Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Ali

Endeks Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

136 ilişkiler: A'raf Suresi, Aşere-i Mübeşşere, Abbas bin Abdülmuttalib, Abdülbaki Gölpınarlı, Abdülmuttalib bin Haşim, Ahbârilik, Ahmed bin Hanbel, Aişe, Alevilik, Alevilikte inanç, Ali, Ali-İlahilik, Allah, Ammar bin Yasir, Arap alfabesi, Aslan, Şam, Şeyhilik, Şiilik, İbn-i Mülcem, İlk Fitne, İmam, İmam Ali Türbesi, İmamet, İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi), İmamiye (Şiilik öğretisi), İmâmet (anlam ayrımı), İslam, İslam devleti, İslam mitolojisi, İslam tarihi, İsmaililik, İsnâaşeriyye, İsrailoğulları, Ümmü Gülsüm bint Ali, Ömer, Bakara Suresi, Basra, Bâtınîlik, Bedir Muharebesi, Biat, Ca'fer es-Sâdık, Cafer bin Ebu Talib, Caferilik, Cebrâîl, Dört Halife, Ebû Bekir, Ebu Talib bin Abdülmuttalib, Ehl-i beyt, Ehl-i Hak, ..., Esed bin Haşim, Fatıma, Fatıma bint Esed, Fil Yılı, Gâdir-î Hum, Haşhaşîler, Haşimoğulları, Hadis, Hafızilik, Hamza bin Abdülmuttalib, Hariciler, Harun, Hasan, Hasan bin Ali, Hatice bint Hüveylid, Havle bint Câ'fer, Hayber Muharebesi, Hüseyin, Hendek Muharebesi, Henry Corbin, Hicret, Hilâfet, Hira mağarası, Hurûfilik, I. Muâviye, Irak, Karmatîlik, Kâbe, Kerbelâ Olayı, Keysanilik, Kufe, Kur'an, Kureyş, Müslüman, Müstalîlik, Medine, Mehdi, Mekke, Mescit, Muhammed, Muhammed bin Ebu Bekir, Muhammed bin Hanefiyye, Muhsin bin Ali, Musa, Mustali fıkhı, Necef, Nehсü'l Belâga, Nehrevan Savaşı, Nizarîlik, Nizari fıkhı, Nusayriler, On İki İmam, On Dört Masum, On iki halife, Osman, Rab, Rafizilik, Ramazan, Recep, Sünnilik, Selman-ı Farisî, Sina Dağı, Talha bin Ubeydullah, Tarikat, Tebük Seferi, Tebliğ, Tefsir, Uhud Muharebesi, Usûlîlik, Vahiy, Yediciler, Yedicilik, Zübeyr bin Avvâm, Zülfikar, Zeydilik, Zeyneb bint Ali, Zilhicce, 1969, 1978, 1979, 1984, 1996, 2004, 28 Ocak, 599, 661. endeksi genişletin (86 Daha) »

A'raf Suresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Yeni!!: Ali ve A'raf Suresi · Daha fazla Gör »

Aşere-i Mübeşşere

Aşere-i Mübeşşere (Arapça (el-'aşeret-il mubeşşirūne bil cenneh), Sünnî İslâm terimi olup İslâm peygamberi tarafından yaşarken Cennet'le müjdelenmiş (Cennet'e girecekleri Allah tarafından vâdedilmiş) on kişi için kullanılan bir tâbir. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanı sıra El-Mubeşşirûn bi'l-Cenneh tabiri de bu kişiler için kullanılmıştır. On kişinin ilk dördü Hulefa-i Raşidin olarak da bilinir.

Yeni!!: Ali ve Aşere-i Mübeşşere · Daha fazla Gör »

Abbas bin Abdülmuttalib

Abbas bin Abdülmuttalib (Arapça: عباس بن عبد المطلب veya العباس بن عبد المطلب; d. 566 - ö. 652), sahabe.

Yeni!!: Ali ve Abbas bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı, (d. 12 Ocak 1900, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu – ö. 25 Ağustos 1982, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti), asıl adı Mustafa İzzet Baki olan edebiyat tarihçisi ve tercümandır.

Yeni!!: Ali ve Abdülbaki Gölpınarlı · Daha fazla Gör »

Abdülmuttalib bin Haşim

Abdülmuttalib Şeybe bin Haşim (Arapça: عبد المطّلب), Müslümanların peygamberi Muhammed'in dedesidir.

Yeni!!: Ali ve Abdülmuttalib bin Haşim · Daha fazla Gör »

Ahbârilik

Ahbârî (Farsça: اخباری), Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı kabul etmeyen bir ekol.

Yeni!!: Ali ve Ahbârilik · Daha fazla Gör »

Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780 - ö. 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.

Yeni!!: Ali ve Ahmed bin Hanbel · Daha fazla Gör »

Aişe

Aişe bint Ebu Bekir (613/614, Mekke - 678, Medine) (Arapça), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri, halife Ebu Bekir'in kızı.

Yeni!!: Ali ve Aişe · Daha fazla Gör »

Alevilik

Alevilik, Türkiye'de Sünnilikten sonra en fazla mensuba sahip olan İslami bir itikadi mezheptir.

Yeni!!: Ali ve Alevilik · Daha fazla Gör »

Alevilikte inanç

Alevîler’in dinî i’tikadı Siyâseten İslâmiyet’in “İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye / Onikicilik” fıkhî mezhebinden olan Alevîler, i’tikaden Horasan Melametîliği’nden köken alan Hoca Ahmed Yesevî’in kurduğu “Sünnîliğin Tasavvufî–Yesev’îyye Tarikâtı” ile Fâtımîler Halifeliği devrinde Orta Asya ve Türkistan’da çok önemli fa’aliyetlerde bulunan Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in kurucusu olduğu Pamir Alevîliği’nin de altyapısını oluşturan “Şiîliğin Bâtınî–İsmâilîyye” fıkhî mezhebinin şiddetli etkisi altında gelişimini tamamlayarak ortaya çıkan “Tasavvufî-Bâtın’îyye” i’tikadî mezhebi mensûplarıdır.

Yeni!!: Ali ve Alevilikte inanç · Daha fazla Gör »

Ali

Halifeliği devrinde İslâm Devleti Ali bin Ebu Talib (Arapça: علي بن أﺑﻲ طالب‎; d. 599, Mekke - ö. 28 Ocak 661, Kûfe), İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi.

Yeni!!: Ali ve Ali · Daha fazla Gör »

Ali-İlahilik

Ali-İlâhîlik ya da bazen Aliyullahîlik, Batı İran'da Kürdistan ve Luristan eyâletlerindeki bâzı Kürt kabileleri ve Lübnan'ın kuzeyi ile Suriye arasındaki yörelerde yerleşik bazı kabile ve topluluklar arasında yaşayan dinî i'tikad.

Yeni!!: Ali ve Ali-İlahilik · Daha fazla Gör »

Allah

Allah (Arapça), İbrahimî dinlerde Tanrı için kullanılan Arapça kelimedir.

Yeni!!: Ali ve Allah · Daha fazla Gör »

Ammar bin Yasir

Ammar bin Yasir (Arapça: عمار بن ياسر;‎ doğum: 570, Mekke - ölüm: 657, Sıffin), en tanınmış sahabelerden biridir ve ailesi ile birlikte ilk 13 Müslüman arasındadır.

Yeni!!: Ali ve Ammar bin Yasir · Daha fazla Gör »

Arap alfabesi

Arap alfabesi, 7.

Yeni!!: Ali ve Arap alfabesi · Daha fazla Gör »

Aslan

Bir erkek aslan Aslan (Panthera leo), Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller (Felidae) ailesinin bir üyesidir.

Yeni!!: Ali ve Aslan · Daha fazla Gör »

Şam

Şam veya Dimeşk (Arapça: دمشق (Dimeşk) ya da الشام Eş-şam), Suriye'nin başkentidir.

Yeni!!: Ali ve Şam · Daha fazla Gör »

Şeyhilik

Şeyhî (Arapça: الشيخية al Shaikhīyya, Farsça: شيخی Shaikhī), Caferiliğin müctehidi Şeyh Ahmed'in teolojisine bağlı ekol.

Yeni!!: Ali ve Şeyhilik · Daha fazla Gör »

Şiilik

Şiilik (eş-Şiâ, Şiâ), bir İslam mezhebi.

Yeni!!: Ali ve Şiilik · Daha fazla Gör »

İbn-i Mülcem

İbn-i Mülcem, (Abd’ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem el-Serimî ya da Abd el-Rahman bin Mûlcem el-Murâdî) (Arapça: عبدالرحمن بن ملجم السريمي) Havârîc fırkası mensuplarından, Ali bin Ebu Tâlib’in katili.

Yeni!!: Ali ve İbn-i Mülcem · Daha fazla Gör »

İlk Fitne

Amr Bin El-As kontrolündeki bölge İlk Fitne (656 - 661), Halife Osman'ın evinde öldürülmesi ile başlayan ve Muaviye'nin İslam Devleti'nin başına geçmesi ile sonuçlanan iç savaş dönemine İslam tarihinde verilen isim.

Yeni!!: Ali ve İlk Fitne · Daha fazla Gör »

İmam

Namazı yöneten bir imam. İmam veya Müftü, İslam dinine ait bir terimdir.

Yeni!!: Ali ve İmam · Daha fazla Gör »

İmam Ali Türbesi

Irak'ın Necef kentinde bulunan İmam Ali Türbesi (Arapça:حرم الإمام علي (Harem el-İmam Ali), ya da kısa adıyla İmam Ali Mescidi veya İmam Ali Camii, İslam'ın Şii itikadına bağlı yaklaşık 200 milyon Müslüman için Suudî Arabistan'da bulunan Kabe ve Mescid-i Nebevî'den sonra üçüncü kutsal yerdir. Burası İslam peygamberi Muhammed'in amcasının oğlu ve damadı ve dördüncü İslam halifesi olan Ali ibn Ebu Talib'in defnedildği yerdir. Ayrıca Şii inancına göre bu camide İmam Ali'nin yanında Adem ile Havva ve Nuh peygamberin de bedenleri defnedilmiş bulunmaktadır.

Yeni!!: Ali ve İmam Ali Türbesi · Daha fazla Gör »

İmamet

İmâmet ya da İmâmîlik (Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yeni!!: Ali ve İmamet · Daha fazla Gör »

İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi)

Ali el-Mûrtezâ'ydı. Dolayısıyla imametin Ali'nin soyundan devam etmesi şarttır. Onikicilik / Onikiciler İlâhiyatı ya da On İki İmamcılık; Şiîliğin "İsnâaşerîyye" meşrebi içerisinde mevcûd olan On İki İmamcı tüm tarîkat ve mezheplerin ortak i'tikadını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup, Câferiyye Şiîliği, Anadolu Alevîliği, Bektaşilik ile Arap Aleviliği'ni de kapsamı altına almaktadır.

Yeni!!: Ali ve İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi) · Daha fazla Gör »

İmamiye (Şiilik öğretisi)

İmamîye Şiası, Şiîlik meşrebi içerisinde mevcûd olan tüm tarikât ve mezheplerin ortak i'tikatlarını tanımlamak maksadıyla kullanılan bir fıkıh deyimi olup, Aşırı Ghulât (Radikal dinci fırkalar), Keysanîlik (Dörtçüler), Zeydîlik (Beşçiler), İsmailîlik (Yedicilik/Yedi İmamcılık) (Mustâlîlik ve Nizarîlik), ve İsnâaşerîyye (Onikicilik/On İki İmamcılık) (Câferiyye Şiîliği ve Anadolu Alevîliği) ile Arap Aleviliği'ni de kapsamı altına alan bir şekilde tanımlanmaktadır.

Yeni!!: Ali ve İmamiye (Şiilik öğretisi) · Daha fazla Gör »

İmâmet (anlam ayrımı)

* İMÂMET İ'TİKADI.

Yeni!!: Ali ve İmâmet (anlam ayrımı) · Daha fazla Gör »

İslam

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

Yeni!!: Ali ve İslam · Daha fazla Gör »

İslam devleti

Nüfusunun çoğu Müslümanlardan müteşekkil ülkeler arasında: İslam devletleri (koyu yeşil), İslam'ın resmî din olduğu devletler (açık yeşil), laik devletler (mavi) ve anayasal beyanı bulunmayan devletler (turuncu) İslam devleti ya da İslamî devlet, İslamî yasalara (Şeriat) dayalı devlet biçimidir.

Yeni!!: Ali ve İslam devleti · Daha fazla Gör »

İslam mitolojisi

İslam mitolojisi, İslam ile ilişkili bazı gerçeküstü dini anlatıların ve kavramların işlendiği mitoloji dalıdır.

Yeni!!: Ali ve İslam mitolojisi · Daha fazla Gör »

İslam tarihi

İslam tarihi, İslam dininin 7.

Yeni!!: Ali ve İslam tarihi · Daha fazla Gör »

İsmaililik

İsmâilîlik (Arapça: İsmailiyye ya da الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī), Adını İsmail bin Cafer es-Sâdık'tan alan Şii mezhebi.

Yeni!!: Ali ve İsmaililik · Daha fazla Gör »

İsnâaşeriyye

İmamîye-i İsnâ‘aşer’îyye ya da Onikiciler (İmamî Şiîlik,, "Athnā‘ashariyyah" / "Ithnā‘ashariyyah"), On İki İmam'a inanan Onikicilik mensuplarını tanımlamak için kullanılan tabir.

Yeni!!: Ali ve İsnâaşeriyye · Daha fazla Gör »

İsrailoğulları

İsrailoğulları, İbrani din büyüğü ve atası Yakup'un 12 oğlunun soyundan gelenlere verilen isimdir.

Yeni!!: Ali ve İsrailoğulları · Daha fazla Gör »

Ümmü Gülsüm bint Ali

Ümmü Gülsüm bint Ali, (Arapça: أمّ كلثوم بنت علي), Muhammed'in torunu, Ali ile Fatıma'nın kızı.

Yeni!!: Ali ve Ümmü Gülsüm bint Ali · Daha fazla Gör »

Ömer

Ömer bin Hattab (581-3 Kasım 644) (Arapça: عمر ابن الخطاب), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).

Yeni!!: Ali ve Ömer · Daha fazla Gör »

Bakara Suresi

Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın diziminde ikinci sırasında yer alan bu sûre Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayetten oluşmaktadır.

Yeni!!: Ali ve Bakara Suresi · Daha fazla Gör »

Basra

Basra, (Arapça:البصرة) Irak'ın güneyinde bir kent; Irak'ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı.

Yeni!!: Ali ve Basra · Daha fazla Gör »

Bâtınîlik

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye (El-Bāṭiniyyeh); İslamda Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma Bâtınîlik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de Bâtınî denir.

Yeni!!: Ali ve Bâtınîlik · Daha fazla Gör »

Bedir Muharebesi

Bedir Muharebesi veya Bedir Savaşı, 13 Mart 624 M. (17 Ramazan 2 H.) tarihinde Müslümanların, Mekke'nin Kureyşli paganlarıyla yaptığı ilk savaştır.

Yeni!!: Ali ve Bedir Muharebesi · Daha fazla Gör »

Biat

Bi'at, (Arapça: بَيْعَة, Bey'ah); Kur’an’da anlatılan bey’at, Peygamber’e bağlılık sözü verme, bağlılık yemini yapmak gibi anlamlara gelmektedir.

Yeni!!: Ali ve Biat · Daha fazla Gör »

Ca'fer es-Sâdık

Ca'fer es-Sâdık, Yediciler/Karmat’îyye ve İsnâaşeriyye'nin Altıncı, İsmâ‘îlî-Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye'nin Beşinci imamı, Câferiyye Şiîliği'nin adını aldığı şahsiyet.

Yeni!!: Ali ve Ca'fer es-Sâdık · Daha fazla Gör »

Cafer bin Ebu Talib

Mu'teh, Ürdün'deki türbesi. Cafer bin Ebu Talib ya da Cafer-i Tayyar (588 - 629), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.

Yeni!!: Ali ve Cafer bin Ebu Talib · Daha fazla Gör »

Caferilik

Câferîlik ya da Câʿferî düşünce ekolü, İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekolüdür.

Yeni!!: Ali ve Caferilik · Daha fazla Gör »

Cebrâîl

Cebrâil veya hristiyanlarca kullanılan ismiyle Gabriel (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (Tanrı'nın cebr-i gücü), İbrahimî dinlerde Tanrı'nın vahiylerini peygamberlere ulaştıran melektir.

Yeni!!: Ali ve Cebrâîl · Daha fazla Gör »

Dört Halife

Muhammed ve Hulefa-i Raşidin zamanında İslam'ın yayılışı Dört Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler), Muhammed'in ölümünün ardından "Ümmetin başı" sıfatıyla görev yapmış halifelerdir.

Yeni!!: Ali ve Dört Halife · Daha fazla Gör »

Ebû Bekir

''Hamla-i Haydari'' eserinde, Ebu Bekir'in ölümü Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi veya kısa adıyla Ebu Bekir (573 ? - 23 Ağustos 634), İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi ve kayınpederi.

Yeni!!: Ali ve Ebû Bekir · Daha fazla Gör »

Ebu Talib bin Abdülmuttalib

Abdülmenaf, Müslümanlarca bilinen adıyla Ebu Talib veya Ebu Talib bin Abdulmuttalib (Arapça: أبو طالب بن عبد المطلب d. 549 ö. 619), Ali'nin babası ve Muhammed'in amcasıdır.

Yeni!!: Ali ve Ebu Talib bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Ehl-i beyt

İmam Ali ve çocuklar Ehli Beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim.

Yeni!!: Ali ve Ehl-i beyt · Daha fazla Gör »

Ehl-i Hak

Ehl-i Hakk (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ehl-i Hak; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen "Sultan Sahak" tarafından batı İran'da 14. yüzyılın sonlarında Zerdüştlük inancından beslenerek kurulan, Kur'an-ı Kerîm'i ve Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen, fakat Ali bin Ebu Talib'in TanrılığıElahi, Bahram (1987). The path of perfection, the spiritual teachings of Master Nur Ali Elahi. ISBN 0-7126-0200-3. temeli üzerine dayanan, ve "Kelâm-ı Serencâm" adlı kitabı dînî öğretilerinin temeli olarak kabul eden inanç. Kürt erkekler. ''(Duvardaki resim dinî semboller içermektedir)''.

Yeni!!: Ali ve Ehl-i Hak · Daha fazla Gör »

Esed bin Haşim

Esed bin Haşim (Arapça: أسد بن هاشم), Haşim bin Abdimenaf'in oğlu, Ali bin Ebu Talib'in annesi olan Fatıma bint Esed'in babasıdır.

Yeni!!: Ali ve Esed bin Haşim · Daha fazla Gör »

Fatıma

Fatıma bint Muhammed, Fatıme Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra (Arapça: فاطمة الزهراء, Farsça: فاطمه زهرا), İslam peygamberi Muhammed'in kızı, Ali bin Ebu Talib'in eşi.

Yeni!!: Ali ve Fatıma · Daha fazla Gör »

Fatıma bint Esed

Fatıma bint Esed (Arapça: فاطمة بنت أسد, Farsça: فاطمه دختر اسد), Esed bin Haşim’in kızı, Ebu Talib’in eşi, Şiilerin ilk İmamı, Sünnilerin dördüncü halifesi olan Ali bin Ebu Talib’in annesi, İslam peygamberi Muhammed’in kızı olan Fatıma bint Muhammed’in kayınvalidesi, Muhammed’in öksüz ve yetim olduğu günlerde eşiyle birlikte bakımını üstlenendir.

Yeni!!: Ali ve Fatıma bint Esed · Daha fazla Gör »

Fil Yılı

Fil Yılı (Arapça: عام الفيل, Amm'ul- Fil), İslam tarihinde, yaklaşık olarak miladi 570 yılına yaşandığı rivayet edilen bir olaydan dolayı verilen isimdir.

Yeni!!: Ali ve Fil Yılı · Daha fazla Gör »

Gâdir-î Hum

Gâdir-î Hum (Arapça غدیر الخم "Hum Gölcüğü") Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5.

