Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması

Endeks Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması

Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması veya tek-örneklem için sınama veya μ için sinama bir rastgele örneklem ortalaması ile bu örneklemin çekilmiş olduğunu düşündüğümüz anakütlenin μ ile belirtilen "anakütle ortalaması" hakkında bir hipotez değeri belirtilmesinin anlamlı olup olmadığını araştırmamızı sağlayan parametrik hipotez sınamasıdır.

12 ilişkiler: Anlamlılık seviyesi, İstatistiksel yığın, Basit rastgele örnekleme, Güven aralığı, Merkezi limit teoremi, Normal dağılım, Olasılık dağılımı, Ortalama, P-değeri, Sıfır hipotez, Standart normal dağılım, Student'in t dağılımı.

Anlamlılık seviyesi

Anlamlılık seviyesi, istatistik biliminde, İngiliz istatistikçi Ronald Fisher tarafından çıkartımsal hipotez sınama yönteminin kurulması sırasında kavramlaştırılmış özel bir manası olan bir bilimsel ve istatistiksel terimdir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Anlamlılık seviyesi · Daha fazla Gör »

İstatistiksel yığın

İstatistiksel yığın yahut anakütle yahut evren kavramı istatistik biliminde belirli bir konudaki tüm değişkenlerin ölçülebilecek değerlerini ifade eder.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve İstatistiksel yığın · Daha fazla Gör »

Basit rastgele örnekleme

Basit rastgele örneklem almanın ana prensibi her bir anakütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmesidir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Basit rastgele örnekleme · Daha fazla Gör »

Güven aralığı

Güven aralığı, istatistik biliminde bir anakütle parametresi için bir çeşit aralık kestirimi olup bir çıkarımsal istatistik çözüm aracıdır.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Güven aralığı · Daha fazla Gör »

Merkezi limit teoremi

Merkezi limit teoremi büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenlerin (eğer sonlu varyans değerleri bulunuyorsa) aritmetik ortalamasının, yaklaşık olarak normal dağılım (yani Gauss dağılımı) göstereceğini ifade eden bir teoremdir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Merkezi limit teoremi · Daha fazla Gör »

Normal dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Normal dağılım · Daha fazla Gör »

Olasılık dağılımı

Bir olasılık dağılımı bir rassal olayın ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları tanımlar.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Olasılık dağılımı · Daha fazla Gör »

Ortalama

Ortalama veya merkezsel konum ölçüleri, istatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan bir veri dizisinin orta konumunu, tek bir sayı ile ifade eden betimsel istatistik ölçüsüdür.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Ortalama · Daha fazla Gör »

P-değeri

İstatistikte, p-değeri, bir istatistiksel modele bağlı olarak gözlemlenen örneklem sonuçlarının (bir test istatistiği) ne kadar aşırı olduğunu ölçmek için kullanılan bir fonksiyondur.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve P-değeri · Daha fazla Gör »

Sıfır hipotez

Bilim uygulaması "hipotezler"in formüle edilmesini ve sınanmasını içerir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Sıfır hipotez · Daha fazla Gör »

Standart normal dağılım

Normal dağılımı kullanarak bazı olasılık değerlerini elde etmek çok zor ve zahmetli bir iştir.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Standart normal dağılım · Daha fazla Gör »

Student'in t dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında t-dağılımı ya da Student'in t dağılımı genel olarak örneklem sayısı veya sayıları küçük ise ve anakütle normal dağılım gösterdiği varsayılırsa çıkartımsal istatistik uygulaması için çok kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Yeni!!: Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması ve Student'in t dağılımı · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »