Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

58 ilişkiler: A-DNA, Adenin, Amino asit, Arabidopsis thaliana, Arkea, İngilizce, Ökaryot, BMC Evolutionary Biology, Caenorhabditis elegans, Carl Woese, Deoksiriboz, DNA, DNA ikileşmesi, Fosfat, Friedrich Miescher, Gamet, Gen ifadesinin düzenlenmesi, Genetik kod, Guanin, Helikaz, Hidrojen bağı, Hidroksil, Hidroliz, Kataliz, Kodlamayan RNA, Mesajcı RNA, MikroRNA, Mitokondri, Nükleik asit, Nükleobaz, Nükleotit, Onkogen, Peptit bağı, Polimer, Polipeptit, Prokaryot, Protein biyosentezi, Riboz, Ribozim, Ribozom, Ribozomal RNA, RNA interferaz, RNA polimeraz, Robert William Holley, Severo Ochoa, Sitomegalovirüs, Sitoplazma, Sitozin, Taşıyıcı RNA, Telomer, ..., Timin, Transkripsiyon (genetik), Translasyon, Uçbirleştirme (genetik), Urasil, Virüs, Viroid, Y RNA. endeksi genişletin (8 Daha) »

A-DNA

A-DNA'nın yapısı A-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridir.

Yeni!!: RNA ve A-DNA · Daha fazla Gör »

Adenin

Adenin'in Yapısı 3 Boyutlu Adenin resmi Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir.

Yeni!!: RNA ve Adenin · Daha fazla Gör »

Amino asit

Resim aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zincirini göstermektedir. Aminoasitler, proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır.

Yeni!!: RNA ve Amino asit · Daha fazla Gör »

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana, turpgiller (Brassicaceae) familyasından görece sık rastlanan bir bitki türü.

Yeni!!: RNA ve Arabidopsis thaliana · Daha fazla Gör »

Arkea

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία “eskiler”den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean veya Arkaeon) veya Arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.

Yeni!!: RNA ve Arkea · Daha fazla Gör »

İngilizce

İngilizce Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir.

Yeni!!: RNA ve İngilizce · Daha fazla Gör »

Ökaryot

Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir.

Yeni!!: RNA ve Ökaryot · Daha fazla Gör »

BMC Evolutionary Biology

BMC Evolutionary Biology, evrimsel biyoloji, filogenetik ve paleontolojinin tüm alanlarını kapsayan, akran denetimli bir açık erişim bilimsel dergisidir.2001 yılında BMC dergileri serisinin bir parçası olarak BioMed Central tarafından yayınlanmıştır.

Yeni!!: RNA ve BMC Evolutionary Biology · Daha fazla Gör »

Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans, yuvarlak solucanlardan olup serbest yaşayan bir nematoddur (ipliksisolucan).

Yeni!!: RNA ve Caenorhabditis elegans · Daha fazla Gör »

Carl Woese

Carl Woese Carl Richard Woese (d. 15 Temmuz 1928, Syracuse, New York (eyalet) ö. 30 Aralık 2012), ABD'li bir mikrobiyolog.

Yeni!!: RNA ve Carl Woese · Daha fazla Gör »

Deoksiriboz

Deoksiriboz, veya bilinen adlarıyla D-Deoksiriboz ve 2-deoksiriboz, beş karbon atomu içeren ve aldehit grubu barındıran aldopentozların bir üyesidir.

Yeni!!: RNA ve Deoksiriboz · Daha fazla Gör »

DNA

DNA çift sarmalının yapısı Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Yeni!!: RNA ve DNA · Daha fazla Gör »

DNA ikileşmesi

DNA replikasyonu temsili resmi. İkili sarmal çözülür ve her DNA dizisi bir sonraki dizi için kalıp görevi görür. Nükleotitler yeni eş dizilerin senteszi için eşleşir. DNA ikileşmesi (veya DNA replikasyonu) tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir.

Yeni!!: RNA ve DNA ikileşmesi · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: RNA ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Friedrich Miescher

Johannes Miescher. Johannes Friedrich Miescher (13 Ağustos 1844, Basel - 26 Ağustos 1895, Davos) İsviçreli biyolog.

Yeni!!: RNA ve Friedrich Miescher · Daha fazla Gör »

Gamet

Gamet (Grekçe γαμετή gamete "kadın eş") eşeyli üreme yolu ile çoğalan organizmalarda döllenme evresinde bir başka hücre ile birleşerek kaynaşan hücredir.

Yeni!!: RNA ve Gamet · Daha fazla Gör »

Gen ifadesinin düzenlenmesi

Gen ifadesinin düzenlenmesi ya da gen ifadesinin denetimi, hücrelerin ve virüslerin genlerindeki bilgiyi gen ürünlerine çevirmesini kapsayan süreçler için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: RNA ve Gen ifadesinin düzenlenmesi · Daha fazla Gör »

Genetik kod

amino aside karşılık gelir. Genetik kod, genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir.

Yeni!!: RNA ve Genetik kod · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: RNA ve Guanin · Daha fazla Gör »

Helikaz

''E. coli'' helikazı RuvA'nın yapısı Helikazlar tüm canlılar için hayatî önem taşıyan bir enzim sınıfıdır.

Yeni!!: RNA ve Helikaz · Daha fazla Gör »

Hidrojen bağı

Su molekülü; yeşil çizgilerle birleştirilmiş moleküller '''hidrojen bağı'''nı temsil ediyor. Hidrojen bağı, bir molekül oksijen, azot veya flor gibi elektronegatif bir atoma bağlı hidrojenin kısmi artı yükle yüklenmesi sonucu, başka veya aynı moleküldeki elektronegatif atom ile yaptığı kuvvetli bağdır.

Yeni!!: RNA ve Hidrojen bağı · Daha fazla Gör »

Hidroksil

organik bileşiği hidroksil grubunun temsilî resmi. Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur.

Yeni!!: RNA ve Hidroksil · Daha fazla Gör »

Hidroliz

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlemdir.

Yeni!!: RNA ve Hidroliz · Daha fazla Gör »

Kataliz

Katalizör (Yunanca'dan κατάλυσις: çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir.

Yeni!!: RNA ve Kataliz · Daha fazla Gör »

Kodlamayan RNA

Kodlamayan RNA, proteine çevirisi yapılmayan işlevsel bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: RNA ve Kodlamayan RNA · Daha fazla Gör »

Mesajcı RNA

Ökaryotik bir hücredeki '''mRNA'''nın ömrü. RNA hücre çekirdeğinde sentezlenir; tamamen işlemden geştikten sonra sitoplazmaya taşınır ve ribozomda çevrime uğrar. Ömrünün sonunda, RNA yıkılır. Mesajcı RNA (İngilizce: messenger RNA) (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

Yeni!!: RNA ve Mesajcı RNA · Daha fazla Gör »

MikroRNA

''Brassica oleracea'' 'dan bir pre-microRNA'nın sap-ilmik yapısı. Genetikte, mikroRNA (miRNA) yaklaşık 21-23 nükleotit uzunluğunda tek iplikli RNA molekülü türüdür, gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynar.

Yeni!!: RNA ve MikroRNA · Daha fazla Gör »

Mitokondri

250px Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (Kaba ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (Düz ER) (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Mitokondri, hücre organellerinden biridir.

Yeni!!: RNA ve Mitokondri · Daha fazla Gör »

Nükleik asit

Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir.

Yeni!!: RNA ve Nükleik asit · Daha fazla Gör »

Nükleobaz

Nükleobazlar (veya nükleotit bazları), RNA ve DNA'daki şekerlere bağlı olan moleküllerdir.

Yeni!!: RNA ve Nükleobaz · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: RNA ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Onkogen

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar.

Yeni!!: RNA ve Onkogen · Daha fazla Gör »

Peptit bağı

Peptit bağının formulü Ribozom tarafından protein sentezlenirken; bir amino asidin amino grubuyla, diğerinin karboksilik asit grubunun bir su çekilme tepkimesiyle birbirine bağlanması ile oluşan kimyasal bağ.

Yeni!!: RNA ve Peptit bağı · Daha fazla Gör »

Polimer

Polimer (Yunanca: poli "çok", meros "parça"; çok parçalı anlamında),monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir.

Yeni!!: RNA ve Polimer · Daha fazla Gör »

Polipeptit

Polipeptit, 10 ile 100 arasında aminoasit içeren aminoasitler zinciri.

Yeni!!: RNA ve Polipeptit · Daha fazla Gör »

Prokaryot

Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.

Yeni!!: RNA ve Prokaryot · Daha fazla Gör »

Protein biyosentezi

Ribozom-tRNA bağlanması Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir.

Yeni!!: RNA ve Protein biyosentezi · Daha fazla Gör »

Riboz

Riboz, aslen D-riboz olarak bulunan ve doğada yoğun olarak bulunan bir monosakkarittir.

Yeni!!: RNA ve Riboz · Daha fazla Gör »

Ribozim

Ribozim (İngilizce: ribozyme; ribonucleic acid enzyme kısaltmasından, aynı zamanda RNA enzim veya katalitik/tezgensel RNA olarak da adlandırılır) kimyasal tepkime katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: RNA ve Ribozim · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: RNA ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Ribozomal RNA

''Thermus thermophilus'' ribozom küçük altbiriminin animasyonu (mavi, protein; turuncu, rRNA)''Haloarcula marismortui'' ribozom büyük altbiriminin animasyonu (mavi, proteinler; sarı ve turuncu, iki rRNA zinciri; yeşil, aktif merkez) Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur.

Yeni!!: RNA ve Ribozomal RNA · Daha fazla Gör »

RNA interferaz

Tasarlanmış bir shRNA'nın bir virüse aktarımı ve memeli bir hücre örneğinde RNA interferaz mekanizmasının açıklanması RNA interferaz veya RNA girişimi (RNAi), canlı hücreler içinde yer alan ve hangi genlerin aktif olacağını ve nasıl aktif olacaklarını belirleyen ve kontrol eden bir sistemin ismi.

Yeni!!: RNA ve RNA interferaz · Daha fazla Gör »

RNA polimeraz

RNA polimerazlar (kısaca RNAP veya RNApol), bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir.

Yeni!!: RNA ve RNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Robert William Holley

Robert William Holley (solda) Robert William Holley (d. 28 Ocak 1922, Urbana, Illinois, ABD; ö. 11 Şubat 1993, Los Gatos, Kaliforniya, ABD), Amerikalı biyokimyacı.

Yeni!!: RNA ve Robert William Holley · Daha fazla Gör »

Severo Ochoa

Severo Ochoa de Albornoz (24 Eylül 1905-1 Kasım 1993), İspanyol - Amerikan doktor ve biyokimyager.

Yeni!!: RNA ve Severo Ochoa · Daha fazla Gör »

Sitomegalovirüs

Sitomegalovirüs (Cytomegalovirus, CMV), herpes virüsleri (Herpesviridae) familyasının Betaherpesvirinae alt familyasına dahil olan bir virüs cinsidir.

Yeni!!: RNA ve Sitomegalovirüs · Daha fazla Gör »

Sitoplazma

Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Sitoplazma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur.

Yeni!!: RNA ve Sitoplazma · Daha fazla Gör »

Sitozin

Sitozin Molekülü Kimyasal YapısıSitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu bazlardan biridir.

Yeni!!: RNA ve Sitozin · Daha fazla Gör »

Taşıyıcı RNA

Protein sentezi sırasında tRNA ve mRNA'nın etkileşimi. Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: RNA ve Taşıyıcı RNA · Daha fazla Gör »

Telomer

Telomer, ökaryotik doğrusal kromozomların uçlarında bulunan, herhangi bir gen kodlamayan, özelleşmiş heterokromatin yapılarıdır.

Yeni!!: RNA ve Telomer · Daha fazla Gör »

Timin

Timin'in yapısı Timin (C5H6N2O2, 2-oksi-4-oksi-5-metilpirimidin, 2,4-dioksi-5-metilpirimidin, 5-metilurasil), DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından birisidir.

Yeni!!: RNA ve Timin · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon (genetik)

Ribosomal RNA geninin transkripsiyonunu gösteren elektron mikroskop resmi. "Begin" etiketi, transkripsiyonun başladığı DNA'nın 5' ucuna işaret etmekte, "End" de RNA sentezinin nerdeyse bitmiş olduğu 3' ucuna. Transkripsiyon (veya yazılma veya yazılım), DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir.

Yeni!!: RNA ve Transkripsiyon (genetik) · Daha fazla Gör »

Translasyon

Translasyon, transkripsiyon sonucu oluşan mRNA'lardaki koda uygun olarak ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri veya polipeptit sentezi sürecidir, daha sonra üretilen amino asit zinciri veya polipeptit uygun bir şekilde katlanarak etkin bir protein haline gelmektedir.

Yeni!!: RNA ve Translasyon · Daha fazla Gör »

Uçbirleştirme (genetik)

pre-mRNA'da bulunan intron ve eksonlar. Ergin mRNA uçbirleştirme sonucu oluşur. Genetikte uçbirleştirme (İngilizce splicing) transkripsiyon sonrasında RNA'daki bazı bölümlerin (intron'ların) çıkartılıp kalan kısımlarının (eksonların) birleştirilmesidir.

Yeni!!: RNA ve Uçbirleştirme (genetik) · Daha fazla Gör »

Urasil

Urasil'în yapısı Urasil, RNA'nın yapısındaki dört bazdan birisidir.

Yeni!!: RNA ve Urasil · Daha fazla Gör »

Virüs

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri.

Yeni!!: RNA ve Virüs · Daha fazla Gör »

Viroid

Viroid, 1971 yılında ABD Tarım Biriminden T. O. Diener, patates kök kıvrığı hastalığı etkeninin belirli bir protein kılıfı olmayan halkasal yapıdaki küçük bir RNA olduğunu bulmuştur.

Yeni!!: RNA ve Viroid · Daha fazla Gör »

Y RNA

Y RNA lar küçük kodlama yapmayan RNA'lardır.

Yeni!!: RNA ve Y RNA · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Haberci RNA, Ribonükleik asit.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »