Logo
Ünionpedi
İletişim
Google Play'den alın
Yeni! Android™ cihazınızda Ünionpedi'yı indirin!
Ücretsiz
Tarayıcıdan daha hızlı erişim!
 

Adenozin trifosfat

Endeks Adenozin trifosfat

ATP'nin kimyasal yapısı Adenozin 3'-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir.

41 ilişkiler: Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Aktif taşıma, Amonyak, Anaerobik, Asetil koenzim A, Bez epiteli, Bitki, Biyokimya, Calvin döngüsü, Elektron taşıma sistemi, Enzim, Fermantasyon, Fosfat, Fotosentez, Glikoliz, Gliserin, Glukoz, GTP, Guanozin trifosfat, Hücre, Hidroliz, Karbondioksit, Kas, Kloroplast, Kreatin, Krebs döngüsü, Mezozom, Mitokondri, Motor protein, Nükleotit, Nikotinamid adenin dinükleotit, Oksidatif fosforilasyon, Oksijenli solunum, Pirüvik asit, Prokaryot, RNA, Sinyal transdüksiyonu, Trigliserit, Trioz, Yağ asidi.

Adenozin difosfat

ADP'nin kimyasal yapısı, iyonlaşmış halde Adenozin difosfat, İngilizce Adenosine diphosphatedan ADP olarak kısaltılır, bir nükleotittir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Adenozin difosfat · Daha fazla Gör »

Adenozin monofosfat

AMP'nin kimyasal yapısı Adenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate'den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5'-adenilik asit olarak da bilinir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Adenozin monofosfat · Daha fazla Gör »

Aktif taşıma

Sodyum-potasyum pompası birincil aktif taşımaya örnektir. Aktif taşıma, küçük moleküllerin(porlardan geçebilen moleküller), az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP harcanarak geçişidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Aktif taşıma · Daha fazla Gör »

Amonyak

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Amonyak · Daha fazla Gör »

Anaerobik

Anaerobik, teknik bir kelime olup havasız (buradaki hava genellikle oksijeni ifade eder) anlamına gelir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Anaerobik · Daha fazla Gör »

Asetil koenzim A

Asetil-CoA Asetil koenzim A veya asetil KoA, birçok biyokimyasal tepkimede kullanılan metabolizmadaki önemli bir moleküldür.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Asetil koenzim A · Daha fazla Gör »

Bez epiteli

Bez epiteli ya da salgı epiteli; salgı çıkaran epitel doku çeşididir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Bez epiteli · Daha fazla Gör »

Bitki

Bitkiler (Latince: Plantae), fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Bitki · Daha fazla Gör »

Biyokimya

Moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik bilimleri arasındaki ilişkiyi gösteren şema 200px Biyokimya, bitki, Hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Biyokimya · Daha fazla Gör »

Calvin döngüsü

Calvin döngüsü. Calvin döngüsü (ayrıca Calvin-Benson döngüsü olarak bilinir) fotosentez sırasında kloroplast'ta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar kümesidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Calvin döngüsü · Daha fazla Gör »

Elektron taşıma sistemi

Elektron taşıma sistemi veya elektron taşıma zinciri (İngilizce: Electron Transport System), NADH ve FADH2 gibi elektron taşıyıcılarının verdikleri elektronları ETS elemanlarında redoks tepkimelerine sokarak ATP üretimini sağlayan sistemin adıdır.Kristada bulunur.Kıvrımlı olan zar yüzeyinin genişlemesini saglar.Böylece enzimlerin etkinliklerinin artmasina olanak sağlar.Elektronlar, son elektron alıcısı oksijene varana kadar ETS elemanları boyunca taşınırlar ve enerji kaybederler.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Elektron taşıma sistemi · Daha fazla Gör »

Enzim

İnsan gliyoksalaz I enzimi. Enzimin tepkimesini katalizlemek için gerekli olan iki çinko iyonu mor küreler olarak gösterilmiştir. S-heksilglutatyon adlı bir enzim inhibitörü, uzay dolduran model olarak iki aktif merkez içinde yer almaktadır. Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Enzim · Daha fazla Gör »

Fermantasyon

Fermantasyon sonucu karbon dioksit salan bir sıvı kültürün yüzeyi Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Fermantasyon · Daha fazla Gör »

Fosfat

Fosfat, kimyada bir köktür.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Fosfat · Daha fazla Gör »

Fotosentez

Yaprak, bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği başlıca yerdir. bitkiler Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Fotosentez · Daha fazla Gör »

Glikoliz

Kullanılan renklerin tanımı: enzimler, koenzimler, substrat isimleri, metal iyonları, inorganik moleküller, inhibisyon (engelleme) ve bağlı fosfat, stimülasyon (uyarı) Glikoliz, glikozun enzimlerle pirüvik asite (pirüvat) kadar yıkılması olayıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Glikoliz · Daha fazla Gör »

Gliserin

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Gliserin · Daha fazla Gör »

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Glukoz · Daha fazla Gör »

GTP

GTP aşağıdaki anlamlara karşılık gelebilir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve GTP · Daha fazla Gör »

Guanozin trifosfat

Guanozin trifosfat Guanozin trifosfat, (İngilizce Guanosine triphosphateden) GTP olarak kısaltılır; guanozin-5'-trifosfat olarak da bilinir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Guanozin trifosfat · Daha fazla Gör »

Hücre

Hücre ya da odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Hücre · Daha fazla Gör »

Hidroliz

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlemdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Hidroliz · Daha fazla Gör »

Karbondioksit

Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Karbondioksit · Daha fazla Gör »

Kas

Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Kas · Daha fazla Gör »

Kloroplast

Bitki hücreleri ve kloroplastlar Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir.Bitkilerin sadece yeşil kısımlarında bulunur.Bitkide besin ve oksijen üretilmesini sağlar.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Kloroplast · Daha fazla Gör »

Kreatin

Kreatin, omurgalılarda doğal olarak oluşan ve kas hücrelerine yağları indirgeyerek enerji desteği sağlayan organik bir asittir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Kreatin · Daha fazla Gör »

Krebs döngüsü

Krebs döngüsü Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Krebs döngüsü · Daha fazla Gör »

Mezozom

Mezozom, bakteri sitoplazmik zarının hücre içine doğru katlantılar yapmasıyla oluşan yapıdır.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Mezozom · Daha fazla Gör »

Mitokondri

250px Çekirdek (3) Ribozomlar (küçük noktalar) (4) Vezikül (5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER) (Kaba ER) (6) Golgi aygıtı (7) Hücre iskeleti (8) Granülsüz endoplazmik retikulum (Düz ER) (9) Mitokondriler (10) Koful (11) Sitoplazma (12) Lizozom (13) Sentrozom içindeki Sentriyoller Mitokondri, hücre organellerinden biridir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Mitokondri · Daha fazla Gör »

Motor protein

Motor proteinler, uygun bir tabakanın yüzeyi boyunca hareket edebilen bir tür moleküler motordur.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Motor protein · Daha fazla Gör »

Nükleotit

Nükleotitler Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Nükleotit · Daha fazla Gör »

Nikotinamid adenin dinükleotit

Nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) hücrelerde bulunan önemli bir koenzimdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Nikotinamid adenin dinükleotit · Daha fazla Gör »

Oksidatif fosforilasyon

Oksidatif fosforilasyon, canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP sentezinde kullanılan yollardan biridir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Oksidatif fosforilasyon · Daha fazla Gör »

Oksijenli solunum

Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Oksijenli solunum · Daha fazla Gör »

Pirüvik asit

Pirüvik asit Pirüvik asit Pirüvik asit, formülü CH3COCOOH olan propanoik (ya da ketopropiyonik) asidin yaygın adı.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Pirüvik asit · Daha fazla Gör »

Prokaryot

Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Prokaryot · Daha fazla Gör »

RNA

prekürsör-mRNA'da bir firkete yapısı. Azot atomları mavi, oksijenler kırmızıdır. Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve RNA · Daha fazla Gör »

Sinyal transdüksiyonu

Biyolojide sinyal transdüksiyonu bir hücrenin bir cins sinyal veya uyarıyı başka birine dönüştürme sürecidir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Sinyal transdüksiyonu · Daha fazla Gör »

Trigliserit

Trigliseritlerin genel kimyasal formülü. R1, R2 ve R3 uzun alkil zincirlerdir Trigliserit (triasilgliserol veya triasilgliserit olarak da bilinir) gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Trigliserit · Daha fazla Gör »

Trioz

Trioz veya üç karbonlu şeker, yapısında üç karbon atomu bulunduran monosakkaritlerdir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Trioz · Daha fazla Gör »

Yağ asidi

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir.

Yeni!!: Adenozin trifosfat ve Yağ asidi · Daha fazla Gör »

Yönlendirmeleri burada:

Adenozin Trifosfat.

GidenGelen
Hey! Biz artık Facebook'ta vardır! »