Yeni!!: Ali ve Gâdir-î Hum · Daha fazla Gör »

Haşhaşîler

Haşhaşiler (Haşhaşiyye ya da Haşhaşiyyun), Sabbahîler ya da Suikastçılar (İngilizce: Assassins), Şîʿa kolunun İsmâ‘îl’îyye mezhebine mensup din adamı Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Elemût Kalesi'ni zaptettiğinde kurulmuş olan dinî tarikat ve siyasî örgüt.

Yeni!!: Ali ve Haşhaşîler · Daha fazla Gör »

Haşimoğulları

Hâşimoğulları veya Hâşimîler (Arapça: هاشمي), Beni Haşim kabilesine bağlı bir Kureyş boyu.

Yeni!!: Ali ve Haşimoğulları · Daha fazla Gör »

Hadis

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. veya), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder.

Yeni!!: Ali ve Hadis · Daha fazla Gör »

Hafızilik

Hâfızîlik ya da Hâfız’îyye / Mecid’îyye Mustâ‘lî-İsmâ‘îl’îyye Mezhebi'ni oluşturan iki ana koldan bir tanesidir.

Yeni!!: Ali ve Hafızilik · Daha fazla Gör »

Hamza bin Abdülmuttalib

Hat yazısıyla "Hamza bin Abdulmuttalib" Hamza bin Abdülmuttalîb (Arapça: حمزة بن عبد المطلب) (d. 568 – ö. 625), Muhammed'in amcası ve ilk Müslümanlardandır.

Yeni!!: Ali ve Hamza bin Abdülmuttalib · Daha fazla Gör »

Hariciler

Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc (Arapça: الخرج; çoğ. الخوارج) İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmış ve asırlardır kendini değişik şekillerde sergileyen bir hareket.

Yeni!!: Ali ve Hariciler · Daha fazla Gör »

Harun

Harun (Arapça: هارون, İbranice: אַהֲרֹן Aaron), Musa'nın ağabeyi, İsraillli kâhin, peygamber.

Yeni!!: Ali ve Harun · Daha fazla Gör »

Hasan

Hasan aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Yeni!!: Ali ve Hasan · Daha fazla Gör »

Hasan bin Ali

Hasan bin Ali bin Ebu Talib ya da İmam Hasan el-Müctebâ‎ (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب, Farsça: حسن ابن علی, d. 4 Mart 624, Medine - ö. 7 Nisan 669, Medine), Ali bin Ebu Talib ve Fatıma Zehra’nın büyük oğulları ve Muhammed'in ilk torunudur.

Yeni!!: Ali ve Hasan bin Ali · Daha fazla Gör »

Hatice bint Hüveylid

Hatice bint Hüveylid veya Hatice'tül Kübra (yaklaşık 555 - 619), İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın ilk eşidir.

Yeni!!: Ali ve Hatice bint Hüveylid · Daha fazla Gör »

Havle bint Câ'fer

Havle bint Câ'fer el-Hanefîyye Ali'nin eşi ve Muhammed bin Hânifîyye'nin annesidir.

Yeni!!: Ali ve Havle bint Câ'fer · Daha fazla Gör »

Hayber Muharebesi

Hayber Muharebesi, 629'da Müslümanlar ile Yahudiler arasında cereyan etmiş savaş.

Yeni!!: Ali ve Hayber Muharebesi · Daha fazla Gör »

Hüseyin

Hüseyin bin Ali'in İslam hat sanatı ile Ayasofya Camii'ndeki tasviri. Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib ya da İmam Hüseyin (Arapça: الحسين بن علي; d. 10 Ocak 626 – ö. 10 Ekim 680), İslâm peygamberi Muhammed'in torunudur.

Yeni!!: Ali ve Hüseyin · Daha fazla Gör »

Hendek Muharebesi

Hendek Muharebesi, 31 Mart 627 tarihinde Yesrib'in (günümüzde Medine) pagan Araplar ve Beni Kureyza Yahudileri tarafından sonraki 27 gün boyunca kuşatılmasıdır.

Yeni!!: Ali ve Hendek Muharebesi · Daha fazla Gör »

Henry Corbin

Henry Corbin (1903-1978) ünlü Fransız oryantalist filozof, akademisyen.

Yeni!!: Ali ve Henry Corbin · Daha fazla Gör »

Hicret

Hicret (Arapça: هجرة), Muhammed ve diğer Müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir.

Yeni!!: Ali ve Hicret · Daha fazla Gör »

Hilâfet

Hilafet veya halifelik, Muhammed'in ölümünün ardından sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

Yeni!!: Ali ve Hilâfet · Daha fazla Gör »

Hira mağarası

139x139px Hira (Arapça: حراء Ḥirāʾ) veya Hira Mağarası (غار حراء Ġār Ḥirāʾ) İslam peygamberi Muhammed'in inzivaya çekildiği mağara.

Yeni!!: Ali ve Hira mağarası · Daha fazla Gör »

Hurûfilik

Hurûfilik ya da Hurûf’îyye, adını Arapça hurûf (Türkçe “harfler”) kelimesinden alan, kutsal metinlerde harf ve kelimelerin sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığı iddiasıyla bunlardan ve kelime, cümle veya cümlecikleri oluşturan harflerin ebced değerlerinden metnin düz anlamı ile ilgili olmayan, telmih, ima, işaret gibi ikincil anlamlar çıkartan ve bu anlamlar üzerinden yeni anlayış ve kavrayışlara yol açan yaklaşımlara verilen addır.

Yeni!!: Ali ve Hurûfilik · Daha fazla Gör »

I. Muâviye

Muaviye bin Ebu Süfyan (Arapça: معاوية بن أبي سفيان Mu'āviyye ibn Ebu-Sufyān) (d. 602 - ö. 6 Mayıs 680), İslam Devleti'nin Ali'den sonraki halifesi ve Emevi Hanedanı'nın kurucusu.

Yeni!!: Ali ve I. Muâviye · Daha fazla Gör »

Irak

Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir.

Yeni!!: Ali ve Irak · Daha fazla Gör »

Karmatîlik

Karmatîlik, (Arapça: قرماطة Qarāmita) Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Fâtımîler'in imâmlığını kabul etmeyen ve "Yediciler" olarak da bilinen koluna ait olan köktendinci ''(ghulat)'' bir mezhep.

Yeni!!: Ali ve Karmatîlik · Daha fazla Gör »

Kâbe

Kâbe (Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan cami.

Yeni!!: Ali ve Kâbe · Daha fazla Gör »

Kerbelâ Olayı

Kerbelâ Olayı veya Kerbelâ Savaşı ya da Kerbela katliamı, 10 Ekim 680'de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu arasında cereyan etmiştir.

Yeni!!: Ali ve Kerbelâ Olayı · Daha fazla Gör »

Keysanilik

Keysanîlik (Dörtçüler), (Arapça: الكيسانية Al-Kaysānīya) Şiîlik'te Mehdî kavramını ortaya atarak ilk defa İmam unvanını kullanan; Ali bin Ebu Talib'den sonra sırası ile Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali ve dördüncü İmâm olarak da Ali bin Hüseyin ''(Zeyn el-Âb-ı Dîn)''’in yerine Ali bin Ebu Talib’in Bânû Hânife Kâbilesi mensûbu Havlet bint Câ'fer’den olan oğlu Muhammed bin Hânifîyye'nin imâmlık ve Mehdiliğini kabullenen; temelleri "El-Muhtâr bin Ebû ‘Ubeyd'ûl-Lâh el-Sâkafî el-Thâifî" tarafından atılan ve daha sonra da kendi içlerinden Abbâsî Hâlifeliği’ni çıkaran ghulât ''(köktendinci)'' mezheb.

Yeni!!: Ali ve Keysanilik · Daha fazla Gör »

Kufe

Kufe (Arapça: الكوفة, El-Kūfah), Irak'ın Necef ilinde (muhfaza) bir şehir.

Yeni!!: Ali ve Kufe · Daha fazla Gör »

Kur'an

Muhammed'in aldığına inanılan ilk vahiy ve doksan altıncı sure olan Alak Suresi'nin başında yer alan ayetler. Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır.

Yeni!!: Ali ve Kur'an · Daha fazla Gör »

Kureyş

Kureyş (Arapça: قريش), İslam peygamberi Muhammed'in mensup olduğu Arap kabilesi.

Yeni!!: Ali ve Kureyş · Daha fazla Gör »

Müslüman

309173 Müslümanlar Müslüman, İslam dinine mensup kişi demektir.

Yeni!!: Ali ve Müslüman · Daha fazla Gör »

Müstalîlik

Mustâlîlik (Arapça: مستعلية Must'aliyya, Farsça: مستعلوی Most'alī), Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Mustâ‘lî fıkhını tâkip eden kolu.

Yeni!!: Ali ve Müstalîlik · Daha fazla Gör »

Medine

Medine ya da Medine-i Münevvere (Arapça: المدينة المنورة veya المدينة), bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke kuzeyinde yer alan şehir.

Yeni!!: Ali ve Medine · Daha fazla Gör »

Mehdi

"Ya Mehdi" hattı Mehdi (Arapça: المهدي‎), İslam'da Ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir.

Yeni!!: Ali ve Mehdi · Daha fazla Gör »

Mekke

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme (Arapça: مكة veya المكة المكرمة), bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Yeni!!: Ali ve Mekke · Daha fazla Gör »

Mescit

Mescit (Ar.), cuma namazı kılınmayan küçük cami veya namaz kılma yeridir.

Yeni!!: Ali ve Mescit · Daha fazla Gör »

Muhammed

MuhammedTam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎;, Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition.

Yeni!!: Ali ve Muhammed · Daha fazla Gör »

Muhammed bin Ebu Bekir

Muhammed bin Ebu Bekir (Arapça: محمد بن أبي بكر; d. 632, Medine - ö. 658, Mısır), Ebu Bekir'in oğlu, Mısır valisi.

Yeni!!: Ali ve Muhammed bin Ebu Bekir · Daha fazla Gör »

Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Hânifîyye (Tam adı: Muḥammed ibn el-Ḥanefiyeh); Ali bin Ebî Tâlib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu.

Yeni!!: Ali ve Muhammed bin Hanefiyye · Daha fazla Gör »

Muhsin bin Ali

Muhsin bin Ali veya Muhassin bin Ali, Ali bin Ebu Talib ile Fatıma Zehra'nın oğlu.

Yeni!!: Ali ve Muhsin bin Ali · Daha fazla Gör »

Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše), MÖ 13. yüzyılda halkını Mısır'daki esaretten kurtardığına inanılan Yahudi peygamber, öğretmen ve lider.

Yeni!!: Ali ve Musa · Daha fazla Gör »

Mustali fıkhı

Mustâ‘li fıkhı ya da Tâyyîb’îyye; Mustâ‘lî Mezhebi'nin fıkıh sistematiğidir.

Yeni!!: Ali ve Mustali fıkhı · Daha fazla Gör »

Necef

Necef (Arapça: النجف), Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 km güneyinde 31.99°N 44.33°E koordinatlarında bulunan şehir.

Yeni!!: Ali ve Necef · Daha fazla Gör »

Nehсü'l Belâga

Nehсü'l Belâga (Belagat yolu), Şerif er-Radî tarafandan derlenen ve son halife Ali bin Ebu Talib'e isnad edilen metinlerin toplandığı kitaptır.

Yeni!!: Ali ve Nehсü'l Belâga · Daha fazla Gör »

Nehrevan Savaşı

Nehrevan Muharebesi, ikinci İslamî mezhep olan Hariciler ile halife Ali arasında, 658 yılının Temmuz ayında, gerçekleşti.

Yeni!!: Ali ve Nehrevan Savaşı · Daha fazla Gör »

Nizarîlik

Nizârîlik (Arapça: نزاري, Farsça: نزاریان Nezāriyān), İslam'ın Şia mezhebi olan İsmâilîyye mezhebinin alt kollarından biridir.

Yeni!!: Ali ve Nizarîlik · Daha fazla Gör »

Nizari fıkhı

Nizari fıkhı, İsmâil’îyye mezhebinin bir kolu olan Nizarîlik şubesinin kendine has İslâmî hukûk, ilke ve kurallarını tanımlayan, temelleri Meymûn’ûl-Kaddâh ve oğlulları tarafından atılan Bâtınî fıkıh öğretisi.

Yeni!!: Ali ve Nizari fıkhı · Daha fazla Gör »

Nusayriler

Nusayrîler ya da Arap Alevîleri (Arapça: النصيرية Al-Nusayrīyah ya da العلوية Al-Alawīya), Suriye'nin Lazkiye, Baniyas ve Tartus illeriyle; Lübnan'da ve Türkiye'nin Hatay, Adana ve Mersin illerinde yaşayan; Bâtınî İslam topluluğudur.

Yeni!!: Ali ve Nusayriler · Daha fazla Gör »

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

Yeni!!: Ali ve On İki İmam · Daha fazla Gör »

On Dört Masum

On Dört Masum'un adlarının İslam hat sanatı ile yazılımı: Muhammed Mustafa, Ali el-Mûrtezâ, Fatıma Zehra ve geriye kalan On Bir İmâm'ın isimleri. On Dört Masum, Şii İslam'a göre doğal olarak günahtan beri olan on dört kişiyi niteler.

Yeni!!: Ali ve On Dört Masum · Daha fazla Gör »

On iki halife

On iki halife, İslam (hem Sünni, hem de Şii) kaynaklarında Müslümanların sonuncu peygamberi Muhammed'den ve Şii kaynaklarında hem de on iki imamdan rivayet edilmiş hadislere esasen Muhammed'den sonra Müslümanlara başkan olacak on iki şahıs.

Yeni!!: Ali ve On iki halife · Daha fazla Gör »

Osman

Osman bin Affan (Arapça: عثمان بن عفان) (d. 574/576 - ö. 17 Haziran 656), Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Muhammed'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisi.

Yeni!!: Ali ve Osman · Daha fazla Gör »

Rab

Rab (Arapça رَبٌّ, İbrânice Rabi רב), "efendi" veya "yüce" anlamına gelen İbranice kökenli bir sözcük.

Yeni!!: Ali ve Rab · Daha fazla Gör »

Rafizilik

Râfızîlik ya da Râfızîler; Şiîliğin İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye, Şîʿa-i Bâtın’îyye ve Ghulat-i Şîʿa mezhepleriyle birlikte Hâricîler'in tümünü tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir.

Yeni!!: Ali ve Rafizilik · Daha fazla Gör »

Ramazan

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed' e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır.

Yeni!!: Ali ve Ramazan · Daha fazla Gör »

Recep

Recep veya Receb (Ar.), hicrî takvime göre yılın 7.

Yeni!!: Ali ve Recep · Daha fazla Gör »

Sünnilik

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Yeni!!: Ali ve Sünnilik · Daha fazla Gör »

Selman-ı Farisî

right Selman-ı Farisi (Ebû Abdullâh Selmân el-Fârisî) (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. 568 - ö. 656), İslamiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabe.

Yeni!!: Ali ve Selman-ı Farisî · Daha fazla Gör »

Sina Dağı

Sina Dağı (Arapça: جبل موسى), Mısır'da Sina Yarımadası'nda yer alan 2,285 metre yükseklikte bir dağdır.

Yeni!!: Ali ve Sina Dağı · Daha fazla Gör »

Talha bin Ubeydullah

Talhâ bin Ubeydullah, (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎), (d. 598, Mekke - ö. 656) cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

Yeni!!: Ali ve Talha bin Ubeydullah · Daha fazla Gör »

Tarikat

Tarikat, veya tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır.

Yeni!!: Ali ve Tarikat · Daha fazla Gör »

Tebük Seferi

Tebük Seferi, Ekim 630'da İslam peygamberi Muhammed ve 30,000 kişilik İslam ordusunun Tebük'te Bizans ordusuna karşı hücuma geçmesi sonucu meydana gelen olay.

Yeni!!: Ali ve Tebük Seferi · Daha fazla Gör »

Tebliğ

Tebliğ, kelime manasıyla “bildirme, duyurma, haber verme” manasına gelir.

Yeni!!: Ali ve Tebliğ · Daha fazla Gör »

Tefsir

Tefsir (Arapça: علم التفسير; İlm ut Tefsir), İslam dini terimidir.

Yeni!!: Ali ve Tefsir · Daha fazla Gör »

Uhud Muharebesi

Uhud Muharebesi, 23 Mart 625'te (Hicrî takvimde 3 Şevval 3) Uhud Dağı'nda yapıldı.

Yeni!!: Ali ve Uhud Muharebesi · Daha fazla Gör »

Usûlîlik

Usulî (Farsça: اصولی), Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akıl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı da kabul eden Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden biridir.

Yeni!!: Ali ve Usûlîlik · Daha fazla Gör »

Vahiy

Vahiy (Arapça), İslamî terminolojide buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir.

Yeni!!: Ali ve Vahiy · Daha fazla Gör »

Yediciler

el-İsmâʿîliyyetû'l-hâlise / el-İsmâʿîliyyetû'l-vâkıfa; ya da Yediciler İsmâilîyye Şiîliğinin bir koludur.

Yeni!!: Ali ve Yediciler · Daha fazla Gör »

Yedicilik

Yedicilik ya da Arapça orijinal ismiyle Seb’îyye/İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı); Bâtınî-İsmâilîyye i'tikadının İmâmet kuramını tanımlamakta kullanılan bir tâbir olup, İsmâilîlik mezhebinden olmayan diğer Şîʿî-Bâtınî i'tikatlar ile Hasan bin Sabbah'ın "Melâhîde-i Bâtınîyye" i'tikadı için de geçerlidir.

Yeni!!: Ali ve Yedicilik · Daha fazla Gör »

Zübeyr bin Avvâm

Zübeyr bin Avvam ya da Zübeyr bin el-Avvam (Arapça:الزبير بن العوام ö. 656), İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın halası Safiyye'nin oğludur.

Yeni!!: Ali ve Zübeyr bin Avvâm · Daha fazla Gör »

Zülfikar

Zülfikar, İslâm peygamberi Muhammed'in damadı, amcasının oğlu ve Dört Büyük Halife'den biri olan Ali'nin çatal şeklinde iki başlı kılıcının adıdır.

Yeni!!: Ali ve Zülfikar · Daha fazla Gör »

Zeydilik

Zeydîlik (Arapça: الزيدية az-Zaydiyya, Osmanlıca: Zeyd’îyye), Batı'da Beşciler olarak da bilinir.

Yeni!!: Ali ve Zeydilik · Daha fazla Gör »

Zeyneb bint Ali

Şam'da Seyyide Zeyneb Camii'si. Zeyneb bint Ali, Muhammed'in ilk kız torunu.

Yeni!!: Ali ve Zeyneb bint Ali · Daha fazla Gör »

Zilhicce

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12.

Yeni!!: Ali ve Zilhicce · Daha fazla Gör »

1969

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 1969 · Daha fazla Gör »

1978

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 1978 · Daha fazla Gör »

1979

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 1979 · Daha fazla Gör »

1984

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 1984 · Daha fazla Gör »

1996

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 1996 · Daha fazla Gör »

2004

2004 (MMIV) perşembe günü başlayan yıl.

Yeni!!: Ali ve 2004 · Daha fazla Gör »

28 Ocak

Challenger'in fırlatılışından 73 saniye sonra parçalanışı.

Yeni!!: Ali ve 28 Ocak · Daha fazla Gör »

599

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 599 · Daha fazla Gör »

661

Açıklama yok.

Yeni!!: Ali ve 661 · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Ali (Halife), Ali (halife), Ali Bin Ebu Talib, Ali Bin Ebu Talip, Ali bin Ebi Talib, Ali bin Ebi Tâlib, Ali bin Ebu Talib, Ali bin Ebu Talip, Ali bin Ebu Tâlib, Ali bin Ebâ Talib Merkedî, Ali bin Ebâ Tâlib, Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî, Ali bin Ebî Tâlib, Ali bin Ebû Tâlib, Ali bin ebu talib, Ali el-Mûrtezâ, Ali ibn Abu Talib, Ali ibn Ebi Talib, Ali ibn Ebu Talib, Ali ibn Ebâ Tâlib, Alî bin Ebû Tâlib, Dördüncü Hâlife, Dördüncü Hâlife Ali, Dördüncü Hâlife Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî, Dördüncü İslâm Hâlifesi, Halife Ali, Hazreti Ali, Hazreti Ali bin Ebu Talib, Hz Ali, Hz. Ali, Hâlife Ali, Hâlife Ali El-Mûrtezâ, İmam Ali, İmam Ali bin Ebu Talib.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »