Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Sekiz Aşamalı Asil Yol

Endeks Sekiz Aşamalı Asil Yol

Dharmacakra (Dharma tekeri) genelde ''Sekiz Katlı Asil Yolu'' temsil eder Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin dördüncüsüdür. Budist inancına göre acıdan ve ızdıraptan kurtulmak için 8 aşamalı yol izlenmelidir.

17 ilişkiler: Aydınlanma Çağı, Çince, Buda, Budizm, Dört Yüce Gerçek, Derişim, Gotama Buda, Meditasyon, Nirvana, Pali, Papaz, Ruh, Samadhi, Samsara, Sanskrit, Türkçe, Zen.

Aydınlanma Çağı

Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Aydınlanma Çağı · Daha fazla Gör »

Çince

Bu madde günlük dilde kullanılan Çince hakkındadır.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Çince · Daha fazla Gör »

Buda

Kōtoku-in'de bulunan Buda heykeli Buddha, Sanskrit dilinde “uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek” anlamına gelen “budh” fiilinin geçmiş zaman kipidir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Buda · Daha fazla Gör »

Budizm

Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Budizm · Daha fazla Gör »

Dört Yüce Gerçek

Dört Yüce Gerçek, (Pali: cattāri ariyasāccani, Sanskritçe: catvāri āryasatyāni, चत्वारि आर्यसत्यानि), Gotama Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra öğrettiği ilk öğretidir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Dört Yüce Gerçek · Daha fazla Gör »

Derişim

Derişim, bir çözeltideki çözünmüş madde miktarını incelemek için kullanılan bir kimya terimidir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Derişim · Daha fazla Gör »

Gotama Buda

Ayakta Duran Buda Heykeli, Pakistan'ın kuzeyindeki Gandhara antik bölgesi, İsadan Önce 1.Yüzyıl, Guimet Müzesi. Gotama Buda, MÖ 563-483 arasında Hindistan'da yaşadığı tahmin edilen ruhani öğretmen ve Budizm'in kurucusu.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Gotama Buda · Daha fazla Gör »

Meditasyon

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Meditasyon · Daha fazla Gör »

Nirvana

thumb Nirvana (Sanskritçe: Nirvāna, निर्वाण), Sanskrit dilinde "dışarı" anlamına gelen "nir" ve "esmek, üflemek, nefes vermek" anlamındaki "va" sözcüklerinden türetilmiş olup, Doğu dinlerinde, mistizminde ve Hint Teozofi'sinde manevi kurtuluş'u belirtmek üzere, sözcük anlamıyla "dışarı esmiş", "dışarıya üflenmiş" anlamlarının yanı sıra "sönmek, yok olmak" anlamlarına gelir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Nirvana · Daha fazla Gör »

Pali

Pali, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı, Prakrit dillere dahil bir yazı dildir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Pali · Daha fazla Gör »

Papaz

Ortodoks papazı Papaz, Hristiyan din adamı.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Papaz · Daha fazla Gör »

Ruh

Mısır Ölüler Kitabı'nda ''ölüm anında ruhun bedeni terkedişi''nin tasviri Ruh, din ve felsefede, insan varlığının maddi olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ve genellikle bireysellikle (zât) eşanlamlı olarak ele alınır.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Ruh · Daha fazla Gör »

Samadhi

Samadhi (Pali ve Sanskritçe: samādhi; Çince: 三昧地 veya 定), Budizm ve Hinduizm'de, zihinsel konsantrasyon anlamında kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Samadhi · Daha fazla Gör »

Samsara

Bhavaçakra. Tibet Budizmi'nde samsara süreçlerinin bir temsili Samsara ya da saṃsāra (Sanskrit: संसार; Tibetçe: khor wa; Moğolca: orchilong) Sanskrit kökenli modern dillerde birincil olarak "dünya" anlamında kullanılır.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Samsara · Daha fazla Gör »

Sanskrit

Sanskrit yazısı Devanagari komut kelimesi Sanskritçe Sanskrit, (Devanagari: संस्कृत) Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı en eski belgeli dilidir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Sanskrit · Daha fazla Gör »

Türkçe

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Türkçe · Daha fazla Gör »

Zen

Bodhidharma Zen, kökeni Hindistan'daki Dhyana (ध्यान) okuluna kadar uzanan bir Mahāyāna Budist okulunun Japoncadaki ismidir.

Yeni!!: Sekiz Aşamalı Asil Yol ve Zen · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Asil Sekiz Yol, Sekiz Katlı Asil Yol, Sekiz aşamalı yol, Sekiz katlı asil yol.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »