Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Üniteryen Üniversalizm

Endeks Üniteryen Üniversalizm

Üniversalizm'in çoğunlukla kullanılan sembolü yanan kadehin eski bir versiyonu. Üniteryen Üniversalizm ya da Üniteryenizm, 1961'de hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama anlayışı üzerine kurulmuş teolojik özgürlükçü bir dindir.

12 ilişkiler: Agnostisizm, Ateizm, Çağdaş paganizm, Çoktanrıcılık, Budizm, Deizm, Hümanizm, Hristiyanlık, Müslüman, Panteizm, Tektanrıcılık, Yahudiler.

Agnostisizm

Agnostisizm, bilinmezcilik URL erişim tarihi: 18 Nisan 2011.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Agnostisizm · Daha fazla Gör »

Ateizm

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Ateizm · Daha fazla Gör »

Çağdaş paganizm

Tanrıça tapınması Neopaganizmin yasal olduğu ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Danimarka, Ermenistan, İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Rusya ve Ukrayna. Çağdaş Paganizm, Modern Paganizm, ya da Neopaganizm, modern çağ öncesi Avrupa'daki pagan inanışları başta olmak üzere tarihi pagan inanışlarının devamı olduğunu ya da bu inanışlardan türediklerini iddia eden çağdaş dini hareketlere verilen genel ad.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Çağdaş paganizm · Daha fazla Gör »

Çoktanrıcılık

Çoktanrıcılık ya da Politeizm, politeizm sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Çoktanrıcılık · Daha fazla Gör »

Budizm

Hong Kong - Tian Tan'daki Buddha heykeli Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Budizm · Daha fazla Gör »

Deizm

Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Deizm · Daha fazla Gör »

Hümanizm

Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık, insan-merkezcillik.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Hümanizm · Daha fazla Gör »

Hristiyanlık

Kitab-ı Mukaddes Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, Catholic Encyclopedia.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Hristiyanlık · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Panteizm

Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı'nın, Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Panteizm · Daha fazla Gör »

Tektanrıcılık

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Tektanrıcılık · Daha fazla Gör »

Yahudiler

Yahudiler (İbranice: יְהוּדִי, Yehudi; יְהוּדִים, Yehudim; Ladino: ג׳ודיו, Djudio, Djudios; Yidiş: יִיד, Yid, Yidn), kökeni Antik Yakın Doğu'da yaşamış İsrailoğulları veya İbranilere dayanan, köklü bir dinsel ve etnik yapıya sahip, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış bir halktır.

Yeni!!: Üniteryen Üniversalizm ve Yahudiler · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Birlemeci Evrenselciler, Birlemeci Evrenselcilik, Uniteryen, Üniteryan Üniversalizm.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »