Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Tarla tarımı

Endeks Tarla tarımı

Agronomy, gıda, yakıt, elyaf ve arazi ıslahı için bitkiler üreten ve kullanan bilim ve teknolojidir.

32 ilişkiler: Agronomi, Azot, Bitki ıslahı, Bitki fizyolojisi, Biyokütle, Biyoteknoloji, Bor, Deterjan, Drenaj, Ekoloji, Erozyon, Fosfor, Genetik, Hibrit, Indiana, Jeoloji, Kalsiyum, Kükürt, Magnezyum, Margarin, Meteoroloji, Organik madde, Organik tarım, Parametre, Pestisit, Petrokimya, Potasyum, Tarım politikası, Toprak ilmi, Yağ asidi, Yeşil Devrim, Ziraat mühendisliği.

Agronomi

Agronomi bitkileri kullanarak ve üreterek; gıda, yakıt, lif ve arazi ıslahı için kullanılmasını sağlayan bilim ve teknolojidir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Agronomi · Daha fazla Gör »

Azot

Azot ya da nitrojen, Periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Azot · Daha fazla Gör »

Bitki ıslahı

Bitki ıslahı, istenen özelliklere sahip tarım ya da süs bitkileri elde etmek için, insan eliyle uygulanan eşleştirme ve seçme yöntemlerine verilen genel isimdir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Bitki ıslahı · Daha fazla Gör »

Bitki fizyolojisi

''Rumex palustris''de gelişim farkını gösteren bir çizim Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını incelen botanik ve fizyoloji altdalıdır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Bitki fizyolojisi · Daha fazla Gör »

Biyokütle

Şeker Kamışı mahsulü. Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Biyokütle · Daha fazla Gör »

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Biyoteknoloji · Daha fazla Gör »

Bor

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Bor · Daha fazla Gör »

Deterjan

Çamaşır deterjanı Deterjan, petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Deterjan · Daha fazla Gör »

Drenaj

Drenaj, herhangi bir yerdeki suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Drenaj · Daha fazla Gör »

Ekoloji

1866 yılında ekoloji terimini ilk kez kullanan Ernst Haeckel. Ekoloji (ya da doğa bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Ekoloji · Daha fazla Gör »

Erozyon

209x209px Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayıdır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Erozyon · Daha fazla Gör »

Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Fosfor · Daha fazla Gör »

Genetik

DNA molekülünden canlı hücreye doğru... Genetik ya da kalıtım bilimi, biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği inceleyen bir dalı.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Genetik · Daha fazla Gör »

Hibrit

Hibrid veya Melez aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Hibrit · Daha fazla Gör »

Indiana

Indiana, ABD'nin bir eyaleti.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Indiana · Daha fazla Gör »

Jeoloji

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Jeoloji · Daha fazla Gör »

Kalsiyum

Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Kalsiyum · Daha fazla Gör »

Kükürt

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir (simgesi S olan kimyasal bir elementtir).

Yeni!!: Tarla tarımı ve Kükürt · Daha fazla Gör »

Magnezyum

Magnezyum (Mg), gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Magnezyum · Daha fazla Gör »

Margarin

Margarin Margarin, tereyağının yerine kullanılmak üzere üretilmiş olan, çeşitli bitkisel ve hayvansal yağlardan doğal veya kimyasal olarak elde edilen yağ çeşididir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Margarin · Daha fazla Gör »

Meteoroloji

Meteorolojik verilere dayanarak tahmin edilen bir kasırganın uydu fotoğrafı. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Meteoroloji · Daha fazla Gör »

Organik madde

Organik madde, genellikle canlıların yapısında bulunan ve yapısında organik bileşikler ihtiva eden maddelere denir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Organik madde · Daha fazla Gör »

Organik tarım

Organik limonlar Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, "biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Organik tarım · Daha fazla Gör »

Parametre

Parametre (Eski Yunanca'dan παρά para: "yanında", "karşın"; ve μέτρον, metron: "ölçmek") belirli bir sistemi tanımlamak veya sınıflandırmak için yardımcı olabilecek herhangi bir özellik (bir etkinlik, proje, nesne, durum, vb.). Parametre, sistemi tanımlarken veya performansını, durumunu değerlendirirken yararlı veya kritik olan bir sistem unsurudur.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Parametre · Daha fazla Gör »

Pestisit

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Pestisit · Daha fazla Gör »

Petrokimya

Petrokimya, petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi yöntemlerini topluca belirten terim.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Petrokimya · Daha fazla Gör »

Potasyum

Potasyum, bir kimyasal elementtir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Potasyum · Daha fazla Gör »

Tarım politikası

Tarım politikası, yerli tarım ile ilgili bir dizi yasayla yabancı tarım ürünlerinin ithalatını açıklar.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Tarım politikası · Daha fazla Gör »

Toprak ilmi

Agroloji; (Yunanca "agros" (tarla, kara) ve "logos" çalışma) toprak bilimi ile aynı anlama gelir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Toprak ilmi · Daha fazla Gör »

Yağ asidi

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Yağ asidi · Daha fazla Gör »

Yeşil Devrim

Pestisit, herbisit ve gübre gibi teknolojiler ile yüksek verimli ekinlerin kullanımındaki artış II. Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde dünya genelindeki tarımsal üretimi hızlandırmıştır. Yeşil Devrim 1940'lar ile 70'ler arasında dünya genelinde gözlenen tarımsal üretim artışını ifade eden bir terimdir.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Yeşil Devrim · Daha fazla Gör »

Ziraat mühendisliği

Ziraat mühendisliği bitkisel üretim (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve hayvansal üretim (büyükbaş küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik) yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültür-teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı,biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Yeni!!: Tarla tarımı ve Ziraat mühendisliği · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »