Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Yükle
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Transkripsiyon (genetik)

Endeks Transkripsiyon (genetik)

Ribosomal RNA geninin transkripsiyonunu gösteren elektron mikroskop resmi. "Begin" etiketi, transkripsiyonun başladığı DNA'nın 5' ucuna işaret etmekte, "End" de RNA sentezinin nerdeyse bitmiş olduğu 3' ucuna. Transkripsiyon (veya yazılma veya yazılım), DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması sürecidir.

38 ilişkiler: Adenin, AIDS, Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), Apoptozis, Arkea, İntron, Ökaryot, Bakteriyofaj, DNA ikileşmesi, Doğrultu (moleküler biyoloji), Ekson, Endoplazmik retikulum, Escherichia coli, Fosfat, Fosfodiester bağı, Gen, Gen ifadesi, Guanin, Hızlandırıcı, Hücre çekirdeği, Hidroksil, HIV, Mesajcı RNA, Mitokondri, Nükleotit, Nobel Kimya Ödülü, Prokaryot, Promotör, Ribozom, Ribozomal RNA, RNA polimeraz, Roger D. Kornberg, Taşıyıcı RNA, Tamamlayıcı DNA, Ters transkriptaz, Transkripsiyon faktörü, Uçbirleştirme (genetik), 1965.

Adenin

Adenin'in Yapısı 3 Boyutlu Adenin resmi Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Adenin · Daha fazla Gör »

AIDS

"AIDS'i Tanı, Kendini Koru" sloganlı bir İlk Gün Zarfı (FDC). AIDS, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve AIDS · Daha fazla Gör »

Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)

Moleküler biyolojide akış yukarı ve akış aşağı terimleri DNA veya RNA'da relatif konum belirtmek için kullanılan terimlerdir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Akış aşağı ve akış yukarı (DNA) · Daha fazla Gör »

Apoptozis

230px Apoptozis veya Apoptoz, (Yunanca: apoptōsis yani "(ayrılarak) düşmek", apo.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Apoptozis · Daha fazla Gör »

Arkea

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία “eskiler”den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean veya Arkaeon) veya Arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Arkea · Daha fazla Gör »

İntron

Protein ve enzimler üretilirken, DNA üzerindeki genlerin harf dizilimi örnek alınarak bu genlere karşılık gelen RNA kopya dizilimleri çıkarılır.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve İntron · Daha fazla Gör »

Ökaryot

Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Ökaryot · Daha fazla Gör »

Bakteriyofaj

Synechococcus bakterisinin fajı S-PM2, elektron mikroskobu fotoğrafı. Bakteriyofaj (Antik Yunanca βακτήριον baktérion bakteri ve φαγεῖν phageín, 'yemek' fiilinden türetme), bakterileri enfekte eden bir virüstür.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Bakteriyofaj · Daha fazla Gör »

DNA ikileşmesi

DNA replikasyonu temsili resmi. İkili sarmal çözülür ve her DNA dizisi bir sonraki dizi için kalıp görevi görür. Nükleotitler yeni eş dizilerin senteszi için eşleşir. DNA ikileşmesi (veya DNA replikasyonu) tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve DNA ikileşmesi · Daha fazla Gör »

Doğrultu (moleküler biyoloji)

Bir RNA zincirinde 5' -> 3' doğrultusu Moleküler biyolojide doğrultu, bir nükleik asit ipliğini oluşturan nükleotitlerin uçuca eklenme yönüyle ilişkildir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Doğrultu (moleküler biyoloji) · Daha fazla Gör »

Ekson

Ekson, RNA işlemlenmesi sonucu oluşan ergin RNA'da yer alan bir nükleik asit dizisidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Ekson · Daha fazla Gör »

Endoplazmik retikulum

'''1.''' Çekirdek zarı '''2.''' Por (gözenek) '''3.''' Granüllü endoplazmik retikulum '''4.''' Granülsüz endoplazmik retikulum '''5.''' Ribozom '''6.''' Makromoleküller'''7.''' Taşınım araçları '''8.''' Golgi aygıtı '''9.''' Golginin cis tarafı'''10.''' Golginin trans tarafı '''11.''' Golginin sisternası Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Endoplazmik retikulum hücrede bulunan, veziküller, tüpler ve sisternalardan oluşmuş bir organeldir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Endoplazmik retikulum · Daha fazla Gör »

Escherichia coli

Genelde E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli (okunuşu Eşerihiya koli), memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Escherichia coli · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Fosfodiester bağı

Fosfodiester bağı diyagramı. Fosfodiester bağı, DNA ve RNA'daki fosfatların, şekerlerle yaptığı bağa verilen addır.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Fosfodiester bağı · Daha fazla Gör »

Gen

Bir kromozom üzerinden genlerin görünüşü. Gen, bir kalıtım birimidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Gen · Daha fazla Gör »

Gen ifadesi

''Gen ifadesi'' DNA bazları tarafından sentezlenen proteinleri tanımlar. Gen ifadesi ya da Gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci için kullanılan bir terimdir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Gen ifadesi · Daha fazla Gör »

Guanin

right Guanin (IUPAC ID: 2-amino-1H-purin-6(9H)-one) DNA ve RNA nükleik asitlerinde bulunan, diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Guanin · Daha fazla Gör »

Hızlandırıcı

Transkripsiyon başlama noktasının (1) gerisinde bulunan promotördeki RNA polimeraz ve genel transkripsiyon faktörlerine (2) ile, hızlandırıcı diziye bağlanmış aktivatör protein (3) etkileşerek transkripsiyon hızının artmasına neden olurlar. Hızlandırıcı, genetikte, bir gen kümesindeki genlerin transkripsiyon hızının artmasını sağlayan, transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı kısa bir DNA bölgesidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Hızlandırıcı · Daha fazla Gör »

Hücre çekirdeği

DNA incelemesi için mavi Hoechst boyası ile boyanmış HeLa hücreleri. Ortadaki ve sağdaki hücre interfaz safhasında olduğundan çekirdeklerinin tamamı boyalıdır. Soldaki hücre ise çekirdek bölünmesi (mitoz) sürecindedir ve ayrılmış olan kromozomlar gözlemlenebilir. 250px Tipik bir hayvan hücresinde organeller: (1) Çekirdekçik (2) Çekirdek (3) Ribozom (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (9) Mitokondri (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentriyol Hücre çekirdeği ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Hücre çekirdeği · Daha fazla Gör »

Hidroksil

organik bileşiği hidroksil grubunun temsilî resmi. Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Hidroksil · Daha fazla Gör »

HIV

HIV-1 aşısı (yeşil olanlar) uygulanmış bir Lenfosit kültürünün mikrografı HIV (İngilizce: Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS'e yol açan virüs.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve HIV · Daha fazla Gör »

Mesajcı RNA

Ökaryotik bir hücredeki '''mRNA'''nın ömrü. RNA hücre çekirdeğinde sentezlenir; tamamen işlemden geştikten sonra sitoplazmaya taşınır ve ribozomda çevrime uğrar. Ömrünün sonunda, RNA yıkılır. Mesajcı RNA (İngilizce: messenger RNA) (mRNA), sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Mesajcı RNA · Daha fazla Gör »

Mitokondri

250px Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (Kaba ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (Düz ER) (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Mitokondri, hücre organellerinden biridir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Mitokondri · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Nobel Kimya Ödülü

right Nobel Kimya Ödülü, Nobel Ödülleri'nin bir parçası olarak, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Nobel Kimya Ödülü · Daha fazla Gör »

Prokaryot

Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Prokaryot · Daha fazla Gör »

Promotör

Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu başlatan, DNA'parçasıdır.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Promotör · Daha fazla Gör »

Ribozom

Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır.Tüm canlı hücrelerde bulunur.Virüsler hücresel değildir.Virüslerde bulunmaz.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Ribozom · Daha fazla Gör »

Ribozomal RNA

''Thermus thermophilus'' ribozom küçük altbiriminin animasyonu (mavi, protein; turuncu, rRNA)''Haloarcula marismortui'' ribozom büyük altbiriminin animasyonu (mavi, proteinler; sarı ve turuncu, iki rRNA zinciri; yeşil, aktif merkez) Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Ribozomal RNA · Daha fazla Gör »

RNA polimeraz

RNA polimerazlar (kısaca RNAP veya RNApol), bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve RNA polimeraz · Daha fazla Gör »

Roger D. Kornberg

200px Roger D. Kornberg (24 Nisan 1947) ABD'li bilim insanı.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Roger D. Kornberg · Daha fazla Gör »

Taşıyıcı RNA

Protein sentezi sırasında tRNA ve mRNA'nın etkileşimi. Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Taşıyıcı RNA · Daha fazla Gör »

Tamamlayıcı DNA

Mikroaray kullanılan bir testte '''cDNA''' çıktısı. Tamamlayıcı DNA, Komplementer DNA veya cDNA, genetikte, ters transkriptaz enzimiyle katalizlenen bir reaksiyonda şablon olarak kullanılan olgun bir mRNA'dan sentezlenen DNA paçasına verilen addır.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Tamamlayıcı DNA · Daha fazla Gör »

Ters transkriptaz

Biyokimyada bir ters transkriptaz veya RNA'ya bağımlı DNA polimeraz, tek iplikli bir RNA molekülü okuyup (transkripsiyonunu yapıp) tek iplikli DNA üreten bir DNA polimeraz enzimidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Ters transkriptaz · Daha fazla Gör »

Transkripsiyon faktörü

Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir proteindir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Transkripsiyon faktörü · Daha fazla Gör »

Uçbirleştirme (genetik)

pre-mRNA'da bulunan intron ve eksonlar. Ergin mRNA uçbirleştirme sonucu oluşur. Genetikte uçbirleştirme (İngilizce splicing) transkripsiyon sonrasında RNA'daki bazı bölümlerin (intron'ların) çıkartılıp kalan kısımlarının (eksonların) birleştirilmesidir.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve Uçbirleştirme (genetik) · Daha fazla Gör »

1965

Açıklama yok.

Yeni!!: Transkripsiyon (genetik) ve 1965 · Daha fazla Gör »

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »