Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
İndirin
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Karbondioksit

Endeks Karbondioksit

Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır.

33 ilişkiler: Akciğer, Akmazlık, Alkaloz, Alveol, Aseton, Asidoz, Atmosfer, Azot, Bağıl yalıtkanlık sabiti, Basınç, Bileşik, Egzoz, Erime noktası, Faz, Hemoglobin, Karbon, Karbonmonoksit, Kaynama noktası, Kırılma indisi, Kimyasal formül, Koma, Kovalent bağ, Kristal, Kuvars, Metan, Molekül, Nükleer manyetik rezonans, NFPA 704, Oksijen, Su, Yanardağ, Yangın, Yoğunluk.

Akciğer

Akciğerler, soluk borusu ve bronşlar. Resimde organlar konumlarının anlaşılabilmesi için açılmış halde gösterilmektedir. Hava soluyan omurgalılardaki temel solunum organıdır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Akciğer · Daha fazla Gör »

Akmazlık

Akmazlık değeri daha yüksek olan mor sıvı ve düşük akmazlık değerine sahip gri sıvının dökülmelerindeki fiziksel fark. Viskozitesi "düşük" olan gri sıvı daha fazla yayılım gösterecektir. 280px Akmazlık, viskozite veya ağdalık, akışkanlığa karşı direnç.

Yeni!!: Karbondioksit ve Akmazlık · Daha fazla Gör »

Alkaloz

Alkaloz, vücudun pH değerini artırma eğilimi olan herhangi bir hastalıktır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Alkaloz · Daha fazla Gör »

Alveol

Alveol diagramı Bronşiyal anatomi Alveoller, akciğerlerin içinde bulunur.

Yeni!!: Karbondioksit ve Alveol · Daha fazla Gör »

Aseton

Aseton, ketonlar sınıfının ilk üyesi, dimetil ketondur.

Yeni!!: Karbondioksit ve Aseton · Daha fazla Gör »

Asidoz

Asidoz, vücudun pH değerini düşürme eğilimi olan herhangi bir hastalıktır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Asidoz · Daha fazla Gör »

Atmosfer

Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka.

Yeni!!: Karbondioksit ve Atmosfer · Daha fazla Gör »

Azot

Azot ya da nitrojen, Periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Azot · Daha fazla Gör »

Bağıl yalıtkanlık sabiti

Bağıl dielektrik (yalıtkanlık) sabiti, herhangi bir malzemenin dielektrik katsayısı, boşluğun dielektrik katsayısına göre oranlanır ve ortaya çıkan yeni katsayıya bu ad verilir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Bağıl yalıtkanlık sabiti · Daha fazla Gör »

Basınç

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı.

Yeni!!: Karbondioksit ve Basınç · Daha fazla Gör »

Bileşik

Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Bileşik · Daha fazla Gör »

Egzoz

Araba egzozu Egzoz, içten yanmalı motorlarda yanan gazın boşaltılmasına yarayan tertibata verilen addır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Egzoz · Daha fazla Gör »

Erime noktası

Erime noktası, kristal ve saf olan bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği belirli bir sıcaklıktır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Erime noktası · Daha fazla Gör »

Faz

* Faz, maddenin halleri.

Yeni!!: Karbondioksit ve Faz · Daha fazla Gör »

Hemoglobin

Hemoglobinin 3-boyutlu yapısı. Dört altbirim kırmızı, sarı olarak ve hem grubu yeşil olarak gosterilmiştir. Hemoglobin, solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan protein.

Yeni!!: Karbondioksit ve Hemoglobin · Daha fazla Gör »

Karbon

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element.

Yeni!!: Karbondioksit ve Karbon · Daha fazla Gör »

Karbonmonoksit

Karbonmonoksit, bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan molekülün adı.

Yeni!!: Karbondioksit ve Karbonmonoksit · Daha fazla Gör »

Kaynama noktası

280px Kaynama noktası, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığıdır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kaynama noktası · Daha fazla Gör »

Kırılma indisi

Bir maddenin kırılma indisi, o maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kırılma indisi · Daha fazla Gör »

Kimyasal formül

Kimyasal formül (bazen moleküler formül de kullanılır), bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kimyasal formül · Daha fazla Gör »

Koma

Tıpta koma (Yunanca: κῶμα; koma "derin uyku" anlamına gelir) bir kişinin altı saatten fazla süren bilinçsizlik durumudur.

Yeni!!: Karbondioksit ve Koma · Daha fazla Gör »

Kovalent bağ

Metan molekülünde kovalent bağlı haldeki hidrojen ve karbon. Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kovalent bağ · Daha fazla Gör »

Kristal

Kuvars kristali Kristal, billur ya da kesme cam, kimyadaki katı haldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyon yığınlarının (paketinin) kesin geometrik bir yapı göstermesidir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kristal · Daha fazla Gör »

Kuvars

Kuvars Kuvars, oldukça saf silisyum dioksit (SiO2) kristallerine verilen addır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Kuvars · Daha fazla Gör »

Metan

Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Metan · Daha fazla Gör »

Molekül

Su Molekülü Molekül, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Molekül · Daha fazla Gör »

Nükleer manyetik rezonans

Bir NMR spektrometresi; 900MHz - 21.2 Tesla Nükleer manyetik rezonans (NMR) atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerine bağlı bir fiziksel olgudur.

Yeni!!: Karbondioksit ve Nükleer manyetik rezonans · Daha fazla Gör »

NFPA 704

NFPA 704 (National Fire Protection Association #704); Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Yangından Korunma Kurumu (NFPA) tarafından belirlenmiş, tehlikeli madde işaretleme standardı.

Yeni!!: Karbondioksit ve NFPA 704 · Daha fazla Gör »

Oksijen

Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oksis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-jenēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı. Standart şartlar altında, elementin iki atomu bağlanarak çok soluk mavi renkte, kokusuz, tatsız, diatomik yapıdaki, formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta oksitler olmak üzere) oluşturabilecek, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Oksijen güçlü bir oksidanttır ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifliğe sahiptir (sadece florun daha yüksek bir elektronegatifliği vardır). Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan elementtirEmsley 2001, p.297 ve yerkabuğunda en bol bulunan elementtir, bu kısmın kütlesinin neredeyse yarısını oksijen oluşturur. Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için Güneş ışığını kullanan bazı fotosentetik organizmalar olmadan Dünya üzerinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. elementi bu organizmalar evrildiğinde, yaklaşık olarak 2.5 milyar yıl önce, atmosferde birikmeye başladı. Diatomik oksijen gazı hacimsel olarak havanın %20.8'ini oluşturur.Cook & Lauer 1968, sf.499. Suyun kütlesinin %88'i oksijendir, bu yüzden canlı organizmaların kütlesinin büyük bir kısmını oksijen oluşturur. Organizmalardaki hem organik (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) hem de inorganik (dış iskelet, dişler ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yapısında oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni; siyanobakteriler, Algler, bitkiler üretir ve tüm kompleks yaşam biçimlerindeki canlılar hücresel solunumda kullanır. atmosferde birikmeye başlamadan önce, Dünya üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin başka bir formu (allotrop) Ozon, biyosferin morötesi radyasyondan korunmasına yüksek irtifadaki ozon tabakası yardımcı olur, ancak yeryüzüne yakın yerlerde hava kirliliğinin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelliği de bulunmaktadır. Daha yüksekte alçak Dünya yörüngesi irtifasında kayda değer miktarda atomik oksijen bulunur ve uzay araçlarında erozyona neden olur. Oksijen, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla, zeolitlerin basınç salınım adsorpsiyonu ile kullanılarak oksijenin havadan ayrılarak yoğunlaştırılmasıyla, suyun elektroliziyle ve diğer yollarla endüstriyel olarak üretilir. Oksijenin kullanım alanları arasında çelik, plastik ve tekstil üretimi; roket yakıtı; oksijen terapisi; ve hava taşıtlarında, denizaltılarda, insanlı uzay uçuş programlarında ve dalgıçlıkta yaşam destek üniteleridir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Oksijen · Daha fazla Gör »

Su

Su; Dünya'da bol miktarda bulunan ve hayat için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşik.

Yeni!!: Karbondioksit ve Su · Daha fazla Gör »

Yanardağ

Alaska eyâletinin Aleut Adaları'ndaki Cleveland Dağı; Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş. Yanardağ ya da volkanik dağ, magmanın (Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Yanardağ · Daha fazla Gör »

Yangın

2005 Topanga orman yangını Kanada'da Northwest Crown yangın deneyi Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir.

Yeni!!: Karbondioksit ve Yangın · Daha fazla Gör »

Yoğunluk

Yoğunluk veya özkütle; fizikte ve kimyada, belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır.

Yeni!!: Karbondioksit ve Yoğunluk · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

CO2, Karbon dioksidi, Karbon dioksit, Karbondioksitin kullanım alanları, Kuru Buz.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »