Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Jeofizik

Endeks Jeofizik

Jeofizik (yerfiziği olarak da bilinir), fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer'in araştırılmasını konu edinen bilim dalı.

27 ilişkiler: Arkeoloji, Atmosfer, İklim bilimi, Buzul bilimi, Deprem, Elektrik, Elektromanyetik kuvvet, Fizik, GPR, Hidrosfer, Jeodezi, Jeofizik mühendisliği, Jeofizik tarihi, Jeoloji, Jeomanyetizma, Levha hareketleri, Manyetik, Meteoroloji, Okyanus bilimi, Paleomanyetizma, Sismoloji, Su bilimi, Termal, Uzay, Volkanoloji, Yer, Yeraltı.

Arkeoloji

Keops Piramidi, Mısır Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Arkeoloji · Daha fazla Gör »

Atmosfer

Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka.

Yeni!!: Jeofizik ve Atmosfer · Daha fazla Gör »

İklim bilimi

İklim bilimi ya da klimatoloji, atmosfer içerisinde meydana gelen hava olayları ile yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Jeofizik ve İklim bilimi · Daha fazla Gör »

Buzul bilimi

Buzulbilim ya da glasiyoloji, buzulları ya da daha genel olarak buzu ve buz ile bağlantılı doğal fenomenleri inceleyen bilim dalına verilen isimdir.

Yeni!!: Jeofizik ve Buzul bilimi · Daha fazla Gör »

Deprem

1963-1998 yılları arasında meydana gelen depremlerin yeryüzünde dağılışı Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Deprem · Daha fazla Gör »

Elektrik

yıldırım şeklinde de bulunabilir. Elektrik, elektrik yüklerinin akışına dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir.

Yeni!!: Jeofizik ve Elektrik · Daha fazla Gör »

Elektromanyetik kuvvet

Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir.

Yeni!!: Jeofizik ve Elektromanyetik kuvvet · Daha fazla Gör »

Fizik

Fizik (Antik Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir.

Yeni!!: Jeofizik ve Fizik · Daha fazla Gör »

GPR

Yeraltı radarı (GPR) ile alınmış bir profil örneği Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar), yeraltının sığ tabakalarının (ilk 0-40 metre) araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve GPR · Daha fazla Gör »

Hidrosfer

Hidrosfer (Yunanca ὕδωρ - hudōr, "water" ve σφαῖρα - sphaira, "küre") in, su küre demektir.

Yeni!!: Jeofizik ve Hidrosfer · Daha fazla Gör »

Jeodezi

Yer çekiminin deniz seviyesindeki değişimleri (1 mgal.

Yeni!!: Jeofizik ve Jeodezi · Daha fazla Gör »

Jeofizik mühendisliği

Jeofizik mühendisliği, Yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Jeofizik mühendisliği · Daha fazla Gör »

Jeofizik tarihi

Jeofiziğin tarihsel gelişimini iki ana motive edici güc yönlendirmiştir.

Yeni!!: Jeofizik ve Jeofizik tarihi · Daha fazla Gör »

Jeoloji

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Jeoloji · Daha fazla Gör »

Jeomanyetizma

250px 250px Jeomanyetizma, Dünya'nın manyetik alanını inceleyen jeofizik mühendisliği dalı.

Yeni!!: Jeofizik ve Jeomanyetizma · Daha fazla Gör »

Levha hareketleri

Güneybatı İzlanda'da Álfagjá vadisi üzerindeki köprü, Avrasya ve Kuzey Amerika kıta tektonik levhalarının sınırındadır. Tectonic plates (surfaces are preserved) Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Levha hareketleri · Daha fazla Gör »

Manyetik

fat-strat bir gitar. Manyetik, bir müzik aletinin tellerinin titreşimini elektrik akımına çevirerek amplifikatör aracılığıyla duyulabilir hâle getirmeyi sağlayan, bir veya birden çok mıknatısın etrafına bir tel bobin sarılması ile üretilen aygıt.

Yeni!!: Jeofizik ve Manyetik · Daha fazla Gör »

Meteoroloji

Meteorolojik verilere dayanarak tahmin edilen bir kasırganın uydu fotoğrafı. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı.

Yeni!!: Jeofizik ve Meteoroloji · Daha fazla Gör »

Okyanus bilimi

Oseonografya, oşinografi ya da okyanus bilimi; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Okyanus bilimi · Daha fazla Gör »

Paleomanyetizma

Paleomanyetizma, kayaçların eski manyetik alanını inceleyen bilim dalı.

Yeni!!: Jeofizik ve Paleomanyetizma · Daha fazla Gör »

Sismoloji

Sismik dalgaların yer ortamında yayılması Sismoloji (Yunanca σεισμός (seismós).

Yeni!!: Jeofizik ve Sismoloji · Daha fazla Gör »

Su bilimi

Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bir bilimdir.

Yeni!!: Jeofizik ve Su bilimi · Daha fazla Gör »

Termal

Termal şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Jeofizik ve Termal · Daha fazla Gör »

Uzay

Bir sanatçının yorumu ile Güneş Sistemi'nin doğuşu. Uzay, Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan, gök cisimleri hariç, evrenin geri kalan kısmındaki sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen isimdir.

Yeni!!: Jeofizik ve Uzay · Daha fazla Gör »

Volkanoloji

sağ sağ sağ Yanardağ bilimi (ya da volkanoloji), yanardağlar, lavlar, magma ve ilişkili jeolojik ve jeofizik olguların incelenmesi ile ilgili bir bilim dalıdır.

Yeni!!: Jeofizik ve Volkanoloji · Daha fazla Gör »

Yer

Yer şu anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Jeofizik ve Yer · Daha fazla Gör »

Yeraltı

;Yer altı.

Yeni!!: Jeofizik ve Yeraltı · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Jeofizikçi, Toprak zemini haritası, Yer fiziği.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »