Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Sembol

Endeks Sembol

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb.

49 ilişkiler: Alegori, Amblem, Anarşist sembolizm, Antik Yunanistan, Asa, Bilgisayar, Bilinç, Carl Gustav Jung, Düşünce, Dil, Efsane, Ezoterizm, Felsefe, Fetiş, Fresk, Gerçeklik, Grekçe, Hermes, Heykel, Homeros, Kabartma, Kaplumbağa, Kavram, Kelime, Kil, Latince, Masal, Matbaacılık, Matematik, Mistisizm, Mitoloji, Nesne, Nicelik, Nitelik, Noktalama işaretleri, Oidipus kompleksi, Okültizm, Psikanaliz, Psikoloji, Rüya, Reklam, Sembolizm, Sezgi, Sigmund Freud, Teozofi, Trafik işaretleri, Unicode, Yunanca, 1380.

Alegori

Alegori; bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır.

Yeni!!: Sembol ve Alegori · Daha fazla Gör »

Amblem

Amblem (Fransızca: emblème) (imlek, belirtke), bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir.

Yeni!!: Sembol ve Amblem · Daha fazla Gör »

Anarşist sembolizm

Bu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır.

Yeni!!: Sembol ve Anarşist sembolizm · Daha fazla Gör »

Antik Yunanistan

MÖ 550'lerde Eski Yunanistan Bazı önemli Yunan kentleri Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.

Yeni!!: Sembol ve Antik Yunanistan · Daha fazla Gör »

Asa

"Promptuarii Iconum Insigniorum " Asa, Yehuda Krallığı'nın üçüncü, Davud Hanedanlığı'nın beşinci kralıydı.

Yeni!!: Sembol ve Asa · Daha fazla Gör »

Bilgisayar

Bir masaüstü bilgisayarın görünümü Bilgisayar,kendisine işlediğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir.

Yeni!!: Sembol ve Bilgisayar · Daha fazla Gör »

Bilinç

Bilinç, genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir.

Yeni!!: Sembol ve Bilinç · Daha fazla Gör »

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung.

Yeni!!: Sembol ve Carl Gustav Jung · Daha fazla Gör »

Düşünce

Düşünce ya da fikir, dünya modellerinin var oluşuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğraştır.

Yeni!!: Sembol ve Düşünce · Daha fazla Gör »

Dil

Çivi yazısı, bilinen ilk yazı biçimlerinden biridir. Dilin yazıya geçirilmesinde önemli olan bu yazı biçimlerinin tarihinden binlerce yıl öncesinde bile dillerin konuşulduğu kabul edilmektedir. Dil veya lîsan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.

Yeni!!: Sembol ve Dil · Daha fazla Gör »

Efsane

Efsane ya da söylence, yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yazı çeşitleridir.

Yeni!!: Sembol ve Efsane · Daha fazla Gör »

Ezoterizm

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir.

Yeni!!: Sembol ve Ezoterizm · Daha fazla Gör »

Felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.

Yeni!!: Sembol ve Felsefe · Daha fazla Gör »

Fetiş

Fetiş, büyüsel gücü olduğuna inanılan tapınma eşyası.

Yeni!!: Sembol ve Fetiş · Daha fazla Gör »

Fresk

Fresk (Kapadokya) Fresk; Islak Kireç sıva üstüne, ezildikten sonra su ya da su ve kireç bileşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan resim.

Yeni!!: Sembol ve Fresk · Daha fazla Gör »

Gerçeklik

Gerçeklik, günlük kullanımdaki anlamıyla, "var olan her şey" demektir.

Yeni!!: Sembol ve Gerçeklik · Daha fazla Gör »

Grekçe

Homeros'un ''Odysseia'' eserinin Grekçe başlangıcı. Grekçe (kendilerince Ἑλληνική, Helenike) veya Antik Yunan dili (kendilerince Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Arkhea Helenike Glossa), Antik Yunanistan'da ve Doğu Akdeniz havzasında M.Ö. 9.

Yeni!!: Sembol ve Grekçe · Daha fazla Gör »

Hermes

Hermes, Yunancada "Hermes Trimegustus" (üç kere kutsanmış hermes) anlamına gelmektedir.

Yeni!!: Sembol ve Hermes · Daha fazla Gör »

Heykel

Buda heykeli Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir.

Yeni!!: Sembol ve Heykel · Daha fazla Gör »

Homeros

Homeros (Grekçe: Ὅμηρος, Hómēros) Antik Çağ'da yaşamış İyonyalı ozan.

Yeni!!: Sembol ve Homeros · Daha fazla Gör »

Kabartma

Kabartma örneği. Yunan çift, kabartma. Bakır kabartma Kabartma veya diğer adıyla rölyef, yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere denir.

Yeni!!: Sembol ve Kabartma · Daha fazla Gör »

Kaplumbağa

Bir kaplumbağa (''Terrapene carolina bauri'') Matamata (''Chelus fimbriatus'') 260px Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır.

Yeni!!: Sembol ve Kaplumbağa · Daha fazla Gör »

Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır.

Yeni!!: Sembol ve Kavram · Daha fazla Gör »

Kelime

Kelime, sözcük ya da söz; tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi.

Yeni!!: Sembol ve Kelime · Daha fazla Gör »

Kil

Kil doğada bol miktarda bulunan bir malzemedir.

Yeni!!: Sembol ve Kil · Daha fazla Gör »

Latince

Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir.

Yeni!!: Sembol ve Latince · Daha fazla Gör »

Masal

''İvan Tsareviç, Ateşkuşu ve Gri Kurt'' olarak adlandırılan Rus Halk masalı için ressam Viktor Vasnetsov tarafından yapılan bir süsleme Binbir Gece Masalları'ndaki Aladdin Lambası masalından bir illüstrasyon Bir Japon masalından sahne Bremen Mızıkacıları masalı Esas itibarıyla sözlü anonim halk edebiyatı ürünü olan masal, kahramanları arasında olağanüstü şahıs veya yaratıkların bulunabildiği, anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olduğu, yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu bir anlatı türüdür.

Yeni!!: Sembol ve Masal · Daha fazla Gör »

Matbaacılık

Matbaacılık, metin ve görüntülerin genellikle kâğıt gibi yüzeyler üzerine basılarak çoğaltılma işidir.

Yeni!!: Sembol ve Matbaacılık · Daha fazla Gör »

Matematik

Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. Maya numaraları Matematik, (Yunanca μάθημα matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir.

Yeni!!: Sembol ve Matematik · Daha fazla Gör »

Mistisizm

Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir.

Yeni!!: Sembol ve Mistisizm · Daha fazla Gör »

Mitoloji

Mitoloji (Yunanca: μυθολογία, μυθος yani “söylenen ya da duyulan söz” ve λογος yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup), Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Doğu dillerinde efsane Batı dillerinde ise mit anlamı kazanmıştır.

Yeni!!: Sembol ve Mitoloji · Daha fazla Gör »

Nesne

Nesne, belirli bir kütlesi ve hacmi olan her türlü cansız varlık.

Yeni!!: Sembol ve Nesne · Daha fazla Gör »

Nicelik

Nicelik, öbeksel ya da bireyli yapıların bir özelliğidir.

Yeni!!: Sembol ve Nicelik · Daha fazla Gör »

Nitelik

Nitelik (Osm. keyfiyet, Lat. qualitas, İng. quality, Fr. qualité), bir şeyin oluş biçimi ya da bir şeyin yapısını belirleyen, onu şöyle ya da böyle yapan temel özellik olarak tanımlanan felsefe ve mantık terimi.

Yeni!!: Sembol ve Nitelik · Daha fazla Gör »

Noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri; duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.

Yeni!!: Sembol ve Noktalama işaretleri · Daha fazla Gör »

Oidipus kompleksi

''Oedipus ve Sphinx'', Gustave Moreau, (1864) Oidipus kompleksi ya da Oedipus karmaşası, Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni safdışı etme konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamı.

Yeni!!: Sembol ve Oidipus kompleksi · Daha fazla Gör »

Okültizm

right Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik tradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır.

Yeni!!: Sembol ve Okültizm · Daha fazla Gör »

Psikanaliz

Psikanalizin Bunalımı Psikanaliz Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir.

Yeni!!: Sembol ve Psikanaliz · Daha fazla Gör »

Psikoloji

çeviri.

Yeni!!: Sembol ve Psikoloji · Daha fazla Gör »

Rüya

Gece, Uyku, Morfeus ve Styx'in Kharon'u. Medici-Riccardi sanat galerisi freski, Luca Giordano, Floransa Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden, 15 Mart 2009 tarihinde erişildi.

Yeni!!: Sembol ve Rüya · Daha fazla Gör »

Reklam

Reklam, "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur.

Yeni!!: Sembol ve Reklam · Daha fazla Gör »

Sembolizm

Carlos Schwabe tarafından yapılan "mezarcının ölümü" sembolist temaların görsel bir özeti olarak kabul edilir. Sembolizm ya da simgecilik, en genel anlamıyla farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır.

Yeni!!: Sembol ve Sembolizm · Daha fazla Gör »

Sezgi

right Sezgi; felsefe, mistisizm, ezoterizm ve farklı öğreti sistemlerinde farklı anlamlarda kullanılan terim.

Yeni!!: Sembol ve Sezgi · Daha fazla Gör »

Sigmund Freud

Sigmund Freud (nüfus kaydında Sigismund Scholomo Freud) (d. 6 Mayıs 1856, Příbor, Moravya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (bugün Çek Cumhuriyeti) - ö. 23 Eylül 1939, Londra, Birleşik Krallık), psikanaliz kurucusu olan Avusturyalı nörolog.

Yeni!!: Sembol ve Sigmund Freud · Daha fazla Gör »

Teozofi

Batı Teozofisi'nin kurucusu H.P.Blavatsky Teozofi (Yunanca: θεός, tanrı + σοφία, usluluk, bilgi, bilgelik), "tanrı" ve "bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir.

Yeni!!: Sembol ve Teozofi · Daha fazla Gör »

Trafik işaretleri

Karayolu trafik işaretleri Trafik işaretleri karayollarında yasak, tehlike, bilgi işaretleri olmak üzere üç çeşittir.

Yeni!!: Sembol ve Trafik işaretleri · Daha fazla Gör »

Unicode

Unicode logosu. Unicode (Evrensel Kod) Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir endüstri standardıdır.

Yeni!!: Sembol ve Unicode · Daha fazla Gör »

Yunanca

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili) ya da Helence, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

Yeni!!: Sembol ve Yunanca · Daha fazla Gör »

1380

Açıklama yok.

Yeni!!: Sembol ve 1380 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Semboller, Simgeler.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »