Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Sünnilik

Endeks Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

71 ilişkiler: Abdulrezzak Sanânî, Ahmed bin Hanbel, Ali, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Arap Yarımadası, Arapça, Şafii, Şafiilik, Şiilik, İbn Cüreyc, İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Mâce, İbn Teymiye, İslam, İtikadî mezhepler, Ömer, Din, Eş'arilik, Ebû Bekir, Ebû Dâvûd, Ebü'l Hasan Eş'arî, Fıkıh, Gazzâlî, Hadis, Hanbelilik, Hanefilik, Hâkim en-Nişaburî, Kamu yönetimi, Kütüb-i Sitte, Kur'an, Malikilik, Mâlik bin Enes, Mâtürîdî, Mâtürîdîlik, Mübah, Müslüman, Müslim bin Haccâc, Müsned, Müstedrek, Mezhep, Muhammed el-Buhârî, Musannaf Abdurrazzak, Musannaf İbni Cureyc, Mutasavvıf, Muvatta, Nesâî, On İki İmam, Orta Asya, Osman, ..., Osmanlı İmparatorluğu, Sahabe, Sahih İbn Hibban, Sahih İbni Huzeymâ, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen Dârimî, Sünen-i İbn Mace, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesâî, Sünen-i Tirmizi, Sünnet (din), Selef-i Salihin, Selefilik, Suudi Arabistan, Tanrı, Türk halkları, Türkler, Tirmizî, Vehhabîlik, 18. yüzyıl. endeksi genişletin (21 Daha) »

Abdulrezzak Sanânî

Abdulrezzak San'ânî (H 126 – H 211) (tam ismi AbdulRezzak ibn Hammam ibn Nafi el-San'ani), Sünni İslam Hadis-i Şerif alimi.

Yeni!!: Sünnilik ve Abdulrezzak Sanânî · Daha fazla Gör »

Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780 - ö. 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.

Yeni!!: Sünnilik ve Ahmed bin Hanbel · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Sünnilik ve Ali · Daha fazla Gör »

Anadolu

NASA görüntüsünde Avrupa ve Anadolu (dikdörtgen içinde) Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.

Yeni!!: Sünnilik ve Anadolu · Daha fazla Gör »

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı veya Türkiye Selçuklu Devleti (Arapça: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm Farsça: سلجوقیان روم Selcūkiyân-i Rūm; Rum Selçukluları), Selçuklu Türklerinden Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu coğrafyasında, 1075 yılında kurulmuş olan bir Türk-İslam devletidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Anadolu Selçuklu Devleti · Daha fazla Gör »

Arap Yarımadası

Uydudan Arap Yarımadası Arap Yarımadası (eskimiş Ceziretü'l-arap) (Arapça:شبه الجزيرة العربية Şibhe'l-ceziretü'l-Arabiyye) ya da Arabistan, Asya'nın güneybatısı ve Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan yarımada.

Yeni!!: Sünnilik ve Arap Yarımadası · Daha fazla Gör »

Arapça

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir.

Yeni!!: Sünnilik ve Arapça · Daha fazla Gör »

Şafii

Şafii (Arapça: الشافعي; d. 767, Gazze - ö. 19 Ocak 820, Kahire), İslam hukuku bilgini.

Yeni!!: Sünnilik ve Şafii · Daha fazla Gör »

Şafiilik

Shafi'i okulunun (koyu mavi) bulunduğu yeri gösteren renk haritası. Şafiî mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiîlik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

Yeni!!: Sünnilik ve Şafiilik · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Sünnilik ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İbn Cüreyc

İbn Cüreyc (Arapça: ابن جريج‎) (699 - 28 Aralık 767), Musannaf İbni Cureyc Hadis-i şerif kitabıyla tanınan İslam alimi.

Yeni!!: Sünnilik ve İbn Cüreyc · Daha fazla Gör »

İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim El-Cevziyye (29 Ocak 1292, Şam - 23 Eylül 1350), 14.

Yeni!!: Sünnilik ve İbn Kayyim el-Cevziyye · Daha fazla Gör »

İbn Mâce

İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini (Arapça: عبد الله محمد بن ياَزِد بن ماَجاَه ال رَبِ القَزوِنِ), İranlı hadis bilgini ve düşünür.

Yeni!!: Sünnilik ve İbn Mâce · Daha fazla Gör »

İbn Teymiye

| adı.

Yeni!!: Sünnilik ve İbn Teymiye · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Sünnilik ve İslam · Daha fazla Gör »

İtikadî mezhepler

İtikâdî mezhepler veya Akide mezhepleri ya da İnanç mezhepleri, İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh dalı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

Yeni!!: Sünnilik ve İtikadî mezhepler · Daha fazla Gör »

Ömer

Ömer bin Hattab (581-3 Kasım 644) (Arapça: عمر ابن الخطاب), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).

Yeni!!: Sünnilik ve Ömer · Daha fazla Gör »

Din

250px Tanrıça tapınması Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

Yeni!!: Sünnilik ve Din · Daha fazla Gör »

Eş'arilik

Eş'ârîyye veya Eş'ârîlik, (Arapça: الأشاعرة) İslam itikadi mezheplerinden birisidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Eş'arilik · Daha fazla Gör »

Ebû Bekir

''Hamla-i Haydari'' eserinde, Ebu Bekir'in ölümü Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi veya kısa adıyla Ebu Bekir (573 ? - 23 Ağustos 634), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi ve kayınpederi.

Yeni!!: Sünnilik ve Ebû Bekir · Daha fazla Gör »

Ebû Dâvûd

Ebu Davud es-Sicistâni (d. 202H/817M - ö. 275H/889M), Kütüb-i sitte'den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.

Yeni!!: Sünnilik ve Ebû Dâvûd · Daha fazla Gör »

Ebü'l Hasan Eş'arî

Ebü'l Hasan Eş'arî (873 - 935), Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur.

Yeni!!: Sünnilik ve Ebü'l Hasan Eş'arî · Daha fazla Gör »

Fıkıh

Fıkıh (Arapça: فقه), anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir.

Yeni!!: Sünnilik ve Fıkıh · Daha fazla Gör »

Gazzâlî

Gazzâlî ya da tam adıyla Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî (d. 1058, Tus - ö. 18 Aralık 1111, Tus), Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi.

Yeni!!: Sünnilik ve Gazzâlî · Daha fazla Gör »

Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

Yeni!!: Sünnilik ve Hadis · Daha fazla Gör »

Hanbelilik

Hanbeli mezhebi veya Hanbelilik, İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

Yeni!!: Sünnilik ve Hanbelilik · Daha fazla Gör »

Hanefilik

Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin Sünni(fıkıh) mezheplerinden biri.

Yeni!!: Sünnilik ve Hanefilik · Daha fazla Gör »

Hâkim en-Nişaburî

Hâkim en-Nişaburî (3 Mart 933 - 3 Ağustos 1014), Fars hadis ve tefsir bilgini.

Yeni!!: Sünnilik ve Hâkim en-Nişaburî · Daha fazla Gör »

Kamu yönetimi

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder.

Yeni!!: Sünnilik ve Kamu yönetimi · Daha fazla Gör »

Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Yeni!!: Sünnilik ve Kütüb-i Sitte · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Sünnilik ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Malikilik

Malikilik veya Maliki mezhebi (Arapça: المذهب المالكي veya المالكية) bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

Yeni!!: Sünnilik ve Malikilik · Daha fazla Gör »

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes (Arapça: مالك بن أنس; d. 712, Medine - ö. 795, Medine), Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis.

Yeni!!: Sünnilik ve Mâlik bin Enes · Daha fazla Gör »

Mâtürîdî

Mâtürîdî ya da tam adıyla Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, İslam alimi.

Yeni!!: Sünnilik ve Mâtürîdî · Daha fazla Gör »

Mâtürîdîlik

Mâtüridîlik (Arapça: الماتريدية), ünlü Türk din bilgini Matüridî'nin, Hanefî Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı A'zam'ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Mâtürîdîlik · Daha fazla Gör »

Mübah

Mübah, İslami terim.

Yeni!!: Sünnilik ve Mübah · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Sünnilik ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccac (Hicri 206-261), tam adı El-İmam el-Hâfız Huccetü'l-İslam Müslim İbnü'l-Haccac el-Kuşeyri en-Nişaburi'dir (Arapça: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري‎) (d. c. 206-261 AH/c. 821-875 CE).

Yeni!!: Sünnilik ve Müslim bin Haccâc · Daha fazla Gör »

Müsned

Müsned Ahmed bin Hanbel, dört fıkıh mezheplerinden Hanbeli ekolu kurucusu, Sünni âlim Ahmed bin Hanbel'in toparladığı Hadis-i Şerif eseri.

Yeni!!: Sünnilik ve Müsned · Daha fazla Gör »

Müstedrek

el-Müstedrak alâ el-Sahîheyn (Arapça: المستدرك على الصحيحين) ya da kısaca Müstedrek, Hakim el-Nişaburi (ö. H 405) tarafından yazılan beş ciltlik Hadis-i Şerif derleme eseri.

Yeni!!: Sünnilik ve Müstedrek · Daha fazla Gör »

Mezhep

Dünya'daki başlıca din ve mezhepler Mezhep, (Arapça: مذهب) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir.

Yeni!!: Sünnilik ve Mezhep · Daha fazla Gör »

Muhammed el-Buhârî

Buhari'nin Semerkand şehrinde bulunan kabri Muhammed ibn İsmail el Buharî veya İmam Buharî (Özbekçe: Imom al-Buxoriy; Arapça: محمد بن إسماعيل البخاري d. 21 Temmuz 810, Buhara - ö. 31 Ağustos 869 Hartenk, Semerkand), Buharalı Fars bir muhaddistir.

Yeni!!: Sünnilik ve Muhammed el-Buhârî · Daha fazla Gör »

Musannaf Abdurrazzak

Abdülrezzak'ın Musannafı, Abdulrezzak Sanânî tarafından toplanmış çok eski bir Hadis-i Şerif eseridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Musannaf Abdurrazzak · Daha fazla Gör »

Musannaf İbni Cureyc

Musannaf İbn Cureyc, Hadis-i şerif alimi İbn Cureyc tarafından derlenen en eski hadis kitaplarından biri.

Yeni!!: Sünnilik ve Musannaf İbni Cureyc · Daha fazla Gör »

Mutasavvıf

Mutasavvıf, (Arapça: متصوف) Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Mutasavvıf · Daha fazla Gör »

Muvatta

Muvatta, dört mezhep ekolları imamlarından biri olan alim İmam Malik bin Enes'in, ahkam Hadis-i Şeriflerini topladığı hadis kitabıdır.

Yeni!!: Sünnilik ve Muvatta · Daha fazla Gör »

Nesâî

En-Nesâî, Hadis âlimi ve Kütüb-i sitte adı verilen altı hadis mecmuasından beşincisinin, Sünen-i Nesai müellifi.

Yeni!!: Sünnilik ve Nesâî · Daha fazla Gör »

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

Yeni!!: Sünnilik ve On İki İmam · Daha fazla Gör »

Orta Asya

Orta Asya haritası: kuzeybatısında Kafkasya, kuzeydoğusunda Moğolistan UNESCO'ya göre Orta Asya Orta Asya, dar anlamıyla geçmişte Sovyetler Birliği'nin parçası olan beş ülkeyi (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan) tanımlar.

Yeni!!: Sünnilik ve Orta Asya · Daha fazla Gör »

Osman

Osman bin Affan (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 574/576 - ö. 17 Haziran 656), Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Muhammed'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisi.

Yeni!!: Sünnilik ve Osman · Daha fazla Gör »

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk ve İslam devleti.

Yeni!!: Sünnilik ve Osmanlı İmparatorluğu · Daha fazla Gör »

Sahabe

Sahabe veya çoğulu Ashab, bir İslam terimi.

Yeni!!: Sünnilik ve Sahabe · Daha fazla Gör »

Sahih İbn Hibban

Sahih İbn Habban (Arapça: صحيح ابن حبان), İslam alimi İbn Hibban'ın Hadis-i Şerif mecmuasıdır.

Yeni!!: Sünnilik ve Sahih İbn Hibban · Daha fazla Gör »

Sahih İbni Huzeymâ

Sahih ibni Huzeyme, Muhtasar el-Muhtasar min el-Musnad el-Sahih adındaki İbn Huzeyme'nin Hadis-i Şerif eseri.

Yeni!!: Sünnilik ve Sahih İbni Huzeymâ · Daha fazla Gör »

Sahih-i Buhari

Sahih-i Buhârî (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan, ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nispetle 'Buhârî', 'Buhârî-i Şerîf' gibi isimlerle anılan hadis kitabının en meşhur ismidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sahih-i Buhari · Daha fazla Gör »

Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır.

Yeni!!: Sünnilik ve Sahih-i Müslim · Daha fazla Gör »

Sünen Dârimî

Sunen Darimi (Arapça: سنن الدارمي‎) veya Musned el-Dârimî, Semerkand'lı Abdullah ibn Abdurrahman el-Dârimî (H 181–255) Sünni alim tarafından derlenen Hadis-i şerif eseridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sünen Dârimî · Daha fazla Gör »

Sünen-i İbn Mace

Sünen-i İbn Mace (Arapça: سُنن ابن ماجة).

Yeni!!: Sünnilik ve Sünen-i İbn Mace · Daha fazla Gör »

Sünen-i Ebu Davud

Sünen-i Ebu Davud (Arapça: سُنن أبي داود) Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sünen-i Ebu Davud · Daha fazla Gör »

Sünen-i Nesâî

Sünen-i Nesâî (Arapça: سنن النسائي) veya Sunen-i Suğra, Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sünen-i Nesâî · Daha fazla Gör »

Sünen-i Tirmizi

Sünen-i Tirmizî (9. yüzyılda yazılmıştır..) (Arapça: سُـنَن الترمذي): İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sünen-i Tirmizi · Daha fazla Gör »

Sünnet (din)

Sünnet (Arapça: سنة) veya Sünnet-i Seniyye, tarz, yol anlamına gelen bir İslam dini terimidir.

Yeni!!: Sünnilik ve Sünnet (din) · Daha fazla Gör »

Selef-i Salihin

Selef (Arapça: سلف) veya Türkçede yaygın kullanımıyla Selef-i Salihin, İslam literatüründe kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Sünnilik ve Selef-i Salihin · Daha fazla Gör »

Selefilik

Selefîlik (Salafizm ve Selefiyecilik olarak da bilinir, Selefiyye), temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılmış olan İslâm dîni itikadî mezheplerinden biridir.

Yeni!!: Sünnilik ve Selefilik · Daha fazla Gör »

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir.

Yeni!!: Sünnilik ve Suudi Arabistan · Daha fazla Gör »

Tanrı

Tanrı ya da ilah, özellikle tek tanrılı inançlar tarafından evrenin tek yaradanı ve yöneteni olduğuna inanılan doğaüstü varlık.

Yeni!!: Sünnilik ve Tanrı · Daha fazla Gör »

Türk halkları

Türk halkları (Eski Türkçe: 𐱅𐰇𐰼𐰰), Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Yeni!!: Sünnilik ve Türk halkları · Daha fazla Gör »

Türkler

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı.

Yeni!!: Sünnilik ve Türkler · Daha fazla Gör »

Tirmizî

Ebû ‘Īsâ Muḥammad ibn ‛Īsâ as-Sulamî aḍ-Ḍarîr al-Būgî et-Tirmidî (Arapça ‎; Farsça, Termezî; d. 824, Tirmiz - ö. 9 Ekim 892, a.y.), 9.

Yeni!!: Sünnilik ve Tirmizî · Daha fazla Gör »

Vehhabîlik

Vehhabîlik ya da Vehabilik (Vehabizm ve Vahabizm olarak da bilinir), kökeni Selefilik'e dayanmakla birlikte tam olarak 18.

Yeni!!: Sünnilik ve Vehhabîlik · Daha fazla Gör »

18. yüzyıl

---Sidenote START--- 18.

Yeni!!: Sünnilik ve 18. yüzyıl · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Ehl-i Sünnet v’el-Cemâ'at, Ehl-i Sünnet İtikadı, Ehl-i sünnet, Ehl-i sünnet vel cemaat, Ehli Sünnet, Sunni, Sunni İslam, Sünni, Sünni Mezhebi, Sünni Müslüman, Sünni Müslümanlar, Sünni ekol, Sünni inanışı, Sünni islam, Sünni mezhebi, Sünni mezhepler, Sünni İslam, Sünni İslâm, Sünniler, Sünnî, Sünnî Müslüman, Sünnî İslam, Sünnî İslâm, Sünnîler, Sünnîlik, Şîʿa-i Ulâ.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »