Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Sezgi

Endeks Sezgi

right Sezgi; felsefe, mistisizm, ezoterizm ve farklı öğreti sistemlerinde farklı anlamlarda kullanılan terim.

13 ilişkiler: İnisiyasyon, Ezoterizm, Felsefe, Gnostik, Gnostisizm, Medyum, Mistisizm, Sembolizm, Sezgi (Bergson), Sezgicilik, Tebliğ, Terim, Trans.

İnisiyasyon

Masonluğun inisiyasyon töreni (1745) İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır.

Yeni!!: Sezgi ve İnisiyasyon · Daha fazla Gör »

Ezoterizm

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir.

Yeni!!: Sezgi ve Ezoterizm · Daha fazla Gör »

Felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.

Yeni!!: Sezgi ve Felsefe · Daha fazla Gör »

Gnostik

Gnostik terimi "sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi" anlamındaki gnosis sözcüğünden türetilmiştir; isim olarak kullanıldığında gnostisizm mensuplarına verilen ad olup, "gnostisizmi benimsemiş kimse" anlamına gelir; sıfat olarak kullanıldığında ise, gnostisizm sözcüğünün sıfatı olup "gnostisizm ile ilgili" anlamına gelir.

Yeni!!: Sezgi ve Gnostik · Daha fazla Gör »

Gnostisizm

Gnostisizm, Antik Mısır ezoterizmini, Antik Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani geleneklerini, Zerdüştlüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikâtın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.

Yeni!!: Sezgi ve Gnostisizm · Daha fazla Gör »

Medyum

Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi.

Yeni!!: Sezgi ve Medyum · Daha fazla Gör »

Mistisizm

Mistisizm, Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir.

Yeni!!: Sezgi ve Mistisizm · Daha fazla Gör »

Sembolizm

Carlos Schwabe tarafından yapılan "mezarcının ölümü" sembolist temaların görsel bir özeti olarak kabul edilir. Sembolizm ya da simgecilik, en genel anlamıyla farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır.

Yeni!!: Sezgi ve Sembolizm · Daha fazla Gör »

Sezgi (Bergson)

Henri Bergson (1927) Sezgi, Fransız filozof Henri Bergson'un felsefe metodu.

Yeni!!: Sezgi ve Sezgi (Bergson) · Daha fazla Gör »

Sezgicilik

Sezgicilik ya da entüisyonizm, felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır.

Yeni!!: Sezgi ve Sezgicilik · Daha fazla Gör »

Tebliğ

Tebliğ, kelime manasıyla “bildirme, duyurma, haber verme” manasına gelir.

Yeni!!: Sezgi ve Tebliğ · Daha fazla Gör »

Terim

Terim; Çeşitli bilim, sanat, meslek, spor dallarında kullanılan; bunlarla ilgili varlıkları, durumları, olayları karşılayan sözcük.

Yeni!!: Sezgi ve Terim · Daha fazla Gör »

Trans

Trans, hipnoz veya herhangi bir medyum aracılığıyla girilen, vücudun haricî uyarıcılara kapalı olduğu yarı uyanık durum.

Yeni!!: Sezgi ve Trans · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »