view of the council chamber, the Imperial Barracks in Kasımpaşa and the Golden Horn Kasımpaşa, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi semt.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kasımpaşa · Daha fazla Gör »

Kaside

Kaside, genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiiridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kaside · Daha fazla Gör »

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Kasr-ı Şirin Antlaşması, (Farsça: Zuhab Antlaşması (قصرشیرین) IV. Murat'ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşını sona erdiren ve bugünkü Türkiye - İran sınırını belirleyen barış antlaşması. IV. Murat sefere çıkarak 1623'ten beri Safevîlerin elinde bulunan Bağdat'ı yeniden Osmanlı topraklarına kattı. Bağdat'ın Osmanlılar tarafından geri alınmasından bir süre sonra iki devlet arasında barış görüşmeleri başladı. 13 gün süren müzakerelerin sonucunda 17 Mayıs 1639'da Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bağdat, Basra ve Şehrizor Osmanlılarda kaldı, Revan ise Safevî Devletine bırakıldı. Daha sonraki tarihlerde çıkan Osmanlı-İran Savaşlarında ortaya çıkan sınır meseleleri hep Kasr-ı Şirin Antlaşması temelinde çözümlendi. O tarihlerde Doğu Anadolu'dan başlayıp Basra Körfezinde sona eren 2185 km'lik Osmanlı-İran sınırını belirleyen bu antlaşma aynı zamanda bugünkü Türkiye - İran ve İran - Irak sınırlarını da büyük ölçüde belirlemiştir. Kategori:Osmanlı İmparatorluğu'nun antlaşmaları Kategori:İran antlaşmaları Kategori:Safevî Devleti Kategori:İran-Türkiye ilişkileri Kategori:17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Kategori:1639'da Asya Kategori:1639'da Avrupa Kategori:1630'larda antlaşmalar.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kasr-ı Şirin Antlaşması · Daha fazla Gör »

Katolik

Katolik, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan kişi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Katolik · Daha fazla Gör »

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa (4 Mart 1769 - 2 Ağustos 1849), Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı'nın kurucusu, Mısır ve Sudan'ın ilk hidivi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa · Daha fazla Gör »

Kayı boyu

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud'un Divân-ı Lügati't-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kayı boyu · Daha fazla Gör »

Kayser

Kayser veya kaysar (Arapça ve Osmanlıca: قيصر), Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorlarına verilen Caesar (Yunanca: καισαρ, kaisar) unvanının İslam ülkelerinde kullanılan biçimidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kayser · Daha fazla Gör »

Kazasker

''Kazasker'': Kadıların Amiri ve Hükümet Azası; ''Kaptan-ı Deryâ'':Deniz Kuvvetleri Başkumandanı; ''Çuhadar'': Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından ''Baş Muhzir'': Sadaret Dairesi Muhafızı; ''Mekke Kadısı'':Mekke Baş Hakimi; ''Rumeli Kazaskeri'':Rumelideki Kadıların Amiri; ''Nakib-ül-eşraf'': Peygamber Soyundan Olanların Başı; ve ''İstanbul Kadısı'':İstanbul Baş Hakimi Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kazasker · Daha fazla Gör »

Kırım Hanlığı

Kırım Hanlığı veya Kırım Yurdu (öz adı قريم يورتى‎ - Qırım Yurtu; Kırım Tatarcası: Qırım Hanlığı; Rusça: Крымское ханство - Krımskoye hanstvo; Ukraynaca: Кримське ханство - Krims'ke hanstvo), 1441-1783 yılları arasında Kırım'da hüküm sürmüş Kırım Tatar devletiydi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı · Daha fazla Gör »

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı · Daha fazla Gör »

Köprülü Mehmed Paşa

Köprülü Mehmed Paşa, (d. 1578 - ö. 31 Ekim 1661) Osmanlı sadrazamı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Köprülü Mehmed Paşa · Daha fazla Gör »

Köprülüler Devri

Köprülüler Devri veya Köprülüler Dönemi; Osmanlı İmparatorluğu'nda 15 Eylül 1656 ile 15 Aralık 1683 tarihlerini kapsayan ve Köprülü ailesinden sadrazamların görev yaptığı ve imparatorluğun toparlanması ve istikrarı için bir fırsat yaşanan tarihi döneme verilen isimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Köprülüler Devri · Daha fazla Gör »

Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Küçük Kaynarca Antlaşması · Daha fazla Gör »

Kütahya

Kütahya (Latince: Cotyaeum), İçbatı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin merkezi şehirdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kütahya · Daha fazla Gör »

Kefe Eyaleti

Kefe Eyaleti veya Kefe Beylerbeyliği, Kırım Hanlığı'nın güneyinde bulunan bir eyalet.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kefe Eyaleti · Daha fazla Gör »

Kelile ve Dimne

200px 200px Kelile ve Dimne, MÖ 1.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kelile ve Dimne · Daha fazla Gör »

Kemankeşlik

Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kemankeşlik · Daha fazla Gör »

Kili

Kili, Ukrayna' nın güneybatısında, Odessa Oblastı' nda bulunan Kiliya Rayonunun merkez şehridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kili · Daha fazla Gör »

Kocaeli

Kocaeli, Türkiye'nin bir ilidir.Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şehirlerinden biridir İstanbul ve Bursa ilinden sonra Marmara Bölgesi'nin üçüncü en büyük ilidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kocaeli · Daha fazla Gör »

Konstantinopolis

Konstantinopolis (Yunanca: Κωνσταντινούπολις, Konstantinúpolis veya ἡ Πόλις i Pólis, Latince: Constantinopolis, Osmanlıca: قسطنطينيه Kostantîniyye); Roma İmparatorluğu (330–395), Bizans İmparatorluğu (395–1204 ve 1261–1453), Latin İmparatorluğu (1204–1261) ve Osmanlı İmparatorluğu'na (1453–1922) başkentlik yapmış bir şehirdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Konstantinopolis · Daha fazla Gör »

Konstantinopolis Kuşatması (1422)

Konstantinopolis'i ilk tam teşekküllü Osmanlı kuşatması, Bizans İmparatoru II. Manuil'un Osmanlı Padişahı I. Mehmet'in 1421 yılında ölümü üzerine Osmanlı Sultanları'nın ardıllık işlerini karıştırmak üzere araya girmesinin bir sonucu olarak 1422 yılında meydana gelmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Konstantinopolis Kuşatması (1422) · Daha fazla Gör »

Koron

Koroni, Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda yer alan Messinia vilayetine bağlı 5.000 nüfuslu bir belediyedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Koron · Daha fazla Gör »

Korsika'nın Fethi

Pîrî Reis tarafından çizilen ve ''Kitab-ı Bahriye'' adlı eserinde yer alan döneme ait Korsika haritası. Korsika'nın Fethi, 1553 yılında, Fransız ve Osmanlı kuvvetlerine yardımcı olan Korsikalıların, Ceneviz Cumhuriyeti'nin elindeki Korsika adasının bir kısmını, Osmanlı kuvvetlerinin adadan ayrılmasının ardından ise adanın tamamının Fransızların eline geçmesiyle sonuçlanan olaydır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Korsika'nın Fethi · Daha fazla Gör »

Kuruş

Kuruş önceden guruş, birçok ülkede farklı zaman dilimlerinde kullanılmış para birimi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kuruş · Daha fazla Gör »

Kutsal Emanetler

Kutsal Emanetler (Emanat-i Mübareke), Peygamber Muhammed'e, dostlarına ve bazı peygamberlere ait olup İslam dininde kutsal sayılan eşyalardır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kutsal Emanetler · Daha fazla Gör »

Kutsal Roma İmparatorluğu

1648 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sınırları Kutsal Roma İmparatorluğu, 962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm sürmüş bir monarşi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kutsal Roma İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Kuzey Afrika

Genişletilmiş Kuzey Afrika Afrika kıtasının kuzeyindeki bölgeye verilen isim.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Kuzey Afrika · Daha fazla Gör »

Lala

Lala, Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında Atabey karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lala · Daha fazla Gör »

Lale Devri

III. Ahmet yeniçerilere altın para atarken Lâle Devri, (Osmanlı Türkçesi: لاله دورى) Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Devri · Daha fazla Gör »

Lanzarote

Haritadaki konumu Lanzarote Adası, İspanya'da, Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'na bağlı Las Palmas ilinde ada.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lanzarote · Daha fazla Gör »

Latinler

Latinler, bugünkü Lazio'ya tekâbül eden bölgede yaşamış olan eski bir İtalik halk.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Latinler · Daha fazla Gör »

Lehistan-Litvanya Birliği

Lehistan-Litvanya Birliği, Birinci Lehistan Cumhuriyeti, İki Ulus Cumhuriyeti, İki Ulus Birliği veya İki Halk Birliği (Lehçe: Rzeczpospolita Obojga Narodów; Beyaz Rusça: Рэч Паспалітая Абодвух Народаў; Litvanca: Abiejų tautų respublika) adlarıyla tanınan 17. yüzyıl Avrupa'sının en güçlü ülkelerinden biriydi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lehistan-Litvanya Birliği · Daha fazla Gör »

Leiden Üniversitesi

Leiden Üniversitesi (Hollandaca: Universiteit Leiden), Hollanda'nın Leiden kentinde bulunan üniversite.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Leiden Üniversitesi · Daha fazla Gör »

Lira

Lira, günümüzde Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Sudan ve Suriye'nin resmî para birimlerinin adıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lira · Daha fazla Gör »

Lundy

Lundy, İngiltere'ye ait olan bir adadır ve Bristol Körfezi'nde bulunan adaların en büyüğüdür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Lundy · Daha fazla Gör »

Macaristan

Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan · Daha fazla Gör »

Macaristan Krallığı

Macaristan Krallığı, 1000-1946 yılları arasında Orta Avrupa'da hüküm sürmüş bir krallıktır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı · Daha fazla Gör »

Madeira

Madeira Adaları, Atlas Okyanusu′nda, Portekiz′e bağlı bir özerk bölge olan takımada. Tenerife, Kanarya Adaları'nın 400 km kuzeyinde yer alır. Kuzeybatısında yer alan Azorlar takımadası ile Portekiz'in iki özerk bölgesini oluşturur. 2011 nüfusu 262.456, başkenti Funchal'dır. Yüzölçümü toplam 801 km²'dir. Avrupa Birliği'ne dahildir. Şarabı ünlüdür. Takımadaya yılda milyonlarca turist gelmektedir, turizmi gelişmiştir. 1617 yılında Türk denizciler tarafından ele geçirilen adalar kısa bir süreliğine Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1625-1630 yılları arasında Madeira Adaları, Portekiz tarafından fetih edilerek, özellikle kuzeye yapılan harekâtları daha iyi destekleyebilmek amacıyla üs olarak kullanılmıştır. Dosya:Funchal from Jardim Botanico.JPG|Funchal Dosya:Botanical_garden_madeira_hg.jpg|Funchal'da botanik bahce Dosya:Sé church Funchal.jpg|Funchal Katedrali Dosya:Funchal (Portugal)13.jpg|João Gonçalves Zarco aniti.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Madeira · Daha fazla Gör »

Mahmud Şevket Paşa

Mahmud Şevket Paşa (1856, Bağdat - 11 Haziran 1913, İstanbul) Osmanlı asker ve devlet adamı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mahmud Şevket Paşa · Daha fazla Gör »

Mahmudiye (kalyon)

Mahmudiye, Osmanlı Donanması'na ait kalyon tipi savaş gemisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mahmudiye (kalyon) · Daha fazla Gör »

Malta Kuşatması

Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleri tarafından adanın savunulması sürecidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Malta Kuşatması · Daha fazla Gör »

Marmara Denizi

Marmara Denizi, fiziki haritası Arabalı vapurun güvertesinden Marmara Denizi Marmara Denizi, Karadeniz'i, Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Marmara Denizi · Daha fazla Gör »

Matematikçi

Matematikçi, matematikle uğraşan ve matematik konusunda uzman olan kişilere denir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Matematikçi · Daha fazla Gör »

Matheos

Mateos Asanis Kantakuzinos (Yunan: Ματθαίος Ασάνης Καντακουζηνός Matthaios Asanēs Kantakouzēnos; y. 1325 - 1383 veya 1391), 1353 ile 1357 arasında Bizans İmparatoru olmuştur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Matheos · Daha fazla Gör »

Mısır

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, (Arapça:جمهورية مصر العربية - Cumhūriyyet Mısr el-ʿArabiyye) ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mısır · Daha fazla Gör »

Müderris

Müderris, Osmanlı Devleti ve Selçuklular'da devlet ve toplum yapısında günümüz üniversite öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Müderris · Daha fazla Gör »

Münir Aktepe

Mehmet Münir Aktepe (d. 1917, İzmir) - (ö. 26 Haziran 1996), Türk siyasetçi ve eğitimci.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Münir Aktepe · Daha fazla Gör »

Müsellem

Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pek çok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle mükellef kimse.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Müsellem · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Meşrutiyet

Meşrutiyet, meşruti monarşi, anayasal monarşi ya da parlamenter monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Meşrutiyet · Daha fazla Gör »

Memlûk

Memluk şu anlamlara gelebilir;.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Memlûk · Daha fazla Gör »

Memlûk Sultanlığı

Memlûk askeri Trablus kuşatması (1289) Memlûk Sultanlığı ya da Memlûk Devleti, (Arapça: سلطنة المماليك Saltanat al-Mamālīk ya da دولة المماليك Dawlat al-Mamālīk) kölelikten gelen Memlûklerin bugünkü Mısır ve Suriye'de kurduğu bir Türk askeri soylu erki devletidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Memlûk Sultanlığı · Daha fazla Gör »

Menteşe Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği (kısaca Menteş Beyliği olarak da anılır) Türkiye Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde Güneybatı Anadolu’da kurulmuş bir Türk beyliğidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Menteşe Beyliği · Daha fazla Gör »

Mercidabık Muharebesi

Mercidabık Muharebesi, (Arapça: مرج دابق‎, anlamı; Dabık Ovası) Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan ilk ve kat′î neticeli muharebedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mercidabık Muharebesi · Daha fazla Gör »

Mezamorta Hüseyin Paşa

Mezamorta Hüseyin Paşa Mezamorta Hüseyin Paşa (d. ? - ö. 21 Temmuz 1701) Osmanlı devlet adamı ve Osmanlı Donanması’nın 1688–1689 ile 1696–1701 yılları arasında iki kez kaptan-ı deryası.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mezamorta Hüseyin Paşa · Daha fazla Gör »

Millet

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Millet · Daha fazla Gör »

Millet (Osmanlı İmparatorluğu)

Millet, Osmanlı Türkçesinde dini grupları belirtmek için kullanılan terimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Millet (Osmanlı İmparatorluğu) · Daha fazla Gör »

Milliyet (gazete)

Milliyet, Demirören Holding'in sahibi Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu günlük gazetedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Milliyet (gazete) · Daha fazla Gör »

Misyonerlik

Misyonerlik, dar anlamıyla herhangi bir dini öğretiyi yabancı ülkelerde yaymakla yükümlü din görevlilerini tanımlamada kullanılır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Misyonerlik · Daha fazla Gör »

Moğol İmparatorluğu

Moğol İmparatorluğu (Moğolca: Их Монгол Улс / İh Mongol Uls, Türkçe: Büyük Moğol Ulusu), 1206–1294 yılları arası Orta Asya'da kurulmuş eski bir imparatorluk.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Moğollar

Çin ve Moğolistan'da yaşayan Moğollar Moğollar, Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Moğollar · Daha fazla Gör »

Modon

Modon Koron, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Mesinya vilayetine bağlı 1.300 nüfuslu küçük bir tarihi şehir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Modon · Daha fazla Gör »

Mohaç Muharebesi (1526)

Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi (Macarca: Mohácsi csata), 29 Ağustos 1526'da, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mohaç Muharebesi (1526) · Daha fazla Gör »

Molodi Savaşı

Molodi Savaşı (Rusça: Молодинская битва), 1572 yılının Temmuz-Ağustos aylarında olmuştur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Molodi Savaşı · Daha fazla Gör »

Monarşi

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Monarşi · Daha fazla Gör »

Mora Despotluğu

Mora Despotluğu 14. yüzyılın başından 15. yüzyılın ortalarına kadar varolmuş Mora Yarımadası'nın güneyinde Doğu Roma İmparatorluğu'na ait bir vilayetti.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mora Despotluğu · Daha fazla Gör »

Mora Yarımadası

Mora Yarımadası veya Peloponez, bugünkü Yunanistan'ın güneyinde, ülkenin bir kısmını oluşturan, Avrupa kıtasına bağlı olan ve Ege Denizi'nde bulunan yarımadadır (1893'ten beridir teknik olarak ada).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mora Yarımadası · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Musa Çelebi

Musa Çelebi Musa Çelebi (d. 1388, Bursa - ö. 5 Temmuz 1413 Çamurlu, Bulgaristan), Fetret Devri'nde 1411 - 1413 döneminde Edirne'de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Musa Çelebi · Daha fazla Gör »

Mustafa Çelebi

Şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mustafa Çelebi · Daha fazla Gör »

Mustafa Çelebi (I. Bayezid'in oğlu)

Düzmece Mustafa veya Mustafa Çelebi (d. (?), Edirne - ö. 1422) Yıldırım Bayezid ile Devlet Şah Hatun'un oğludur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mustafa Çelebi (I. Bayezid'in oğlu) · Daha fazla Gör »

Mustafa Çelebi (I. Mehmed'in oğlu)

Mustafa Çelebi (d. ? - ö. 1422, İznik) Osmanlı şehzadesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mustafa Çelebi (I. Mehmed'in oğlu) · Daha fazla Gör »

Mutlak monarşi

Mutlak monarşi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükumet sistemidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Mutlak monarşi · Daha fazla Gör »

Napoli Krallığı

Napoli Krallığı, İtalyan yarımadasının güneyinde, Napoli'de kurulmuş bir devletin modern ismidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Napoli Krallığı · Daha fazla Gör »

Navarin Deniz Muharebesi

Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Navarin Deniz Muharebesi · Daha fazla Gör »

Navarin Kalesi

Navarin Kalesi Navarin Kalesi (Yunanca: Κάστρο Πύλου, İtalyanca: Il castello di Navarino), Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın batı kıyısında Pylos'ta yer alan bir kaledir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Navarin Kalesi · Daha fazla Gör »

Nişancı

Topkapı Sarayı'nda büyükelçiler Nişancı (Osmanlıca: نشانچی), Divan-ı Hümayun'a katılan devlet görevlilerinden biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Nişancı · Daha fazla Gör »

Niğbolu

Niğbolu (Nikopol), Bulgaristan'ın Plevne ilinde bulunan bir şehir ve belediyedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Niğbolu · Daha fazla Gör »

Niğbolu Muharebesi (1396)

Niğbolu Muharebesi (Bulgarca: Битка при Никопол, Bitka pri Nikopol; Macarca: Nikápolyi Csata, Rumence: Bătălia de la Nicopole) 25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Niğbolu Muharebesi (1396) · Daha fazla Gör »

Nice Kuşatması

Nice Kuşatması, 1543 yılında gerçekleştirilen ve 1542-1546 İtalya Savaşı'nın bir parçası olan; Fransa-Osmanlı ittifakı çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa Krallığı gemilerinden oluşan donanmanın, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı olan ve Savoie Dükalığı tarafından yönetilen Nice şehrine yaptığı kuşatma.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Nice Kuşatması · Daha fazla Gör »

Nikea Kuşatması (1328-1331)

Nikea Kuşatması, Bizans İmparatorluğu kontrolündeki Nikea (günümüzde İznik)'nın 1328 ile 1331 yılları arasında Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Nikea Kuşatması (1328-1331) · Daha fazla Gör »

Nil Muharebesi

1-2 Ağustos 1798 tarihinde Abubakir koyundaki gemi pozisyonları ve hareketlerinin haritası. Britanyalı gemileri kırmızı, Fransız gemileri mavi renktedir. Britanyalılar, demirlemiş Fransız hattına saldırıyorlar. Fransız bayrak gemisi ''Orient'' infilak ediyor. Nil Muharebesi, Fransız Devrim Savaşları'nın deniz savaşlarından biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Nil Muharebesi · Daha fazla Gör »

Nizâm-ı Cedîd

Nizam-ı Cedid, (Yeni Düzen) anlamını taşıyan, Osmanlı Devleti'nin askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denmektedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Nizâm-ı Cedîd · Daha fazla Gör »

Noël Duret

Noël Duret veya Natalis Durret (1590; Montbrison, Loire - 1650, Paris), Fransız matematikçi; Kral 13. Luis ve Kardinal Richelieu için kozmograflık yapmış olan astronom.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Noël Duret · Daha fazla Gör »

NTV.com.tr

NTV.com.tr, 15 Mayıs 2000 tarihinde MSNBC ortaklığı ile haber portalı olarak yayın hayatına başlayan daha sonra Microsoft ve NBC ortaklığı sona erdikten sonra NTV.com.tr adıyla devam eden web sitesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve NTV.com.tr · Daha fazla Gör »

Oğuzlar

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Oğuzlar · Daha fazla Gör »

Orhan

251x251px Orhan Gazi veya Orhan Bey (Osmanlı Türkçesi: اورخان بك; d. 1281, Söğüt – ö. Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Orhan · Daha fazla Gör »

Orta Asya

Orta Asya haritası: kuzeybatısında Kafkasya, kuzeydoğusunda Moğolistan UNESCO'ya göre Orta Asya Orta Asya, dar anlamıyla geçmişte Sovyetler Birliği'nin parçası olan beş ülkeyi (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan) tanımlar.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Asya · Daha fazla Gör »

Orta Çağ

Fransa'nın kuzey kıyısındaki Mont Saint-Michel manastırı ve tahkimatlı yerleşimi, Orta Çağ'ın sembolikleşmiş yapıtıdır ve Limbourg kardeşlerin resmini yaptığı 1430'lardan beri çok az değişmiştir. Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasında ortada kalan çağa verilen isimdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Çağ · Daha fazla Gör »

Orta Doğu

Orta Doğu ülkelerini dünya üzerinde gösteren harita.Geleneksel tanımla Ortadoğu (koyu yeşil renkli bölgeler)G8 tanımıyla Ortadoğu (yeşil renkli bölgeler)Ortadoğu ile yakından ilişkileri olan ülkeler (açık yeşil bölgeler) siyasi ve ulaşım haritası Orta Doğu ya da Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirlerine en çok yaklaştıkları yerleri kapsayan ve birbirine komşu ülkelerin oluşturduğu bölge.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Doğu · Daha fazla Gör »

Ortodoks

"Ortodoks" sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ortodoks · Daha fazla Gör »

Osman Bayezid Osmanoğlu

Osman Bayezid Osmanoğlu (Osmanlı Türkçesi: بایزید عثمان; d. 23 Haziran 1924, Paris - ö. 7 Ocak 2017 New York), Osmanlı Hanedanı'nın eski hanedan reisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osman Bayezid Osmanoğlu · Daha fazla Gör »

Osman Gazi

Osman Gazi'nin minyatürü I. Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han (Osmanlı Türkçesi: عثمان باک, Osman Bey, Türkmence: Osman Gazi), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osman Gazi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi

Duraklama dönemi, Sokollu Mehmed Paşa'nın ölümüyle başlayıp, ilk kez büyük çapta toprak kaybı yaşanılan Karlofça Antlaşması'na kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 veya 1302 - 1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Konstanniyye'nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönemdir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu'nda diller

Mevlana'nın Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir şiiri Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet işlerinde ve sarayda kullanılan dil Osmanlı Türkçesi olmasına karşın imparatorluğun hâkimiyeti altındaki bölgelerde diğer diller de kullanılmaktaydı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda diller · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu'nun idari bölünüşü

Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli yönetim bölümlerine ayrılmıştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun idari bölünüşü · Daha fazla Gör »

Osmanlı döneminde padişah marşları

Osmanlı döneminde padişah marşlarıSuha Umur, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Resmî Marşlar", Tarih ve Toplum, Kasım 1986, s. 265.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde padişah marşları · Daha fazla Gör »

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı, Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedandır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Hanedanı · Daha fazla Gör »

Osmanlı mutfağı

Osmanlı mutfağı İstanbul'daki saray mutfağında, saray çevresinde ve saray dışında yaşayan insanların Osmanlı yemeklerinden hoşlanan bir seçkinler tarafından 15'nci yüzyıldan itibaren tanınmış bir yemek kültürüdür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı mutfağı · Daha fazla Gör »

Osmanlı ordusu

Osmanlı Ordusu'nun 1910'larda kullandığı rütbeler Osmanlı Silahlı Kuvvetleri Osmanlı İmparatorluğunun Ordusu (Klâsik Osmanlı Ordusu, Nizam-ı Cedid Ordusu, Modern Osmanlı Ordusu), Osmanlı Donanması ve Osmanlı Tayyare Bölükleri içermektedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı ordusu · Daha fazla Gör »

Osmanlı padişahları listesi

Osmanlı Hanedanı’nın sultan-ı âzamları yükselme döneminden dağılma dönemine dek kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı padişahları listesi · Daha fazla Gör »

Osmanlı sadrazamları listesi

Osmanlı Sadrazam Nişan.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı sadrazamları listesi · Daha fazla Gör »

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان توركى Lisān-ı Türkī; توركى Türkī; توركجه Türkçe; لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dili.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Türkçesi · Daha fazla Gör »

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699), Osmanlıların II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Kutsal İttifak adı altında birleşip Osmanlılara karşı giriştikleri ve bu ülkelerin Macaristan, Ukrayna ve Dalmaçya'da hâkimiyet kurup, Balkanlar'daki Osmanlı hâkimiyetine büyük darbe vurmaları ile sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları · Daha fazla Gör »

Osmanlı-Memlük Savaşı

Osmanlı-Memlük Savaşı, 1485-1491 yılları arasında yapılan bir dizi savaş serisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı-Memlük Savaşı · Daha fazla Gör »

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, (diğer adıyla Otuz Gün Savaşı) 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) · Daha fazla Gör »

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı II. Mehmed ile Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan arasında yapılmış bir meydan muharebesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Otlukbeli Muharebesi · Daha fazla Gör »

Otranto

Otranto (Otranto lehcesi: Utràntu) Güney İtalya'da Puglia Bölgesinde, Lecce ili'ne bağlı bir komünü.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Otranto · Daha fazla Gör »

Otranto Seferi

Otranto Seferi, 1480 yılında Osmanlı seferiyle başlayıp 1481 yılında biten sefer.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Otranto Seferi · Daha fazla Gör »

Oxford University Press

Oxford University Press (OUP), üniversite basını dünyasının en büyük ve ikinci en eski yayımcısıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Oxford University Press · Daha fazla Gör »

Paşa

Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Paşa · Daha fazla Gör »

Padişah

Padişah (Farsça: پادشاه), bazı İslam hükümdarları tarafından kullanılan ve yücelik belirten unvan.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Padişah · Daha fazla Gör »

Papa

Papalık amblemi Papa, Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi'nin başı, Katolik Hristiyanların dini lideri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Papa · Daha fazla Gör »

Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması'na göre sınırlar Pasarofça Antlaşması, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı'na son veren, yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylasının Avusturya'ya; Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyılarının Venedik'e verilmesi, Mora'nın Osmanlılarda kalması gibi maddeler içeren 21 Temmuz 1718'de imzalanan antlaşmadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Pasarofça Antlaşması · Daha fazla Gör »

Pîrî Reis

Pîrî Reis Ertuğrul Önalp.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Pîrî Reis · Daha fazla Gör »

Pelekanon Muharebesi

Pelekanon Muharebesi (veya yanlış olarak Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Pelekanon Muharebesi · Daha fazla Gör »

Peygamber

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Peygamber · Daha fazla Gör »

Podolya

Podolya Podolya (Podolia), Ukrayna'nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi bir bölgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Podolya · Daha fazla Gör »

Portekiz Krallığı

Portekiz Krallığı, Portekiz'de farklı hanedanların kontrolünde egemen olmuş monarşi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Portekiz Krallığı · Daha fazla Gör »

Prague

* Prague, Oklahoma (ABD'de bir şehir).

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Prague · Daha fazla Gör »

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Preveze Deniz Muharebesi · Daha fazla Gör »

Protestanlık

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Protestanlık · Daha fazla Gör »

Ramazan

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed' e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ramazan · Daha fazla Gör »

Rönesans

Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu bu dönemdeki resim sanatına iyi bir örnektir. Leonardo da Vinci ''Otoportresi,'' Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı onun çalışmalarıdır. Rönesans döneminin en çok bilinen çalışmalarıdır. Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Rönesans · Daha fazla Gör »

Ridaniye Muharebesi

Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ridaniye Muharebesi · Daha fazla Gör »

Rodos'un Fethi

Rodos'un Fethi, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın, 1522 yılında 400 parçalık büyük bir donanma ve 100.000 kişilik kara ordusu ile Rodos'u topraklarına katması olayıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Rodos'un Fethi · Daha fazla Gör »

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde MÖ 1.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Rumeli

1801 yılındaki Rumeli haritası Rumeli (Osmanlı Türkçesi: روم اىلى Rum-İli, Bulgarca: Румелия, Yunanca: Ρούμελη, Roúmeli), Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Rumeli · Daha fazla Gör »

Rumeli Eyaleti

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Rumeli Eyaleti · Daha fazla Gör »

Rusya Çarlığı

Rusya Çarlığı (Rusça: Русское Царство, Russkoye Tsarstvo, ya da Российское царство, Rossiyskoye tsarstvo), 1547 yılında Korkunç İvan'ın Çar unvanı almasıyla başlayan ve 1721'de Çar I. Petro'nun Rus İmparatorluğu'nu kurmasıyla son bulan Rus devletinin resmi adıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya Çarlığı · Daha fazla Gör »

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Sabuncuoğlu Şerefeddin, (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sabuncuoğlu Şerefeddin · Daha fazla Gör »

Sadrazam

Sadrazam (sadr-ı âzam) ya da vezîr-i âzam (‎), Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki devlet adamı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sadrazam · Daha fazla Gör »

Safevî Devleti

Safevî Devleti veya Devlet-i Safevîyye, Oğuz Türklerinin kurduğu bir İslam devletidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Safevî Devleti · Daha fazla Gör »

Saltanatın kaldırılması

Saltanatın kaldırılması veya padişahlığın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği 308 numaralı "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hukuku hâkimiyet ve hükümraninin mümessili hakikisi olduğuna dair" adlı kararnamesi ile gerçekleşmiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Saltanatın kaldırılması · Daha fazla Gör »

Saltuknâme

Saltuknâme, 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan Sarı Saltuk'un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Saltuknâme · Daha fazla Gör »

Samsun

Samsun, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on altıncı şehri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Samsun · Daha fazla Gör »

Sancak (idari birim)

Sancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari yapılanmasına dair bir terim olan sancak, Osmanlı Devleti'nde bir bölge veya gelir getiren has anlamına gelir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sancak (idari birim) · Daha fazla Gör »

Saruhanoğulları Beyliği

Saruhan Beyliği tarafından 1366'da inşa edilmiş Manisa Ulu Camii Saruhanoğulları Beyliği (Saruhan Beyliği veya Saruhanlılar da denir), Türkiye Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Saruhanoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Sırbistan

Sırbistan (Sırpça:, Srbija) ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti (Republika Srbija), Balkanlar'da yer alan bir devlettir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sırbistan · Daha fazla Gör »

Sırp İsyanları

Sırp İsyanları, 19.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sırp İsyanları · Daha fazla Gör »

Sırpsındığı Muharebesi

Sırpsındığı Muharebesi veya Birinci Meriç Muharebesi 1364 yılında, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Prensliği ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifakın, Osmanlıları Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sırpsındığı Muharebesi · Daha fazla Gör »

Söğüt

Salkım söğüt (''Salix babylonica'')(Duisburg, Almanya) İğde yapraklı söğüt (''Salix elaeagnos'') Keçi söğüdü (''Salix caprea'') Sepetçi söğüdü (''Salix viminalis'') Söğüt (Salix), söğütgiller (Salicaceae) familyasından Salix cinsini oluşturan boylu ağaç veya bodur çalı halinde, çoğunluğu kışın yaprak döken, ender olarak da her dem yeşil kalan odunsu bitkiler.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Söğüt · Daha fazla Gör »

Söğüt, Bilecik

Söğüt, Bilecik ilinin bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Söğüt, Bilecik · Daha fazla Gör »

Süleyman Şah

Süleyman Şah veya Süleyman Şah bin Kaya Alp (d. 1178? - ö. 1227, Fırat), Osmanlı İmparatorluğu'nun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Süleyman Şah · Daha fazla Gör »

Süleyman Çelebi (emir)

Süleyman Çelebi Süleyman Çelebi ya da diğer adı ile Emir Süleyman (1377 - 17 Şubat 1411), Osmanlı şehzadesi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Süleyman Çelebi (emir) · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Semerkant

Semerkant'taki tarihi eserler Uluğ Bey rasathanesinin girişi Halı ve kilim tüccarı Semerkant (Özbekçe: Samarqand / Самарқанд; Farsça: سمرقند‎; Rusça: Самарканд; Eski Türkçe: Semizkend), Özbekistan'da Semerkant ilinin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Semerkant · Daha fazla Gör »

Seydişehir

Seydişehir'den bir görünüm Seydişehir, Akdeniz Bölgesi'nin Göller Yöresi'nde Konya'nın güneybatısında Konya iline bağlı bir ilçedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Seydişehir · Daha fazla Gör »

Simav

Simav, Kütahya'nın bir ilçesidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Simav · Daha fazla Gör »

Sipahi

Sipahi Sancağı Sipahi Bölüğü Sancağı Zırhlı Sipahi, 1550 Sipahi (Osmanlı Türkçesi: سپاهی) Günümüz Türkçesinde "ASKER" olarak bilinmektedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sipahi · Daha fazla Gör »

Slavlar

Slav devletleri Slavların dillerine göre dağılımı Slavlar, Avrupa'da yaşayan en kalabalık etnik topluluktur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Slavlar · Daha fazla Gör »

Somali

Somali (Somalice: Soomaaliya; Arapça: الصومال), resmi olarak Somali Cumhuriyeti|Somali Federal Cumhuriyeti (Somalice: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Arapça: جمهورية الصومال الفيدرالية Jumhūriyyat aṣ-Ṣūmāl al-fidraliyyah) ve komünist yönetimde önceki bilinen adıyla Somali Demokratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Somali · Daha fazla Gör »

Sudak, Kırım

Sudak (Kırım Tatarcası: Sudaq, Ukraynaca: Судак, Rusça: Судак) Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Yalta'nın 120 km kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında tarihi bir sahil kasabasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sudak, Kırım · Daha fazla Gör »

Sudan

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sudan · Daha fazla Gör »

Sultani

İlk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılmış yaklaşık 3,45 gram ağırlığında klasik Osmanlı altın parasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Sultani · Daha fazla Gör »

Suriye

Suriye (Arapça: سوريا) ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, (Arapça: الجمهورية العربية السورية, El-Cumhuriyyetü'l-Arabiyyetü's-Suriyya) Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Suriye · Daha fazla Gör »

Takiyüddin

Takiyüddin bin Maruf-i (Osmanlıca: تقي الدين محمد بن معروف الشامي السعدي; İngilizce: Taqi al-Din) (1521 - 1585), Osmanlı Türkü hezârfen.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Takiyüddin · Daha fazla Gör »

Takiyüddin'in Rasathanesi

Istanbul Rasathanesi'nin kurulu olduğu bölgede bir bina üstüne rasathane anısına yerleştirilmiş rubu tahtası Rasathanede çalışan alimler Rasathanede bir sekstant Takiyüddin'in Rasathanesi (Dar-ü'r Rasad-ül Cedid), 1575 yılında Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından İstanbul'da Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Takiyüddin'in Rasathanesi · Daha fazla Gör »

Tanzimat Fermanı

Tanzimât (تنظيمات) Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tanzimat Fermanı · Daha fazla Gör »

Tapu sicili

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tapu sicili · Daha fazla Gör »

Tarihçi

Tarihçi, tarihle, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tarihçi · Daha fazla Gör »

Tavşanlı

Tavşanlı, Kütahya iline bağlı bir ilçedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tavşanlı · Daha fazla Gör »

Tımar

Tımar sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tımar · Daha fazla Gör »

Türk halkları

Türk halkları (Eski Türkçe: 𐱅𐰇𐰼𐰰), Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türk halkları · Daha fazla Gör »

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş, 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesiyle sınırlı olmak üzere, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekün sona ermiştir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Kurtuluş Savaşı · Daha fazla Gör »

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Tarih Kurumu · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Türkiye

Türkiye ya da resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye · Daha fazla Gör »

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (kısaca TBMM), 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, (asli kurucu iktidar) ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler · Daha fazla Gör »

Tebriz

Tebriz (Azerice: Təbriz; Farsça: تبریز; Osmanlıca: Kent-i Tebriz veya Tebriz Kend), İran'da Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tebriz · Daha fazla Gör »

Tekeoğulları Beyliği

Tekeoğulları Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Antalya ve çevresinde kurulan ikinci dönem Anadolu Beylikleri'ndendir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tekeoğulları Beyliği · Daha fazla Gör »

Temeşvar

Temeşvar Romanya'nın batı kesiminde, Temeş ilinin merkezi şehir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Temeşvar · Daha fazla Gör »

Timur

Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmür, Farsça: تیمور; d. 8 Nisan 1336 - ö. 18 Şubat 1405), Maveraünnehirli Türk kökenli veya Türkleşmiş Moğol olan komutan ve hükümdar.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Timur · Daha fazla Gör »

Timurtaş

Timurtaş ya da Demirtaş Noyan (ö. 1328, Kahire), İlhanlı Anadolu valisi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Timurtaş · Daha fazla Gör »

Tokat (il)

Tokat eski adıyla Bizans dönemi adıyla Komana, İran dönemi adıyla Kah-Cun, Selçuklu Devleti döneminde Dar Ün-Nusret, Moğollar döneminde Sobaru adlarıyla da bilinen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ili.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Tokat (il) · Daha fazla Gör »

Torlak Kemal

Torlak Kemal ya da Manisalı Samuel (ö. 1419, Manisa), Şeyh Bedreddin'in izleyicilerinden.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Torlak Kemal · Daha fazla Gör »

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Trablusgarp Savaşı · Daha fazla Gör »

Trabzon

Trabzon (Antik Yunanca: Τραπεζοῦς Trapezus, Pontus Rumcası: Τραπεζούντα Trapezunda, Gürcüce: ტრაპიზონი T'rap'izoni, Lazca: T'rapuzani ya da T'amtra), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Trabzon · Daha fazla Gör »

Trabzon İmparatorluğu

Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı, Ortaçağ'da Doğu Karadeniz'de kurulmuş yerel krallık.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Trabzon İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Trabzon'un Fethi

Trabzon'un Fethi veya Trabzon Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun, Trabzon İmparatorluğu başkenti Trabzon'u 15 Ağustos 1461 günü başarı ile sonuçlanan kuşatmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Trabzon'un Fethi · Daha fazla Gör »

Ukrayna

Ukrayna (Ukraynaca: Україна, transliterasyon: Ukrayina), Doğu Avrupa'da bir ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Ukrayna · Daha fazla Gör »

Uzun Hasan

Uzun Hasan, (Osmanlıca: اوزون حسن); (d. 1423 - ö. 6 Ocak 1478), Akkoyunlu hükümdarı olup, bugünkü İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin bir bölümünü kapsayan bir coğrafyada 1453-1478 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Uzun Hasan · Daha fazla Gör »

Valide sultan

Valide sultan (Osmanlıca: والده سلطان), Osmanlı'da Sedef-i Dürr-i Hilafet olarak da bilinen, Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen unvandı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Valide sultan · Daha fazla Gör »

Varna Muharebesi

Varna Muharebesi veya Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Varna Muharebesi · Daha fazla Gör »

Venedik Cumhuriyeti

Venedik Cumhuriyeti (İtalyanca: Repubblica di Venezia, Venedikçe: Repùblica Vèneta ya da Repùblica de Venesia), 7.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti · Daha fazla Gör »

Vergi

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak (para) olarak aktarılmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Vergi · Daha fazla Gör »

Vestmann Adaları

Vestmannaeyjar, İzlanda Kayalıklar Vestmannaeyjar'ın İzlanda'daki konumu İlVestmannaeyjar BölgeGüney Yüzölçümü 13 km² (8,1 mi²) Nüfus Toplam (2003)Yoğunluk 4349334/km² Posta koduIS-900 YeriYeri Vestmann Adaları (İzlandaca: Vestmannaeyjar, İngilizce: Westmann Islands) İzlanda'nın güney kıyıları yakınında, Atlas Okyanusu'nda bulunan takımadalardır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Vestmann Adaları · Daha fazla Gör »

Vezir

Vezir, İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Vezir · Daha fazla Gör »

VI. Mehmed

VI. Mehmet (1916) VI.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve VI. Mehmed · Daha fazla Gör »

Windows Media Video

Windows Media Video (WMV), Windows işletim sistemi altında hareketli görüntüleri göstermek için Microsoft tarafından tasarlanmış teknolojiye verilen addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Windows Media Video · Daha fazla Gör »

Yaş Antlaşması

Yaş Antlaşması; 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, 10 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Osmanlı-Rus barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yaş Antlaşması · Daha fazla Gör »

Yahudiler

Yahudiler (İbranice: יְהוּדִי, Yehudi; יְהוּדִים, Yehudim; Ladino: ג׳ודיו, Djudio, Djudios; Yidiş: יִיד, Yid, Yidn), kökeni Antik Yakın Doğu'da yaşamış İsrailoğulları veya İbranilere dayanan, köklü bir dinsel ve etnik yapıya sahip, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış bir halktır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yahudiler · Daha fazla Gör »

Yahudilik

Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī), ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yahudilik · Daha fazla Gör »

Yalı

Edib Efendi Yalısı Edib Efendi Yalısı ve çevresi Yalı, İstanbul Boğazı'nın iki yakasına dağılmış, denize sıfır, genelde iki, bazen de üç katlı olabilen konutlara verilen genel addır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yalı · Daha fazla Gör »

Yalova

Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yalova · Daha fazla Gör »

Yalvaç

*Yalvaç: Yalavaç, kendisine kitap gönderilmiş peygamber,elçi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yalvaç · Daha fazla Gör »

Yarhisar

Yarhisar şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yarhisar · Daha fazla Gör »

Yayalar

* Yayalar, Pendik.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yayalar · Daha fazla Gör »

Yemen

Yemen (- el-Yemen) resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti (- El-Cumhuriyyetü'l-Yemeniyye), Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yemen · Daha fazla Gör »

Yeni Çağ

Yeni Çağ, veya Erken Çağdaş Dönem, tarih çağlarının üçüncüsüdür.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yeni Çağ · Daha fazla Gör »

Yenişehir

Yenişehir şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yenişehir · Daha fazla Gör »

Yeniçeri

'''Karakullukçu''' En Kıdemsiz Yeniçeri Eri '''Usta''' Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı '''Baş Çavuş''', Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir; '''Kul Kahyası''', Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir;'''Kapıcı Başı''', Saray Kapıcılarının Subayı;'''Orta Çavuşu''', Baş Çavuşun Yardımcısı. Yeniçeri, (Osmanlı Türkçesi: يڭيچرى, Yeni asker) Osmanlı Devleti’nde askerî bir sınıftı.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yeniçeri · Daha fazla Gör »

Yunanistan

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti (Yunanca: Ελληνική Δημοκρατία), Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan · Daha fazla Gör »

Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması

Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, Yunan Bağımsızlık Savaşı,Rauf Beyru, "19.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması · Daha fazla Gör »

Yunanlar

Açıklama yok.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanlar · Daha fazla Gör »

Yunus Emre

Yunus Emre (d. 1238 - ö. 1320), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Yunus Emre · Daha fazla Gör »

Zeamet

Zeamet, Osmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri 20.000 akçeyle 100.000 akçe arasında olan topraklar ve bu topraklardan alınan vergidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Zeamet · Daha fazla Gör »

Zitvatorok Antlaşması

Zitvatorok Antlaşması, 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmasıdır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve Zitvatorok Antlaşması · Daha fazla Gör »

1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı

1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı, Osmanlı Devleti'nın Macaristan Seferi'ne çıkması sonucu çıkan Avusturya ve diğer Balkan ülkeleriyle yaptığı bir savaşlar dizisidir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı · Daha fazla Gör »

1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı

1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında, Irak meselesi için çıkan savaşlardan biridir.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı · Daha fazla Gör »

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlıların Ruslara yenik düşmesiyle sonuçlanmış bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı · Daha fazla Gör »

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında birçok cephede yapılmış savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı · Daha fazla Gör »

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı · Daha fazla Gör »

1998

Açıklama yok.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 1998 · Daha fazla Gör »

93 Harbi

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (Rusça: Русско-турецкая война, Russko-Turetskaya voyna; 1877-1878), Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır.

Yeni!!: Osmanlı İmparatorluğu ve 93 Harbi · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Devlet-i Ali, Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Devlet-i Aliyye, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Devlet-i Aliyye-i Osmanî, Devlet-i Alliyye-i Osmaniyye, Devlet-i Alî, Devlet-i Âli Osmanlı, Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye, Devleti-i Aliye, Osmanli Imparatorlugu, Osmanli imparatorlugu, Osmanli tarihi, Osmanlilar, Osmanlı, Osmanlı Beyliği, Osmanlı Devlet-i Âliyyesi, Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti (1299-1922), Osmanlı Devleti beylik dönemi, Osmanlı Dönemi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı devleti, Osmanlı dönemi, Osmanlı imparatorluğu, Osmanlılar, Osmanoğlu Beyliği, Osmanoğulları Beyliği, Ottoman Empire, Ottomans, İstanbul Hükûmeti, İstanbul Hükümeti, İstanbul hükûme­ti, İstanbul hüküme­ti.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »